Samferdselsutvalet

   
Collapse 
1994
 
Collapse 
09-Feb-1994
  
Collapse 
Sa-5/94 A LØYVING AV TILSKOT TIL ULIKE SAMFERDSELSFORMÅL 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-6/94 A MODERNISERING AV RAUMABANEN MED FORLENGING TIL ÅLESUND - REFERAT FRÅ MØTE OM UTGREIINGSARBEID
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-6/95 A MODERNISERING AV RAUMABANEN MED FORLENGING TIL ÅLESUND - REFERAT FRÅ MØTE OM UTGREIINGSARBEID
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-9/94 A DROSJELØYVA I NESSET KOMMUNE - OPPMODING OM NY VURDERING AV VEDTAK OM INNDRAGING AV TO LEDIGE LØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Apr-1994
  
Collapse 
Sa-26/94 A RULLERING AV ØKONOMIPLANEN 1995-98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-27/94 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA INNFØRING AV BRUKARTAK OG NYE RETNINGSLINER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-28/94 A MOGLEG REDUKSJON I HURTIGBÅTTILBODET I FYLKET OG OVERFØRING AV TRAFIKK TIL BUSS-/FERJERUTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-29/94 A DROSJELØYVA I HERØY KOMMUNE - VURDERING AV TRONGEN FOR OPPRETT-HALDING AV DET LEDIGE LØYVET ETTER JANFRED RAFTESETH, TJØRVÅG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-29/94 A MOGLEG REDUKSJON I HURTIGBÅTTILBODET I FYLKET OG OVERFØRING AV TRAFIKK TIL BUSS-/FERJERUTER
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-30/94 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Oct-1994
  
Collapse 
Sa-59/94 A DROSJELØYVA I FRÆNA KOMMUNE - OPPRETTHALDING/INNDRAGING AV LEDIG LØYVE PÅ SKOTTEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-61/94 A MINDRE LOKALE BÅTRUTER PÅLEGG FRÅ SKIPSKONTROLLEN OM UTBETRINGAR KRAV OM AUKA TILSKOT FRÅ ODD A. ERTVÅG, AURE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1995
 
Collapse 
08-Feb-1995
  
Collapse 
Sa-4/95 A INNFØRING AV MILJØKORT PÅ ELLINGSØY/GISKE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-5/95 A DELING AV RAMMELØYVING 1995. LØYVING AV TILSKOT TIL ULIKE SAMFERDSELSFORMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-6/95 A SØKNAD FRÅ A/S MØREBIL, ØRSTA OM LØYVE FOR PERSONTRANSPORT I RUTE PÅ STREKNINGA ÅLESUND - ØRSTA - STRYN - OTTA - OSLO
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-8/95 A BEREDSKAPSFERJE PÅ EIKESDALSVATNET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Mar-1995
  
Collapse 
Sa-14/95 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA - SAMANFATNING AV FORSKINGS-RAPPORT OM UTVIKLINGA I NOREG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-15/95 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA. UTVIKLINGA AV BRUKARTAL OG VENTELISTER ETTER VEDTAK OM BRUKARTAK. AJOURFØRING AV KOMMUNEVISE BRUKARTAK.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-16/95 A DROSJELØYVA I HERØY KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE I TJØRVÅG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1996
 
Collapse 
07-Feb-1996
  
Collapse 
Sa-10/96 A RETT FOR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET TIL Å GJE PÅLEGG OM MELLOMBELS UTLEIGE AV RIKSVEGFERJE - UTKAST TIL ENDRING AV SAMFERDSELSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-11/96 A SØKNAD OM STATLEGE TILSKOT TIL UTVIKLING AV RASJONELL OG MILJØVENLEG TRANSPORT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-12/96 A MELDING OM OVERDRAGING AV AKSJAR I MØREBIL AS TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÅTAR AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-13/96 A MILJØKORTPROSJEKTET GISKE/ELLINGSØY - SØKNAD FRÅ ÅLESUND BILRUTER AS OM PERMANENT DRIFT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-14/96 A FORSKOT PÅ TILSKOT FOR 1996 MINDRE LOKALE BÅTRUTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-16/96 A DROSJELØYVA I GJEMNES KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVEDROSJELØYVE I FLEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-17/96 A DROSJELØYVA I GJEMNES KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVEDROSJELØYVE PÅ BATNFJORDSØRA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-18/96 A DROSJELØYVA I NESSET KOMMUNE - OPPRETTING AV EIT NYTT LØYVE VED NESSET TAXISENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-19/96 A HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSPOLITIKKEN I MØRE OG ROMSDAL VAL AV REPRESENTANT TIL DEN POLITISKE STYRINGSGRUPPA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-20/96 A RAUMABANEN - MOGLEGE PLANAR OM INNSTILLING AV NATTOGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-21/96 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Mar-1996
  
Collapse 
Sa-27/96 A BEREDSKAPSFERJE PÅ EIKESDALSVATNET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-28/96 A DROSJELØYVA I NORDDAL KOMMUNE - SØKNAD OM LØYVE NR 2 I NORDDAL-EIDS-DAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-29/96 A DROSJELØYVA I STRANDA KOMMUNE - OPPSEIING AV RESERVELØYVE - OPPRETTING AV EIT 3. ORDINÆRT LØYVE VED STRANDA TAXISENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-30/96 A DROSJELØYVA I VOLDA KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVEDROSJELØYVE FOR SMÅBUSS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-32/96 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-33/96 A RAUMABANEN - ORIENTERINGSSAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
24-Apr-1996
  
Collapse 
Sa-34/96 A UTKAST TIL FORSKRIFT OM SAMANSETJING AV OG MYNDIGHEIT FOR ÅLESUND HAMNESTYRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-35/96 A UTVIDING AV MILJØKORTOMRÅDA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-36/96 A DROSJELØYVA I SULA KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVEDROSJELØYVE (MAXI-TAXI) SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-37/96 A ORGANISERING AV DROSJETENESTA VED VOLDA TAXISENTRAL OG ØRSTA TAXI-SENTRAL - ALTERNATIVE LØYSINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-41/96 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Jun-1996
  
Collapse 
Sa-49/96 A FORSLAG TIL NORSK JERNBANEPLAN 1998-2007 - OFFENTLEG HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-50/96 A MELDING OM OVERDRAGING AV AKSJAR I MØRELINJEN AS TIL HEMNE ORKLADAL BILLAG AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-51/96 A MELDING OM OVERDRAGING AV AKSJAR I STRANDA OG SYKKYLVEN BILLAG AS TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÅTAR AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-52/96 A OPPGJER FOR SKOLESKYSSEN SOM MØRELINJEN AS UTFØRER I OPPDAL KOMMUNE FOR 1996 - OVERFØRING FRÅ SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-53/96 A SKYSS AV 6 ELEVAR I GRUNNSKOLEN MELLOM ORTEN OG FINNØY FRÅ SKOLEÅRET 1996/97
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-54/96 A DROSJELØYVA I TUSTNA KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVEDROSJELØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-55/96 A DROSJELØYVA I VANYLVEN KOMMUNE - SØKNADER OM RESERVEDROSJELØYVE FOR SMÅBUSSAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-56/96 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-57/96 A ENDRA TAKSTAR I HURTIGBÅTSAMBANDET KRISTIANSUND-EDØY
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-58/96 A PLAN FOR FOREBYGGJANDE OG HELSEFREMJANDE ARBEID - OPPNEMNING AV MEDLEM I STYRINGSGRUPPE
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-58/96 A PLAN FOR FOREBYGGJANDE OG HELSEFREMJANDE ARBEID - OPPNEMNING AV MEDLEM I STYRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
04-Sep-1996
  
Collapse 
Sa-64/96 A RUTEBILSELSKAPA I FYLKET - KRAV/TINGINGAR OM REVISJON AV BETALINGSAVTALEN FOR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-65/96 A TILSKOTSORDNING FOR BILRUTENE FOR 1997-99 VURDERING AV KONTRAKTSFORM (NORMTAL/ANBOD/EFFEKTIVISERINGSAVTALE)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-66/96 A STORFJORD RUTEBILAR AS - SØKNAD OM LØYVEOVERFØRING TIL STORFJORD BILSERVICE AS (HEILEIGD AV MRF)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-67/96 A LOKALE BÅTRUTER GRUNNSKOLESKYSS TIL/FRÅ ÅRSUNDØYA I TINGVOLL KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-68/96 A LOKALE BÅTRUTER SKOLESKYSS SØVIK - STORE KALVØY HAUSTEN 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-69/96 A VURDERING AV NYTT FERJESAMBAND LAKSÅVIKA (HITRA KOMMUNE) - KJØRSVIKBUGEN (AURE KOMMUNE)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-70/96 A FØREBELS UTKAST TIL SAMFERDSELSPLAN 1997-2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-71/96 A NORSK LUFTFARTSPLAN 1998-2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-72/96 A DROSJELØYVA I MØRE OG ROMSDAL - INNFØRING AV TAKSAMETER-ORDNING/KRAV OM AUTOMATISK REGISTERANDE TAKSAMETER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-73/96 A DROSJELØYVA I MOLDE KOMMUNE - VURDERING AV DROSJETILBODET I MOLDE SENTRUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-74/96 A DROSJELØYVA I VANYLVEN KOMMUNE - KLAGE OVER VEDTAK OM TILDELING AV 3 RESERVEDROSJELØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-75/96 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Oct-1996
  
Collapse 
Sa-80/96 A FORBOD MOT HOPP FRÅ BRUER PÅ FYLKESVEG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-81/96 A TOGENDINGAR PÅ RAUMABANEN FRÅ 5. JANUAR 1997 - RUTELØYVE FOR NY TOGBUSSRUTE TIL/FRÅ DOMBÅS OG ØKONOMISK ANSVAR FOR RUTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-82/96 A SØKNADER OM BILRUTELØYVER MELLOM STADER I MØRE OG ROMSDAL OG OSLO OG V V
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-83/96 A MØRELINJEN AS - REVISJON AV TILSKOTSAVTALEN FOR 1996 P G A INNTEKTSTAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-84/96 A EIGARSKIFTE I MOLDE BILRUTER AS - OVERFØRING AV KONSESJON TIL NYTT DRIFTSSELSKAP MOLDEBUSS AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-85/96 A MARKNADSPLAN OG TILSKOT TIL INFORMASJONS- OG MARKNADSFØRINGSTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-86/96 A VURDERING AV HURTIGBÅTRUTE 24 ÅLESUND-NORDØYANE-BRATTVÅG-MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-87/96 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA BRUK AV TILSKOTSRAMMA FOR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-88/96 A DROSJELØYVA I MOLDE KOMMUNE - NY VURDERING AV DROSJETILBODET I MOLDE SENTRUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-89/96 A DROSJELØYVA I VANYLVEN KOMMUNE - KLAGE OVER VEDTAK OM TILDELING AV 3 RESERVEDROSJELØYVE FOR SMÅBUSS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-90/96 A DROSJELØYVA I HAREID KOMMUNE - OPPSEIING AV RESERVEDROSJE-LØYVE/LØYVE FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-91/96 A DROSJELØYVA I RINDAL KOMMUNE - OPPSEIING AV RESERVEDROSJE-LØYVE/LØYVE FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-92/96 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Nov-1996
  
Collapse 
Sa-100/96 A ÅLESUND BILRUTER AS - SØKNAD OM TILSKOT TIL SERVICERUTE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-101/96 A FRAMLEGG TIL 1) TAKSAR FOR PERSONBILRUTENE FOR 1997 2)REVIDERTE RETNINGSLINER FOR TAKSTAR OG MODERASJONAR GJELDANDE FOR 1997 FØREBELS RAPPORT OM TAKSTPOLITIKKEN FrÅ MARKNADSPLANGRUPPA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-102/96 A SØKNADER OM TILSKOT TIL INFORMASJONS- OG MARKNADSFØRINGSTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-103/96 A INNFØRING AV MILJØKORT SOM PERMANENT ORDNING PÅ ELLINGSØYA i ÅLESUND KOMMUNE OG GISKE KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-104/96 A TILSKOT TIL SKOLERUTER 1996/FORSKOT FOR 1997 TIL L/L NORDFJORD OG SUNNMØRE BILLAG, STRYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-105/96 A MRF SINE LOKALE BÅTRUTER OG FYLKESVEGFERJEDRIFTA - FRAMLEGG TIL TAKSTAR FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-106/96 A MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÅTAR AS - SØKNAD OM FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL UTBETRING AV HURTIGBÅTKAIER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-107/96 A LOKALE BÅTRUTER GRUNNSKOLESKYSS 1997 TIL/FRÅ ÅRSUNDØYA I TINGVOLL KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-108/96 A DROSJELØYVA I SUNNDAL KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR DET LEDIGE ORDINÆRE LØYVET OG RESERVELØYVET ETTER METTE GJØVIK OPDØL, ÅLVUNDEID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-109/96 A DROSJELØYVA I TINGVOLL KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR OPPRETT-HALDING AV LEDIG LØYVE I TORJULVÅGEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-110/96 A DROSJELØYVA I ULSTEIN KOMMUNE - TILDELING AV LEDIG RESERVELØYVE TIL ULSTEIN DROSJESENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-111/96 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-97/96 A ØKONOMIPLAN 1997-2000 MED BUDSJETT 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-98/96 A SAMFERDSELSPLAN 1997-2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-99/96 A KONTRAKTSFORM FOR TILDELING AV TILSKOT TIL BILRUTENE FOR 1997-2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Dec-1996
  
Collapse 
Sa-112/96 A VEDLIKEHALD AV FYLKESVEGAR I KOMMUNAL REGI I 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-113/96 A FYLKESVEG 340 PARSELL GJØÅBRUA M/VEG NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-114/96 A RUTEBILSTASJONEN AS, ÅLESUND - SØKNAD OM FYLKESKOMMUNALT TILSKOT PÅ KR 400 000 TIL ETABLERING AV TERMINAL VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-115/96 A FORSKOT PÅ TILSKOT TIL RUTEBILSELSKAPA, MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÅTAR AS OG KYSTEKSPRESSEN ANS FOR JANUAR, FEBRUAR OG MARS 1997
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-115/97 A FORSKOT PÅ TILSKOT TIL RUTEBILSELSKAPA, MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÅTAR AS OG KYSTEKSPRESSEN ANS FOR JANUAR, FEBRUAR OG MARS 1997
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-116/96 A MINDRE LOKALE BÅTRUTER FORSKOT PÅ TILSKOT FOR JANUAR OG FEBRUAR 1997
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-116/97 A MINDRE LOKALE BÅTRUTER FORSKOT PÅ TILSKOT FOR JANUAR OG FEBRUAR 1997
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-117/96 A MØREBIL AS - REVISJON AV BETALINGSAVTALEN MED FYLKESKOMMUNEN FOR 1996 P G A INNTEKTSTAP
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-117/97 A MØREBIL AS - REVISJON AV BETALINGSAVTALEN MED FYLKESKOMMUNEN FOR 1996 P G A INNTEKTSTAP
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-118/96 A NORDMØRE TRAFIKKSELSKAP AS, 6500 KRISTIANSUND SØKNAD OM FORNYING AV BILRUTELØYVE FOR PERSONTRANSPORT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-118/97 A NORDMØRE TRAFIKKSELSKAP AS, 6500 KRISTIANSUND SØKNAD OM FORNYING AV BILRUTELØYVE FOR PERSONTRANSPORT
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-119/96 A SØKNAD OM OVERFØRING AV BILRUTELØYVE FRÅ MØREBIL AS, ØRSTA OG STORFJORD BILSERVICE AS, SJØHOLT TIL STRANDA OG SYKKYLVEN BILLAG AS SOM ENDRAR NAMN TIL MØREBIL AS
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-119/97 A SØKNAD OM OVERFØRING AV BILRUTELØYVE FRÅ MØREBIL AS, ØRSTA OG STORFJORD BILSERVICE AS, SJØHOLT TIL STRANDA OG SYKKYLVEN BILLAG AS SOM ENDRAR NAMN TIL MØREBIL AS
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-120/96 A DROSJELØYVA I GJEMNES KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR DET LEDIGE LØYVET ETTER EINAR N. RØVIK, STORLANDET
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-120/97 A DROSJELØYVA I GJEMNES KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR DET LEDIGE LØYVET ETTER EINAR N. RØVIK, STORLANDET
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-121/96 A DROSJELØYVA I MOLDE KOMMUNE - OMGJERING AV TO RESERVELØYVE FOR SMÅBUSSAR TIL ORDINÆRE LØYVE - OPPHEVING AV TIDLEGARE VEDTAK
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-121/97 A DROSJELØYVA I MOLDE KOMMUNE - OMGJERING AV TO RESERVELØYVE FOR SMÅBUSSAR TIL ORDINÆRE LØYVE - OPPHEVING AV TIDLEGARE VEDTAK
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-122/96 A DROSJELØYVA I VANYLVEN KOMMUNE - OMGJERING AV VEDTAK - KRAV TIL FYLKESKOMMUNEN FRÅ ADVOKAT HØEGH BJØRNESET OM DEKNING AV SAKS-KOSTNADER
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-122/97 A DROSJELØYVA I VANYLVEN KOMMUNE - OMGJERING AV VEDTAK - KRAV TIL FYLKESKOMMUNEN FRÅ ADVOKAT HØEGH BJØRNESET OM DEKNING AV SAKS-KOSTNADER
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-123/96 A DROSJELØYVA I VANYLVEN KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVELØYVE FOR SMÅ-BUSS
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-123/97 A DROSJELØYVA I VANYLVEN KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVELØYVE FOR SMÅ-BUSS
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1997
 
Collapse 
06-Jan-1997
  
Collapse 
Sa-1/97 A ØKONOMIPLAN 1997 - 2000 MED BUDSJETT 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Feb-1997
  
Collapse 
Sa-10/97 A LØYVING TIL KYSTSTAMVEGUTVALET I 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-2/97 A ORIENTERING OM STORE RASSIKRINGSTILTAK OG PRIORITERING AV DESSE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-3/97 A Ny behandling av søknader om bilruteløyve mellom stader i Møre og Romsdal og Oslo og vv
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-4/97 A MØREBIL AS, 6150 ØRSTA SKYSS AV FUNKSJONSHEMMA GRUNNSKOLEELEVAR REGULERING AV TILSKOTSAVTALEN FOR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-5/97 A SYNFARING VÅREN 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-6/97 A DROSJELØYVA I MOLDE KOMMUNE VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE PÅ SEKKEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-7/97 A DROSJELØYVA I NORDDAL KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE I TAFJORD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-8/97 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-9/97 A TILLEGGSLØYVING TIL AKSJON SKOLEVEG FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Mar-1997
  
Collapse 
Sa-11/97 A STØRRE BU- OG ARBEIDSMARKNADSREGIONAR PRIORITERING AV VEGPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-12/97 A SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING AV NORDØYVEGEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-13/97 A SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING AV TODALFJORDSAMBANDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-14/97 A SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING AV AVERØYTUNNELEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-15/97 A SØKNAD OM GODKJENNING AV TRESFJORDBRUA SOM BOMPENGEPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-16/97 A SØKNAD OM GODKJENNING AV HAREID FERJEKAI MED TILSTØYTANDE VEGNETT SOM BOMPENGEPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-17/97 A HAREID FERJEKAI OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ GUSTAV ROBERT HAREIDE I SAK T-102/96
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-18/97 A ORIENTERING OM STATSBUDSJETTET FOR 1997 ETTER BUDSJETTHANDSAMINGA I STORTINGET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-19/97 A RIKSVEGAR - BUDSJETTFORSLAG 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-20/97 A RAMMETILSKOTTET TIL RIKSVEGFERJEDRIFTA 1997 KORT ORIENTERING OM DISPONIBLE MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-21/97 A PLANAR FOR TRAFIKKTYRGGINGSTILTAK PÅ RIKSVEGNETTET I ØRSKOG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-22/97 A RIKSVEG 650 HP 04 SELJENESET-DYRKORN NEDLEGGIN/OMKLASSIFISERING AV RIKSVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-23/97 A DELING AV RAMMELØYVING 1997 LØYVING AV TILSKOT TIL UTLIKE SAMFERDSELSFORMÅL Oppretta saksframstilling Erstattar saksframstilling (same saksnr.) datert 25. februar 1997 (som går ut)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-24/97 A LESJA BILRUTER, RAUMA BILLAG AS, VEØY BILLAG AS KLAGE OVER TILDELING AV RUTELØYVE FOR NY TOGBUSSRUTE ÅNDALSNES-DOMBÅS OG VV TIL ÅLESUND BILRUTER AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-25/97 A DROSJELØYVA I FRÆNA KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVEDROSJELØYVE PÅ SMÅBUSS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-26/97 A DROSJELØYVA I MOLDE KOMMUNE - SPØRSMÅL OM OMGJERING AV TO RESERVEDROSJELØYVE FOR SMÅBUSSAR SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA TIL ORDINÆRE LØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-27/97 A DROSJELØYVA I SKODJE OG ØRSKOG KOMMUNAR - SØKNAD OM VAKTSAMARBEID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-28/97 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-30/97 A HØYRING - FYLKESDELPLAN KYSTSTAMVEG NORDFJORDEID - VOLDA KORTBANEFLYPLASSMØNSTER I NORDFJORD OG PÅ SUNNMØRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Apr-1997
  
Collapse 
Sa-31/97 A ÅRSMELDING 1996 FRÅ STATENS VEGVESEN MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-32/97 A FYLKESVEGPLAN FOR PERIODEN 1998-2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-33/97 A SKADER PÅ FYLKESVEGANE ETTER DEI STORE NEDBØRSMEGDENE 31. MARS 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-34/97 A ORIENTERING OM ULYKKESSITUASJONEN OG BEHOV FOR TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK OG GANG- OG SYKKELVEGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-35/97 A NYTT HOVUDVEGNETT ASPØYA OG ÅLESUND SENTRUM RIKSVEG 9 HP 8 ÅLESUND RÅDHUS X FV 390-SKATEFLUA FK FYLKESVEG 390 HP 1 ÅLESUND RÅDHUS X RV 9 SKUTVIKA NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV RIKS- OG FYLKESVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-36/97 A RIKSVEG 62 HP 7 ØKSENDAL-KORGSHAVN NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV RIKSVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-37/97 A MINDRE FYLKESVEGANLEGG MED 50 % KOMMUNEDEL FORSLAG TIL DELING 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-38/97 A RIKSVEG 661 SKODJEBRUA - TRAFIKALE TILTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-39/97 A INNFØRING AV ELEKTRONISK BILLETTERING I MØRE OG ROMSDAL - KJØP AV ELEKTRONISK BILLETTERINGSUTSTYR FRÅ NERA MOBILDATA AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-40/97 A SMØLA KOMMUNE - SØKNAD OM FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL UTBETRING AV TERMINALTILHØVA VED HURTIGBÅTKAIA PÅ EDØY
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-41/97 A BETRE KOLLEKTIVTRANSPORTTILBOD TIL UNGDOM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-42/97 A 1) LESJA BILRUTER, RAUMA BILLAG AS, VEØY BILLAG AS. KLAGE OVER TILDELING AV RUTELØYVE FOR NY TOGBUSSRUTE ÅNDALS- DOMBÅS OG VV TIL ÅLESUND BILRUTER ASNES 2) RUTEOPPLEGG OG ØKONOMISK ANSVAR FOR UTVIDA TOGBUSSRUTE ÅLESUND/MOLDE-ÅNDALSNES - DOMBÅS OG VV FRÅ 8. JUNI 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-43/97 A DROSJELØYVA I MØRE OG ROMSDAL - INNFØRING AV TAKSAMETERORDNING/KRAV OM AUTOMATISK REGISTRERANDE TAKSAMETER - KLAGER OVER VEDTAK GJORT AV SAMFERDSELSSJEFEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-44/97 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Jun-1997
  
Collapse 
Sa-45/97 A SAK T-17/97: HAREID FERJEKAI - TILTAK FOR Å BETRE TRAFIKKAVVILINGA SØKNAD OM GODKJENNING AV BOMPENGESELSKAP OG INNKREVJING AV BOMPENGAR OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ASBJØRN FLØ OM PARKERINGSFORHOLDA FOR VOGNTOG VED SULASUND FERJEKAI
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-46/97 A SAK T-19/97: RIKSVEGAR - BUDSJETTFORSLAG 1998 OVERSENDINGSFORSLAG FRÅ REIDUN VIGESTAD BERGEOM MIDLAR TIL RASSIKRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-47/97 A ORIENTERING OM REGLAR FOR FASTSETJING AV FARTSGRENSER PÅ RIKS- OG FYLKESVEGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-48/97 A SALDERING OG OMDISPONERING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLAR PÅ FYLKESVEG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-49/97 A SALDERING OG OMDISPONERING AV UBRUKTE INVETERINGSMIDLAR PÅ FYLKESVEG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-50/97 A RAMMETILSKOT TIL RIKSVEGFERJEDRIFTA 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-51/97 A MELDING OM OVERDRAGING AV AKSJAR I NORDMØRE TRAFIKKSELSKAP AS, 6500 KRISTIANSUND TIL HEMNE ORKLADAL BILLAG AS, 7200 KYRKSÆTERØRA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-52/97 A OPPGJER FOR SKOLESKYSSEN OM MØRELINJEN AS UTFØRER I OPPDAL KOMMUNE FOR 1997 - OVERFØRING FRÅ SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-53/97 A NY VURDERING AV SKYSS AV 6 ELEVAR I GRUNNSKOLEN MELLOM ORTEN OG FINNØY I SANDØY KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-54/97 A DROSJELØYVEHAVARANE KÅRE RØD OG TERJE HAMMERØ, AUKRA - SØKNAD IN NYTT SPESIALLØYVE FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-55/97 A DROSJELØYVA I RAUMA KOMMUNE - SØKNAD OM LØYVE FOR SMÅBUSS SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-56/97 A DROSJELØYVA I RAUMA KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE PÅ VÅGSTRANDA.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-57/97 A DROSJELØYVA I RAUMA KOMMUNE - SØKNAD OM OPPRETTING AV TIDLEGARE NED-LAGT/INNDREGE LØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-58/97 A DROSJELØYVA I NORDDAL KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVELØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-59/97 A DROSJELØYVA I GJEMNES KOMMUNE - OPPRETTHALDING/INNDRAGING AV LEDIG LØYVE I ANGVIK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-60/97 A R E F E RA T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-61/97 A NY VURDERING AV FYLKESVEGFERJETILBODET ARESVIK - HENDSET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Sep-1997
  
Collapse 
Sa-62/97 A GRUNNLAG FOR HANDLINGSPROGRAM FOR NORSK VEG- OG VEGTRAFIKKPLAN 1998-2007I DET ØVRIGE RIKSVEGNETTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-63/97 A VAL AV TRESE FOR RIKSVEG 653 EIKSUNDSAMBANDET OMSYN TIL KULKTURMINNER RASSIKRING AV FYLKESVEG 127 TIL LID/BERKNES.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-64/97 A KUTT I RAMMENE TIL ADMINISTASJON OG DRIFT/VEDLIKEHALD FOR 1997.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-65/97 A RIKSVEG 661 SKODJEBRUA - TRAFIKALE TILTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-66/97 A RASSIKRING AV RIKSVEG 651 AUSTEFJORDVEGEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-67/97 A MINDRE FYLKESVEGANLEGG MED 50 % KOMMUNEDEL FØRHANDSTILSEGN OM TILSKOT FRÅ FYLKET FOR 1998.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-68/97 A RV 70 DEN GAMLE NORDSUNDBRUA RIVING/BEVARING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-69/97 A FYLKESVEGBUDSJETTET 1997 HANDIKAPTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-70/97 A NYE RIKS- OG FYLKESVEGAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-71/97 A E39 HP 18 PARSELL REMMEM-VESTNES KYRKJE NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV RIKSVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-72/97 A RV 70 HP 13 TRAFIKKTERMINALOMRÅDE DEVOLDHOLMEN-NORDMØRSKAIA-FOSNAGATA NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-73/97 A PLANAR/UTBYGGING AV EIN KOMBINERT LAND- OG SJØVERTS KOLLEKTIVTRA-FIKKTERMINAL I KRISTIANSUND SENTRUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-74/97 A FORSLAG TIL LUFTHAMNPLANAR 1996-2001 - OFFENTLEG HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-75/97 A LOKALE BÅTRUTER NY GRUNNSKOLESKYSS I AURE KOMMUNE AUKA GRUNNKOLESKYSS I HARAM KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-76/97 A DROSJELØYVA I KRISTIANSUND OG FREI KOMMUNAR - DRIFTA AV RESERVELØYVA TILDELT KRISTIANSUND OG FREI TAXISENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-77/97 A DROSJELØYVA I SUNNDAL KOMMUNE - SØKNAD OM VIDARE DRIFT AV MELLOMBELS RESERVELØYVE I ØKSENDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-78/97 A DROSJELØYVA I HERØY KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVELØYVE PÅ MINIBUSS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-79/97 A DROSJELØYVA I HERØY KOMMUNE - SØKNAD OM OPPRETTING AV NYTT ORDINÆRT LØYVE VED HERØY TAXISENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-80/97 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Oct-1997
  
Collapse 
Sa-81/97 A NORSK VEG- OG VEGTRAFIKKPLAN 1998-2007 HANDLINGSPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-82/97 A DELING AV LØYVING TIL FYLKESVEGANLEGG 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-83/97 A SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING AV SYKKYLVSBRUA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-84/97 A SØKNAD OM FORLENGELSE AV BOMPENGEINNKREVING PÅ ATLANTERHAVSVEGEN - SLUTTFØRING AV PROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-85/97 A REDUSERT STANDARD INNAN VINTERDRIFTA 1997/98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-86/97 A KONSEKVENSAR AV AUKE I DRIVSTOFFAVGIFTER OG INNFØRING AV MEIRVERDIAVGIFT PÅ KOLLEKTIVTRANSPORTTENESTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-87/97 A SAMANSLÅING AV RIKSVEGAR OG FYLKESVEGAR - ANSVARSDELING MELLOM STAT OG FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-88/97 A DROSJELØYVA I RINDAL KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR TRANSPORT-TILBOD FOR FUNKSJONSHEMMA GJENNOM RESERVELØYVE TILDELT ODDVAR NEGÅRD, RINDALSSKOGEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-89/97 A DROSJELØYVA I STRANDA KOMMUNE - SAMORDNING AV DROSJETENSTA PÅ STRANDA/HELLESYLT - FORMELL GODKJENNING AV SENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-90/97 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-91/97 A ORIENTERING OM PROSJEKT 97
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Nov-1997
  
Collapse 
Sa-100/97 A HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSPOLITIKKEN I MØRE OG ROMSDAL REPRESENTANT TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-101/97 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA BRUK AV TILSKOTSRAMME FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-102/97 A DROSJELØYVA I STRANDA KOMMUNE - SØKNAD OM OPPRETTING AV NYTT RESERVELØYVE VED STRANDA TAXISENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-103/97 A DROSJELØYVA I KRISTIANSUND OG FREI KOMMUNAR - DRIFTA AV RESERVELØYVA TILDELT KRISTIANSUND OG FREI TAXISENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-104/97 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-92/97 A ORIENTERING OM FERJEANBOD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-93/97 A OVERSIKT OVER TILSTANDEN PÅ BRUER OG FERJEKAIER I FYLKESVEGNETTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-94/97 A VINTERSTENGING AV RIKSVEG 655 NORANGSDALEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-95/97 A U-232/97 A ORGANISAJONSGJENNOMGANG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE PROSJEKT 97
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-96/97 A ØKONOMIPLAN 1998 - 2001 MED BUDSJETT FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-97/97 A TAKSTAR FOR PERSONBILRUTENE 1998 OG JUSTERING AV TAKSTRETNINSLINER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-98/97 A MRF SINE LOKALE BÅTRUTER OG FYLKESVEGFERJER - FRAMLEGG TIL TAKSTAR FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-99/97 A ETABERLING AV RUTEINFORMASJONSTENESTE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Dec-1997
  
Collapse 
Sa-105/97 A VAL AV KONTRAKTSFORM FOR TILDELING AV TILSKOT TIL MRF MRF SINE PLANAR OM NY HURTIGBÅT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Dec-1997
  
Collapse 
Sa-106/97 A VEDLIKEHALD AV FYLKESVEGAR I KOMMUNAL REGI I 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-107/97 A FYLKESVEG 385 PARSELL VED KYRHAUG FERJEKAI NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-108/97 A KONSEKVESAR AV STENGING AV RIKSVEG 661 SKODJEBRUA FOR RUTEGÅANDE BUSSAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-109/97 A DEVOLDHOLMEN KOLLEKTIVTRAFIKKTERMINAL I KRISTIANSUND SENTRUM - SØKNAD OM TILSKOT TIL DELVIS REALISERING AV PROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-110/97 A FRAMTIDIG RUTEOPPLEGG FOR KYSTEKSPRESSEN VURDERE UTLYSING AV KYSTEKSPRESSEN PÅ ANBOD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-111/97 A FORSKOT PÅ TILSKOT TIL RUTEBILSELSKAPA, MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÅTAR AS OG KYSTEKSPRESSEN ANS FOR JANUAR, FEBRUAR OG MARS 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-112/97 A TILSKOT TIL SKOLERUTER 1997/FORSKOT FOR 1998 TIL NORDFJORD OG SUNNMØRE BILLAG AS, STRYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-113/97 A TILSKOT TIL UTVIKLING AV RASJONELL OG MILJØVENLEG TRANSPORT OVER STAT-BUDSJETTET, KAP 1301 POST 70 FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-114/97 A RUTEBILSELSKAPA I FYLKET - GODTGJERSLE FOR NYE FAGARBEIDARAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-115/97 A 1.SØKNAD OM OVERFØRING OM OERFØRING AV RUTELØYVE FRÅ SØRØY-BUSS AS TIL MØREBIL AS 2.SØKNAD OM FORNYING AV DELAR AV MØREBIL AS SITT RUTELØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-116/97 A MINDRE LOKALE BÅTRUTER FORSKOT TILSKOT 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-117/97 A MINDRE LOKALE BÅTRUTER EKSTRA TILSKOT NORDVEST FJORDSERVICE AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-118/97 A MØTEPLAN FOR SAMFERDSELSUTVALET I 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-119/97 A DROSJELØYVA I HARAM KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVELØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-120/97 A DROSJELØYVA I SUNNDAL KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVEDROSJELØYVE SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA FRÅ SUNNDALSØRA DROSJESENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-121/97 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-122/97 A HURTIGRUTA - SOMMARRUTE 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-123/97 A FERJERUTA TRANDAL - STANDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
1998
 
Collapse 
11-Feb-1998
  
Collapse 
Sa-10/98 A INTERREG II C - INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I NORDISK TRANSPORTPOLITISK NETTVERK (NTN)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-11/98 A MINDRE LOKALE BÅTRUTER TILSKOT 1998 TIL GRUNNSKOLESKYSS TIL/FRÅ ÅRSUNDØYA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-12/98 A DROSJELØYVA I GJEMNES KOMMUNE - FRAMHALDANDE DRIFT AV RESERVELØYVE I FLEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-13/98 A DROSJELØYVA I GJEMNES KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE PÅ BERGSØYA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-14/98 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-1/98 A OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ DRIFT OG VEDLIKEHALD AV FYLKESVEGAR TIL FYLKESVEGANLEGG 1998 (tRAFIKKTRYGGINGSTILTAK MED STATSTILSKOTT).
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-2/98 A OMDISPONERING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLAR PÅ FYLKESVEG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-3/98 A DELING AV STATLEG LØYVING TIL RASSIKRING PÅ RIKS- OG FYLKESVEGAR FORSKOTTERING AV FYLKESVEGLØYVINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-4/98 A FRAMDRIFT I ARBEIDET MED RIKSVEG 671 HAUGEN-TODALSØRA SØKNAD OM FORSKOTTERING FRÅ SURNADAL KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-5/98 A FERJEDRIFTA - PRIORITERINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-6/98 A UTBETRING AV BRUER OG VEGAR I YTRE AVERØY FINANSIERINGSOPPLEGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-7/98 A OVERSIKT OVER TILLATT AKSELLAST, GRUSVEGNETT OG BRUTILSTAND PÅ RIKS- OG FYLKESVEGNETTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-8/98 A SYNFARING VÅREN 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-9/98 A UNGOMSKORT I KOLLEKTIRVTRAFIKKEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-9/98 A UUNGOMSKORT I KOLLEKTIRVTRAFIKKEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Mar-1998
  
Collapse 
Sa-15/98 A MINDRE FYLKESVEGANLEGG MED 50% KOMMUNEDEL FORSLAG TIL DELING AV LØYVINGA FOR 1998 FØREHANDSTILSENG OM TILSKOT FRÅ FYLKET FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-16/98 A ORIENTERING OM ENDRINGAR I HOVUDVEGNETTET I ÅLESUND SENTRUM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-17/98 A FYLKESVEG 07 HP 02 DEL AV ARM TIL BRINGSINGHAUG FK NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-18/98 A ORIENTERING OM MINNESMERKE PÅ TROLLSTIGEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-19/98 A MELLOMBELS ETABLERINGSSTOPP FOR KJØPESENTER UTANFOR SENTRALE DELER AV BYAR OG TETTSTADER - HØYRINGSFORSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-20/98 A ETABLERING AV RUTEINFORMASJONSTENESTE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-21/98 A MARKNADSPLAN FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN 1998-2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-22/98 A MELDING OM OVERDRAGING AV AKSJAR I AUKRA AUTO AS TIL AS SUNNMØRE-ROMSDAL BILLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-23/98 A LØYVING AV TILSKOT TIL ULIKE SAMFERDSELSFORMÅL 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-24/98 A LØYVING AV MIDLAR TIL OPPRETTHALDING AV STANDAL SOM FERJESTAD I 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-25/98 A SYNFARING VÅREN 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-26/98 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-May-1998
  
Collapse 
Sa-27/98 A RIKSVEGBUDSJETTET FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-28/98 A ORIENTERING OM STATSBUDSJETTET FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-29/98 A FYLKESVEGBUDSJETTET 1998 HANDIKAPTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-30/98 A SAK T-75/97: SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING AV SYKKYLVSBRUA OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ SYLVIA HAMMERSVIK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-31/98 A BOMPENGEPROSJEKT I MØRE OG ROMSDAL VIDARE HANDSAMING AV BOMPENGESØKNADENE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-32/98 A ÅRSMELDING 1997 FRÅ STATENS VEGVESEN MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-33/98 A RIKSVEG 671 HP 01 TODALSVEGEN - PARSELL MELHUS-ÅSBØEN NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV RIKSVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-34/98 A RIKSVEG 680 HP 11 VINSTERNES - FOLSFJORDEN NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV RIKSVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-35/98 A OPPNEMNING AV STYRESREPRESENTANT I RUTEKONTORET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-36/98 A RAPPORT FRÅ GRUPPA FOR UTVIKLING AV RAUMABANEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-37/98 A ÅRSRAPPORT SAMFERDSELSAVDELINGA 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-38/98 A FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNEVERNET OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL tverrsektoriell STYRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-40/98 A DROSJELØYVA I STRANDA KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR DET LEDIGE LØYVET ETTER MÅLFINN LIED, LIABYGDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Jun-1998
  
Collapse 
Sa-41/98 A TAKSTRETNINGSLINER FOR BOMPENGEPROSJEKTER PÅ OFFENTLEG VEG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-42/98 A OVERTAKING AV VEDLIKEHALDSANSVAR FOR FERISTER PÅ FYLKESVEG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-43/98 A MARKNADSPLAN FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN I MØRE OG ROMSDAL 1998-2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-44/98 A OPPGJER FOR SKOLESKYSSEN SOM HOB MØRE AS UTFØRER I OPPDAL KOMMUNE FOR 1998 OVERFØRING FRÅ SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-45/98 A PRAKTISERING AV TAKSTAR OG MODERASJONAR FOR REISER MED BÅDE BIL- OG BÅTRUTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-46/98 A SØKNAD OM OVERFØRING AV LØYVE FOR PERSONRUTE PÅ ØYA SEKKEN I MOLDE KOMMUNE FRÅ AVDØDE ODD VESTAD TIL SONEN STIG VESTAD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-47/98 A LOKALE BÅTRUTER TILSKOT FOR 1998 TIL SUNDBÅTEN I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-49/98 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Sep-1998
  
Collapse 
Sa-50/98 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002-2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-51/98 A NASJONAL VERNEPLAN FOR VEGAR BRUER OG VEGRELATERTE KULTURMINNER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-52/98 A FYLKESDELPLAN FOR TRANSPORT I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-53/98 A FYLKESTINGSMÅL FOR SAMFERDSELSsektoren
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-54/98 A REFORHANDLING AV TILSKOTSAVTALEN MED BILRUTESELSKAPA FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-55/98 A UTVIKLING AV KOLLEKTIVTRAFIKKTERMINALAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-56/98 A TIMESAVGANGAR PÅ EKSPRESSBUSSRUTER 1/2 -TIMESAVGANGAR PÅ STAMVEGFERJESAMBAND -
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-58/98 A DROSJELØYVA I SUNNDAL KOMMUNE - ORGANISERING AV DROSJETENESTA I KOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-59/98 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-60/98 A ANBOD I REGIONAL LUFTFART FRÅ 1. APRIL 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Oct-1998
  
Collapse 
Sa-61/98 A SØKNAD OM LØYVE TIL Å FINANSIERE EIKSUNDSAMBANDET MED BOMPENGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-62/98 A DELING AV LØYVING TIL FYLKESVEGANLEGG 1999.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-63/98 A TAKST- OG RABATTSTRUKTUR I FASTLANDSSAMBANDET ÅLESUND-ELLINGSØY-VALDERØY-GISKE-GODØY
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-64/98 A FYLKESVEG 2 HÅBERG - ÅRAM FRAMDRIFT OG KOSTNADER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-65/98 A FYLKESDELPLAN E39 NORDFJORDEID - VOLDA FRAMLAGT KONSEKVENSUTGREIING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-66/98 A SPØRSMÅL TIL FLYSELSKAP OM Å VURDFERE SKIPING AV FLYTILBOD ÅLESUND - KRISTIANSUND OG V V
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-67/98 A TRAFIKKFARLEG SKOLEVEG FOR 6 OG 7 ÅRINGAR ORIENTERING OM REGLAR OG SKYSSANSVAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-68/98 A LOKAL AGENDA 21
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-69/98 A SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV EI FERJERUTE MIDT-NORGE - STORBRITANNIA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-70/98 A MØTEPLAN FOR SAMFERDSELSUTVALET I 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-71/98 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Nov-1998
  
Collapse 
Sa-72/98 A OMDISPONERING AV MIDLAR PÅ FYLKESVEGBUDSJETTET PR. 1. JANUAR 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-73/98 A FORVENTA FORBRUK PR. 31. DESEMBER 1998 FYLKESVEGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-74/98 A ØKONOMIPLAN 1999 - 2002 MED BUDSJETT FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-75/98 A HURTIGRUTA SOMMARRUTER 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-76/98 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA BRUK AV TILSKOT FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-77/98 A DROSJELØYVA I ÅLESUND KOMMUNE - SØKNAD OM NYTT RESERVELØYVE PÅ SMÅBUSS SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-78/98 A ORGANISERING AV DROSJETENSTA VED VOLDA TAXISENTRAL OG ØRSTA TAXISENTRAL MED FELLES LØYVEDISTRIKT FOR DROSJE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-79/98 A DROSJELØYVA I SUNNDAL KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE I ØKSENDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-80/98 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-81/98 A KYSTEKSPRESSEN KRISTIANSUND - TRONDHEIM FORDELING AV TILSKOTET MELLOM FYLKESKOMMUNANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Dec-1998
  
Collapse 
Sa-82/98 A VEDLIKEHALD AV FYLKESVEGAR I KOMMUNAL REGI I 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-83/98 A FORSKOT PÅ GODTGJERSLE TIL RUTEBILSELSKAPA, MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÅTAR AS OG KYSTEKSPRESSEN ANS FOR JANUAR, FEBRUAR OG MARS 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-84/98 A TILSKOT TIL SKOLERUTER 1998/FORSKOT FOR 1999 TIL NORDFJORD OG SUNNMØRE BILLAG AS, STRYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-85/98 A TAKSTAR FOR PERSONBILRUTENE 1999 OG JUSTERING AV TAKSTRETNINGSLINENE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-86/98 A TAKSTENDRING I PASSASJERBÅTRUTENE I INCITAMENTSAVTALEN OG ANBODSRUTA MED MRF FRÅ 1. JANUAR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-87/98 A TAKSTENDRING FYLKESVEGFERJESAMBAND OG BLANDA RIKS- OG FYLKESVEGFERJESAMBAND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-88/98 A KOLLEKTIVTRANSPORTPLAN I ÅLESUND OG GISKE KOMMUNAR - ORGANISERING - FINANSIERING MM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-89/98 A TERMINALUTVIKLING MOA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-90/98 A TERMINALUTVIKLING KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-92/98 A OVERFØRING AV ANSVARET FOR SKYSS AV ELEVAR I VIDAREGÅENDE SKOLE FRÅ UTDANNINGSAVDELINGA TIL SAMFERDSELSAVDELINGA FRÅ 01 01 99
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-93/98 A MINDRE LOKALE BÅTRUTER FORSKOT PÅ TILSKOT FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-94/98 A DROSJELØYVA I KRISTIANSUND OG FREI KOMMUNAR - VURDERING AV BEHOVET FOR ORDINÆRE LØYVE OG RESERVELØYVE VED KRISTIANSUND OG FREI TAXISENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-95/98 A DROSJELØYVA I MOLDE KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR ORDINÆRE LØYVE OG RESERVELØYVE VED MOLDE TAXISENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-96/98 A TILSKOT BEREDSKAPSFERJE PÅ EIKESDALSVATNET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1999
 
Collapse 
10-Feb-1999
  
Collapse 
Sa-10/99 A DROSJELØYVA I SKODJE KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR DET LEDIGE LØYVET ETTER ARNE STAFSETH, STAVSET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-11/99 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-12/99 A SYKKYLVSBRUA - FRÅVIK AV LASTFORSKRIFTENE/PROSJEKTERINGSREGLANE FOR BRUER I DET OFFENTLEGE VEGNETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-1/99 A SØKNAD FRÅ ÅLESUND KOMMUNE OM LØYVE TIL Å FORSKOTTERE UTBYGGINGA AV PROSJEKTET BLINDHEIM-BREIVIKA, AUROPAVEG 39
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-2/99 A FORSERING AV ARBEIDET MED ØKSENDALSTUNNELEN PÅ RIKSVEG 62
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-3/99 A Konkurranseutsetting av produksjonsverksemda innan drift/vedlikehald
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-4/99 A DISPONERING AV IKKJE NYTTA FYLKESVEGLØYVING FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-5/99 A HØYRINGSUTTALE OM NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002-2011
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-6/99 A PRØVEORDNING MED SAMANSLÅING AV RIKS- OG FYLKESVEGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-7/99 A RUTELØYVE FOR FERJEDRIFT BERGEN-KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-8/99 A MOGLEG FINANSIERING AV UTVIDA RUTETILBOD MED TAKSTAUKE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-9/99 A BÅTDRIFTA TIL MRF - SPØRSMÅL OM NY HURTIGBÅT - UTLØP AV ANBODSPERIODE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Mar-1999
  
Collapse 
Sa-13/99 A RIKSVEGBUDSJETTET 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-14/99 A FORSLAG TIL DELING AV BEVILGNINGA FOR 1999 PÅ POSTANE 50/50, FORSTERKING FYLKESVEG, SPESIELT VEDLIKEHALD FYLKESVEG - FØREHANDSTILSENG OM TILSKOTT FRÅ FYLKESKOMMUNEN PÅ POST 50/50 FOR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-15/99 A DELING AV RAMMELØYVING 1999 LØYVING AV TILSKOT TIL ULIKE SAMFERDSELSFORMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-16/99 A UTVIKLING AV KOLLEKTIVTRAFIKKTERMINALAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-17/99 A SPØRSMÅL TIL FLYSELSKAP OM Å VURDERE SKIPING AV FLYTILBOD ÅLESUND - KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-18/99 A UTKAST TIL ÅRSRAPPORT FOR SAMFERDSELSAVDELINGA 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-19/99 A SYNFARING VÅREN 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-20/99 A FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA - HØYRINGSUTKAST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-21/99 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-22/99 A ÅRSMELDING 1998 FRÅ STATENS VEGVESEN MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-23/99 A UTTALE TIL NASJONALT UTFORDRINGSDOKUMENT OM KOLLEKTIVTRAFIKK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-24/99 A PENDLARRUTE SYVDSNESET - ÅRVIK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-May-1999
  
Collapse 
Sa-25/99 A KONKURRANSEUTSETJING AV PRODUKSJONSVERKSEMDA INNAN DRIFT/-VEDLIKEHALD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-26/99 A FYLKESVEGBUDSJETTET 1999 HANDIKAPTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-27/99 A RIKSVEGFERJESAMBANDET ÅRVIK-KOPARNES FORSLAG OM Å OPPRETTE PENDLARRUTE TIL SYVDSNES FERJEKAI
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-28/99 A BETRA FERJETILBOD - PRIORITERINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-29/99 A RIKSVEG 651 Hp 1 VOLDA-GREIFSNESET FYLKESVEG 45 Hp 1 VOLDA-SJUKEHUSEKRYSSET NEDLEGGING/OMKLASSIFISERT AV RIKS- OG FYLKESVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-May-1999
  
Collapse 
Sa-30/99 A RAPPORT OM ALTERNATIVE RUTEOPPLEGG TIL KYSTEKSPRESSEN I SØR-TRØNDELAG FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-32/99 A FRÅSEGN TIL FORSKRIFT OM SKYSS I VIDAREGÅANDE SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-33/99 A UNGDOMSKORT I KOLLEKTIVTRAFIKKEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-34/99 A DROSJELØYVA I VOLDA OG ØRSTA KOMMUNAR - SØKNAD OM RESERVELØYVE FOR MAXI-TAXI
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-35/99 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Jun-1999
  
Collapse 
Sa-36/99 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002-2011 - UTFORDRINGSDOKUMENTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-37/99 A FORSLAG TIL DELING AV IKKJE DELT LØYVING I 1999 PÅ POSTANE "fORSTERKING FYLKESVEG" OG "SPESIELT VEDLIKEHALD FYLKESVEG"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-38/99 A RIKSVEGFERJESAMBANDET ÅRVIK-KOPARNES FORSLAG OM Å OPPRETTE PENDLARRUTE TIL SYVDSNES FERJEKAI
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-39/99 A VURDERING AV ALTERNATIV FOR Å KRYSSE ROMSDALSFJORDEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-40/99 A ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-41/99 A SPØRSMÅL OM BILLETTPRIS PÅ HURTIGBÅTEN ÅLESUND - HAREID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-42/99 A FYLKESVEGFERJER TILSKOT 2. HALVÅR 1999 SAMBANDET SÆBØ - TRANDAL - STANDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-44/99 A R E F E R A T S A K
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-45/99 A FRAMTIDIG STAMVEGKORRIDOR E39, MELLOM NORDFJORDEID OG VOLDA VEDKOMANDE KYSTSTAMVEGEN OG FYLKESDELPLAN MELLOM NORDFJORD OG VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-46/99 A KOMPENSASJON DRIVSTOFFAVGIFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Sep-1999
  
Collapse 
Sa-47/99 A Fylkesvegbudsjettet for år 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-48/99 A FORSERING AV LANGØYBRUA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-49/99 A FYLKESVEG 35 HAREID X 61 - BIGSET X 61 FORSLAG TIL DELING AV IKKJE DEL LØYVING I 1999 PÅ POSTEN "FORSTERKING FYLKESVEG"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-50/99 A RASSIKRING AV RIKSVEG 63 TROLLSTIGEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-51/99 A FINANSIERING AV LOKAL DEL FOR RASSIKRING AV SANDODDAN PÅ EIKESDALSVEGEN - FYLKESVEG 191
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-52/99 A FERJESAMBANDET GEIRANGER-HELLESYLT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-52/99 A FERJESAMBANDET GEIRANGER-HELLESYLTt
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-53/99 A SØKNAD OM FYLKESKOMMUNAL GARANTI FOR OPPTAK AV LÅN TIL HAREID RIKSVEGSAMBAND AS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-53/99 A SØKNAD OM FYLKESKOMMUNA<L GARANTI FOR OPPTAK AV LÅN TIL HAREID RIKSVEGSAMBAND AS
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-54/99 A SØKNAD FRÅ ÅLESUND KOMMUNE OM LØYVE TIL Å FORSKOTTERE RIKSVEGLØYVINGANE TIL PROSJEKTET BLINDHEIM- BREIVIKA EV 39
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-55/99 A KRAV OM REFORHANDLING AV RIKSVEGFERJEKONTRAKTEN FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-56/99 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002-2011 - NASJONALALT TRANSPORTNETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-56/99 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002-2011 - NASJONALT TRANSPORTNETT
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-57/99 A KRYSSING AV ROMSDALSFJORDEN - FERJER OG SNØGGBÅT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-58/99 A IMARFINANS AS - UTVIDING AV AKSJEKAPITALEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-59/99 A FRÅSEGN TIL UTKAST TIL NY SAMFERDSELSLOVA: LOV OM YRKESTRANSPORT MED MOTORVOGN OG FARTØY
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-60/99 A NY FORSKRIFT OPPLÆRINGSLOVA - FØLGJER FOR SKYSSREGLEMENTET FOR GRUNNSKOLEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-61/99 A INTERPELLASJON OM OPPHEVING AV FYLKESTINGET SITT VEDTAK OM FORBOD MOT SJØVERTS TRAFIKK MELLOM ÅLESUND - VALDERØY/VIGRA/ELLINGSØY/GISKE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-62/99 A BÅTRUTER SØKNAD FRÅ SANDE BÅTUTLEIGE AS OM BÅTRUTE I SANDE KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-63/99 A DROSJELØYVA I AVERØY KOMMUNE - SØKNAD OM NYTT RESERVELØYVE PÅ SMÅBUSS SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-64/99 A DROSJELØYVA I HARAM KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE I TENNFJORD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-65/99 A DROSJELØYVA I NESSET KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE I ERESFJORD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-66/99 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Oct-1999
  
Collapse 
Sa-67/99 A SØKNAD OM TAKSTAUKE VED SKÅLAVEGEN FRÅ 1. JANUAR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-68/99 A SØKNAD OM TAKSTJUSERING I BOMPENGESEMBANDET ÅLESUND - ELLINGSØY - VALDERØY - GISKE - GODØY
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-69/99 A TAKSTREGULERING PÅ KRIFAST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-70/99 A FYLKESVEG 131 HP 50 ARM TILVALDERØY FK FYLKESVEGKAI 131 HP 51 VALDERØY FERJEKAI OMKLASSIFISERING AV VEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-71/99 A FYLKESVEG 202 HP 01 PARSELL MEIERIBAKKEN VED OPSTAD OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-72/99 A MØTEPLAN FOR SAMFERDSELSUTVALET I ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-73/99 A ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-74/99 A SØKNAD OM FORNYIING AV RUTELØYVE ÅLESUND - ÅNDALSNES - DOMBÅS OG VV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-75/99 A NORDFJORD OG SUNNMØRE BILLAG AS, 6880 STRYN SØKNAD OM FORNYIING AV RUTELØYVE DEKNEPOLLEN - KOPARNES
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-76/99 A FORPROSJEKT OM NYTT FERJESAMBAND HITRA-AURE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-77/99 A DROSJELØYVA I AURE KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR DET LEDIGE LØYVET ETTER JOHANNES HALTBAKK, FOLDFJORDEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-78/99 A DROSJELØYVA I MOLDE KOMMUNE - OPPSEIING AV UTVIDA RESERVEDROSJELØYVE SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA TILDELT MOLDE TAXISENTRAL - LEDIGE RESERVEDROSJELØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-79/99 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Nov-1999
  
Collapse 
Sa-80/99 A OPPNEMNING AV MEDLEMER/VARAMEDLEMER TIL NYTT TRAFIKKTRYGGINGSUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-81/99 A Vegutvalet Forslag om å leggje ned utvalet
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-81/99 A VEGUTVALETt FORSLAG OM Å LEGGJE NED UTVALET
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-82/99 A FYLKESVEGBUDSJETTET FOR ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-83/99 A RIKSVEGAR UTAN FAST DEKKE PROGRAM FOR DEKKELEGGING
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-83/99 A RIKSVEGAR UTAN FAST DEKKE PRPGRAM FOR DEKKELEGGING
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-84/99 A KONSEKVENSAR AV TRANSPORTETATANE SITT FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2002-2011 FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-85/99 A REGULERINGSPLAN FOR RIKSVEG 661 DIGERNESSKIRFTET (X E39)- STRAUMEN-STETTE I SKODJE KOMMUNE MOTSEGN FRÅ KULTURAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-86/99 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002 - 2011 - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-87/99 A SØKNAD OM PRØVEPROSJEKT SOM GJELD SAMANSLÅING AV RIKS- OG FYLKESVEGNETTET MM TIL EIN VEGKLASSE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-88/99 A KRAV OM KOMPENSASJON FOR AUKA FERGEKOSTNADER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-89/99 A ØKONOMIPLAN 2000 - 2003 MED BUDSJETT FOR 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-90/99 A AVERØY BILLAG AS - PERSONRUTELØYVE SØKNAD OM LØYVEFORNYING. SØKNAD OM UTVIDING AV LØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-91/99 A PERSONTRANSPORT I RUTE FORNYING AV PERSONRUTELØYVE TIL MØREBIL AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-92/99 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA FORBRUK AV TILSKOTSRAMME 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-93/99 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA. FORSØK MED TILDELING AV EKSTRA REISERKUPONGAR I 1998 OG 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-94/99 A DROSJELØYVA I SYKKYLVEN KOMMUNE - SØKNAD OM TILKNYTTING TIL SYKKYLVEN DROSJESENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-95/99 A ETABLERING AV JERNBANEFORUM FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-96/99 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL LIKESTILLINGSUTVAL FOR PERIODEN 1999-2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-97/99 A KULTURPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - OPPSTART PLANRULLERING OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-98/99 A STAD SKIPSTUNNEL - FORPROSJEKT - FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-99/99 A KOMPENSASJON FOR AUKA ARBEIDSGJEVARAVGIFT FORDELING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Dec-1999
  
Collapse 
Sa-100/99 A FORSERING AV LANGØYBRUA OMDISPONERING FRÅ ANDRE BUDSJETTPOSTAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-101/99 A HØYRINGSUTTALE TIL FORSKNINGSRAPPORT OM FRAMTIDIG KJØP AV REGIONALE FLYRUTETENESTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-102/00 A KJØP AV RUTETENESTER FRÅ 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-103/99 A KOLLEKTIVTRANSPORTPLAN I ÅLSUND OG GISKE KOMMUNAR - ORIENTERING - VIDARE FRAMDRIFT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-104/99 A Takstar for bilrutene 2000 og justering av takstretningslinene
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-105/99 A TAKSTAR FOR ÅR 2000 FOR HURTIGBÅTRUTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-106/99 A TAKSTAR FOR ÅR 2000 FOR FYLKESVEGFERJERUTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-107/99 A GJENNOMGÅANDE BILLETTERING I KOLLEKTIVTRAFIKKSELSKAP I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-108/99 A BUDSJETTKORRIGERING 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-109/99 A REFORHANDLING AV TILSKOTSAVTALANE FOR 1999 - AUKA KONTRAKTSBETALING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-110/99 A JUSTERING AV TALGRUNNLAGET FOR INCITAMENTSAVTALEN - MØREBIL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-111/99 A TILSKOT TIL SKOLERUTER 1999/FORSKOT FOR 2000 TIL NORDFJORD OG SUNNMØRE BILLAG AS, STRYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-112/99 A ELEKTRONISK BILLETTERING - INNFØRING AV BERØRINGSFRI TEKNOLOGI - DELFINANSIERING FRÅ FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-113/99 A DRIFTSAVTALE TRAFIKKTERMINALEN KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-114/99 A SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKOTT TIL BYGGING AV NY PASSASJERTERMINAL PÅ HAREID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-115/99 A SØKNAD OM TILSKOTT TIL OPPARBEIDING AV OMRÅDE FOR BUSSFILER PÅ YTTERLAND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-116/99 A ØKONOMISK STØNAD TIL HISTORIEBOK OM RUTEBILNÆRINGA I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-117/99 A DROSJELØYVA I SUNNDAL KOMMUNE - OPPSEIING/VURDERING AV LEDIG LØYVE PÅ GJØRA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-118/99 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-119/99 A HURTIGRUTA ETTER ÅR 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2000
 
Collapse 
02-Feb-2000
  
Collapse 
Sa-1/00 A FYLKESVEGINVESTERINGAR OMDISPONERING AV MIDLAR PÅ FYLKESVEGBUDSJETTET FOR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-2/00 A VEDLIKEHALD AV FYLKESVEGAR I KOMMUNAL REGI 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-3/00 A SØKNAD OM PRØVEPROSJEKT SOM GJELD SAMANSLÅING AV RIKS- OG FYLKESVEGNETTET M M TIL EIN VEGKLASSE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-4/00 A ENDRING AV BUDSJETT 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-5/00 A TAKSTENDRINGAR FOR BILRUTENE FRÅ 1. MARS 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-6/00 A RUTETERMIN R002 - RAUMABANEN - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-7/00 A DROSJELØYVA I AURE KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVELØYVE (MAXI-TAXI) SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-8/00 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-9/00 A TAKSENDRINGAR FOR BÅTRUTENE TIL MRF FRÅ 1. MARS 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Mar-2000
  
Collapse 
Sa-10/00 A RIKSVEGFERJEDRIFTA I ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-11/00 A EFFEKTIVISERING OG OMSTILLING AV STATENS VEGVESEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-12/00 A ORIENTERING OM TILSTANDEN PÅ SKODJEBRUENE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-13/00 A FORSLAG TIL DELING V LØYVINGANE FOR 2000 PÅ POSTANE - MINDRE FYLKESVEGANLEGG MED 50% KOMMUNEDEL, FORSTERKING FYLKESVEG OG SPESIELT VEDLIKEHALD FYLKESVEG FØREHANDSTILSEGN OM TILDELING FRÅ FYLKET PÅ POST 50/50 I 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-14/00 A FYLKESVEG 2 HP 02 HÅBERG - ÅRAM NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-15/00 A RIKSVEG 64 HP 14 ÅRSBOGMYRENE - ØRJAVIK NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV RIKSVEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-16/00 A LØYVING AV TILSKOT TIL ULIKE SAMFERDSELSFORMÅL BUDSJETTJUSTERING 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-17/00 A UTKAST TIL ÅRSRAPPORT FOR SAMFERDSELSAVDELINGA 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-18/00 A DRIFTSAVTALE TRAFIKKTERMINALEN HAREID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-19/00 A SYNFARING OG MØTE I MAI FOR SAMFERDSELSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-20/00 A BÅTRUTER SØKNAD FRÅ SANDE BÅTUTLEIGE AS OM FORLENGA PRØVEDRIFT AV BÅTRUTE I SANDE KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-21/00 A DROSJELØYVA I AURE KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVELØYVE (MAXI-TAXI) SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-23/00 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-24/00 A ÅRSMELDING 1999 FOR STATENS VEGVESEN MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
03-May-2000
  
Collapse 
Sa-25/00 A RIKSVEGBUDSJETTET 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-26/00 A ÅRSMELDING 1999 FOR STATENS VEGVESEN MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-27/00 A STATUS FOR UTVIKLING AV NASJONALE TURISTVEGAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-28/00 A POST 31 TILSKOTT TIL RASSIKRING LØYVING OVER STATSBUDSJETTET 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-29/00 A RIKSVEGINVESTERINGAR 2000. POST 20.3.1. MINDRE UTBETRINGAR. OMDISPONERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-30/00 A TILDELTE MIDLAR TIL RIKSVEGANE I 2000 OG OVERSIKT OVER HEILE PERIODEN 1998-2001.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-31/00 A RIKSVEG 652 VELSVIK - STIGEN. ARBEIDSOPPLEGG FOR UTBETRINGSARBEIDA.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-32/00 A ØKSENDALSTUNNELEN. TRAFIKALE FORHOLD I ØKSENDALEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-33/00 A RIKSVEG 671 HAUGEN X 670 - TODALSØRA - PARSELL HAUGEN - ÅSBØEN KOSTNADSFORDELING FYLKESVEG/RIKSVEG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-34/00 A SØKNAD OM DELVIS BOMPENGEFINANSERING AV RV.70. NY INNFARTVEG TIL KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-35/00 A SØKNAD OM DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV AVERØYTUNNELEN - RIKSVEG 64
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-36/00 A KVIVSVEGEN BOMPENGESØKNAD - PRINSIPPBEHANDLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-37/00 A Disponering av fylkesvegmidlar på budsjettet for 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-38/00 A Fylkesbudsjettet 2000 Handikaptiltak
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-39/00 A Tilskott til Kollektivterminal Moa, Ålesund
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-40/00 A Riksvegferjesambandet Årvik-Kopparnes Ønske om å ta opp att Syvdsnes ferjekai som riksvegferjekai frå 1. januar 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-41/00 A Førehandstilsegn om tildeling frå posten "mindre fylkesveganlegg med 50 % kommunedel" i 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-42/00 A NY HURTIGBÅTKAI I MOLDE OG VESTNES - FRAMTIDIG KOLLEKTIVTERMINAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-43/00 A UTTALE TIL RAPPORT: "OVERFØRING AV ANSVARET FOR SYKETRANSPORT OG REISEUTGIFTER FOR BEHANDLINGSPERSONELL TIL KOMMUNESEKTOREN”
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-44/00 A UNGDOMSRABATTAR OG UNGDOMSKORT I KOLLEKTIVTRAFIKKEN I MØRE OG ROMSAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-45/00 A BÅTRUTER SØKNAD FRÅ SANDE BÅTUTLEIGE AS OM FORLENGA PRØVEDRIFT AV BÅTRUTE I SANDE KOMMUNE UT ÅRET 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-46/00 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
29-May-2000
  
Collapse 
Sa-47/00 A OMSTILLING 2000 - STRUKTURGJENNOMGANGEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-48/00 A NY VEG TIL MJØLSTADNESET INDUSTRI- OG SERVICEOMRÅDE FINANSIERING M V
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-49/00 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Jun-2000
  
Collapse 
Sa-50/00 A REDUSERTE LØYVINGAR TIL FYLKESVEGVEDLIKEHALD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-51/00 A TRYGGLEIKSMESSIG OPPGRADERING AV TUNNELAR PÅ FYLKESVEGNETTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-52/00 A FRAMDRIFTSPLAN FOR HANDLINGSPROGRAMMA FOR STAMVEGAR OG ANDRE RIKSVEGAR OG FOR FYLKESVEGPLANEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-53/00 A TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR SYKKYLVSBRUA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-54/00 A FYLKESVEG 15-191 I NESSET KOMMUNE OTTO BEYER 3269 LARVIK KLAGE PÅ VEDTAK OM EGEN AVKJØRSEK FOR GNR 88 BNR 7 OG 8
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-55/00 A POST 60.2 FORSTERKING FYLKESVEG MOGLEG REDUSERT STATLEG LØYVING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-56/00 A KULTURPLAN 2000 HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-57/00 A MINDRE LOKALE BÅTRUTER TILSKOT TIL TUSTNA KOMMUNE FOR 2. HALVÅR 2000 TIL BYGDEBÅTRUTE MELLOM NORDHEIM OG SOLSKJELØYA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-58/00 A BUDSJETTKORRIGERING /ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-59/00 A FORLENGJA RUTETERMIN FOR TOGBUSS ÅLESUND/MOLDE - DOMBÅS FRÅ 11 06 00 TIL 01 10 00
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-61/00 A HØYRING – KYSTRUTE BERGEN-GEIRANGER - NORGESCRUISE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-62/00 A DROSJELØYVA I KRISTIANSUND OG FREI KOMMUNAR - SØKNAD OM OPPRETTING AV NY SENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-63/00 A DROSJELØYVA I RAUMA KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE PÅ MARSTEIN - ORGANISERING AV DROSJETENESTA I KOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-64/00 A DROSJELØYVA I SANDE KOMMUNE - SØKNAD OM TILDELING AV UTVIDA RESERVELØYVE PÅ SANDSØY/VOKSA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-65/00 A DROSJELØYVA I STRANDA KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE PÅ HELLESYLT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-66/00 A DROSJELØYVA I VOLDA OG ØRSTA KOMMUNAR - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE PÅ VARTDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-67/00 A SØKNAD OM BILRUTERLØYVE PÅ STREKNINGEN ÅLESUND/MOLDE - ÅNDALSNES - GARDERMOEN - OSLO OG V V FRÅ 01 10 00
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-68/00 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Sep-2000
  
Collapse 
Sa-69/00 A FYLKESVEGBUDSJETTET FOR 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-70/00 A KONSEKVENSAR AV REVIDERT NASJONALBUDSJETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-71/00 A EIKSUNDSAMBANDET - FINANSIERING AV LOKAL DEL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-72/00 A HOVEDVEGNETTET I BLINDHEIM-SPJELKAVIK-LERSTADOMRÅDET NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV VEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-73/00 A FYLKESVEG 71 STRAUMGJERDE-IKORNNES NEDLEGGING/OMKLASSIFISERING AV VEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-74/00 A SØKNAD OM FORNYING AV LØYVE FOR PERSONBILRUTE FRÅ EIDE AUTO AS, 6490 EIDE, MØREBIL AS, 6100 VOLDA, VEØY BILLAG AS, 6300 ÅNDALSNES OG NORDFJORD OG SUNNMØRE BILLAG AS, 6880 STRYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-75/00 A SØKNAD OM LIMOUSINSERVICE – VURDERING AV BEHOVET FOR OPPRETTING AV SELSKAPSVOGNLØYVE I KRISTIANSUND OG FREI KOMMUNAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-76/00 A HURTIGRUTA TILSLUTNING TIL »KYSTKOMMUNENES HURTIGRUTEUTVALG»
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-77/00 A LOKALE BÅTRUTER SØKNAD FRÅ GRIPSKYSS AS OM PRØVEDRIFT MED HURTIGBÅT PÅ STREKNINGA BREMSNES – KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-78/00 A TILSKOT MINDRE LOKALE BÅTRUTER GODTGJERSLE 2. HALVÅR 2000 TIL ØYSKYSS FOR å utføre GRUNNSKOLESKYSS PÅ STREKNINGA SØVIK - STORE KALVØY
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-79/00 A TILSKOT MINDRE LOKALE BÅTRUTER GODTGJERSLE 2. HALVÅR 2000 TIL PER AARSUND FOR å utføre GRUNNSKOLESKYSS TIL/FRÅ åRSUNDØYA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-80/00 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-81/00 A REFORHANDLING AV RIKSVEGFERJEAVTALEN 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-82/00 A FORLAG TIL DELING AV IKKJE DELT LØYVING I 2000 PÅ POSTANE "MINDRE FYLKESVEGANLEGG MED 50 % KOMMUNEDEL" OG "SPESIELT VEDLIKEHALD FYLKESVEG"
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-82/00 A FORLAG TIL DELING AV IKKJE DELT LØYVING I 2000 PÅ POSTANE "MINDRE FYLKESVEGANLEGG MED 50 % KOMMUNEDEL" OG "SPESIELT VEDLIKEHALD FYLKESVEG"
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Oct-2000
  
Collapse 
Sa-83/00 A FYLKESVEG 165 SKEIDSVOLL-SØRSYLTE X E136 I VESTNES KOMMUNE UTBETRING/DEKKELEGGING AV FYLKESVEG MED KOMMUNALT TILSKOTT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-84/00 A FYLKESVEG 91 NORDAL Ø - NORDALl V FYLKESVEG 95 URIBRUA - HOLBRUA OVERFØRING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-85/00 A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 2001 – 2004 TIL ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-86/00 A ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-87/00 A MØTEPLAN FOR SAMFERDSELSUTVALET I 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-88/00 A KLAGE OVER TIDLEGARE VEDTAK OM OPPRETTING OG TILDELING AV SELSKAPSVOGNLØYVE I SAME SAK I KRISTIANSUND OG FREI KOMMUNAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-89/00 A DROSJELØYVA I GISKE, SULA OG ÅLESUND KOMMUNAR - ORGANISERING AV DROSJETENESTA VED GISKE TAXI, SULA TAXI OG ÅLESUND TAXI - ALTERNATIVE LØYSINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-90/00 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Nov-2000
  
Collapse 
Sa-100/00 A FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKTRYGGING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-91/00 A MIDLERTIDIG OMDISPONERING AV FYLKESVEGINVESTERINGAR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-92/00 A ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 2001 – 2004 MED BUDSJETT FOR 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-93/00 A HØRING OM EU-KOMMUISJONEN SIN RÅDSFORORDNING OM KRAV TIL KOLLEKTIV-TRANSPORT PÅ JERNBANE OG VEG VED INNGÅING AV OFFENTLEGE KONTRAKTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-94/00 A TILSKOT TIL FORLENGJA RUTETERMIN FOR TOGBUSS ÅLESUND/MOLDE- DOMBÅS TOG OG TOGBUSSRUTER FRÅ
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-95/00 A ÅLESUND BILRUTER AS - SØKNAD OM FORNYING AV LØYVE FOR PERSONTRAN-SPORT MED MOTORVOGN I RUTE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-96/00 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA FORBRUK AV TILSKOTSRAMME 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-97/00 A DROSJELØYVA I HARAM KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVELØYVE PÅ LEPSØY
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-98/00 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-99/00 A FELLE UTTALE TIL FORSLAG OM ENDRINGAR I RUTETILBODE TIL BRAATHENS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Dec-2000
  
Collapse 
Sa-101/00 A INVESTERINGAR TIL RIKS- OG FYLKESVEGAR 1998-2001 SAMANLIKNING AV PLANLEGGINGSRAMMER I NVVP MED LØYVINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-102/00 A FYLKESDELPLAN TRANSPORT 2002 - 2011
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-103/00 A AVTALE OM BUSSTRANSPORTTENESTER FOR PERIODEN 2001 TIL 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-104/00 A TAKSTAR FOR BULRUTENE 2001 OG JUSTERING AV TAKSTRETNINGSLINENE takstretningslinene
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-105/00 A TILSKOT TIL SKOLERUTER 2000/FORSKOT FOR 2001 TIL NORDFJORD OG SUNN-MØRE BILLAG AS, STRYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-106/00 A TAKSTAR HURTIGBÅTRUTER 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-107/00 A BÅTRUTER SØKNAD FRÅ SANDE BÅTUTLEIGE AS OM BÅTRUTELØYVE I SANDE KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-108/00 A KYSTEKSPRESSEN ANS, 7005 TRONDHEIM AVTALE OM KONTRAKTSBETALING 2000 – KRAV OM REFORHANDLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-109/00 A SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKOTT TIL BYGGING/OPPRUSTING AV PASSASJERTERMINALAR PÅ HAREID, YTTERLAND OG MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-110/00 A DROSJELØYVA I TINGVOLL KOMMUNE – ORGANISERING AV DROSJETENESTA - OPPRETTING AV DROSJESENTRAL I TINGVOLL SENTRUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-111/00 A DROSJELØYVA I VOLDA OG ØRSTA KOMMUNAR - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE PÅ BJØRKE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-112/00 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2001
 
Collapse 
21-Feb-2001
  
Collapse 
Sa-10/01 A DROSJELØYVA I STRANDA KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR DET LEDIGE LØYVET ETTER GJERTRUD LIED, LIABYGDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-11/01 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-12/01 A LANGSIKTIG AVTALE MED KYSTEKSPRESSEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-1/01 A Nasjonal transportplan 2002-2011 Handlingsprogram for stamvegar og andre riksvegar og for fylkesvegar - Fråsegner frå kommunane
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-2/01 A Disponering av ikkje nytta fylkesvegløyving for 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-3/01 A Vedlikehald av fylkesvegar i kommunal regi i 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-4/01 A Betaling til ulike samferdselsformål Budsjettjustering 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-5/01 A STATSBUDSJETTET 2001 – EKSTRAMIDLAR TIL KOLLEKTIVTRAFIKKTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-6/01 A ATLANTIC AUTO AS - SØKNAD OM FORNYING AV LØYVE FOR PERSONTRAN-SPORT MED MOTORVOGN I RUTE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-7/01 A TOGRUTER PÅ RAUMABANEN, DRIFTSMODELLAR OG BUSSKORRESPONDANSAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-8/01 A ÅRSRAPPORT 2000 - TIL ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-9/01 A DROSJELØYVA I RAUMA KOMMUNE – SØKNAD OM RESERVEDROSJELØYVE – SAM-ARBEID OM DROSJETENESTA I KOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Apr-2001
  
Collapse 
Sa-13/01 A FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2002 – 2011 FOR STAMVEGAR OG ANDRE RIKSVEGAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-14/01 A Riksvegbudsjettet 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-15/01 A Post 31 Tilskott til rassikring - Løyving over statsbudsjettet 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-16/01 A Fylkesvegplan 2002-2005
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-17/01 A Fylkesveginvesteringar 2000 Overførte midlar til 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-18/01 A Kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift Fordeling av midlar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-19/01 A Forslag til deling av løyvinga for 2001 på posten "mindre fylkesveganlegg med 50 % kommunedel"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-20/01 A Fylkesbudsjettet 2001 Handikaptiltak
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-21/01 A Ferjedrift - Tilskott til drift av riksvegferjene i 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-22/01 A Årsmelding 2000 for Statens vegvesen Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-23/01 A Riksveg 70 Ny innfartsveg til Kristiansund Orientering om søknad om bompengefinansiering
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-24/01 A Riksveg 661 Ny bru over Straumen i Skodje kommune Orientering om søknad om bompengefinansiering
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-25/01 A MELLOMBELSE AVTALAR FOR RUTEBILSTASJONANE I ÅLESUND OG PÅ MOA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-26/01 A YTTERLANDTERMINALEN I GISKE - DRIFTSAVTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-27/01 A INTENSJON OM ÅRLEGE DRIFTSTILSKOT TIL TERMINALDRIFT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-28/01 A REFORHANDLING AV SKOLESKYSSAVTALEN FOR 2000 – AUKA KONTRAKTS-BETALING - BUDSJETTKORRIGERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-29/01 A VEØY BILLAG AS OG RAUMA BILLAG AS, 6300 ÅNDALSNES AVTALE OM KJØP AV TRANSPORTTENESTER FOR PERIODEN 2001 - 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-30/01 A SØKNAD OM TILSLUTNING TIL BRUK AV SPARTE MIDLAR I FYLKESKOMMUNAL DRIFT TIL DELFINANSIERING AV FAST SAMBAND FOR ØYANE SANDSØY/VOKSA OG KVAMSØY
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-31/01 A TEKNISKE FAGSKOLAR - ENDRINGAR I PRAKSIS FOR SKYSSREFUSJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-32/01 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA: VURDERING AV ORGANISERING OG RETNINGSLINER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-33/01 A R E F E R AT S AK E R
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-34/01 A Forskott på tilskott - Moldeterminalen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
30-May-2001
  
Collapse 
Sa-13/01 A
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-13/01 A Forslag til handlingsprogram 2002-2011 for stamvegar og andre riksvegar i Møre og Romsdal.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-14/01 A Riksvegbudsjettet 2002
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-14/01 A Sa-14/01 A Riksvegbudsjettet 2002
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-35/01 A FYLKESDELPLAN TRANSPORT 2002 - 2011
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-36/01 A Fylkesvegplan 2002-2005 Årleg deling av løyvingar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-37/01 A Riksveg 70 Ny innfartsveg til KristiansundSøknad om bompengefinansiering
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-38/01 A Søknad om delvis bompengefinansiering av ny bru over Straumen i Skodje kommune - Rv 661 Straumsbrua
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-39/01 A Søknad om kommunal forskottering av rassikring på riksveg 650 Dyrkorn-Viset
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-40/01 A Søknad om forskottering av midlar til Rv 651 Greifsneset-Løvikneset
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-41/01 A Kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift Fordeling av midlar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-42/01 A Mindre fylkesveganlegg med 50 % kommunedel
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-43/01 A Fylkesveg 276 Eide x64–Lyngstad x64 Nedlegging/omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-44/01 A Fylkesveg 10 hp 02 Sande grense-Tarberg Nedlegging/omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-45/01 A Rv 652 Hp 50 Syvdsneset x 652–Syvdsnes ferjekai Rv 652 Hp 51 Syvdsneset ferjekai Nedlegging/omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-46/01 A Fv 354 Hp 01 Strekninga mellom Hegerbergtunnelen og Fjærlia Nedlegging
  
Collapse 
omklassifisering av vegrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-47/01 A Forslag til bruk av investeringsposten "Gang- og sykkelvegar, miljø-, trafikktryggings- og kollektivtiltak" i fylkesvegbudsjettet for 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-48/01 A nasjonal transportplan 2002 - 2011 handlingsprogram for jernbaneverket
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-49/01 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002-2011 HANDLINGSPROGRAM FOR KYSTVERKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-50/01 A Nasjonal Transportplan 2002-2011 handlingsprogram for Luftfart
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-51/01 A Anbod i regional luftfart frå 1 APRIL 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-52/01 A avtale med kystekspressen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-53/01 A STAD SKIPSTUNNEL - KONSEKVENSUTGREIING - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-54/01 A Forskott på tilskott - Moldeterminalen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-55/01 A ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-56/01 B DROSJELØYVA I KRISTIANSUND OG FREI KOMMUNAR – TILBAKETREKKING AV TILDELT LØYVE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-57/01 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-58/01 A RIKSVEG 652 PARSELL VOLDSHAMMAREN - STIGEN - FAST DEKKE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Sep-2001
  
Collapse 
Sa-59/01 A FYLKESVEGPLAN 2002 - 2005
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-60/01 A Riksveg 70 Ny innfartsveg Løkkemyra-Nordsundbrua. Søknad om godkjenning av bompengeprosjekt. Fastsetting av takstsystem og utbyggingsomfang. Oversending av kommunestyrets vedtak.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-61/01 A MINDRE FYLKESVEGANLEGG MED 50 % KOMMUNEDEL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-62/01 A TILSKOTT TIL KOLLEKTIVTERMINAL MOA - ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-63/01 A INNTEKSTPOTENSIALE FRÅ DRIVSTOFFAVGIFT I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-64/01 A MØTEPLAN FOR SAMFERDSELSUTVALET I 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-65/01 A "UTVIKLING AV TENLEGE KOLLEKTIVTENESTER I DISTRIKTA" OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-66/01 A UTLYSING AV HURTIGBÅTRUTER PÅ ANBUD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-67/01 A INTERREG III B - INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I NORDISK TRANSPORTPOLITISK NETTVERK (NTN) FASE 2
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-68/01 A MEDLEMSKAP I NORLIG MARITIM KORRIDOR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-69/01 A SØKNAD OM LIMOUSINKØYRING – VURDERING AV BEHOVET FOR OPPRETTING AV SELSKAPSVOGNLØYVE I MOLDE KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-70/01 A DROSJELØYVA I EIDE KOMMUNE – OPPSEIING AV UTVIDA ORDINÆRT LØYVE SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA – SØKNAD OM RESERVELØYVE VED EIDE TAXISENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-71/01 A DROSJELØYVA I MOLDE KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE PÅ SKÅLAHALVØYA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-72/01 A DROSJELØYVA I SULA KOMMUNE – SØKNAD OM Å GJERE OM UTVIDA RESERVE-LØYVE SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA TIL UTVIDA SPSIALUTRUSTA ORDINÆRT LØYVE (MAXI-TAXI)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-73/01 A DROSJELØYVA I VESTNES KOMMUNE – SØKNAD OM Å GJERE OM UTVIDA RESERVE-LØYVE SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA TIL UTVIDA SPESIALUTRUSTA ORDINÆRT LØYVE (MAXI-TAXI)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-74/01 A DROSJELØYVA I ÅLESUND KOMMUNE – SØKNAD OM UTVIDING AV LØYVETALET VED ÅLESUND TAXI
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-75/01 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-76/01 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL RASTRYGGINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-77/01 A ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Nov-2001
  
Collapse 
Sa-100/01 A DROSJELØYVA I SUNNDAL KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE PÅ GRØA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-101/01 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-78/01 A Fylkesvegbudsjettet for 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-79/01 A UTBETRING OG DEKKELEGGING PÅ FYLKESVEGNETTET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-80/01 A Søknad om delvis bompengefinansiering av Tresfjordbrua på Ev 136
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-81/01 A Ferjesambandet Geiranger-Hellesylt
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-82/01 A Orientering om kostnader for rassikring
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-83/01 A Omdisponering av investeringsmidlar på fylkesvegbudsjettet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-84/01 A Mindre fylkesveganlegg med 50 % kommunedel Midlertidig omdisponering - Bruk av vedlikehaldsmidlar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-85/01 A E136 Setnesjordet-Innfjordtunnelen (Veblungsnes) Kommunedelplan - motsegn til kommunen sitt planvedtak
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-86/01 A Mellombels omdisponering av riksvegmidlar til grusvegar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-87/01 A Ny forskrift om dekking av utgifter til serviceskilting, lokal vegvising og skilting ved tilstellingar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-88/01 A Tidligare riksveg 650 Hp 4 Seljeneset-Dyrkorn Nedlegging/omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-89/01 A Riksveg 680 hp 11 Sagvågen-Straumsvik skule Omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-90/01 A Takstregulering på Krifast
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-91/01 A Fv 354 Strekninga Hegerbergtunnelen-Fjærlia Nedlegging/omklassifisering, stenging eller rassikring
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-92/01 A Fylkesveg 251 Tjønnøybrua - Fråvik av prosjekteringsreglane for bruer i det offentlege vegnett
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-93/01 A ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 2002 – 2005 MED BUDSJETT FOR 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-94/01 A UTLYSING AV HURTIGBÅTRUTER PÅ ANBOD - DRIFTSPERIODE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-95/01 A SØKNAD OM TILSKOT TIL DRIFT AV SUNDBÅTEN KRISTIANSUND FOR 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-96/01 A DROSJELØYVA I KRISTIANSUND OG FREI KOMMUNAR – OPPMODING OM NY BE-HANDLING AV SØKNAD OM NY DROSJESENTRAL I KRISTIANSUND OG FREI
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-97/01 A DROSJELØYVA I NESSET KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE VED NESSET TAXISENTRAL OG I VISTDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-98/01 A DROSJELØYVA I RAUMA KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR DEI LEDIGE LØYVA ETTER JOHN STAURSET, MITTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-99/01 A DROSJELØYVA I SANDE KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE I GJERDSVIKA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Dec-2001
  
Collapse 
Sa-102/01 A Ombygging av ferjekaiene i Seivika og Tømmervåg Kommunal forskottering
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-103/01 A Omdisponeringar av riksveginvesteringar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-104/01 A Riksveg 671 Hp 01 Parsellen Markussteinen-Svinvika Nedlegging/omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-105/01 A Søknad om fornying av løyve for persontransport i rute med motorvogn frå Sula Rutelag AS, 6036 Mauseidvåg. Søknad om løyve for persontransport i rute med motorvogn frå Omnibus v/Odd Steinar Viset, 6610 Øksendal.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-106/01 A Trafikkterminalen Hareid - investeringstilskott og driftsavtale
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-107/01 A Trafikkterminalen i Molde - utbetaling av driftstilskott
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-108/01 A Ilandsstigninganlegg for hurtigbåt - VEstnes
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-109/01 A Takstar for bilrutene 2002 og takstretningsliner
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-110/01 A TAKSTAR HURTIGBÅTRUTER 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-111/01 A TAKSTAR FOR ÅR 2002 FOR FYLKESVEGFERJERUTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-112/01 A søknad frå Møre og Romsdal Fylkesbåtar as (MRF) om fornying av rute-løyve for riksvegferjer, fylkesvegferjer og hurtigbåtruter i møre og romsdal
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-113/01 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-114/01 A NORDFJORD OG SUNNMØRE BILLAG AS, 6783 STRYN TILSKOT TIL SKOLERUTER 2001/FORSKOT FOR 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-115/01 A nedlegging av grunnskolar - auka ruteproduksjon for rutebilselskapa
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-116/01 A BUDSJETTKORRIGERING 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-117/01 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-118/01 A FRÅSEGN TIL NSB SITT FRAMLEGG TIL RUTER FRÅ 16. JUNIi 2002 OG 15. DESEMBER 2002 FIR RAUMABANEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-118/01 A NORDFFJORD OG SUNNMØREE BILLAG AS, 6783 STRYN TILSKOT TILSKOLERUTER 2001/FORSKOT FOR 2002
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-119/01 A FRÅSEGN TIL NSB SITT FRAMLEGG TIL RUTER FRÅ 16. JUNIi 2002 OG 15. DESEMBER 2002 FIR RAUMABANEN
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-119/01 A Trafikkterminalen i Molde AS - langsiktig driftsavtale
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-120/01 A AVTALE OG TAKSTAR FOR ÅR 2002 FOR FYLKESVEGFERJERUTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-121/01 A MEDLEMSKAP I NORDLIG MARITIM KORRIDOR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-84/01 A Tillegg til sak Sa-84/01 A Mindre fylkesveganlegg med 50 % kommunedel Fylkesveg 384 Nordvikja x 669-Fuglvågen x 669
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2002
 
Collapse 
06-Feb-2002
  
Collapse 
Sa-1/02 A SIKRING AV RIKSVEG 651 GREIFSNESET-LØVIKNESET - FORSKOTTERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-2/02 A SIKRING AV RIKSVEG 63 TROLLSTIGEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-3/02 A FYLKESVEGBUDSJETTET 2002-2003 HANDLINGSTILTAK TILDELING AV MIDLAR FOR 2002 OG TILSEGN OM MIDLAR FOR 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-4/02 A 1) FELLES SØKNAD FRÅ ÅLESUND BILRUTER AS, 6021 ÅLESUND, VEØY BILLAG AS, 6300 ÅNDALSNES OG LESJA BILRUTER, 2665 LESJA 2) SØKNAD FRÅ SUNNMØRE-ROMSDAL BILLAG AS, 6008 ÅLESUND OM LØYVE FOR EKSPRESSBUSSRUTE PÅ STREKNINGEN ÅLESUND/(MOLDE) – ÅNDALSNES – GARDERMOEN - OSLO OG RETUR PÅ DAGTID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-5/02 A SØKNAD OM OPPRETTING AV SELSKAPSVOGNLØYVE I RAUMA KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-6/02 A DROSJELØYVA I RAUMA KOMMUNE – NY VURDERING AV BEHOVET FOR DEI LEDIGE LØYVA ETTER JOHN STAURSET, MITTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-7/02 A DROSJELØYVA I ØRSKOG KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVELØYVE PÅ SJØHOLT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-8/02 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Mar-2002
  
Collapse 
Sa-17/04 B Orientering vedrørende handsaming av eventuelle kostnadsoverskridingar i Imarsundprosjketet Førebuing til Stortingsproposisjon
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
06-Mar-2002
  
Collapse 
Sa-10/02 A Prioritering av ferjetilbod i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-11/02 A Utbetring og dekkelegging på attståande grusvegar i fylkesvegnettet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-12/02 A Vedlikehald av fylkesvegar i kommunal regi i 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-13/02 A Forslag til deling av løyvinga for 2002 på posten "mindre fylkesveganlegg med 50 % kommunedel"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-14/02 A Vedtak i samferdselsutvalet om takstendring på Krifast
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-15/02 A NY KLASSIFISERING AV OFFENTLEG VEGNETT – fråsegn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-16/02 A klage frå omnibuss over avslag på søknad om ruteløyve for person-transport med motorvogn på strekninga/område langevåg/sulesund - moa - ålesund
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-17/02 A Søknader om løyve for ekspressbussrute på strekninga Ålesund/ Molde – Åndalsnes – Gardermoen - Oslo og retur på dagtid Tilråding om tildeling av RUTEløyve
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-18/02 A retningsliner for takstar og moderasjonar for hurtigbåtrutene innan møre og romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-19/02 A DROSJELØYVA I SURNADAL KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIGE LØYVE ETTER JOHAN STENBERG, KVANNE – ORGANISERING AV DROSJETENESTA I KOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-20/02 A DROSJELØYVA I VANYLVEN KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR DET LEDIGE LØYVET ETTER THEA KVALSVIK, FISKÅBYGD – ORGANISERING AV DROSJETENESTA I KOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-21/02 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-22/02 A TILSKOT TIL MINDRE LOKALE BÅTRUTER FOR 2002 M M
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-9/02 A Riksvegbudsjettet 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Apr-2002
  
Collapse 
Sa-20/03 A hurtigbåtruta hareid - valderøy – ålesund utvida opningstid frå 1. mai 2003
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
15-May-2002
  
Collapse 
Sa-23/02 A Funksjonskontraktar drift og vedlikehald
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-24/02 A Søknad om bompengefinansiering av Imarsundprosjektet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-25/02 A Fylkesveg 71 Sykkylvsbrua Orientering om betalingsordning Løyving i samband med innkjøring av AutoPASS-systemet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-26/02 A Takstauke Sykkylvsbrua
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-27/02 A Vedtak i samferdselsutvalet gjeldande takstendringar på Krifast
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-28/02 A Fylkesveg 228 Jendem-Aureosen (Hoemsvegen)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-29/02 A Årsmelding 2001 for Statens vegvesen Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-30/02 A Utbetring og dekkelegging på attståande grusvegar i fylkesvegnettet Tillegg til sak Sa-11/02A
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-31/02 A Varig omdisponering av riksveginvesteringar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-32/02 A Status for utvikling av to nasjonale turistvegar i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-33/02 A Mindre fylkesveganlegg med 50 % kommunedel Deling av restløyving
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-34/02 A Fylkesveg 20 Hp 01 Fosnavåg sentrum Nedlegging/omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-35/02 A Omklassifisering riksveg 650 hp 04 Dyrkornstranda - Nedlegging/omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-36/02 A Vederlag til ulike samferdselsformål Budsjettjustering 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-37/02 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 STRATEGISK ANALYSE FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-38/02 A nASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Strategisk analyse for VESTLANDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-39/02 A DROSJELØYVA I ØRSTA OG VOLDA KOMMUNAR - SØKNAD OM RESERVELØYVE PÅ MINIBUSS PÅ FOLKESTAD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-40/02 B DROSJELØYVA I HALSA KOMMUNE – TILBAKETREKKING AV TILDELT LØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-41/02 B DROSJELØYVA I SURNADAL KOMMUNE – TILBAKETREKKING AV TILDELT LØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-42/02 B DROSJELØYVA I ÅLESUND KOMMUNE – TILBAKETREKKING AV TILDELT LØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-44/02 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-45/02 A DELTAKING I INTERREG-PROSJEKT KNYTTA TIL LUFTFART
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Jun-2002
  
Collapse 
Sa-46/02 A Ombygging av Tømmervåg ferjekai
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-47/02 A Overtaking av vedlikehaldet for ferister på fylkesveg
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-48/02 A Mindre fylkesveganlegg med 50 % kommunedel Omdisponering av midlar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-49/02 A Fylkesveg 207 Finnøybrua
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-50/02 A ÅLESUND KOMMUNE ny KOLLEKTIVTERMINAL PÅ MOA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-51/02 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Sep-2002
  
Collapse 
Sa-52/02 A VARIG OMDISPONERING AV RIKSVEGINVESTERINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-53/02 A SØKNAD OM BOMPENGEFINANSISERING AV ATLANTERSHAVSTUNNELEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-54/02 A Fylkesvegbudsjettet 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-55/02 A Utbetring og dekkelegging av attståande grusvegar i fylkesvegnettet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-56/02 A Mindre fylkesveg med 50 % kommunedel Midlertidig omdisponering – Bruk av vedlikehaldsmidlar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-57/02 A Riksveg 668 Hp 6-7 Gangstad-Drynjasundet Nedlegging/omlegging av riksveggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-58/02 A ÅLESUND SOM INTERMODAL KNUTEPUNKTHAMN FOR NORD-VESTLANDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-59/02 A Investeringstilskot - Moldeterminalen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-60/02 A Rutebilstasjonen i Ålesund - Søknad om tilskOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-61/02 A DROSJELØYVA I MOLDE KOMMUNE – LØYVESITUASJONEN VED MOLDE TAXISENTRAL - SØKNAD OM OPPRETTING AV EIT NYTT RESERVELØYVE OG OMGJERING AV EIT UTVIDA RESERVELØYVE VED SENTRALEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-62/02 A DROSJELØYVA I VESTNES KOMMUNE - SØKNAD OM UTVIDA RESERVELØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-63/02 B DROSJELØYVA I SURNADAL KOMMUNE – NY VURDERING AV TILBAKETREKKING AV TILDELT LØYVE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-64/02 B DROSJELØYVA I ÅLESUND KOMMUNE – KLAGE OVER VEDTAK OM TILBAKETREKKING AV TILDELT LØYVE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-65/02 A R E F E R A T S a K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Sep-2002
  
Collapse 
Sa-66/02 A ORIENTERING OM ANBOD FOR DRIFT AV HURTIGBÅTRUTER TIL/FRÅ ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Oct-2002
  
Collapse 
Sa-67/02 A Bompengefinansiering av riksveg 653 Eiksundsambandet Fylkeskommunal garanti
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-68/02 A Fylkesveg 420 bru nr. 15-1433 Sørsundbrua Utbetring av korrosjonsskader i overbygning
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-69/02 A Bruk av overskytande midlar etter innløysning av aksjar i Atlanterhavsveien AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-70/02 A Mindre fylkesveg med 50 % kommunedel Midlertidig omdisponering
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-71/02 A Status for fast dekke på riksvegane
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-72/02 A Status for bruk av trafikktryggingsmidlar på fylkesvegar og kommunale vegar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-73/02 A NY BEHANDLING AV SØKNADEN FRÅ SULA RUTELAG AS OM FORNYING AV RUTELØYVE FOR MOTORVOGN OG NY BEHANDLING AV SØKNADEN FRÅ OMNIBUSS AS V/ODD STEINAR VISET OM NY RUTELØYVE FOR MOTORVOGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-74/02 A SKYSSTASJONEN PÅ ÅNDALSNES SØKNAD OM TILSKOTT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-75/02 A ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-76/02 A MØTEPLAN FOR SAMFERDSELSUTVALET I 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-77/02 B DROSJELØYVA I GISKE, SULA OG ÅLESUND KOMMUNAR – TILBAKETREKKING AV TILDELT LØYVE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-78/02 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-79/02 A NAsjonal transportplan 2006 - 2015 HAMNESTRUKTUR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Nov-2002
  
Collapse 
Sa-73/02 A ny behandling av søknaden frå sula rutelag as om fornying av rute-løyve for motorvogn og ny behandling av søknaden frå omnibus as v/odd steinar viseth om nytt ruteløyve for motorvogn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-80/02 A FERJESAMBANDET EIKSUND - RJÅNESET - BETRE KAPASITET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-81/02 A ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 2003-2006 MED BUDSJETT FOR 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-82/02 A FORNYING AV LØYVE FOR PERSONTRANSPORT I RUTE - MØREBIL AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-83/02 A HØYRING OM EU-KOMMISJONEN SIN RÅDSFORORDNING OM KRAV TIL KOLLEKTIVTRANSPORT PÅ JERNBANE, VEG OG INNANLANDS VANNVEG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-84/02 A MINDRE LOKALE BÅTRUTER 2002 ØYSKYSS - ENDRA GODTGJERSLE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-85/02 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA - FORBRUK 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-86/02 A DROSJELØYVA I NESSET KOMMUNE – VURDERING AV DROSJETILBODET I VISTDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-87/02 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-88/02 A Rutebilstasjonen på MOA - Søknad om tilskOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-89/02 A Omdisponering av investeringsmidlar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Dec-2002
  
Collapse 
Sa-100/02 A Takstar og ruteplan for hurtigbåtrutene til/frå Ålesund frå 1. januar 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-101/02 A KJØP AV ELEKTRONISK BILLETTERINGSUTSTYR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-102/02 A ilandstigingsanlegg for hurtigbåtruter til og frå Ålesund AVtale om drift og vedlikehald samt betaling av hamneavgift
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-103/02 B AVTALE OG TAKSTAR FOR ÅR 2003 FOR HURTIGBÅTRUTA MOLDE – VESTNES - VIKEBUKT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-104/02 A TAKSTAR FOR RUTEBILSELSKAPA OG TAKSTRETNINGSLINER – gjeldande for 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-105/02 A Trafikkterminalen Molde AS - Restfinansiering
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-106/02 A Trafikkterminalen Kristiansund - Fornying av avtale
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-107/02 A TEAM MØRE AS - SØKNAD OM LØYVE FOR PERSONTRANSPORT I RUTE PÅ STREKNINGA KRISTIANSUND – TINGVOLL - SUNNDALSØRA – OPPDAL – DOMBÅS – GARDERMOEN - OSLO
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-108/02 A NORDFJORD OG SUNNMØRE BILLAG AS TILSKOT TIL SKOLERUTER 2002 / FORSKOT FOR 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-109/02 A SØKNAD OM TILSKOT TIL DRIFT AV SUNDBÅTEN I KRISTIANSUND FOR 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-110/02 A FORNYING AV LØYVE FOR BÅTRUTA KRISTIANSUND - GRIP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-111/02 A R E F E R A T S a K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-112/02 A søknad om FORNYING av løyve for nattEKSPRESSBUSS PÅ STREKNINGA ÅLESUND/MOLDE - ÅNDALSNES - GARDERMOEN - OSLO
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-113/02 A SØKNAD FRÅ TEAM MØRE AS OM PRØVEORDNING MED MILJØKORT på forstads-ruter I FREI KOMMUNE og i MOLDE KOMMUNE samt søknad om REDUKSJON av studentrabatt
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-114/02 A MINDRE FYLKESVEGANLEGG MED 50 % KOMMUNEDEL FYLKESVEG 02 MYRANE X 61 - KOPARNES X 61 PARSELL BJØRLYKKE - KOPARNES
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-77/02 B DROSJELØYVA I GISKE, SULA OG ÅLESUND KOMMUNAR – TILBAKETREKKING AV TILDELT LØYVE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-90/02 A YRKESTRANSPORTLOVA - FRAMLEGG FORSKRIFTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-91/02 A Mindre fylkesveganlegg med 50 % kommunedel Fylkesveg 25 Ulsteinvik-Ytre Flø parsell Sjøgata-Halseneset Nytt kostnadsoverslag - Søknad om fullfinansiering
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-92/02 A Varig omdisponering av riksvegmidlar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-93/02 A Fylkesvegbudsjettet 2002 Investeringsdelen Meir-/mindreforbruk
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-94/02 A Statsbudsjettet post 31 Rassikring
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-95/02 A Finansiering av utbetring av fylkesveg 420 Sørsundbrua
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-96/02 A Tunnelsambandet Ålesund-Giske Pålegg om brannsikringstiltak - Klage frå Statens vegvesen på vedtaket frå Ålesund kommune og Giske kommune
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-97/02 A Storebrua på Vad i Stordal - Flytting
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-98/02 A VURDERING AV UTBETRINGSBEHOV FOR BRUER PÅ FYLKESVEG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-99/02 A AVTALE OG TAKSTAR FOR ÅR 2003 FOR FYLKESVEGFERJERUTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2003
 
Collapse 
05-Feb-2003
  
Collapse 
Sa-1/03 A Løyving av tilskot til ulike samferdselsformål Budsjettjustering 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-2/03 A klage frå Omnibus AS, 6610 øksendal over avslag på søknad om person-ruteløyve klage frå sula rutelag AS, 6036 Mauseidvåg over lengden på løyve-perioden for personruteløyve
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-3/03 A AUKRA AUTO AS - SØKNAD OM FORNYING AV LØYVE FOR PERSONTRANSPORT MED MOTORVOGN I RUTE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-4/03 A DROSJELØYVA I SURNADAL KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE I BÆVERFJORD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-5/03 A DROSJELØYVA I RINDAL KOMMUNE - SØKNAD OM RESERVELØYVE NR 2 FRÅ RINDAL TAXI
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-6/03 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Mar-2003
  
Collapse 
Sa-10/03 A Fylkesvegbudsjettet 2003-2004 Handikaptiltak. Tideling av midler for 2003 og tilsegn om midlar for 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-11/03 A Fast dekke på riksvegane - omdisponering av midlar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-12/03 A Vedlikehald av fylkesvegar i kommunal regi 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-13/03 A Sunnmøre og Romsdal Billag AS, Ålesund. Søknad om fornying av løyve for persontransport i rute.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-14/03 A VEØY BUSS AS, åndalsnes SØKNAD OM FORNYING AV LØYVE FOR PERSONTRANSPORT I RUTE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-15/03 A MEDVIND AS, langevåg SØKNAD OM LØYVE FOR PERSONTRANSPORT MED FARTY I RUTE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-16/03 A SØKNAD OM LØYVE FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA TILKNYTT ULSTEIN DROSJESENTRAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-17/03 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-18/03 A Evaluering av anbodet på drift av hurtigbåtruta til/frå Ålesund.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-7/03 B HURTIGBÅTRUTA MOLDE - VESTNES – AVTALE/ANBOD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-8/03 A Utbetring og dekkelegging av attståande grusvegar i fylkesvegnettet Kommunal medverknad 2003 – Førehandstilsegn for 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-8/03 tillegg A Utbetring og dekkelegging av attståande grusvegar i fylkesvegnettet Kommunal medverknad 2003 – Førehandstilsegn for 2004
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-9/03 A Forsterking/utbetringar av fylkesvegar med 50 % kommunetilskott – Kommunal medverknad i 2003 og førehandstilsegn for 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Apr-2003
  
Collapse 
Sa-19/03 A AVTALE OM REDUSERT ANBODSPERIODE FOR HURTIGBÅTRUTENE TIL/FRÅ ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-20/03 A hurtigbåtruta hareid - valderøy – ålesund utvida opningstid frå 1. mai 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-21/03 A auka tryggleikskrav for hurtigbåtar dekning av MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÅTAR (mrf) sine meirkostnader
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-22/03 A HURTIGBÅTRUTA MOLDE - VESTNES – AVTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-23/03 A tilleggsløyving til hovudutvalsramme samferdselstenester som følgje av avtalar med operatørar av rutegåande trafikk
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
12-May-2003
  
Collapse 
Sa-24/03 A Riksvegbudsjettet 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-25/03 A Endringar i fylkesvegbudsjettet for 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-26/03 A Fordeling av kompensasjonsmidlar for arbeidsgivaravgift for 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-27/03 A Takstauke Sykkylvsbrua
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-28/03 A Riksveg 652 Hp 04 Voldshammaren-Stigen Nedlegging/omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-29/03 A Riksveg 665 Hp 01 Steinløysa - Sollia. Nedlegging/omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-30/03 A Riksveg 680 Hp 11 Straumsvik skule - Foldfjorden Nedlegging/omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-31/03 A Tidlegare riksveg 680 hp 11 Vinsternes - over gnr 94 bnr 1 - Nedlegging
  
Collapse 
omklassifisering av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-32/03 A FLYRUTER SØKNAD FRÅ COAST AIR as OM tilskot TIL MARKNADSFØRING AV FLYRUTE KRISTIANSUND - TRONDHEIM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-33/03 A FORSKRIFT OM YRKESTRANSPORT INNENLANDS MED MOTORVOGN ELLER FARTØY DELEGASJON AV MYNDE TIL ADMINISTRASJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-34/03 A DROSJELØYVA I STRANDA KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE PÅ RØYRHUS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-35/03 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-36/03 A togbussproduksjon 2003 med tilskot
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-37/03 A Rv 662 Ferjesambandet Aukra-Hollingsholm Fylkeskommunal forskottering av deler av kostnaden med å byggje om ferjekaiene i sambandet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-38/03 A Årsmelding 2002 for Statens vegvesen Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Jun-2003
  
Collapse 
Sa-39/03 A ENDRING AV SKYSSTILBODET I HJØRUNDFJORDEN - OVERFØRING AV RUTETENESTER FRÅ FERJE TIL HURTIGBÅT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-40/03 A REFERATSAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Sep-2003
  
Collapse 
Sa-41/03 A Fylkesveg 191 Eikesdalsvegen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-42/03 A Riksveg 63 Trollstigen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-43/03 A Flaumskadar på riks- og fylkesvegnettet 14. og 15. august 2003 - kostnader
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-44/03 A Flaumskadar på riks- og fylkesvegnettet 14. og 15. august 2003 - kostnader
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-45/03 A Riksveg 70 Freifjorden
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-46/03 A Grusvegpakken på fylkesveg 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-47/03 A Nordøyvegen - Orientering om plansituasjon - kostnader og finansiering
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-48/03 A Imarfinans As - Utviding av aksjekapital
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-48/03 A marfinans As - Utviding av aksjekapital
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-49/03 A Søknad frå Skodjebrua AS om forskottering av delar av byggjetrinn 2-4 av bompengeprosjektet riksveg 661 Ny bru over Straumen i Skodje kommune
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-50/03 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-51/03 A Kjøp av Transporttenester - RUTEBIL - VAL AV INNKJØPSFORM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-52/03 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-53/03 A DROSJELØYVA I KRISTIANSUND OG FREI KOMMUNAR - OPPSEIING AV TO UTVIDA RESERVELØYVE SPESIALUTRUSTA FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMA TIL-DELT KRISTIANSUND OG FREI TAXISENTRAL BA – SØKNAD OM OPPRETTING AV TO NYE UTVIDA ORDINÆRE SPESIALUTRUSTA LØYVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-54/03 B DROSJELØYVA I GISKE, SULA OG ÅLESUND KOMMUNAR – KLAGE OVER VEDTAK OM TILBAKETREKKING AV TILDELTE LØYVE I ÅLE-SUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-55/03 A Forsterking/utbetring av fylkes-vegar med 50 % kommunetilskott. Ytterlegare tilskot til miljøgata på fylkesveg 326 Grimsmoen på Skei i Surnadal kommune
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Oct-2003
  
Collapse 
Sa-51/03 A Kjøp av transporttenester - Rutebil - Val av innkjøpsform
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-56/03 A Sa-56/03 A ØKONOMIPLAN FOR 2004-2007 MED BUDSJETT FOR 2004 FOR FYLKESVEGANE
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-56/03 A ØKONOMIPLAN FOR 2004-2007 MED BUDSJETT FOR 2004 FOR FYLKESVEGANE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-57/03 A STATUS FOR BRUK AV TRAFIKKTRYGGINGSMIDLAR PÅ FYLKESVEGAR OG KOMMUNALE VEGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-58/03 A Rassikring av fylkesveg 127 på Alnesstranda mellom Valkve og Alnes på Godøya i Giske kommune
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-59/03 A Notat frå Samferdselsdepartementet av 1. oktober 03 om "Imarsundet - regjeringens standpunkt - videre framdrift"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-60/03 A Svar på spørsmål frå Jon Aasen i møte i samferdselsutvalet 10. september 2003 om det er mogleg å sette opp automatisk trafikkontroll på E39 Ørsta sentrum og vestover
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-61/03 A KOMMUNIKASJONSUTFORDRINGER OPPRETTELSE AV SAMARBEIDSUTVALG FOR MØRE OG ROMSDAL OG OPPLAND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-62/03 A Heim for ein 50-lapp
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-63/03 A SKYSSEN I HJØRUNDFJORDEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-64/03 A UTVIDING AV TALET PÅ BEREDSKAPSTURAR MED FERJA PÅ EIKESDALSVATNET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-65/03 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA NYE RETNINGSLINJER GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-66/03 A SØKNAD OM ETABLERING AV FYLKESDEKKJANDE SENTRAL FOR DROSJANE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-67/03 A DROSJELØYVA I SANDE KOMMUNE - VURDERING AV BEHOVET FOR LEDIG LØYVE I GJERDSVIK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-68/03 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Nov-2003
  
Collapse 
Sa-69/03 A Riksveg 662 Aukra og Hollingsholmen ferjekaier Planar for ombygging og finansiering Fylkesutvalsak U-118/03 A
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-70/03 A Forskottering av fotgjengarundergang på E39/E136 i Steinholtkrysset på Sjøholt
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-71/03 A RIKSVEG 659 NORDØYVEGEN - ORIENTERING OM FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-72/03 A Orientering om rassikring av fylkesveg 127 på Alnesstranda på Godøya i Giske kommune
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-73/03 A Orientering om rassikring av fylkesveg 191 Eikesdalsvegen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-74/03 A ØKONOMIPLAN 2004 – 2007 MED BUDSJETT 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-75/03 A KJØP AV TRANSPORTTENESTER - RUTEBIL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-76/03 A NORDVEST FJORDSERVICE AS - SØKNAD OM LØYVE FOR PERSONTRANSPORT MED FARTØY I RUTE I HJØRUNDFJORDEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-77/03 A MØTEPLAN FOR SAMFERDSELSUTVALET I 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-78/03 A OPPNEMNING AV MEDLEMER TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SITT LIKESTILLINGSUTVAL 2003 - 2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-79/03 A OPPNEMNING AV MEDLEM TIL NASJONAL RASSIKRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-80/03 A OPPNEMNING AV MEDLEM TIL NORDISK TRANSPORTPOLITISK NETTVERK (NTN)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-81/03 A DROSJELØYVA I MØRE OG ROMSDAL – SAMANSLÅING AV LØYVEDISTRIKT FOR DROSJETRANSPORT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-82/03 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-83/03 A Avrekning av kompensasjonen for studentkort og ungdomsrabattar 2003 - rutebil
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Dec-2003
  
Collapse 
Sa-84/03 A OPPNEMNING AV MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TIL NYTT TRAFIKKTRYGGINGSUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Dec-2003
  
Collapse 
Sa-85/03 A Retningslinjer for behandling av fordeling av midlar i fylkesveg-budsjettet til handikaptiltak samt trafikktryggingstiltak, gang-/sykkelvegar m.v. (50/50)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-86/03 A Orientering om arbeidet med anbod i riksvegferjedrifta
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-87/03 A Kalkulasjonsrenta i nytte-/kostnadsanalyser
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-88/03 A takstar og takstretningsliner for rutebilselskapa for 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-89/03 A Takstar for hurtigbåtrutene i Møre og Romsdal frå 1. januar 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-90/03 A takstar for fylkesvegferjerutene for 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-91/03 A INNLØYSING AV UBRUKTE RABATTKORT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-92/03 A BUDSJETTKORRIGERING 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-93/03 A "Heim for ein 50-lapp"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-94/03 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2004
 
Collapse 
04-Feb-2004
  
Collapse 
Sa-10/04 B Kompensasjon for ungdomsrabattar - MRF
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Sa-10/04 B Sa-10/04 B Kompensasjon for ungdomsrabattar - MRF
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-1/04 A Utbetring og dekkelegging av attståande grusvegar i fylkesvegnettet Prioritering av midlar for 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-2/04 A Ombygging av fylkesveg 231 Hamneset-Tornes x Rv 664 i Fræna
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-3/04 A Vedlikehald av fylkesvegar i kommunal regi 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-4/04 A Sak Sa- /04 A Orientering om framdrifta i arbeidet med riksveg 653 Eiksundsambandet og riksveg 661 Straumsbrua
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-5/04 A Prøvesamband med nytt ferjetakstregulativ og sjølvbillettering
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-6/04 A Fylkesveg 220 Hp 1 Bakkemyra-Sætervika-Eikrem-Bakkemyra Nedlegging/omklassifisering/opptak av veggrunn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-7/04 A Vederlag til ulike samferdselsformål Budsjettjustering 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-8/04 A innløysing av ubrukte rabattkort - ny vurdering
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Sa-9/04 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Mar-2004
  
Collapse 
Sa-11/04 A Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak, gang- og sykkelvegar, kollektivtiltak og miljøtiltak (50/50) for 2004 og tilsegn for 2005.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-12/04 A Flaumskader på vegane i Møre og Romsdal i august 2003. Krav om ekstra midlar.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-13/04 A Orientering om planane om veg under Langfjorden - riksveg 64.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-14/04 A 1) innløysing av ubrukte rabattkort til mrf 2) kompensasjon for bruk av ungdomskort på riksvegferjer 3) vedlikehald av elektronisk billetteringsutstyr på anbodsrutene
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-15/04 A søknad om nattferje i rute 01 larsnes - åram - voksa - kvamsøy frå 1. mai 2004 med ein tur kl 0115
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-16/04 A R E F E R A T S A K E R
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-17/04 B ORIENTERING VEDRØRANDE HANDSAMING AV EVENTUELLE KOSTNADSOVERSKRIDINGAR I IMARSUNDPROSJEKTET FØREBUING TIL STORTINGSPROPOSISJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-18/04 A Tilsegn om midlar for 2005 til fv 37 Hareid-Brandal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-May-2004
  
Collapse 
Sa-19/04 A Riksvegbudsjettet for 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-20/04 A Utbetring og legging av fast vegdekke på fylkesvegar med grus-dekke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-21/04 A POST 30 RIKSVEGINVERSTERINGAR - VARIG OMDISPONERING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-22/04 A OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLAR PÅ FYLKESVEGBUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-23/04 A Omfordeling av ubrukte planmidlar til bygging av Muri gangbru på riksveg 63
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-24/04 A Ferjetilbodet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-25/04 A Søknad om godkjenning av takstsystem for riksveg 661 Straumsbrua
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-26/04 A Etablering av "aksen Volda - Kristiansund" - DELfinansiering ved bruk av midler frå "meirverdipotten "
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-27/04 A avtale med rutebilselskapa om kompensasjon for 50% skole- og studentrabatt på enkeltbillett frå 1. januar 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-28/04 A høring - endring i forskrift om kunngjøring av anbod i lokal rutetransport
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-29/04 A NYTT BUSSTILBOD ÅRØ – AUKRA/NYHAMNA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-30/04 A Nettbuss Møre AS - fornying av løyve for persontransport i rute
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-31/04 A SUNNDAL BILUTLEIE AS – SØKNAD OM LØYVE FOR DRIFT AV FLYBUSS PÅ STREKNINGA SUNNDALSØRA – MOLDE LUFTHAVN ÅRØ
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-32/04 A "HEIM FOR EIN 50-LAPP" - UTVIDING AV ORDNINGA TIL HEILE FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-33/04 A Ny kollektivtrafikkterminal på Moa
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-34/04 A Pilotprosjekt for utvikling av miljø- og kostnadsreduserande hurtigbåttransport
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-35/04 A forskrift om transport med ferje virkeområde også for fylkesvegsamband
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-36/04 A Høring - forslag til endring i forskrift om transport med ferje
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-37/04 A CRUISESERVICE AS - SØKNAD OM LØYVE FOR PERSONTRANSPORT MED FARTY I RUTE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-38/04 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA BRUKARGODKJENNING AV BUSETTE PÅ SJUKEHEIMAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-39/04 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-40/04 A Vest39 - samla finansieringsplan for E39 Kyststamvegen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-41/04 A SØKNAD OM NATTFERJE I RUTE 01 LARSNES - ÅRAM - VOKDA - KVAMSØY FRÅ 1. SEPTEMBER 2004 MED EIN TUR KL 0115
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
01-Sep-2004
  
Collapse 
Sa-42/04 A Justering av program for utbetring og dekkelegging av fylkesvegar med grusdekke.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-43/04 A Omfordeling av ubrukte planmidlar frå Sunnmøre distriktsvegkontor til E39 – Kyrkjegata i Ørsta.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-44/04 A Post 30 Riksveginvesteringar – Varig omdisponering av midlar.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Sa-45/04 A Situasjonsbeskrivelse av vannsikring i 3 tunneler i Møre og Romsdal.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak