Råd for likestilling av funksjonshemma

   
Collapse 
2009
 
Collapse 
28-Jan-2009
  
Collapse 
10/09 A Lov om offentlege innkjøp, og krav til hotellbestillingar i regi av Møre og Romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
3/09 A Infoplan 2009 for rådet for likestilling av funksjonshemma
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
30-Dec-1899 00.00
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
5/09 A Fotokonkuranse i forhold til universel utforming
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
6/09 A Fylkesrådskonferansen 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
7/09 A Fellesmøte for likestillingsutvalet, eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
8/09 A Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemma 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
9/09 A Landskonferanse 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Mar-2009
  
Collapse 
12/09 A Evaluering av konferansen i Kristiansund 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
13/09 A Rådet for likestilling av funksjonshemma -budsjett for 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
14/09 A Fellesmøte med Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane - tema riksvegferjene
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
27-May-2009
  
Collapse 
18/09 A Prosjekt - fleire funksjonshemma ut i jobb
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
19/09 A Endring i mandatet for Rådet for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
20/09 A Samling for sekretærar i dei kommunale råda for funksjonshemma
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
21/09 A Regionalkonferanse for Råd for likestilling av funksjonshemma - forslag til program
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Sep-2009
  
Collapse 
24/09 A Møteplan for Rådet for likestilling av funksjonshemma 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
25/09 A Uttale frå rådet for likestilling av funksjonshemma vedk. Høyringa frå forvaltningsprosjektet " Bygg og brukarar - tilgjenge og tilpassing"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
26/09 A Nytt mandat for Rådet for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
27/09 A Suppleringsval til Rådet for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
28/09 A Konferanse for dei kommunale råda 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
29/09 A Program/tema til Landskonferansen for fylkesråda for funksjonshemma i 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Nov-2009
  
Collapse 
32/09 A Endring av møtedato 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
33/09 A Møtedato for fellesmøte for likestillingsutvalet, rådet for likestilling av funksjonshemma og eldrerådet i 2010.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
34/09 A Økonomiplan 2010 - 2013 med budsjett for 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
35/09 A Supplering til Rådet for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
36/09 A Evaluering av infoplan for Rådet for likestilling av funksjonshemma, desember 2008 - september 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
37/09 A Universell utforming av ferjer
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2010
 
Collapse 
26-Jan-2010
  
Collapse 
3/10 A Sakliste for fellesmøte den 10. februar 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
4/10 A Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemma 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
5/10 A Handlings-/infoplan for Rådet for likestilling av funksjonshemma for 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
6/10 A Program for kommunal konferanse for dei kommunale råda for funksjonshemma i Ålesund 16. - 17. mars 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
7/10 A Prosjekt "fleire funksjonshemma ut i jobb"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Mar-2010
  
Collapse 
10/10 A Rådet for likestilling av funksjonshemma - budsjett 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
11/10 A Utkast til program for landskonferansen 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
12/10 A Spørjeundersøking om kommunalt rådsarbeid
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-May-2010
  
Collapse 
15/10 A Teleslynge på bussar, ferjer, båtar og flyplassar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
16/10 A Landskonferansen 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Sep-2010
  
Collapse 
19/10 A Møteplan for rådet for likestilling av funksjonshemma 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
20/10 A Konferanse for dei kommunale råda 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
21/10 A Høyringsfråsegn: NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
24-Nov-2010
  
Collapse 
24/10 A Møtestad for rådet for likestilling av funksjonshemma den 23. februar 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
25/10 A Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
26/10 A Vurdering av budsjett for ein studietur for Rådet for likestilling av funksjonshemma i 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
27/10 A Rapport: " Dei kommunale råda for funksjonshemma sine arbeidsforhold."
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
28/10 A Program kommunal konferanse 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
29/10 A Endring av dato for fellesmøte i 2011 for likestillingsutvalet, rådet for likestilling av funksjonshemma, eldrerådet og folkehelseutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2011
 
Collapse 
23-Feb-2011
  
Collapse 
0/11 A Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemma - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
1/11 A "Stoppes av hindringer på sjukehuset"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
2/11 A Prosjektet ”drop out"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
3/11 A Støttekontaktordninga i kommunane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
4/11 A Møtestad for rådet for likestilling av funksjonshemma den 30. august 2011.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
5/11 A Regionsamling for Råda for likestilling av funksjonshemma i 2011.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
6/11 A Regionsamling for fylkesråda for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag i 2011- Søknad om midlar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
7/11 A Landskonferanse for råda for likestilling av funksjonshemma i Stjørdal 11.-13. mai 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
8/11 A Årsmelding 2010 for rådet for likestilling av funksjonshemma
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Apr-2011
  
Collapse 
0/11 A Møteinnkalling rådet for likestilling av funksjonshemma - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
10/11 A Merknad om manglande universell utforming ved den nyrenoverte avdelinga ved Ørsta vidaregåande skule.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
9/11 A Krav om at universell utforming blir lagt tydeleg inn i anbod for ferjer, hurtigbåtar og bussar.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Aug-2011
  
Collapse 
0/11 A Møteinnkalling rådet for likestilling av funksjonshemma - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
 
Collapse 
02-Dec-2011
  
Collapse 
FF-0/11 A Møteinnkalling rådet for likestilling av funksjonshemma - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
Collapse 
2012
 
Collapse 
15-Feb-2012
  
Collapse 
FF-0/12 A Møte 15. februar
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
02-Mar-2012
  
Collapse 
FF-0/12 A Møte 2. mars
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
 
Collapse 
02-May-2012
  
Collapse 
FF-0/12 A Møte 2. mai
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
 
Collapse 
29-Aug-2012
  
Collapse 
FF-0/12 A Møte 29. august
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
05-Sep-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
FF-0/12 A Møteinnkalling FF 05.09.2012 - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Nov-2012
  
Collapse 
FF-0/12 A Møteinnkalling FF 28.11.12 - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Innkalling
   
Vedtak
Collapse 
2013
 
Collapse 
30-Jan-2013
  
Collapse 
FF-0/13 A Møteinnkalling FF 30.01.2013
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak