Regional- og næringsutvalet

   
Collapse 
1992
 
Collapse 
20-Oct-1992
  
Collapse 
NM-195/92 B ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ DISTRIKTENES UTBYGGINGSFOND I TIDSROMMET 26.08.92 - 07.10.92
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-196/92 A OVERSIKT OVER ORDRERESERVANE VED SKIPSVERFTA I MØRE OG ROMSDAL PR. 10. SEPTEMBER 1992
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-197/92 A REGIONALT PROGRAM FOR EKSPORTMARKNADFØRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-198/92 A ORGANISERING AV MILJØARBEIDET PÅ FYLKESNIVÅ
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-200/92 A ÅRSMELDING 1991 FRÅ FYLKESLANDBRUKSKONTORET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-204/92 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-205/92 A TILSKOT TIL STRANDA KOMMUNE FJELLSKSRED/FLODBØLGJE I SUNNYLVSFJORDEN AUTOMATISK OVERVAKING OG VARSLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-206/92 A TILBAKEFØRING AV AVSETTING AV TILSKOTSRAMMA (DU) FOR 1992 TIL SPESIELLE FORMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-207/92 A SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM NÆRINGSFORENINGANE I AURE, HEMNE OG HITRA MED SIKTEMÅL Å FREMJE LOKALE LEVERANSAR TIL UTBYGGINGA PÅ TJELDBERGODDEN. OPPNEMNING AV REPRESENTANT FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE TIL STYRINGSGRUPPE.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-208/92 A MØRE SUBSEA AS (UNDER STIFTING), 6520, RENSVIK I FREI KOMMUNE. SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ETABLERINGSLOVA TIL INVESTERINGAR I ANLEGG FOR LAGRING OG VEDLIKEHALD AV TEKNISK UTSTYR FOR BRUK VED PRODUKSJON AV OLJE OG GASS UNDER VATN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-210/92 A ÅLESUND KOMMUNE LINJETRASE FOR 132 KV-LEDNING NØRVE-PARKEN REGULERINGSENDRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-211/92 A TEKNOLOGIOVERFØRING FRÅ SINTEF OG NTH TIL SMB-BEDRIFTER. NYTT DTS-PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-212/92 A GÅR UT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-213/92 A STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-214/92 A EKSPORTKANDIDATPROGRAMMET 1993/94
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-218/92 A RAPPORT FRÅ KVINNEKONFERANSEN I KRISTIANSUND 3. - 4. SEPTEMBER 1992
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-220/92 A MØREFORSKING MOLDE, LØYVING AV TILSKOT TIL PROSJEKT OM EVALUERING AV DU`S BEDRIFTSRETTA VERKEMIDDEL I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-221/92 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL AUGUST OG SEPTEMBER 1992
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-222/92 A GEOGRAFISK FORDELING AV STATLEGE ARBEIDSPLASSAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-223/92 A HERØY KOMMUNE REGULERINGSENDRING I LEINEVIKA - UTLEIGEHYTTER PÅ NAUSTOMRÅDE I FISKERIHAMN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Dec-1992
  
Collapse 
NM-225/92 A GÅR UT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-226/92 A OM FJERNSYNSPROGRAMMET "KYSTFISKE ELLER HAVFISKE"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-227/92 B HATLEHOLS TRYKKERI AS, BRATTVÅG (HARAM KOMMUNE, 1534-15%) - SØKNAD TIL DISTRIKTENES UTBYGGINGSFOND OM LÅN OG INVESTERINGSTILSKOT I SAMBAND MED KJØP AV NYTT DRIFTSUTSTYR - PRIORITETSVIK TIL FORDEL FOR NYTT LÅN I INDUSTRIBANKEN
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-228/92 A SENTRALT BÅTREGISTER - UTKAST TIL LOV MED MOTIVER - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-229/92 A SAMARBEIDET MED NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE (NGU) - OPPTRAPPING AV DEN BERGRUNNGEOLOGISKE KARTLEGGINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-230/92 A BRUKEN AV MIDLANE FRÅ STATSBUDSJETTET 1992 - KAP. 990 POST 70 - STØTTE TIL DAGLEGVAREHANDELEN I UTKANTSTROK - SØKNAD OM TILSKOT FRÅ TILTAKSFONDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-231/92 B HÅHOLMEN HAVSTUER AS, KÅRVÅG I AVERØY KOMMUNE (1554-15%) - SØKNAD TIL DU OM LÅN OG INVESTERINGSTILSKOT I SAMBAND MED PLANLAGT UTBYGGING
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-232/92 B UTGÅRD HOLDING AS, HAREID I HAREID KOMMUNE (1517-15%) - SØKNAD OM LÅN OG INVESTERINGSTILSKOT TIL FINANSIERING AV UTVIDING AV PRODUKSJONSLOKALE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-233/92 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL OKTOBER 1992
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-235/92 A NUTS-REGIONINNDELING - FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1993
 
Collapse 
21-Jan-1993
  
Collapse 
NM-10/93 A MØRE OG ROMSDAL BONDEKVINNELAG SØKNAD OM PROSJEKTMIDLAR TIL INFORMASJONSKAMPANJEN "KJØP NORSKE VARER - FRÅ MØRE OG ROMSDAL"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-11/93 A SINTEF PRODUKSJONSTEKNIKK TRONDHEIM SØKNAD OM TILSKOTT TIL PROGRAM FOR KVALITETSLEIING I SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-12/93 A PROFILMARKNADSFØRING AV MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-13/93 A SYNFARINGAR I 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-16/93 A GÅR UT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-18/93 A VILKÅRA FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-20/93 A AURE KOMMUNE - KOMMUNEDELPLANAR FOR KJØRSVIKBUGEN OG DROMNES 1992-2004 - FRÅSEGN ETTER §20-5 ANDRE LEDD I PBL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-21/93 A HOVUDPLAN FOR VEG TIL TJELDBERGODDEN I AURE KOMMUNE - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-22/93 A SANDØY KOMMUNE - SØKNAD OM MIDLAR OVER TILTAKSFONDET TIL BETRING AV HAMNETILHØVA PÅ SANDØY
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-23/93 A ÅLESUND KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR SPJELKAVIKOMRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-25/93 A ORIENTERING OM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLASSERING AV BRAATTHALLEN PÅ ST.HANSHAUGEN I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-26/93 A FOLKETALSUTVIKLINGA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-28/93 A NORDMØRE HAVBRUKSRING- SØKNAD OM STØNAD TIL OPPSTART OG DRIFT KR 500.000,- OG INVESTERINGSTILSKOTT KR 55.000,-
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-29/93 A AURE KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VASSFORSYNING - NORDLANDET OG TAFTØYAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-31/93 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 51.1. I TIDSROMMET 01.12.-31.12.93
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-32/93 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-36/93 A REGULERINGANE FOR FISKET ETTER NORSK ARKTISK TORSK MED KONVENSJONELLE REISKAP I 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-39/93 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL NOVEMBER OG DESEMBER 1993
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-8/93 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ DISTRIKTENES UTBYGGINGSFOND I TIDSROMMET 07.11.92 - 31.12.92
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Feb-1993
  
Collapse 
NM-43/93 A HALSA HISTORIELAG V/KOLBJØRN BOTTEN, 6686 VALSØYBOTTEN I HALSA KOMMUNE - SØKNAD OM KR 110.500 FRÅ SND/TILTAKSFONDET TIL DELVIS FINANSIERING AV PROSJEKTLEIAR FOR PROSJEKTET "NORSK GEITBÅTMUSEUM"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-47/93 B NORDVEST FORUM AS, ÅLESUND, SØKNAD OM FINANSIERIN AV STI
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-48/93 A SAMVIRKE MELLOM KOMMUNAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-51/93 A AUKSJONSHALLAR FOR FISK I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-52/93 A OPPLYSNINGSUTVALET FOR FISKERINÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL OG SOGN OG FJORDANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-53/93 A HERØY KOMMUNE HYTTE PÅ KIRKHOLMEN - GNR. 40, BNR. 9. KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FRÅ PBL § 17-2.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-53/99
  
Collapse 
3 A HERØY KOMMUNE HYTTE PÅ KIRKHOLMEN - GNR. 40, BNR. 9. KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FRÅ PBL § 17-2.
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-54/93 A AURE KOMMUNE MOTSEGN TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EIGEDOMEN VALEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-55/93 A HUSTAD SOGELAG V/HENRY STÅLE FARSTAD, HUSTAD I FRÆNA KOMMUNE - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM TILSKOT I SAMBAND MED PRODUKSJON AV FILM OM TAREBRENNING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-56/93 A BRUKEN AV DISTRIKTSUTBYGGINGSMIDLAR I 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-57/93 A TILSKOT TIL DEKNING AV KOSTNADER I SAMBAND MED FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG NORGES BANK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-58/93 A NORDMØRE NÆRINGSRÅD SUNNMØRE NÆRINGSRÅD ORDFØRAR-KOLLEIGET FOR ROMSDAL FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL DRIFTA I993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-59/93 A GÅR UT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-60/93 A GÅR UT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-61/93 A ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE - EI ORIENTERINGSAK SOM LEGG GRUNNLAGET FOR DRØFTING OG EVENTUELT SEINARE VEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-63/93 A STYRET FOR STIFTELSEN "FRU GURI AV EDØY" V/SMØLA KOMMUNE, NORDSMØLA - SØKNAD TIL STATENS NÆRINGS- OG DISTIRKTSUTVIKLINGSFOND OM INVESTERINGSTILSKOT OG TILSKOT TIL OPPSTARTING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-64/93 A REFERATSAKER FÅR MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-65/93 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL JANUAR 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Mar-1993
  
Collapse 
NM-100/93 A NOU 1993:6 AKTIV ARBEIDSMARKNADSPOLITIKK - FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-68/93 A UNDERSØKINGAR AV LOKALITETAR INNAN HAVBRUK PÅ SMØLA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-69/93 A DELEGASJON AV MYNDE TIL Å TILDELE KONSESJONAR FOR UNDERSØKING ELLER UTNYTTING AV SKJELLSAND, SAND ELLER GRUS KOMMENTARAR TIL RUNDSKRIVUTKAST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-70/93 A FORDELING AV TORSKEKVOTAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-71/93 A EVENTUELL FLYTTING AV ADMINISTRASJON OG DRIFTSSENTRAL VED STATNETT REGION MIDT-NORGE FRÅ SUNNDALSØRA TIL TRONDHEIM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-75/93 A ATLANTERHAVETS AKVARIEPARK AS (U.S.), ÅLESUND - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM TILSKOT KR 200.000 (54%) TIL VIDAREFØRING AV FORPROSJEKTET OG ETABLERING AV SELSKAPET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-77/93 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD, KRISTIANSUND - SØKNAD OM TILSKOT KR 550.000 TIL MARKNADSFØRING TIL GJENNOMFØRING AV FEM PROSJEKT I 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-80/93 A EIKSUNDSAMBANDET - OPPDATERT HOVUDPLAN 1992
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-81/93 A FORVALTNING AV ARBEIDS- OG SYSSELSETJINGSMIDLAR PÅ FYLKESNIVÅ - STØRRE INNVERKNAD FOR FOLKEVALDE ORGAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-83/93 A SØKNAD OM KONSESJON FOR SKJELSANDUTTAK PÅ SEKS LOKALITETAR I SMØLA KOMMUNE OG TO I AURE - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-84/93 A TILSKOT TIL INTERKOMMUNALT PROSJEKT VED REISELIVSSEKRETÆR RAGNAR HEGGDAL, MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-85/93 A STATSBUDSJETTET 1993 - KAP. 550 POST 61 - TILSKOT TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-87/93 A FOLKETALSUTVIKLINGA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-88/93 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 51.1 I TIDSROMMET 01.01.-20.03.93
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-91/93 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-91/93 (Tillegg) A REFERATSAK FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-92/93 A ÅRSMELDING FOR ARBEIDSFORMIDLINGA I MØRE OG ROMSDAL 1992
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-93/93 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL - FEBRUAR 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-96/93 A REGIONAL TRANSPORTSTØTTE - FRAMLEGG TIL RETNINGSLINER FOR 1991
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-97/93 A RENTENIVÅET I STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND - FRÅSEGN TIL FINANSDEPARTEMENTET OG FINANSKOMITEEN I STORTINGET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-99/93 A DELEGASJON AV AVGJERDSMYNDE I SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, FRILUFTSLOVA, FORUREININGSLOVA, NATURVERNLOVA M.M.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Apr-1993
  
Collapse 
NM-102/93 A TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE - ENDRING AV UTLÅNSRENTE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-103/93 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND I TIDSROMMET 17.03.-06.04.93
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-106/93 A DRIFTSTILSKOT TIL DEI TRE TURISTFORENINGANE I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-107/93 A FRILUFTSRÅDET FOR ÅLESUND OG OMLAND. TILSKOT TIL DRIFT, ADMINISTRASJON OG MARKERING AV "FRILUFTSLIVETS ÅR 1993"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-109/93 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL - MARS 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-110/93 B GÅR UT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-111/93 A "GRØNT KONTOR" I FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-112/93 A RUNDE REISELIVSLAG, HAREID - SØKNAD TIL SND OM MARKNADFØRINGSTILSKOT TIL REISELIVSTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-113/93 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-115/93 A EVALUERING AV KOMMUNEPLANARBEIDET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-May-1993
  
Collapse 
NM-120/93 A FYLKESDELPLAN FOR ELVEOSLANDSKAP. STATUSRAPPORT - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-124/93 A SØKNAD FRÅ MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM MIDLAR TIL KJØP AV AKSJAR I FJORD NORGE AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-125/93 A NORDMØRE NÆRINGSRÅD - ÅRSMELDING 1992
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-126/93 A BYGDEUTVIKLINGSFOND I MØRE OG ROMSDAL (BU-FOND) - FORSLAG TIL VEDTEKTER OG BRUKEN AV MIDLANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-128/93 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-132/93 A MILJØPOLITISK LANDSKONFERANSE - 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-133/93 A MÅNADSMELDING FRÅ ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL - APRIL 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
27-May-1993
  
Collapse 
NM-134/93 A STØTTE TIL UTKANTBUTIKKAR 1993. FRÅSEGN OM FRAMTIDIGE STØTTETILTAK.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Jun-1993
  
Collapse 
NM-139/93 A HJELP TIL FORNYING - PRODUKT- OG IDEUTVIKLING INNAN HELSESEKTOREN - FORPROSJEKT I HELSEREGION IV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-141/93 A SØKNAD OM TILSKOT TIL Å ARRANGERE KVINNEKONFERANSE I ÅLESUND HAUSTEN 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-142/93 A "SENTER FOR INTERNASJONAL MARKEDSINFORMASJON SIMI", VED MØREFORSKING, MOLDE SØKNAD OM TILSKOT KR 200.000,- TIL DRIFT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-143/93 A SUNNMØRE NÆRIGNSRÅD - ÅRSMELDING 1992
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-143/93 A SUNNMØRE NÆRINGSRÅD - ÅRSMELDING 1992
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-146/93 A MOLDE KOMMUNE, JULNESET FRILUFTSOMRÅDE SØKNAD OM TILSKOT TIL OPPARBEIDING AV TURVEG OG PARKERINGSPLASS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-147/93 A KULTURMØNSTRING - VESTLANDET -OL 94
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-152/93 A RISIKOPROFILEN FOR UTLÅN I 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-153/93 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL - MAI 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-154/93 A REVISJON AV FYLKESPLANEN/HAMEPLANEN FOR MØRE OG ROMSDAL FOR OMRÅDET HAREID - ULSTEIN - HERØY - SANDE. LØYVING AV MIDLAR TIL KONSULENTHJEP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-155/93 A SØKNAD FRÅ NGU OM TILSKOT TIL DIAMANTLEITING I DEN VESTLEGE GNEISREGIONEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-158/93 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-159/93 A KOMMUNEPLAN SMØLA. 2. GONGS HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-162/93 A REISELIVSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - VIDAREFØRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-163/93 A RINDAL KOMMUNE - SØKNAD TIL STATENS NÆRINGS- OG DISTIKTSUTVIKLINGSFOND OM TILSKOT KR 170.000 TIL TAKSPROSJEKTET
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-163/93 A RINDAL KOMMUNE - SØKNAD TIL STATENS NÆRINGS- OG DISTIKTSUTVIKLINGSFOND OM TILSKOT KR 170.000 TIL TILTAKSPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
NM-164/93 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 500 POST 51.1 I TIDSROMMET 21.03. - 20.06.93
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-165/93 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - ÅRSMELDING 1992
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Aug-1993
  
Collapse 
NM-169/93 A SINTEF, TRONDHEIM, SØKNAD OM TILSKOT KR 520.000 TIL PROSJEKT "PRODUKTJAKT MED FOKUS PÅ ALUMINIUM"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-170/93 A ETABLERARSKOLEN I MØRE OG ROMSDAL -LØYVING AV TILSKOT KR 500.000 I SAMHØVE MED VELVILJETILSEGN 30.06.93 -SØKNAD OM TILSKOT KR 328.000 TIL DELVIS FINANSIERING AV TO EKSTRA SKOLAR HAUSTEN 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-172/93 A DET TRENGS FLEIRE NYETABLERINGAR I NÆRINGSLIVET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-173/93 A SKIPSVERFTA OG DEN MARITIME UTSTYRSINDUSTRIEN - OPPMODING TIL SENTRALE STYRESMAKTER OM Å SETJE I VERK BEHOVSRETTA TILTAK I FORNYING AV DEN NASJONALE FISKE- OG FERJEFLÅTEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-173/93 A TILLEGG - SKIPSVERFTA M.V.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-175/93 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND I TIDSROMMET 10.06.93 - 01.08.93
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-177/93 A MØREFORSKING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1992
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-179/93 A UORGANISERT BUBILTURISME VILLCAMPING OG TOALETTAVFALL ORIENTERING OM SITUASJONEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-180/93 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL FOR JUNI 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-181/93 A GEOGRAFISK FORDELING AV STATLEGE ARBEIDSPLASSAR - UTARBEIDING AV HANDLINGSPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-182/93 A RAUMA KOMMUNE - REVISJON AV KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-183/93 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-184/93 A OVERTIDSBRUKEN I SAMFUNNET - ARBEIDSGRUPPE SOM SKAL VURDERE EIN REDUKSJON AV OVERTIDSBRUKEN OG SKAPE FLEIRE VARIGE ARBEIDSPLASSAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-187/93 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1992
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-189/93 A SØKNAD OM KR 106.030 AV KAP. 550, POST 51.2 I TILSKOTT TIL OPPFØLGINGSSEMINAR FOR DELTAKARANE PÅ ETABLERARSKOLEN FOR KVINNER I 1989-90.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-192/93 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 51.1 - TIDSROMMET 20.06.-11.08.93
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-194/93 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL FOR JULI 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Sep-1993
  
Collapse 
NM-199/93 A FRÆNA REDERISERVICE AS (U.S.) V/ROMSDAL FISKARKVINNELAG - SØKNAD OM KR 150.000 TIL DRIFT AV EIT SAMDRIFTSKONTOR FOR FISKARAR I FRÆNA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-200/93 A RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER FOR VERNA VASSDRAG - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-201/93 A STRANDA KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR STRANDA SENTRUM, OG FOR HELLESYLT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-212/93 A STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-213/93 A TILTAKSFONDET - SØKNAD FRÅ FAGOPPLÆRINGSKONTORET OM DELFINANSIERING AV PROSJEKTLEIARSTILLING FOR PROSJEKTET FAGOPPLÆRING I FISKERINÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-215/93 A REFERATSAKER FÅR MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Oct-1993
  
Collapse 
NM-182/93 A RAUMA KOMMUNE - REVISJON AV KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-222/93 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGIVING - SØKNAD OM STØTTE TIL PILOTPROSJEKT I MARKNADSFØRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-224/93 A KOMMUNEPLAN FOR SANDE - AREALDELEN MED KOMMUNEDELPLAN FOR LARSNES - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-226/93 A TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE - ENDRING AV RENTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-229/93 A SANDØY KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FOR ONA/HUSØY
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-230/93 A VESTNES KOMMUNE - KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-231/93 A VERNEPLAN FOR BARLIND OG KRISTTORN I VEST-NORGE. LOKAL HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-232/93 A PROFILMARKNADSFØRING AV MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-233/93 A VERNEPLAN FOR EDELLAUVSKOG I MØRE OG ROMSDAL. LOKAL HØYRING.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-234/93 A FORVALTNING AV TANG OG TARERESSURSANE. HØYRING.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-239/93 A NORSK FISKERIHAMNEPOLITIKK - FISKERIHAMNEPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-240/93 A JULNESET FRILUFTSOMRÅDE, MOLDE KOMMUNE - ARBEID MED NY FORVALTNINGSORDNING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-241/93 A JULNESET FRILUFTSOMRÅDE, MOLDE KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKOT TIL OPPARBEIDING AV TURVEG OG PARKERINGSPLASS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-242/93 A HANDLINGSPLAN FOR FISKERINÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-243/93 A MOLDE NÆRINGSFORUM, MOLDE - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL OM TILSKOT KR 75.000 TIL FINANSIERING AV NETTVERKS- OG EKSPORTUTVIKLINGSPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-246/93 A "KULTUR I NORGE 1994/95" - FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-247/93 A OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ RAMMA FOR TILSKOT TIL BEDRIFTSUTVIKLING TIL RAMMA FOR INVESTERINGSTILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-248/93 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-249/93 A REISELIVSNÆRINGA - BRANSJEANALYSE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-250/93 A EØS-AVTALEN - INFORMASJON TIL NÆRINGS- OG MILJØUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-251/93 A FRAMTIDA FOR FRAKTEBÅTNÆRINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-252/93 A TAFJORD KRAFTSELSKAP - SØKNAD OM KONSESJON FOR OVERFØRING AV FELT VED VIKVATNET I NORDDAL KOMMUNE - RØDALSVASSDRAGET. FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-253/93 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL FOR SEPTEMBER 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-254/93 A HØYRING - NÆRINGSLOVUTVALGETS FORSLAG TIL FORENKLINGAR I PLAN OG BYGNINGSLOVEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-255/93 A FRÅSEGN OM ERSTATNINGAR TIL DEI SOM HAR FÅTT ORKANSKADE PÅ SKOGEN SIN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Nov-1993
  
Collapse 
NM-222/93 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - SØKNAD OM STØTTE TIL PILOTPROSJEKT I MARKNADSFØRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-257/93 A HØYRINGSUTTALE PÅ UTGREIING OM AVSLUTNING AV PETROLEUMSPRODUKSJON - FRAMTIDIG DISPONERING AV INNRETNINGAR. NOU 1993: NR. 25
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-258/93 A STATUS FOR DET FYLKESKOMMUNALE TAPSFONDET TIL DEKNING AV TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIAR FRÅ DU/SND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-259/93 A SØKNAD FRÅ NORGES HANDELSHØYSKOLES KURSVIRKSOMHET (NHHK) OM DELFINANSIERING AV FJERNUNDERVISNING (NORNET)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-265/93 A FRAMLEGG TIL KYSTSONEPLAN FOR VOLDA KOMMUNE - OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-266/93 A VERNEPLAN FOR BARSKOG I VEST-NORGE. LOKAL HØYRING.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-268/93 A DELTAKARFORSKRIFT FOR TORSKEFISKET NORD FOR 62 GRADER NORD I 1994. HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-269/93 A REISELIVSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - VIDAREFØRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-270/93 A ORKANSKADEOPPGJER TIL HAVBRUKSNÆRINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-273/93 A STØTTE TIL UTKANTBUTIKKAR. FRÅSEGN TIL FRAMLEGGET TIL STATSBUDSJETT FOR 1994.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-276/93 A REFERATSAKER - MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-277/93 A HØYRINGSUTTALE TIL KONSEKVENS-UTGREIINGSPROGRAM FOR NORNEFELTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-278/93 A SØKNAD OM TILSKOT FRÅ TILTAKSFONDET FOR TRIVSELSTILTAK PÅ TORGET PÅ BATNFJORDSØRA - GJEMNES KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Dec-1993
  
Collapse 
NM-280/93 A KOMMUNEPLAN FOR VANYLVEN 1993-2000 AREALDELEN - 2.GONGS OFFENTLEG HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-281/93 A KOMMUNEPLAN 1993-2000 FOR TINGVOLL KOMMUNE - FRÅSEGN ETTER §20-5 I PBL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-282/93 A AS NORDDALSBRUA - HEILÅRSVEG VALLDAL-EIDSDAL-GEIRANGER-GROTLI - FRÅSEGN TIL MELDING ETTER §33-3 I PLAN- OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-285/93 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 51.1 I TIDSROMMET 01.07.-15.12.93
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-288/93 A "LA NATUREN GÅ I ARV" NATURVERNFORBUNDET SIN KAMPANJE FOR Å TA VARE PÅ LIVSMANGFALDET I NATUREN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-290/93 A OPNING AV NYE LEITEOMRÅDE FOR PETROLEUMSVERKSEMD - HØYRINGSUTTALE FOR OMRÅDA TRØNDELAG I AUST, NORDLAND IV, V, VI OG VII, MØREBASSENGET OG VØRINGBASSENGET I OG II
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-291/93 A VERKSTEDFORENINGA I ULSTEIN DISTRIKT, ULSTEIN - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL OM TILSKOT TIL ARRANGERING AV YRKESMESSE '94
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-294/93 A AVSETJING TIL RENTESTØTTEFOND FOR LÅNEÅRGANG 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-295/93 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-296/93 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL FOR NOVEMBER 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-297/93 A OPPLYSNINGSUTVALET FOR FISKERINÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL OG SOGN OG FJORDANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-298/93 A RAPPORT FRÅ JENTESPRANGET -93 - KONFERANSE OM SYSSELSETTING FOR KVINNER ÅLESUND 21.-22. OKTOBER 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1994
 
Collapse 
18-Jan-1994
  
Collapse 
NM-13/94 A UTKAST TIL FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-16/94 A SENTRALT BÅTREGISTER - LOKALISERING AV REGISTERET I TINGVOLL KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-17/94 A "DEN NORSKE MATFESTIVALEN I ÅLESUND", ÅLESUND - SØKNAD OM TILSKOT KR 25.000 FRÅ TILTAKSFONDET TIL GJENNOMFØRING AV FESTIVALEN AV FESTIVALEN I 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-20/94 A GÅR UT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-22/94 A MÅNADSMELDING FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET FOR DESEMBER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-23/94 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-24/94 A SYNFARINGAR 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-8/94 A SINTEF-UNIMED - INNOVASJON HELSESEKTOREN SØKNAD OM STØTTE FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Feb-1994
  
Collapse 
NM-25/94 A EVALUERING AV KOMMUNEPLANLEGGINGA I MØRE OG ROMSDAL SLUTTRAPPORT OG OPPFØLGING AV DENNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-26/94 A NORDMØRE ENERGIVERK AS KONSESJON OG OREIGNINGSLØYVE FOR BYGGING OG DRIFT AV 132 KV LEIDNING GYLTHALSEN-TJELDBERGODDEN. FRÅSEGN ETTER ENERGILOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-27/94 A LOVFORSLAG - REVISJON AV JORDLOVA - ENDRING I DRIVEPLIKT ORIENTERING - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-28/94 A MØREFORSKING, VOLDA, SØKNAD OM KR 150.000 I TILSKOT FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE TIL VIDAREFØRING AV UNGDOMSFORSKINGSPROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-30/94 A FYLKESPLAN/TRAFIKKHAMNEPLAN - VURDERING AV HAMNESITUASJONEN I HAREID - ULSTEIN - HERØY - SANDE KOMMUNAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-33/94 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 51.1 I TIDSROMMET 15.12 - 31.12.93
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-34/94 A SØKNAD OM TILSKOT FOR UTARBEIDING AV SORTIMENTSMODELL FOR NÆRBUTIKKAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Mar-1994
  
Collapse 
NM-1520020/94 A ETABLERARSKOLEN I MØRE OG ROMSDAL SØKNAD OM TILSKOT KR 163.000 TIL DELVIS FINANSIERING AV EIN EKSTRA SKOLE VÅREN 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-1520026/94 A TILSKOT TIL DEKNING AV KOSTNADER I SAMBAND MED FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG NORGES BANK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-40/94 A MÅNADSRAPPORT FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET FOR JANUAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-42/94 A ORIENTERING OM VIDAREFØRING AV NASJONALPARKPLANEN (ST. MELD. NR. 62)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-43/94 A STATSBUDSJETTET 1994 - TILSEGNSRAMMER OG LØYVINGAR RETNINGSLINER FOR DISPONERING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-44/94 A BRUKEN AV BEDRIFTSRETTA DISTRIKTSPOLITISKE VERKEMIDDEL I 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-45/94 A HØYRINGSUTTALE TIL "LOV OM ERVERV AV NÆRINGSVIRKSOMHET" (INDUSTRIETABLERINGSLOVA)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-46/94 A STATENS VEGVESEN MØRE OG ROMSDAL - TODALSFJORDPROSJEKTET FRÅSEGN TIL MELDING ETTER §33-3 I PLAN- OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-47/94 A "FLEIRE OG BETRE NYETABLERINGAR" RAPPORT FRÅ EI ARBEIDSGRUPPE NEDSETT AV NÆRINGS- OG MILJØUTVALET FOR Å SJÅ PÅ TILTAK FOR Å FREMJE NYETABLERINGAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-49/94 A ÅRSMELDING FOR FYLKESARBEIDSKONTORET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-50/94 A MÅNADSRAPPORT FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET FOR FEBRUAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-51/94 A ÅRSMELDING OG REKNESKAP FOR 1993 - NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-52/94 A FYLKESDELPLAN FOR ELVEOSLANDSKAP I MØRE OG ROMSDAL PLANDEL - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-53/94 A LØYVINGAR TIL FRILUFTSFØREMÅL. SØKNADER FRÅ FRILUFTSRÅDET FOR ÅLESUND OG OMLAND OG DEI TRE TURISFORENINGANE I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-54/94 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-55/94 A FYLKESKOMMUNEN SIN PLASS I NÆRINGSUTVIKLING OG DISTRIKTSUTBYGGING ORGANISERING AV DET NÆRINGS- OG DISTRIKTSPOLITISKE APPARATET PÅ FYLKESNIVÅ
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-56/94 A REGIONAL TRANSPORTSTØTTE - FRAMLEGG TIL RETNINGSLINER FOR 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-58/94 A HOVUDREVISJON AV SONEINNDELING FOR DIFFERENSIERT ARBEIDSGJEVARAVGIFT - FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-60/94 A ORIENTERING FRÅ ARBEIDSGRUPPA SOM SKAL VURDERE OVERTIDSBRUKEN I SAMFUNNET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-61/94 A STATSBUDSJETTET 1994 - KAP. 550 POST 61 - TILSKOT TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-62/94 A REISELIVSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - VIDAREFØRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Apr-1994
  
Collapse 
NM-77/94 A ENDRING XI, 4 I SAK NM-44/94 A - BRUKEN AV BEDRIFTSRETTA DISTRIKTSPOLITISKE VERKEMIDDEL I 1994
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
26-Apr-1994
  
Collapse 
NM-40/94 A MÅNADSRAPPORT FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET FOR JANUAR 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-49/94 A ÅRSMELDING FOR FYLKESARBEIDSKONTORET FOR 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-50/94 A MÅNADSRAPPORT FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET FOR FEBRUAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-63/94 A BUBILTURISME I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-64/94 A FORNYINGSPROGRAM FOR FISKEFLÅTEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-65/94 A MØREFORSKING - SØKNAD OM TILSKOT FRÅ TILTAKSFONDET, KR 80.000 TIL FORPROSJEKT PÅ DIETTUNDERSØKINGAR HOS KOMMERSIELLE DJUPVASSARTAR PÅ STOREGGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-66/94 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 51.1 I TIDSROMMET 1.1-31.3.94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-67/94 A ETABLERING AV OPPLÆRINGSKONTOR FOR FISKERINÆRINGA PÅ SUNNMØRE - SØKNAD OM MIDLAR FRÅ TILTAKSFONDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-68/94 A OPPRETTING AV PROSJEKT MED SIKTE PÅ UTGREIING AV FRAMTIDIG UTDANNINGS OG REKRUTTERINGSITUASJON FOR FISKERINÆRINGA. SØKNAD OM FINANSIERING AV EIT 1/2 ÅRSVERK FRÅ FYLKESSKULESJEFEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-69/94 A FAGOPPLÆRINGSKONTORET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE - SØKNAD OM TILSKOT INNTIL KR 559.000 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL TIL DELVIS FINANSIERING AV LØNSMIDLAR FOR 5 MUSEUMSLÆRLINGAR OVER 3 ÅR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-70/94 A SMØLAGRUPPEN AS - SØKNAD OM TILSKOT TIL DRIFT 2. DRIFTSÅR 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-71/94 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - ÅRSMELDING FOR 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-72/94 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-75/94 A NORSK MØBELINDUSTRIMUSEUM/-SENTER V/SYKKYLVEN NÆRINGSUTVIKLING AS, SYKKYLVEN - SØKNAD OM TILSKOT FRÅ TILTAKSFONDET KR. 50.000 TIL GJENNOMFØRING AV KONFERANSE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-78/94 A MÅNADSRAPPORT FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET FOR MARS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-May-1994
  
Collapse 
NM-80/94 A FULLMAKTSGRENSENE FOR FYLKESKOMMUNANE I SND-SAKER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-81/94 A SENTRA FOR INFORMASJON, DOKUMENTASJON OG OPPLEVING I MØRE OG ROMSDAL - PRIORITERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-82/94 A FORSLAG TIL OPPNEMNING AV MEDLEMER I LIKSTILLINGSUTVALET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-83/94 A REPRESENTASJON I STATLEGE UTVAL, STYRE OG RÅD M.V.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-84/94 A TAPS- OG OPPFØLGINGSANSVARET I SAMBAND MED INNSTRAMMING AV DET DISTRIKTSPOLITISKE VERKEOMRÅDET.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-85/94 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1993.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-86/94 A LIKESTILLINGSPROSJEKTET V/AUD FOLKESTAD OG INGUNN AAGÅRD, STRANDA VIDAREGÅANDE SKULE, STRANDA - SØKNAD OM TILSKOT KR 125.000 FRÅ TILTAKSFONDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-87/94 A TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL - ENDRING I REGLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-88/94 A HØYRING OM HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSPOLITIKKEN 1994-97
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-89/94 A DRIFTSASSISTANSEN FOR VASSFORSYNINGA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-91/94 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Jun-1994
  
Collapse 
NM-100/94 A UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR FYLKESPLANLEGGINGA - FORSØKSRINGEN FOR MILJØ- OG RESSURSFORVALTNING: FORSLAG TIL MILJØKRITERIUM FOR BRUK AV ØKONOMISKE VERKEMIDDEL FRÅ SND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-102/94 A STØTTE TIL UTKANTBUTIKKAR 1994 - KAP 945 POST 70 - STØTTE TIL DAGLEGVAREHANDELEN I UTKANTSTROK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-103/94 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 51.1 I TIDSROMMET 1.4 - 20.6.94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-104/94 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-105/94 A MØREFORSKING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1993
   
Innstilling
  
Collapse 
NM-106/94 A STIFTINGA NORSK KULTURARV. INVITASJON TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM Å VERE MEDSTIFTAR OG TA DEL I UTSTILLING (dette er også sak KU-56/94 A)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-107/94 A SAMARBEID OM INFORMASJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-108/94 A LABORATORIETENESTER I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-109/94 A MØREFORSKING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-110/94 A FRÆNA REDERISERVICE AS - SØKNAD OM TILSKOT KR 240 000 FRÅ TILTAKSFONDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-111/94 B KS BREIVIK SEAFARM, LARSNES - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR TILSAGTE TILSKOT INNTIL KR 400 000, SAK 1520040 B, MØTE 18.4.94
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-92/94 A RULLERING AV HANDLINGSPLAN FOR FISKERINÆRINGA IMØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-93/94 A ROTARY INTERNATIONAL, MILJØVERNSEMINAR I ÅLESUND, SØKNAD OM BETINGA LÅN FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-94/94 A FORVALTNINGSPLAN FOR MOSKUSBESTANDEN PÅ DOVREFJELL. HØYRING.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-95/94 A ORIENTERING OM KREDITTRATING FOR SND SINE KUNDAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-96/94 A RAUMA KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GRAND HOTELL, ÅNDALSNES - ALTERNATIVE PLANER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-97/94 A OPPRETTING AV BEREDSKAPSUTVAL - STATLEGE VERKSEMDER I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-98/94 A NY HOVUDPLAN FOR EIKSUNDSAMBANDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-99/94 A ROTENONBEHANDLING AV BATNFJORDSELVA, GJEMNES KOMMUNE. HØYRING.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Aug-1994
  
Collapse 
NM-112/94 A MÅNADSMELDING FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET FOR APRIL/MAI
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-113/94 A MÅNADSMELDING FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET FOR JUNI
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-114/94 A MÅNADSMELDING FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET FOR JULI
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-115/94 A ORIENTERING OM RAMMESITUASJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-116/94 A PROSJEKTPLAN - EI IDÈSKISSE TIL FISKERIHAMNEPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-116/94 A PROSJEKTPLAN - EI IDÈSKISSE TIL FISKERIHAMNEPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-117/94 A BEMANNING AV BJØRNSUND FYR I FRAMTIDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-119/94 A KONSESJONSORDNING FOR FARTY MED NORDSJØLØYVE SOM FISKAR I OMRÅDET MELLOM 62 GRADER NORD OG 65 GRADER NORD - SKALLSEITRÅLARANE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-120/94 A OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERINÆRING OG SJØFART - SØKNAD OM REFINANSIERING KR 288.835 FRÅ TILTAKSFONDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-121/94 A INDUSTRISTATISTIKK 1992
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-122/94 A HANDLINGSPLAN FOR STATLEGE ARBEIDSPLASSAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-123/94 A MIDSUND KOMMUNE - KOMMUNEPLAN, LANGSIKTIG DEL 1994-2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-125/94 A KOMMUNEPLAN FOR SANDE - AREALDELEN 2. GONGS HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-126/94 A TILSKOT TIL FRILUFTSFØREMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-127/94 A STYRINGSGRUPPA FOR DISTRIKTSAKTIV SKOLE PÅ NORDMØRE - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET OM KR 431.000 I TILSKOT TIL OPPSTART AV DISTRIKTSAKTIV SKOLE PÅ NORDMØRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-128/94 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-129/94 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 51.1 I TIDSROMMET 28.06. - 15.08.94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-132/94 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-135/94 A NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BEVARING OG BEREKRAFTIG BRUK AV BIOLOGISK MANGFALD - HØYRING AV DEPARTEMENTA SINE DELPLANAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Sep-1994
  
Collapse 
NM-137/94 A SUNNDAL KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDE FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-138/94 A HOVUDPLAN FOR EIKSUNDSAMBANDET - NYTT ALTERNATIV 1 D - SELVÅG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-139/94 A SURNADAL KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDE FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-141/94 A ADMINISTRATIVE VEDTAK - KOMMUNALT TILTAKSARBEID 1994 - KAP. 550, POST 51,2
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-143/94 A ETABLERING AV GASSKRAFTVERK PÅ TJELDBERGODDEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-144/94 A TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE - ENDRING I UTLÅNSRENTE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-145/94 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-146/94 A STATENS VEGVESEN MØRE OG ROMSDAL - KOMMUNEDELPLAN FOR ØKSENDALTUNNELEN MED VEGTRASE OVER ØKSENDALEN FRÅSEGN ETTER § 20-5 I PLAN- OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-148/94 A MÅNADSRAPPORT FOR ARBEIDSMARKNADEN I MØRE OG ROMSDAL AUGUST 1994
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-150/94 A REISELIVSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Oct-1994
  
Collapse 
NM-152/94 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-153/94 A FYLKESKOMMUNALE FRILUFTSMIDLAR. FORSLAG OM OVERFØRING FRÅ NÆRINGS- OG MILJØUTVALET TIL KULTURSTYRET.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-154/94 A KÅRING AV ÅRETS FRILUFTSLIVSOMRÅDE 1995 EVENTUELL MEDVERKNAD FRÅ FYLKESFRILUFTSNEMNDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-155/94 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN OG NÆRINGSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-156/94 A HØVE TIL Å TA DEL I FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REISKAP NORD FOR 62 GRADAR N. BR. I 1995. HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-158/94 A SKODJE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN FOR SVORTA - VALLE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
29-Nov-1994
  
Collapse 
NM-159/94 A "KULTUR I NORGE 1995/96" - FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-160/94 A FYLKESDELPLANAR FOR DOVREFJELLOMRÅDET - UTKAST TIL FØRESEGNER ETTER § 19-2 I PBL - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-161/94 A TILTAK I 1994 FOR DEN LANDBRUKSBASERTE NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN - FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-162/94 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-164/94 B STATUETT TIL FYLKESPRISEN
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-166/94 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-167/94 A FYLKESPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 1996-99 - REPRESENTANT I STYRINGSGRUPPA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-168/94 A HØYRINGSUTTALE TIL KONSEKVENSUTGREIINGA FOR UTBYGGING AV NORNE-FELTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-169/94 A AVSETJING TIL RENTESTØTTEFOND FOR LÅNEÅRGANG 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-170/94 A ORIENTERING OM BREV FRÅ KS - MODELLAR FOR ORGANISERING AV DET REGIONALE FORVALTNINGSAPPARATET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Dec-1994
  
Collapse 
NM-171/94 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 51,1 I TIDSROMMET 15.08. - 30.11.94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-172/94 A MÅNADSMELDING FOR NOVEMBER FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-174/94 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-176/94 A FRAMTIDIG ORGANISERING AV REISELIVET PÅ FYLKESPLAN - FRAMLEGG TIL FRÅSEGN TIL INNSTILLING FRÅ EIT UTVAL NEDSETT AV STYRET I MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-177/94 B ORIENTERING OM MODELLAR FOR ORGANISERING AV DET REGIONALE FORVALTNINGSAPPARATET
   
Saksutgreiing
Collapse 
1995
 
Collapse 
02-Jan-1995
  
Collapse 
NM-1/95 A STYRINGSGRUPPA FOR DISTRIKTSAKTIV SKOLE PÅ NORDMØRE - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET OM KR 431.000 I TILSKOT TIL OPPSTART AV DISTRIKTSAKTIV SKOLE PÅ NORDMØRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
31-Jan-1995
  
Collapse 
NM-10/95 A REISELIVSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - RULLERING FOR PERIODEN 1996-1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-11/95 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-12/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 08.12.94-31.12.94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-13/95 A ORGANISERING AV DET REGIONALE FORVALTNINGSAPPARATET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-14/95 A REISELIVSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1995 - SLUTTREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-2/95 A MÅNADSMELDING FOR DESEMBER FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-3/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK - KOMMUNALT TILTAKSARBEID 1994 - KAP. 550, POST 51.2
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-7/95 A UTTALE I SAMBAND MED OT.PRP. 19, 9. DES. 1994 - EVALUERING AV DELAR AV SKATTEREFORMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-9/95 A SYNFARINGAR 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Feb-1995
  
Collapse 
NM-15/95 A UTGREIING OM FRITIDSFISKE I SJØEN - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-16/95 A NOU 1994:12 LOV OM VASSDRAG OG GRUNNVANN - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-17/95 A FRAMLEGG TIL VERN AV TRUGA ARTAR I NORGE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-18/95 A FORSLAG TIL ENDRINGAR I LOV AV 28. JUNI 1957 OM FRILUFTSLIVET - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-19/95 A MÅNADSMELDING FRÅ FYLKESARBEIDSKONTORET FOR JANUAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-20/95 A FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKVERKSEMDA I MØRE OG ROMSDAL - UTPEIKING AV REPRESENTANTAR TIL STYRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-21/95 A FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG NORGES BANK - DEKNING AV KOSTNADER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-22/95 A BRUKEN AV BEDRIFTSRETTA DISTRIKTSPOLITISKE VERKEMIDDEL I 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-23/95 A FASTSETTING AV FYLKESGRENSA I SJØEN MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKE OG SOGN OG FJORDANE FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-25/95 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Mar-1995
  
Collapse 
NM-26/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-27/95 A HERØY KOMMUNE KOMMUNEPLAN - AREALDELEN MED KOMMUNEDELPLAN FOR BERGSØY 1. GONGS OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-30/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 10.02.95 - 10.03.95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-31/95 A STATSBUDSJETTET 1995 - KAP. 550 POST 61 - KOMMUNALE NÆRINGSFOND FORDELING AV TILSKOT TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-32/95 A REGIONAL TRANSPORTSTØTTE - FRAMLEGG TIL RETNINGSLINER FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-33/95 A LOV OM EØFG OG ANDRE ENDRINGAR I NÆRINGSLOVGJEVINGA - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-35/95 A ÅRSMELDING OG REKNESKAP FOR 1994 - NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-36/95 A HØYRINGSUTTALE TIL KONSEKVENSUTGREIINGA FOR UTBYGGING OG DRIFT AV NJORD-FELTET PÅ HALTENBANKEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Apr-1995
  
Collapse 
NM-37/95 A ORIENTERING OM RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPA SOM HAR VURDERT ORGANISERINGA AV SND'S REGIONALE FORVALTNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-38/95 A STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 REGIONALT PROGRAM FOR NÆRINGSUTVIKLING 1995
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-40/95 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-41/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-42/95 A NORSK MØBELFABLIG SENTER, SYKKYLVEN - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL OM TILSKOT TIL UTARBEIDING AV FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
16-May-1995
  
Collapse 
NM-44/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK - KOMMUNALT TILTAKSARBEID 1995 - KAP. 551 POST 51
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-45/95 A OVERORDNA POLITISK STYRINGSSTRUKTUR I FYLKESKOMMUNEN - FRAMLEGG OM ENDRINGAR FRÅ VALPERIODEN 1995-99
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-47/95 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-48/95 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM TILSKOT KR 275.000 TIL DELVIS FINANSIERING AV TENESTEKJØP FRÅ FJORD NORGE AS I 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-49/95 A NÆRINGSLOVUTVALETS FORSLAG TIL ENDRING AV KONSESJONSLOVA AV 1974 ORIENTERING - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-50/95 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-51/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Jun-1995
  
Collapse 
NM-52/95 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-53/95 A SØKNAD OM TILSKOT KR 126.000 FRÅ TILTAKSFONDET TIL PROSJEKTET: "SAMARBEID OG OPPGRADERING I FISKERINÆRINGA PÅ NORDMØRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-54/95 A FREI KOMMUNE RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL INKL. KYSTSONA FRÅSEGN ETTER §20-5 ANDRE LEDD I PBL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-55/95 A GASSKRAFTVERK PÅ ALTERNATIVE BYGGJESTADER: KÅRSTØ - KOLLSNES - TJELDBERGODDEN. HØYRINGSUTTALE PÅ "MELDING OG PLANLEGGING AV TILTAK".
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-56/95 A MØREFORSKING - ÅRSRAPPORT 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-58/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-59/95 A FRAMLEGG OM VERN AV SKORGEURA I ØRSTA KOMMUNE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-60/95 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-61/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-62/95 A RAMMESITUASJONEN - PRIORITERING AV BRUKEN AV BEDRIFTSRETTA DISTRIKTSPOLITISKE VERKEMIDDEL 2. HALVÅR 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Aug-1995
  
Collapse 
NM-63/95 A STORDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN - AREALDELEN - REVISJON NR. 1 - 1. GONGS ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-64/95 A NORDDAL KOMMUNE - KOMMUNEPLAN - AREALDELEN - OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-66/95 A EIDE KOMMUNE - REGULERINGSENDRING EIDE SENTRUM OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-67/95 A HALSA KOMMUNE - SØKNAD FRÅ EIVIND ARNE VAAGEN OM ETABLERING OG DRIFT AV HJORTEVILTOPPDRETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-68/95 A REKRUTTERING TIL FISKARYRKET. HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-69/95 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-71/95 A ORIENTERING OM IGANGSETTING AV ARBEID MED FYLKESDELPLAN FOR DOVREFJELLOMRÅDET - PROSJEKTORGANISERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-72/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Sep-1995
  
Collapse 
NM-74/95 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-75/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-75/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL - AUGUST
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-76/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 08.08.95 - 08.09.95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-77/95 A SØKNADEN FRÅ ÅLESUND KOMMUNE OM TILSKOT TIL UTBYGGING AV FISKERIHAMN I SKUTVIKA OG OM INNPASSING AV PROSJEKTET I FISKERIHAMNEPLANEN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-78/95 A REDUSERT OVERTIDSARBEID SOM VERKEMIDDEL FOR Å AUKE SYSSELSETJINGA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Oct-1995
  
Collapse 
NM-79/95 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-81/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-82/95 A EIDE KOMMUNE REGULERINGSENDRING EIDE SENTRUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-84/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 23.06. - 10.10.95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-85/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMAKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-86/95 A NORDDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN - OFFENTLEG ETTERSYN AREALDELEN - 2. GONGS OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Nov-1995
  
Collapse 
NM-200/95 A Sak U- 200/95 A - ØKONOMIPLAN 1996 - 1999 - MED BUDSJETT FOR 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-87/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-87/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL - OKTOBER
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-88/95 A FORSLAG TIL OPPNEMNING AV MEDLEMER I LIKESTILLINGSTUVALET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-89/95 A HØVE TIL Å TA DEL I FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REISKAP NORD FOR 62 GRADER N.BR. I 1996. HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-90/95 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - FORSLAG TIL STYREMEDLEM OG 2 VARAMEDLEMER FOR PERIODEN 1996 - 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-91/95 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - FORSLAG TIL STYREMEDLEM OG VARAMEDLEM FOR PERIODEN 1995 - 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-92/95 A REFERATSAKER - MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-93/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 29.09.95 - 07.11.9
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-94/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 29.09.95 - 07.11.95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-95/95 A FYLKESDELPLAN FOR DOVREFJELLOMRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Dec-1995
  
Collapse 
NM-101/95 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-102/95 A ETABLERAROPPLÆRING - ETABLERARSKOLEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-103/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 10.10. - 12.12.95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-1521055/95 A FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG NORGES BANK - DEKNING AV KOSTNADER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-97/95 A MØREFORSKING ÅLESUND, ÅLESUND - SÆKNAD TIL TILTAKSFONDET I MRØE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM TILSKOT TIL UTBYGGING AV PROSESSLABORATORIUM
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-97/95 A MØREFORSKING ÅLESUND, ÅLESUND - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM TILSKOT TIL UTBYGGING AV PROSESSLABORATORIUM
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-98/95 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-99/95 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MRØE OG ROMSDAL FYLKESKOMUNE 07.11.95 - 30.11.95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
1996
 
Collapse 
16-Jan-1996
  
Collapse 
NM-2/96 A NOU 1995:21 ORGANISERING AV FORBRUKARAPPARATET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-3/96 A LOVFRAMLEGG OM FRIVILLIG DELTAKING FOR INDUSTRIEN I EI MILJØSTYRINGS- OG MILJØREVISJONSORDNING (EMAS-LOVA) - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-5/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRIONGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 30.11.95 - 31.12.95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-6/96 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I DESEMBER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-7/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-8/96 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD, KRISTIANSUND - SØKNAD OM TILSKOT FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNETIL FINANSIERING AV TENESTEKJØP FRÅ FJORD NORGE AS I 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-9/96 A STATENS FISKARBANK - FRAMLEGG OM NYTT VARAMEDLEM TIL AVDELINGSSTYRET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Feb-1996
  
Collapse 
NM-10/96 A NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA HANDLINGSPROGRAM OG REGIONALE PROGRAM FOR NÆRINGSUTVIKLING 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-11/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-12/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 12.12.95 - 31.12.95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-14/96 A KOMMUNEGRENSA I SJØ MELLOM HERØY OG SANDE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-15/96 A MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SIN BRUK AV DEI BEDRIFTSRETTA SND MIDLANE I 1995
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-16/96 A RISIKOPROFIL I PORTEFØLJEN DER MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE HAR OPPFØLGINGSANSVAR TAPA TIL SND I 1995
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-17/96 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Mar-1996
  
Collapse 
NM-19/96 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALET FOR TROLLHEIMEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-20/96 A HOVUDPLAN FOR EIKSUNDSAMBANDET - KORT ALTERNATIV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-22/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-23/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-24/96 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-25/96 A SYNFARINGAR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-26/96 A OPPNEMNING AV MEDLEM TIL VAKSENOPPLÆRINGSUTVALET FOR VALPERIODEN 1995-99
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-27/96 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN FOR MØRE OG ROMSDAL FOR FEBRUAR 1996
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-27/96 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN FOR MØRE OG ROMSDAL FOR FEBRUAR 1996
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
11-Apr-1996
  
Collapse 
NM-1522008/96 A EKSPORTPROGRAM FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-28/96 A UTKAST TIL FORSKRIFT OM SAMANSETJING AV OG MYNDIGHET FOR ÅLESUND HAMNESTYRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-29/96 A STATSBUDSJETTET 1996 - KAP. 550 POST 61, KOMMUNALE NÆRINGSFOND - FORDELING AV TILSKOT TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-30/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-31/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-33/96 A ÅRSMELDING 1995 FOR NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-34/96 A FRAMTIDIG ORGANISERING AV YTRE FISKERIETATAR - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-35/96 A REGIONAL TRANSPORTSTØTTE - RETNINGSLINER FOR 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-36/96 A IFOS MØRE, HAREID - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL OM TILSKOT TIL FORPROSJEKTERING AV OPPLÆRINGSSENTER VED HJØRUNGAVAAG VERFT AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-37/96 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR MARS 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-38/96 A OPPSTART MILJØSEMINAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-May-1996
  
Collapse 
NM-39/96 A NY INSTRUKS FOR REGULERINGSRÅDET - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-41/96 A FYLKESDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 1996-99 - OFFENTLEG HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-42/96 A RAPPORT: "UTFORDRINGEN - FORSKNING OG INNOVASJON FOR NY VEKST"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-43/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-44/96 A ISTAD KRAFT AS - SØKNAD OM KONSESJON OG OREIGNINGSLØYVE FOR 132 KVA KRAFTLEIDNING FRÅ TORNES TIL HUSTADMARMOR I FRÆNA KOMMUNE FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-45/96 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Jun-1996
  
Collapse 
NM-46/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-47/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 01.01. - 31.05.96
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-48/96 A KOMUNEGRENSA I SJØ MELLOM AUKRA OG SANDØY - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-49/96 A VURDERING AV GJENNOMFØRT AVBEMANNING AV FYR - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-50/96 A NORDMØRE NÆRINGSRÅD - SØKNAD OM TILSKOT KR 108.000 FRÅ TILTAKSFONDET TIL DELVIS FINANSIERING AV ETABLERING AV NORDMØRE NÆRINGSKOLLEGIUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-51/96 A REVISJON AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-52/96 A HØYRINGSFRÅSEGN TIL RAPPORT FRÅ SMÅBEDRIFTSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-53/96 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE PLAN FOR FOREBYGGJANDE OG HELSEFREMJANDE ARBEID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-54/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Aug-1996
  
Collapse 
NM-57/96 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-58/96 A MØREFORSKING - ÅRSRAPPORT 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-60/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-61/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-62/96 A YRKESMESSE-97 I HAREID, ULSTEIN, HERØY OG SANDE KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKOT INNTIL KR 52.00
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-63/96 A FYLKESPRISEN FOR ÅRETS BEDRIFT - ENDRING AV REGLAR FOR TILDELING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Sep-1996
  
Collapse 
NM-64/96 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-65/96 A FYLKESDELPLAN FISKERIHAMNER I MØRE OG ROMSDAL 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-66/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-67/96 A HØYRING: UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM PLANLEGGING OG GODKJENNING AV VEGAR FOR LANDBRUKSFØREMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-68/96 A STIFTELSEN ÅLESUND AKVARIUM. SØKNAD OM INVESTERINGS- OG DRIFTSMIDLAR TIL ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-69/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
01-Oct-1996
  
Collapse 
NM-72/96 A HØYRING - NOU 1996: TILTAK MOT FLOM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-73/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-75/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-76/96 A TILTAK MED SIKTE PÅ Å OPPNÅ BETRE SAMSVAR MELLOM UTDANING I VIDAREGÅANDE SKOLE OG BEHOVET FOR NY ARBEIDSKRAFT I ULIKE DELAR AV AREIDSLIVET - VAL AV MEDLEM I STYRINGSGRUPPA FOR PROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Nov-1996
  
Collapse 
NM-219/96 A ØKONOMIPLAN 1997 - 2000 MED BUDSJETT FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-77/96 A SAMFERDSELSPLAN MØRE OG ROMSDAL 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-78/96 A "BERRE BOK GJER INGEN KLOK" FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKVERKSEMDA I MØRE OG ROMSDAL 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-79/96 B FYLKESPRIS FOR "ÅRETS BEDRIFT"
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-81/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 01.06. - 31.01.96
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-82/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-83/96 A KOMMUNEPLAN FOR KRISTIANSUND KOMMUNE RULLERING AV AREALDELEN 1996 - 2005 FRÅSEGN ETTER § 20-5 ANDRE LEDD I PLAN- OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-84/96 A HOVUDPLAN FOR EIKSUNDSAMBANDET ALTERNATIV E OG F - OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-86/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-87/96 A FORSKRIFT OM HØVE TIL Å TA DEL I FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REISKAP NORD FOR 62 GRADAR N.BR. I 1997 - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-88/96 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNBADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-89/96 A GRUNNFINANSIERINGSORDNINGA I SND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Dec-1996
  
Collapse 
NM-100/96 A RINDAL KOMMUNEPLAN - AREALDELEN 1997-2000 - RULLERING OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-101/96 A ORIENTERING OM DEN ØKONOMISK UTVIKLINGA I NÆRINGSLIVET I MØRE OG ROMSDAL 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-1522045/96 A FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG NORGES BANK - DEKNING AV KOSTNADER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-90/96 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-91/96 A KOMMUNEPLAN FOR MIDSUND - AREALDELEN 1997-2006 - OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-92/96 A KOMMUNEDELPLAN FOR BOLSØYA 1996-2005 - OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-93/96 A MIDSUND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FOR TAUTRA - 3. GONGS OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-94/96 A NOU 1996:11 - UTKAST TIL NY MINERALLOV - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-95/96 A KOMMUNEDELPLAN FOR "NORDØYVEGEN ETAPPE 1" - OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-97/96 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-98/96 A MELDING ETTER KAP. VII I PLAN- OG BYGNINGSLOVA FRÅ NORFERM A/S OM ETABLERING AV ANLEGG FOR PRODUKSJON AV BIOPROTEIN PÅ TJELDBERGODDEN - FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-99/96 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 25.10. - 06.12.96
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
1997
 
Collapse 
06-Jan-1997
  
Collapse 
NM-1/97 A ENDRINGAR I DET DISTRIKTSPOLITISKE VERKEOMRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-2/97 A STRATEGI FOR NYTT PROGRAM MARINE ARTAR - NUMARIO - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Jan-1997
  
Collapse 
NM-10/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND I MRØE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-11/97 A OPPNEMNING AV RÅDGJEVANDE UTVAL FOR BEHANDLING AV FLÅTESAKER I SND FOR PERIODEN 1. JANUAR 1997 TIL 1. JANUAR 2001 - FORSLAG TIL KANDIDATAR FRÅ MRØE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-1523001/97 A EKSPORTPROGRAM FOR MØRE OG ROMSDAL 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-3/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØE OG ROMSDAL
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-3/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-4/97 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-5/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 31.10 - 31.12.96
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-6/97 A REKRUTTERING TIL NÆRINGSLIVET I MØRE OG ROMSDAL - UTFORDRING PÅ KORT OG LANG SIKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-7/97 A HØYRINGSFRÅSEGN TIL NOU 1996:23"KONKURRANSE, KOMPETANSE OG MILJØ - NÆRINGSPOLITISKE HOVEDSTRATEGIER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-8/97 A EFFEKTIV MATSIKKERHEIT - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Feb-1997
  
Collapse 
NM-12/97 A SURNADAL KOMMUNE KOMMUNDELPLAN FOR FV. 322 TODALSVEGEN. PARSELL MELHUS-ÅSBØEN OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-14/97 A SYNFARINGAR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-15/97 A SURNADAL KOMMUNE . KOMMUNEDELPLAN. RIKSVEG 65 HP 03. PARSELL PÅ RØV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-16/97 A EI VURDERING AV MINSTEMÅL FOR SEI - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-17/97 A SANDE KOMMUNE. REGULERING AV KOMMUNEGRENSER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-19/97 A SØKNAD FRÅ "TAUSALYFTET" NETTVERKSKREDITT I, SANDØY KOMMUNE OM KR 200.000 TIL BANKENS LÅNEKAPITAL FRÅ TILTAKSFONDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-20/97 A HØYRINGSFRÅSEGN OM KONSEKVENSUTGREIINGSPROGRAM FOR OLJE/GASSFELTET TYRIHANS OG OMRÅDESTUDIE HALTENBANKEN/MIDT-NORSK SOKKEL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-22/97 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-23/97 A RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-24/97 A ORIENTERING OM STORE RASSIKRINGSTILTAK OG PRIORITERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-25/97 A MÅNEDSRAPPORT - JANUAR 1997 - ARBEIDSMARKEDET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-26/97 A UTVIKLINGSPROGRAM FOR 1997 - KAP. 551 OG KAP. 2425
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Mar-1997
  
Collapse 
NM-27/97 A MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 1997 - ARBEIDSMARKEDET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-28/97 A TUSSA KRAFT AS SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONSPÅLAGT VASSLIPPMENGDE TIL SETTEFISKANLEGG LITLEBØELVA I VOLDA KOMMUNE HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-28/97 A TUSSA KRAFT AS SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONSPÅLAGT VASSLIPPMENGDE TIL SETTEFISKANLEGG LITLEBØELVA I VOLDA KOMMUNE HØYRINGSFRÅSEGN
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-29/97 A HØYRING AV "GUSSGARDUTREDNINGEN" OPPFLGING AV NÆRINGSLOVUTVALGETS FORSLAG TIL ENDRINGAR AV PLAN- OG BYGNINGSLOVA
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-29/97 A HØYRING AV "GUSSGARDUTREDNINGEN" OPPFØLGING AV NÆRINGSLOVUTVALGETS FORSLAG TIL ENDRINGAR AV PLAN- OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-30/97 A NORSK KYSTKULTURSENTER, KRISTIANSUND - VIDAREFØRING AV "VÅGEN-PROSJEKTET" SOM STIFTELSE - FYLKESKOMMUNAL DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-32/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-34/97 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-35/97 A SANDØY KOMMUNE VASSFORSYNING TIL ONA OG HUSØY
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-36/97 A VERNEPLAN FOR HAVSTRAND OG ELVEOS I MØRE OG ROMSDAL. LOKAL HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-38/97 A FORSLAG TIL OPPNEMNING AV MEDLEMER TIL STYRINGSGRUPPA FOR UNGDOMSMELDINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-39/97 A ORIENTERING OM PÅFYLL AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-40/97 A REKNESKAP OG ÅRSMELDING 1996 FOR NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-41/97 A FYLKESDELPLAN FOR KYSTSTAMVEG NORDFJORDEID-VOLDA OG KORTBANEFLYPLASSMØNSTER I NORDFJORD OG PÅ SUNNMØRE - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Apr-1997
  
Collapse 
NM-42/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN FOR MØRE OG ROMSDAL FOR MARS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-43/97 A HERØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN - AREALDELEN MED KOMMUNEDELPLAN FOR BERGSØY 2. GONGS HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-45/97 A EVALUERING OG VURDERING AV NÆRINGSARBEIDET OG KOMMUNALE NÆRINGSFOND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-46/97 A PÅFYLL AV NÆRINGSFONDA OG FORSLAG OM OPPRETTING AV ORDNING MED EKSTRA PÅPLUSSING TIL ÅRETS NÆRINGSLIVSKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-47/97 A UNDERSØKING AV STØTTEORDNINGER TIL BYGGING AV GJENNOMGANGSBUSTADER FOR ARBEIDSKRAFT I EØS LAND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-48/97 A ARRANGERING AV MØRE OG ROMSDAL TREFF I OSLO-UTGJEVING AV AVIS TIL UTFLYTTARAR FRÅ FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-49/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 01.01. - 20.03.97
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-50/97 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-51/97 A RAUMA ENERGI AS - KONSESJON FOR OPPRUSTING/UTVIDING AV BERILDFOSS KRAFTVERK I INNFJORDSELVA - FRÅSEGN ETTER VASSDRAGSLOVA OG ENERGILOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-53/97 A RETNINGSLINER FOR BRUKEN AV SND-VERKEMIDLAR OVERFOR FISKEFLÅTEN - UTTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-54/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ TILTAKSFONDET I MRØE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-55/97 A HARAM KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE HÅVIKA I BRATTVÅG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-56/97 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD, KRISTIANSUND - SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM TILSKOT KR 920.000 TIL FULLFINANSIERING AV REISELIVSRÅDETS TENESTEKJØP M.V. I 1997 FRÅ FJORD NORGE AS, BERGEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-57/97 A SØKNAD FRÅ MØREFORSKING OM TILSKOT PÅ KR 80.000 TIL FORPROSJEKT OM "MØRE OG ROMSDAL INN I DET NESTE TUSENÅR"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-58/97 A REFERATSAKER FRÅ MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-May-1997
  
Collapse 
NM-43/97 A HERØY KOMMUNE KOMMUNEPLAN - AREALDELEN MED KOMMUNEDELPLAN FOR BERGSØY - 2. GONGS HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-59/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-60/97 A VANYLVEN KOMMUNE - KJELL NYGÅRD - SØKNAD OM Å FÅ BYGGE SMÅKRAFTVERK I GUSDALSELVA (ÅHEIMSVASSDRAGET)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-61/97 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-62/97 A REGULERING I KYSTFARTYGRUPPA SI DELTAKING I FISKET ETTER MAKRELL - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-63/97 A HØYRINGSUTTALE PÅ ST.MELD. NR. 31 (1996-97) OM DISTRIKTS- OG REGIONALPOLITIKKEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-64/97 A RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
24-Jun-1997
  
Collapse 
NM-66/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN FOR MØRE OG ROMSDAL FOR MAI
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-67/97 A SND-ORGANISERINGA I MØRE OG ROMSDAL - BETRE SAMHANDLINGMELLOM SND, FYLKESKOMMUNEN OG FYLKESMANNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-68/97 A KOMMUNEDELPLAN FOR MOLDE SENTRUM 1997-2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-69/97 A RINDAL KOMMUNEPLAN - AREALDELEN 1997-2001 OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-70/97 A REPRESENTASJON I RÅDGJEVANDE ROVVILTUTVAL I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-71/97 A ASIKRINGSSONER FOR LAKSEFISK - HØYRING
   
Innstilling
  
Collapse 
NM-71/97 A SIKRINGSSONER FOR LAKSEFISK - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-72/97 A TUSTNA KOMMUNE - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FRÅSEGN ETTER §02-5 I PLAN- OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-73/97 A SAMANSLÅING AV RINDAL OG SURNADAL VETERINÆRDISTRIKT - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-74/97 A DET DISTRIKTSPOLITISKE VERKEOMRÅDET FOR FISKEFLÅTEN - UTTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-75/97 A VIDEOGRAMMET "MØRINGEN" PRESENTASJON AV EIT VARIERT NÆRINGSLIV I MØRE OG ROMSDAL PROSJEKT II
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-76/97 A NORDMØRE NÆRINGSRÅD - SØKNAD TIL TILTAKSFONDET OM TILSKOT KR 211.500 TIL 2 ÅRS FORLENGING AV PROSJEKTET "DISTRIKTSAKTIV SKOLE PÅ NORDMØRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-77/97 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-78/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-79/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 01.04. - 10.06.97
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-80/97 A MØREFORSKING - ÅRSRAPPORT 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Sep-1997
  
Collapse 
NM-100/97 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-82/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN FOR MØRE OG ROMSDAL FOR JUNI
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-83/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKANDEN FOR MØRE OG ROMSDAL FOR JULI
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-83/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN FOR MØRE OG ROMSDAL FOR JULI
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-84/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADEN FOR MØRE OG ROMSDAL FOR AUGUST
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-85/97 A UTTALE I SAMBAND MED BYGGING AV NYE ESKORTEFARTY (FREGATTAR) FOR DET NORSKE SJØFORSVARET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-86/97 A NOU 1997: 3 OM REDNINGSHELIKOPTERTENESTA - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-87/97 A RESIRKULERING AV PAPIR. SPØRSMÅL FRÅ REPRESENTANTEN PER ARNE SKOMSØ
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-88/97 A HØYRING AV REVIDERTE RETNINGSLINJER OM AREALBRUK I FLYSTØYSONER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-89/97 A FYLKESDELPLAN FOR GJENVERANDE URØRTE NATUROMRÅDE I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-90/97 A KOMMUNEPLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE RULLERING AV AREALDEL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-91/97 A NORSK FJORDSENTER AS, GEIRANGER - SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM MEDFINANSIERING AV SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-92/97 A SØKNAD FRÅ LEIV ERIKSSON VEKSTSELSKAP AS, TRONDHEIM OM KR 100.000 I TILSKOT FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE TIL DEKNING AV FORPROSJEKTKOSTNADER KNYTT TIL ETBLERING AV EIT MIDT-NORSK SÅKORNFOND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-93/97 A ENDELEG RAMME FOR DEI BEDRIFTSRETTA DISTRIKTSPOLITISKE VERKEMIDLA I 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-94/97 A ORIENTERING OM STATUS NÅR DET GJELD ARBEIDSGJEVARAVGIFTA OG ESA SITT SYN PÅ KVA ENDRINGAR SOM MÅ GJERAST OG NORGES SVAR TIL ESA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-95/97 A HØYRINGSFRÅSEGN OM NY LANDSPLAN FOR VINMONOPOLUTSAL 1998 - 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-96/97 A ORIENTERING OM MØTE MED KAD-REVISJON AV DET DISTRIKTSPOLITISKE VERKEOMRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-97/97 A SYNFARING I OKTOBER -97
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-98/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 10.06. - 30.07.97
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-99/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Oct-1997
  
Collapse 
NM-103/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-104/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND OG TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-105/97 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Nov-1997
  
Collapse 
NM-108/97 A MÅNADSMELDIG FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-109/97 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-110/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 01.08.-30.10.97
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-111/97 A OPPNEMNING AV NYTT MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPA FOR UNGDOMSMELDINGA I STADEN FOR LEIF HELGE KONGSHAUG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-112/97 A FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETT FOR 1998 - ORIENTERING OG KOMMENTARAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-113/97 A ORIENTERINGSSAK OM PROGRAMMA "TECHNOLOGY TRANSFER IN WESTERN NORWAY (RITTS)" OG "REGIONAL INNOVASJON (REGINN)"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-114/97 A FORSKRIFT OM HØVE TIL Å TA DEL I FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REISKAP NORD FOR 62 GRADAR N.BR. I 1998 - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-115/97 A FREI KOMMUNE - RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - ANDRE GONGS OFF. ETTERSYN - FRÅSEGN ETTER §20-5 ANDRE LEDD I PBL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-116/97 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGIVING - FORSLAG TIL STYREMEDLEM OG TO VARAMEDLEMER FOR PERIODEN 1998-1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Dec-1997
  
Collapse 
NM-119/97 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-120/97 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-121/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 30.10. - 10.12.97
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-122/97 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-123/97 A REINHEIMEN ORIENTERING OM OPPSTART AV VERNEPLANARBEIDE. UTNEMNING AV FYLKESKOMMUNAL REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALET FOR VERNEPLANARBEIDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-124/97 A VINDKRAFT - ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-125/97 A OPPNEMNING AV NYTT MEDLEM TIL STYRET I MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD I STADEN FOR LEIF HELGE KONGSHAUG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-126/97 A SAMARBEIDSRÅDET FOR VEST- OG SØRLANDET - ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
Collapse 
1998
 
Collapse 
10-Feb-1998
  
Collapse 
NM-10/98 A REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-11/98 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD, KRISTIANSUND - SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM TILSKOT KR 920.000 TIL FULLFINANSIERING AV REISELIVSRÅDETS TENESTEKJØP I 1998 FRÅ FJORD NORGE AS, BERGEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-12/98 A ETABLERING AV STYRE FOR SND, BU OG FYLKESKOMMUNENS BEDRIFTSRETTA ARBEID. OPPNEMNING AV STYREMEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-16/98 A NEDSKRIVING AV STUDIELÅN I UTKANTOMRÅDE - FORSLAG TIL UTVIDING AV VERKEOMRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-1/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR DESEMBER 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-2/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR JANUAR 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-3/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL DESEMBER 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-4/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 01.01.98 - 28.01.98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-5/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 10.12. - 31.12.97
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-6/98 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-7/98 A FOREDLING AV MJØLK I TINE MIDT-NORGE - FRÅSEGN TIL PLAN FOR EFFEKTIVISERING OG OMSTILLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-8/98 A Interreg II C - Invitasjon til medlemskap i NTN -Orientering om arbeid for å betre sjøsambandet mellom Møre og Romsdal og andre regionar i Nordsjøområdet
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-8/98 A Interreg II C - Invitasjon til medlemskap i NTN -Orientering om arbeid for å betre sjøsambandet mellom Møre og Romsdal og andre regionar i Nordsjøområdet
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-9/98 A FINANSIERING AV MØREFORSKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Mar-1998
  
Collapse 
NM-17/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR FEBRUAR 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-18/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLINGSFOND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-19/98 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-20/98 A SMØLA KOMMUNE. KYSTSONEPLAN. ANDRE GONGS OFFENTLEG UTLEGGING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-21/98 A UTTALE TIL "MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FOR GASSRØRLEDNING TJELDBERGODDEN - SKOGN I HENHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14. JUNI 1985 NR. 77"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-22/98 A MELLOMBELS ETABLERINGSSTOPP FOR KJØPESENTER UTANFOR SENTRALE DERER AV BYAR OG TETTSTADER - HØYRINGSFORSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-23/98 A STATKRAFT SF MELDING OM VINDKRAFTVERK PÅ SMØLA MED TILHØYRANDE KRAFTLINER FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-25/98 A SYNFARING I MAI 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Apr-1998
  
Collapse 
NM-26/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 01.01.-30.03.98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-27/98 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-28/98 A REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 1997 FOR NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-29/98 A STATSBUDSJETTET 1998 - KAP. 550 POST 61 KOMMUNALE NÆRINGSFOND - FORDELING AV TILSKOT TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-30/98 A FORSLAG TIL ENDRINGAR I SALTVANNSFISKELOVEN - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-31/98 A PROGRAM FOR INNOVASJON I HELSESEKTOREN OPPSUMMERING AV AKTIVITET I PERIODEN 1993-1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-32/98 A EIDE KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STRØMSHOLMEN FRÅSEGN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-33/98 A VOLDA KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VOLDA SENTRUM FORSLAG OM Å TREKKE MOTSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-34/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-May-1998
  
Collapse 
NM-32/98 A EIDE KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STRØMSHOLMEN FRÅSEGN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-35/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR APRIL 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-36/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ TILTAKSFONDET MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-37/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 51 I TIDSROMMET 01.04. - 30.04.98
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-37/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 01.04. - 30.04.98
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-38/98 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-39/98 A REFUSJONSORDNINGA FOR SYSSELSETJING AV SJØFOLK - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-40/98 A ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-41/98 A FYLKESTINGSMÅL FOR NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-42/98 A AURE KOMMUNE - INVITASJON TIL TEIKNING AV AKSJAR I MULTIENERGI AS (SUS)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-43/98 A REGULERING AV KYSTFARTYGRUPPA SI DELTAKING I FISKET ETTER MAKRELL I 1998 - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Jun-1998
  
Collapse 
NM-44/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKANDETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR MAI 1998
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-44/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR MAI 1998
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-45/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 01.05. - 02.06.98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-46/98 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-47/98 A HALSA KOMMUNE RULLERING AV KOMMUNEPLANEN FOR HALSA KOMMUNE 1998-2009 FRÅSEGN ETTER PLAN GO BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-48/98 A VIKTIGE PRINSIPP I INTERNASJONALE FISKERIFORHANDLINGAR - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-49/98 A FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNEVERNET OPPNEMNING AV REPRESENTANTAR TIL STYRINGSGRUPPE OG ARBEIDSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-50/98 A REVIDERING AV RUNDSKRIV H-2/95 STATSBUDSJETTET KAP 551 POST 51 - REGIONALE PROGRAM FOR NÆRINGSUTVIKLING - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Aug-1998
  
Collapse 
NM-51/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-51/98 A MÅNADSMELDING FOR JUNI 1998 FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-52/98 A MÅNADSMELDING FOR JULI 1998 FOR ARBEIDSMARKNADETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-53/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ TILTKASFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-54/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 02.06. - 31.07.98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-55/98 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-56/98 A KONDEMNERINGSORDNING 1998 - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-57/98 A FRÅSEGN TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTGREIING - INDUSTRIKAI PÅ HESTVIKHOLMEN I AVERØY KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-58/98 A STATNETT SF - KONSEKVENSAR AV RASJONALISERING/OMORGANISERING FOR SELSKAPET SI VERKSEMD I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-59/98 A HEIMEL TIL OREIGNING FOR VINDKRAFTVERK - LOVENDRING HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-60/98 A HØYRINGSUTTALE "PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING - HALTENBANKEN SØR GASSTRANSPORT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-60/98 A HØYRINGSUTTLAE "PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING - HALTENBANKEN SØR GASSTRANSPORT
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-61/98 A YRKESMESSE FOR VOLDA OG ØRSTA KOMMUNAR - SØKNAD OM TILSKOT KR 22.300 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL I SAMBAND MED ARRANGERING AV YRKESMESSE I 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-62/98 A REVIDERT NASJONALBUDSJETT 1998 - REDUSERTE RAMMER TIL SND - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Sep-1998
  
Collapse 
NM-63/98 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-64/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR AUGUST 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-65/98 A FYLKESDELPLAN FOR TRANSPORT I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-66/98 A UTKAST TIL RETNINGSLINER FOR AREALBRUK OG SIKRING AV FLAUMUTSETTE OMRÅDE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-67/98 A KARTLEGGING AV FLAUMUTSETTE OMRÅDE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-68/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 01.07. - 04.09.98
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
NM-69/98 A TRÅLFRIE SONER OG FLEKSIBLE OMRÅDE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-70/98 A HØYRINGSUTTALE TIL: REGIONAL KONSEKVENSUTGREIING FOR HALTENBANKEN/NORSKEHAVET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Oct-1998
  
Collapse 
NM-71/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMAKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-72/98 A SULA KOMMUNE REVISJON AV AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-73/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 05.09. - 10.10.98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-74/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-75/98 A TUSSA ENERGI AS - FYLKEKSOMMUNAL FORKJØPSRETT TIL FALLA SOM BLIR UTNYTTA I ULSTEINDALEN KRAFTVERK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-76/98 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING ENDRING AV ORGANISASJONEN OG EIGARSKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-77/98 A ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-78/98 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-79/98 A ISTAD KRAFT AS - KONSESJON FOR KJØP AV AKSJAR I MØRE OG ROMSDAL ENERGIVERK AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-80/98 A ENERGI- OG KRAFTBALANSEN MOT ÅR 2020 - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Nov-1998
  
Collapse 
NM-81/98 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-83/98 A HØYRINGSUTTALE TIL KONSEKVENSUTGREIING - KAI PÅ HESTVIKHOLMANE I AVERØY KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-84/98 A ORIENTERINGSSAK: UTGREIING OG FORPROSJEKT I SAMBAND MED ETABLERING AV FERJERUTE MELLOM MIDT-NORGE OG STORBRITANNIA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-85/98 A LOKAL AGENDA 21. FREDRIKSTADERKLÆRINGA OM KOMMUNANE, FYLKESKOMMUNANE OG ORGANISASJONANE SITT ANSVAR FOR Å BIDRA TIL EI BEREKRAFTIG UTVIKLING.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-86/98 A HØYRINGSFRÅSEGN TIL NOU 1998:15 "ARBEIDSFORMIDLING OG ARBEIDSLEIE"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-87/98 A NORDENFJELDSKE ENERGI A/S: MELDING OM GASSKRAFTVERK PÅ TJELDBERGODDEN OG MELDING OM 300 (420) KV KRAFTLINJE TJELDBERGODDEN-TROLLHEIM - FRÅSEGN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-88/98 A ST.MELD.NR.51 (1997-98) PERSPEKTIVER PÅ UTVIKLING AV NORSK FISKERINÆRING” - UTTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-89/98 A FORSKRIFT OM HØVE TIL Å TA DEL I FISKET ETTER TORSK, HYSE OG SEI M.V. MED KONVENSJONELLE REISKAP FOR FARTY PÅ 28 METER STØRSTE LENGDE OG OVER, I 1999 - HØYRINGSUTTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-90/98 A FYLKESKOMMUNEN SI HANDSAMING AV FISKERIPOLITISKE SPØRSMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-91/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTRET KAP.551 POST 51 I TIDSROMMET 10.10. - 12.11.98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-92/98 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-93/98 A REFERATSAKER MILJØ- OG REGIONALSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-94/98 A UTKAST TIL LOV OM ENDRING AV LOV OM SALTVANNSFISKE M.V. § 5A (ENHETSKVOTE) - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-95/98 A FORSKRIFT OM HØVE TIL Å TA DEL I FISKET ETTER TORSK NORD FOR 62 GRADAR N.BR. MED KONVENSJONELLE REISKAP FOR FARTY UNDER 28 METER STØRSTE LENGDE I 1999 - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1999
 
Collapse 
19-Jan-1999
  
Collapse 
NM-10/99 A SØKNAD OM STØTTE FRÅ TILTAKSFONDET TIL PILOTPROSJEKT "MILJØFYRTÅRN" ETTER KRISTIANSANDMODELLEN I REGI AV ÅLESUNDREGIONENS UTVIKLINGSKONTOR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-11/99 A ENHETSKVOTEORDNINGENE FOR RINGVOT - TORSKETRÅL - OG GRØNLANDSREKETRÅLARFLÅTEN - JUSTERINGAR FØR VIDAREFØRING - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-12/99 A ENDRING I LOV OM SALTVANNSFISKE - UTVIDA RESSURSKONTROLL - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-13/99 A SKODJE KOMMUNE ØRNAKKEN NATURRESERVAT. LOKAL HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-14/99 A GRENSA I SJØEN MELLOM HARAM OG GISKE KOMMUNAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-15/99 A INVITASJON TIL TEIKNING AV AKSJAR I MOLDE KUNNSKAPSPARK AS (SUS)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-1/99 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-2/99 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-3/99 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-4/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 15.11. - 31.12.98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-5/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60 I TIDSROMMET 26.11.98 - 31.12.98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-6/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-6/99 A ADMINNISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-7/99 A REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM/SNP HANDLINGSPLAN 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-8/99 A LOKALISERING AV DELAR AV FORVALTNINGA AV LANDBRUKSPOLITISKE VERKEMIDDEL TIL MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-9/99 A HØYRINGSUTTALE TIL ST.MELD. nr. 46 (1997-98) - OLJE OG GASSVERKSEMDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Mar-1999
  
Collapse 
NM-17/99 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-18/99 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-19/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60 I TIDSROMMET 01.01.99 - 23.02.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-20/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-21/99 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-22/99 A FRAMLEGG TIL FYLKESDELPLAN FOR DOVREFJELLOMRÅDET FRÅSEGN TIL VERNEPLAN FOR DOVREFJELLOMRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-23/99 A BYGGING AV KAI VED HESTVIKHOLMANE I AVERØY KOMMUNE - PRIORITETSENDRING I HØVE TIL FYLKESDELPLAN FOR FISKERIHAMNER M.M.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-23/99 A BYGGING AV KAI VED HESTVIKHOMANE I AVERØY KOMMUNE - PRIORITETSENDRING I HØVE TIL FYLKESDELPLAN FOR FISKERIHAMNER M.M.
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-24/99 A ETABLERING AV PROSJEKTET "ORMEN TIL MØRE"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-25/99 A STATSBUDSJETTET 1999 - KAP. 550 POST 61 KOMMUNALE NÆRINGSFOND - FORDELING AV TILSKOT TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-26/99 A BYGGING AV 6 FREGATTER FOR DET NORSKE FORSVARET - LIKELYDENDE SAK FOR FYLKESTINGENE PÅ VEST- OG SØRLANDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-27/99 A INVITASJON TIL TEIKNING AV AKSJAR I NYTT DESTINASJONSSELSKAP MED UTGANGSPUNKT I ATLANDERHAVSVEIEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-28/99 A VERN AV KORALLREV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
NM-28/99 A VERN AV KORALLREV - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-29/99 A REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-30/99 A PROSJEKTRAPPORT "BLI MED HEIM"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-31/99 A FYLKESKOMMUNAL FINANSIERING AV MØREFORSKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
04-May-1999
  
Collapse 
NM-32/99 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-33/99 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-34/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 24.02.99 - 30.04.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-35/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP 550 POST 60 I TIDSROMMET 01.01. - 30.04.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-36/99 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-37/99 A ÅLESUND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR RATVIKAOMRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-38/99 A FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNEVERNET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-39/99 A NOU 1999: 5 - DET NYE KYSTVERKET - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-40/99 A UTTALE TIL KONSEKVENSUTGREIING: GASSRØYR TJELDBERGODDEN - SKOGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-41/99 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - SØKNAD OM TILSKOT KR 80.000 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FOR Å OPPFYLLE AVTALEN MED FJORD NORGE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-42/99 A FORSLAG TIL REGULERING AV DELTAKINGA I NOTFISKET ETTER SEI NORD FOR 62 I 1999 - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-43/99 A ETABLERARFOND FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-44/99 A REGULERING AV HAVGÅANDE FARTY SITT FISKE MED FASTSTÅANDE REISKAP I KYSTFARVATN - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Jun-1999
  
Collapse 
NM-45/99 A MÅNADSMELDING FRA ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-46/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-47/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 01.05. - 11.06.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-48/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60 I TIDSROMMET 01.05. - 11.05.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-49/99 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-50/99 A SURNADAL KOMMUNE. REVIDERT KOMMUNEPLAN - AREALDEL. 1999-2010. OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-51/99 A TAFJORD KRAFTNETT - TUSSA KRAFT KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTGREIING FOR 132 KV KRAFTLINE NØRVE-SULA-HAREID HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-52/99 A REGIONALT DIFFERENSIERT ARBEIDSGJEVARAVGIFT - KONSEKVENSAR AV EFTA-DOMEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-53/99 A TIL LAKS ÅT ALLE KAN INGEN GJERA? HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Sep-1999
  
Collapse 
NM-54/99 A MÅNADSMELDING FRA ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-55/99 A MÅNADSMELDING FRA ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-56/99 A MÅNADSMELDING FRA ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-57/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 15.06. - 30.08.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-58/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-59/99 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-60/99 A UTTALE OM ST.MELD. NR. 29 (1998-99) OM ENERGIPOLITIKKEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-61/99 A SMØLA KOMMUNE SIN SØKNAD OM OMSTILLINGSSTATUS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-62/99 A AURE KOMMUNE - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TJELDBERGODDEN PLASSERING AV OLJETERMINAL M.V. FRÅSEGN ETTER § 27-1 I PLAN- OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-63/99 A FYLKESDELPLAN FOR INNGREPSFRIE NATUROMRÅDE I MØRE OG ROMSDAL FRAMLEGG TIL HØYRINGSUTKAST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-64/99 A HARAM KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL - OFFENTLEG ETTERSYN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-65/99 A FORSLAG FRÅ REGJERINGA OM ENDRINGAR I VERKEOMRÅDET FOR DIFFERENSIERT ARBEIDSGJEVARAVGIFT - FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-66/99 A KONSEKVENSUTGREIING FOR DRAUGEN GASSEKSPORT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Oct-1999
  
Collapse 
NM-67/99 A MÅNADSMELDING FRÅ ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-68/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 I TIDSROMMET 30.08. - 11.10.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-69/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-70/99 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-71/99 A HARAM KOMMUNE KOMMUNEPLANENS STRATEGISKE DEL FOR PERIODEN 1999 - 2010 HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-72/99 A NOR-FISHING - EVALUERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-73/99 A FISKERIPOLITISKE RETNINGSLINER FOR BRUKEN AV SND-VERKEMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-74/99 A FRIARE FARTYUTFORMING - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Nov-1999
  
Collapse 
NM-75/99 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-76/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60 I TIDSROMMET 01.07. - 01.11.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-77/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP 551 POST 51 I TIDSROMMET 12.10. - 10.11.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-78/99 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-79/99 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-80/99 A KULTURPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL OPPSTART RULLERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-81/99 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD, MOLDE - SØKNAD OM TILSKOT KR 200.000 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-82/99 A TAFJORD KRAFTNETT - TUSSA KRAFT KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTGREIING FOR 132 kV KRAFTLINE NØRVE-SULA.HAREID HØYRINGSFRÅSEGN TIL TILLEGGSSØKNAD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-83/99 A FORVALTING AV KVAL OG SEL I EIT ØKOSYSTEMPERSPEKTIV - UTTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-85/99 A OPPNEMNING AV BU-STYRE - FORSLAG TIL MEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-86/99 A SAK U-193/99 A ØKONOMIPLAN 2000 - 2003 MED BUDSJETT FOR ÅR 2000
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-86/99 A SAK U-193/99 A ØKONOMIPLAN 2000 - 2003 MED BUDSJETT FOR ÅR 2000
   
Saksutgreiing
Collapse 
2000
 
Collapse 
25-Jan-2000
  
Collapse 
NM-10/00 A FISKERIPOLITISKE RETNINGSLINER FOR BRUKEN AV SND-VERKEMIDLAR - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-11/00 A NY LOV OM HAVBEITE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-12/00 A KONTROLL MED EIGARMESSIGE ENDRINGAR I OPPDRETTSSELSKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-13/00 A REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2000/HANDLINGSPROGRAM FOR SNP 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-14/00 A UTTALE FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM AUKA DIESELAVGIFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-1/00 A MÅNADSMELDING FRA ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-2/00 A MÅNADSMELDING FRA ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-3/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60 "TILSKUDD TIL UTKANTKOMMUNER" I TIDSROMMET 01.07 - 10.11.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-4/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 "TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING" I TIDSROMMET 13.11 - 31.12.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-5/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-6/00 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-7/00 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - FORSLAG TIL STYREMEDLEM OG VARAMEDLEM FOR PERIODEN 1999 - 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-8/00 A OPPNEMNING AV MEDLEM TIL VAKSENOPPLÆRINGSUTVALET FOR VALPERIODEN 1999 - 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-9/00 A SAMANSETTING AV STYRET FOR SND MØRE OG ROMSDAL - ØNSKJE OM REPRESENTASJON FRÅ SKOGEIGARFOENINGA NORD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Mar-2000
  
Collapse 
NM-15/00 A MÅNADSMELDING FRÅ ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-16/00 A MÅNADSMELDING FRÅ ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-17/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 "TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING" I TIDSROMMET 01.01. - 28.02.00
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-18/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKEKSOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-19/00 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-20/00 A UTTALE TIL "PROGRAM FOR KONSEKVENSUTGREIING - MIKKEL"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-21/00 A SØKNAD OM STØTTE FRÅ TILTAKSFONDET TIL MILJØTÅRNPROSJEKTET I ÅLESUNDREGIONEN, 2. PROSJEKTÅR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-22/00 A FRAMLEGG TIL FYLKESDELPLAN FOR INNGREPSFRIE NATUROMRÅDE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-23/00 A UTTALE TIL ST.MELD. NR. 19 (1999-2000) OM NORSK LANDBRUK OG MATPRODUKSJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-24/00 A STATSBUDSJETTET 2000-KAP. 550 POST 61. KOMMUNALE NÆRINGSFOND - FORDELING AV TILSKOT TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-25/00 A ÅRSMELDING FOR NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-May-2000
  
Collapse 
NM-26/00 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MRØE OG ROMSDAL FOR MARS 2000
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-26/00 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR MARS 2000
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
NM-27/00 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR APRIL 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-28/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 "TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING" I TIDSROMMET 01.03. - 27.04.00
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-29/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60 "TILSKUDD TIL UTKANTKOMMUNER" I TIDSROMMET 01.01. - 27.01.00
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-30/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-31/00 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-32/00 A FORSLAG OM GRENSEDRAGING FOR FISK MED AUTOLINE LANGS NORSKEKYSTEN - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-33/00 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - SØKNAD OM TILSKOT KR 200.000 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FOR Å OPPFYLLE AVTALEN MED FJORD NORGE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-34/00 A VINDKRAFT PÅ SMØLA KONSESJONSSØKNADER OG KONSEKVENSUTGREIINGAR FRÅ STATKRAFT SF OG NORDMØRE ENERGIVERK AS. FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-35/00 A RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN/KAPITTEL I FYLKESPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-36/00 A ORIENTERING OM NÆRINGSLIVSSAMARBEID MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG REGIONEN USTI I TSJEKKIA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-37/00 A INNSPEL TIL DISKUSJONSNOTAT FRÅ KRD: "DISTRIKTS-NORGE - HVOR LIGGER MULIGHETENE - HVA MÅ GJØRES"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-38/00 A ORIENTERING OM EVALUERING AV SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG SND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-39/00 A FISKERINÆRINGENS LANDSFORENING (FNL) SØKNAD OM STØTTE TIL ENERGI- OG VANNØKONOMISERING I FISKEINDUSTRIEN EVA-PROGRAMMET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-40/00 A UTTALE TIL FORSLAG OM ENDRINGAR I NORGES BANK SITT AVDELINGSNETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-41/00 A BREV VEDR. BREIBANDSNETTET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
29-May-2000
  
Collapse 
NM-42/00 A KULTURPLAN 2000 HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-43/00 A NY VEG TIL MJØLSTADNESET INDUSTRI- OG SERVICEOMRÅDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-44/00 A SAK U-93/00 A OMSTILLING 2000 - STRUKTURGJENNOMGANGEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Jun-2000
  
Collapse 
NM-45/00 A MÅNEDSRAPPORT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-46/00 A OMSTILLING 2000 - OPPNEMNING AV MEDLEM TIL ARBEIDSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-47/00 A REKNESKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Sep-2000
  
Collapse 
NM-48/00 A MÅNEDSRAPPORT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-49/00 A MÅNADSMELDING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-50/00 A MÅNEDSRAPPORT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-51/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 "TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING" I TIDSROMMET 01.05. - 31.08.00
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-52/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60 "TILSKUDD TIL UTKANTKOMMUNAR" I TIDSROMMET 30.04. - 31.08.00
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-53/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-54/00 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-55/00 A FYLKESDELPLAN FOR STRAND- OG KUYSTSONA - UTTALE TIL HØYRINGSUTKAST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-56/00 A BREIBANDNETT I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-57/00 A ORIENTERINGSSAK: KONSEKVENSAR AV REVIDERT NASJONALBUDSJETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-58/00 A REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG SND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Nov-2000
  
Collapse 
NM-59/00 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN - SEPTEMBER 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-60/00 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN - OKTOBER 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-61/00 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-62/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-63/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 «TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING» I TIDSROMMET 01.09. - 10.11.00
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-64/00 A ADMINISTRATIVT VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60 «TILSKUDD TIL UTKANTKOMMUNER» I TIDSROMMET 01.09. - 10.11.00
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-65/00 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - SØKNAD OM TILSKOT KR 147.500 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE TIL DELVIS FINANSIERING AV PROSJEKTET "SAMORDNING AV REISELIVSORGANISASJONANE I MØRE OG ROMSDAL".
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-67/00 A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 2001 - 2004 TIL ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-68/00 A VAL AV NY MEDLEM I STYRINGSGRUPPA FOR PROSJEKTET »TILTAK MED SIKTE PÅ Å OPPNÅ BETRE SAMSVAR MELLOM VAL AV UTDANNING I VIDAREGÅANDE SKOLE OG BEHOVET FOR NY ARBEIDSKRAFT I ULIKE DELAR AV ARBEIDSLIVET »
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-69/00 A EININGSKVOTEORDNING FOR SEITRÅLARANE- HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-70/00 A HØYRING - ENDRING AV SALTVANNSFISKELOVA §5 A SPESIELLE KVOTEORDNINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-71/00 A SAK U-182/00 A ØKONOMIPLAN 2001 - 2004 MED BUDSJETT FOR 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-72/00 A FELLES UTTALE TIL FORSLAG OM ENDRINGAR I RUTETILBODET TIL BRAATHENS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Dec-2000
  
Collapse 
NM-73/00 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR NOVEMBER 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-74/00 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-75/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-76/00 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 «TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING» I TIDSROMMET 10.11. - 12.12.00.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-77/00 A ROMSDALSMUSEET, SØKNAD OM TILSKOT KR. 200.000 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE TIL OPPRUSTING/UTVIDING AV GILDEHALLEN.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-78/00 A REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2001
 
Collapse 
06-Feb-2001
  
Collapse 
NM-10/01 A SAKSHANDSAMINGSFEIL VED VAL AV MEDLEM - NY HANDSAMING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-11/01 A REFINANSIERING AV MOXY TRUCKS A/S - UTTALE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-1/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR DESEMBER 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-2/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60 "TILSKUDD TIL UTKANTKOMMUNER" I TIDSROMMET 10.11.00 – 31.12.00 .
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-3/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 «TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING» I TIDSROMMET 12.12. - 31.12.00.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-4/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-5/01 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-6/01 A UTTALE TIL "KONSEKVENSUTGREIING - MIKKEL"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-7/01 A STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 2001-2004 - HØYRINGSUTKAST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-8/01 A HØYRING - "FORSLAG OM ENDRINGAR I OPPDRETTSLOVEN OM VEDERLAG VED TILDELING AV LØYVE TIL MATFISKOPPDRETT AV LAKS OG AURE".
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-9/01 A VIDAREFØRING AV DRIFTSASSISTANSEN FOR VATN OG AVLØP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Mar-2001
  
Collapse 
NM-12/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR JANUAR 2001.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-13/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-14/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 "TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING" I TIDSROMMET 01.01.-02.03.01.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-15/01 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-16/01 A STATSBUDSJETTET 2001 - KAP 550 POST 61 KOMMUNALE NÆRINGSFOND - FORDELING AV TILSKOT TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND I MØRE OG ROMSDAL.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-17/01 A MØREFORSKING OG AKVAFORSK - SØKNAD OM TILSKOT KR. 150.000 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE TIL DELVIS FINANSIERING AV NETTVERKSBYGGING MELLOM AKVAFORSK, MØREFORSKING OG OPPDRETTSNÆRINGA I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-18/01 A ÅLESUND KUNNSKAPSPARK A/S - UTVIDING AV AKSEKAPITAL. INVITASJON TIL TEIKNING AV AKSJAR.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-19/01 A TUSSA NETT AS - HØYRING AV SØKNAD OM KONSESJON FOR 132 kV KRAFTLEIDNING FRÅ DJUPVIK TIL GURSKEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-20/01 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - SØKNAD OM TILSKOT KR 250.000 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FOR Å OPPFYLLE AVTALEN MED FJORD NORGE AS.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
15-May-2001
  
Collapse 
NM-21/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR FEBRUAR 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-22/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR MARS 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-23/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR APRIL 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-24/01 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-25/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-26/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 "TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING" I TIDSROMMET 02.03.01 - 03.05.01
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-27/01 A OPPNEMNING AV BYGDEKOMMISJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-28/01 A ISTAD KRAFTNETT AS - FØREHANDSMELDING 132 KV SAMBAND ISTAD - ÅRØDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-29/01 A SUNNDAL ENERGI KF (SE) - SØKNAD OM FJERNVARMEANLEGG PÅ SUNNDALSØRA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-30/01 A STATNETT SF OG HYDRO ALUMINIUM AS - SØKNAD OM KONSESJON FOR TO 132 KV KRAFTLEIDNINGAR MELLOM AURA TRANSFORMATORSTASJON OG HYDRO ASU
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-31/01 A DURMÅLHAUGEN PUKKVERK AS - KONSEKVENSUTGREIING OG REGULERINGSPLAN FOR ETABLERING AV STEINBRUDD OG KAIANLEGG VED SANDNESET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-32/01 A FJELLSKREDPROSJEKTET I MØRE OG ROMSDAL - ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-33/01 A FYLKESDELPLAN TRANSPORT 2002 - 2011
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-34/01 A STRATEGISK NÆRINGSPLAN MØRE OG ROMSDAL 2001 - 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-35/01 A VIDAREFØRING AV DRIFTSASSISTANSEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Sep-2001
  
Collapse 
NM-36/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR MAI 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-37/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR JUNI 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-38/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR JULI 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-39/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR AUGUST 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-40/01 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-41/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-42/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 ”TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING” I TIDSROMMET 18.04.01 – 06.09.01
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-43/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60 ”STØTTE TIL UTKANTKOMMUNAR”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-44/01 A FORSLAG TIL NASJONALE LAKSEVASSDRAG OG -FJORDAR - HØYRINGSUTTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-45/01 A FRAMLEGG TIL FØRESEGNER OM TILDELING AV MATFISKKONSESJONAR FOR LAKS OG AURE I SJØVATN – HØYRINGSUTTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-46/01 A LOKALISERING AV KONSESJONAR FOR MATFISKOPPDRETT AV LAKS OG AURE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-47/01 A REKNESKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-48/01 A OPPNEMNING AV SND SITT REGIONALE STYRE - FORSLAG TIL MEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-49/01 A Sak 49/01 A vart lagt direkte fram i møtet. Utvalet vedtok å ta saka opp til handsaming. ORIENTERING OM SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG LIBEREC FYLKE I TSJEKKIA OG UTVIDING AV SAMARBEIDET TIL Å GJELDE OMRÅDE I SLOVAKIA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Nov-2001
  
Collapse 
NM-50/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR SEPTEMBER 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-51/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR OKTOBER 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-52/01 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-53/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-54/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 "TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING" I TIDSROMMET 06.09.01 – 12.11.01
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-55/01 A MØTEPLAN FOR NM-UTVALET 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-56/01 A HØYRINGSUTTALE TIL UTGREIINGSPROGRAM – REGIONAL KONSEKVENSUTGREIING FOR PETROLEUMSVERKSEMDA I NORSKEHAVET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-57/01 A STRATEGIPLAN FOR BIOENERGI I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-58/01 A Utvikling av regionale kompetansenettverk for småskala matproduksjon - høyringsuttale
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-59/01 A ØKONOMIPLAN 2002-2005 MED BUDSJETT FOR 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-60/01 A STATSBUDSJETTET 2002 – REGIONALPOLITISKE VERKEMIDDEL – UTTTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Dec-2001
  
Collapse 
NM-61/01 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR NOVEMBER 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-62/01 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-63/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-64/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 ”TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING” I TIDSROMMET 19.11.01 – 10.12.01
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-65/01 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 550 POST 60
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-66/01 A OMSTILLING SMØLA - TILSEGN 2. PROSJEKTÅR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-67/01 A BUDSJETTJUSTERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-68/01 A REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2002 MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-69/01 A ”HØGSKOLESAMARBEID MØRE” SØKNAD OM TILSKOT KR 300.000,- FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-70/01 A TILSKOT FRÅ TILTAKSFONDET – HAVBRUKSSATSINGA – UNDERSØKINGAR AV FJORDSYSTEM PÅ NORDMØRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-71/01 A STUDIET "KULTUR, NATUR OG REISELIV I MØRE OG ROMSDAL" - SØKNAD OM TILSKOT KR 180.000 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL TIL UTVIKLING OG GJENNOMFØRING AV STUDIET.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-72/01 A TILSKOT FRÅ TILTAKSFONDET TIL UTBYGGING AV FLEMMA VASSVERK I GJEMNES KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2002
 
Collapse 
12-Feb-2002
  
Collapse 
NM-1/02 A MÅNADSMELDING FOR ARBEIDSMARKNADSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FOR DESEMBER 2001 OG JANUAR 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-2/02 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ STATSBUDSJETTET KAP. 551 POST 51 ”TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING” I TIDSROMMET 07.12.01 – 31.01.02
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-3/02 A ADMINISTRATIVE VEDTAK FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE V/NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-4/02 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-5/02 A Tilsegn frå tiltaksfondet - kabelferge over Nordheimsundet, Tustna kommune
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-6/02 A HAREID KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKOT FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL I SAMBAND MED ETABLERING AV OPPLEVINGSPARK/DYREPARK OG GRØN OMSORGSGARD I HAREID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-7/02 A MØRE OG ROMSDAL REISELIVSRÅD - SØKNAD OM TILSKOT KR 250.000 FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FOR Å OPPFYLLE AVTALEN MED FJORD NORGE AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-8/02 A STATNETT SF: SØKNAD OM 300 (420) Kv KRAFTLEiDNING FRÅ KLÆBU TIL VIKLANDET (AURA). KONSEKVENSUTGREIING. HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-9/02 A LOKALISERING MØRE OG ROMSDAL - ORIENTERINGSSAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Mar-2002
  
Collapse 
NM-10/02 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-11/02 A FYLKESDELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR I MØRE OG ROMSDAL - OPPSTART AV PLANARBEID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-12/02 A HAREID KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKOT FRÅ TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL I SAMBAND MED ETABLERING AV OPPLEVINGSPARK/DYREPARK OG GRØN OMSORGSGARD I HAREID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-13/02 A INVITASJON TIL DELTAKING I REGIONALT INVESTERINGSSELSKAP, BØLGEN INVEST AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-14/02 A RESULTATVURDERING 2001 - NÆRINGS- OG MILJØAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-15/02 B FYLKESPRIS FOR "ÅRETS BEDRIFT" 2001
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
22-May-2002
  
Collapse 
NM-16/02 A MÅNADSMELDING FRÅ AETAT FOR FEBRUAR, MARS OG APRIL 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-17/02 A REFERATSAKER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-18/02 A TILTAKSFONDET – TILSEGN OM STØTTE til prosjektet "Nettverksbygging mellom MørefoRsking Ålesund, AKvaforsk og oppdrettsnæringa i Møre og Romsdal 2. prosjektår" - tilsegn nr. 10/2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-19/02 A Tiltaksfondet - søknad om støtte til utvikling av kompetansesenter for marin bioteknologi ved Møreforsking Ålesund/Høgskolen i Ålesund TILSEGN 9/2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
NM-20/02 A STYRKING AV DET FYLKESKOMMUNALE TILTAKSFONDET 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak