Miljøutvalet

   
Collapse 
2009
 
Collapse 
08-Jun-2009
  
Collapse 
10/09 Miljøutvalet sitt budsjett
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
10/09 A Miljøutvalet sitt budsjett
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
11/09 Forslag til uttale Fardal - Ørskog
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
11/09 A Forslag til uttale Fardal - Ørskog
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
8/09 Fylkesdelplan Klima
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
8/09 A Fylkesdelplan Klima
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
9/09 Bb 2012
   
Innstilling
  
Collapse 
9/09 A Bb 2012
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
9/09 A Bb2012
   
Vedtak
Collapse 
2010
 
Collapse 
10-Feb-2010
  
Collapse 
1/10 A Framdriftsplan for skogplantingsprosjekt
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
2/10 A Rekneskap for miljøutvalet for 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
3/10 A Oljevernberedskap i Møre og Romsdal – oppgradering av Kystverkets depot i Kristiansund
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Apr-2010
  
Collapse 
4/10 A Regional plan for energi og klima– val av representant
   
Vedtak
  
Collapse 
4/10 A Regional plan for energi og klima– val av representant
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
5/10 A Uttale vedrørande tildeling av tilskot til vilttiltak
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-May-2010
  
Collapse 
6/10 A Viltfondsøknader 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
7/10 A Klimakur 2020
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
8/10 A Årsmelding for Miljøutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Sep-2010
  
Collapse 
10/10 A Årsrapport for miljøutvalet 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
11/10 A Evaluering av miljøutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
12/10 A Forslag til møteplan for miljøutvalet 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
13/10 A Oppfølging av Marint verdiskapingsfond
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
9/10 Sikring og forvaltning av friluftsområde - organisering i fylkeskommunen
   
Vedtak
  
Collapse 
9/10 A Sikring og forvaltning av friluftsområde - organisering i fylkeskommunen
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
02-Nov-2010
  
Collapse 
14/10 A Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond – ei orientering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
15/10 A Samarbeidsprosjekt om skogplanting - oppfølging av U 108/8
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
16/10 A Tildeling av miljøprisen 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
17/10 A Uttale om høyringsdokumentet "Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
18/10 A Miljøregnskap for alle nye vegprosjekt i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2011
 
Collapse 
08-Feb-2011
  
Collapse 
0/11 A Møteinnkalling og protokoll Miljøutvalet 08.02.11 - fullversjon PDF
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
1/11 A Forsøk med papirlause møte i miljøutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
2/11 A Årsrapport for miljøutvalet 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
3/11 A Viltfondsøknader 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
4/11 A Stans tildelinga av oljeblokker i gytefelta på Mørekysten
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
5/11 A Miljøreknskap må utarbeidast for alle nye vegprosjekt i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
6/11 A Nytt møte i miljøutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
7/11 A Ørsta Eldhus
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
8/11 A Energieffektivisering - status og framdrift
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
9/11 A Uttale til sak RS-2/11 Forvaltningsplan for rovvilt i region 6. Høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Mar-2011
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
10/11 A NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring - høyringssvar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-May-2011
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
14-Jun-2011
  
Collapse 
Møte
   
Protokoll
 
Collapse 
15-Nov-2011
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
Collapse 
2012
 
Collapse 
01-Feb-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
14-Mar-2012
  
Collapse 
Møte
   
Protokoll
   
Vedlegg
  
Collapse 
MU-0/12 A Møte 14. mars
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
30-May-2012
  
Collapse 
Møte
   
Protokoll
   
Vedlegg
 
Collapse 
12-Sep-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
07-Nov-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
Collapse 
2013
 
Collapse 
30-Jan-2013
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Vedlegg
 
Collapse 
06-Mar-2013
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll