Kultur- og folkehelseutvalet

   
Collapse 
1996
 
Collapse 
06-Jan-1996
  
Collapse 
Ku-6/97 A INVITASJON TIL STATENS IDRETTSKONFERANSE 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Jan-1996
  
Collapse 
Ku-10/96 A VAL TIL MUSEUMSSTYRE - IVAR AASEN-MUSEET OG SVERT AARFLOTMUSEET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/96 A UNG KULTUR SOMMARSKOLANE 1996. EVALUERING AV SOMMARSKOLANE 1995 OG PLANAR FOR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/96 A UNGDOMSUTVEKSLING MED RIBE AMT, DANMARK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/96 A DEKNING AV ANDEL AV UTGIFTER TIL KABLING VED KVERNES STAVKYRKJE PÅ AVERØY
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-14/96 A STADNAMNPROSJEKTET FOR MØRE OG ROMSDAL. SLUTTFØRING OG UTGJEVING AV BOK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-15/96 A INVITASJON TIL AVSLUTNINGSKONFERANSE OM KUNSTSKOLEFORSØKET 29. - 30. JANUAR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/96 A FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL DRIFT AV FYLKESIDRETTSANLEGG 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/96 A FYLKESGALLERIET FOR MØRE OG ROMSDAL - FORLENGING AV LEIGE AV LOKALER MED VOLDA OG ØRSTA SPAREBANK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/96 A GJENNOMFØRING AV REVIDERT MUSEUMSPLAN - MUSEUMSBUDSJETT 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/96 A SØKNAD OM OMGJERING AV TILSAGN OM TILSKOT TIL KULTURVERNTILTAK I SKODJE KOMMUNE FRÅ RESTAURERING AV STEINBRU I VÅGSELVA TIL RESTAURERING AV JENTEKOLONIEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/96 A DISPONERING AV BUDSJETTPOST 5700.0000.1559.3627 "KULTURPROSJEKT" 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/96 A SØKNAD OM TILSKOT TIL VANDREUTSTILLING OG REISELÆRAR I SAMBAND MED IVAR AASEN-ÅRET 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Feb-1996
  
Collapse 
Ku-18/96 A FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL INVESTERING I FYLKESIDRETTSANLEGG 1996 - BRAATTHALLEN A/S
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/96 A MELDING OM YMSE IDRETTSTILTAK 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/96 A UNG KULTUR TILTAK 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-21/96 A KONGENSGT. 10 B OG KONGENSGT. 12, ÅLESUND KOMMUNE. FRÅSEGN TIL FORSLAG TIL FREDING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/96 A LORCHENESGT. 2, ÅLESUND ARBEIDERFORENING, ÅLESUND KOMMUNE: FRÅSEGN TIL FORSLAG OM FREDING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-23/96 A UTNEVNING AV MEDLEMER TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE FOR HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSPOLITIKKEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-24/96 A PROSJEKT - KULTUR OG PSYKISK HELSE. REPRESENTANT TIL PROSJEKTGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-25/96 A UNGDOMSUTVEKSLING MED RIBE AMT, DANMARK. POLITISK DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/96 A KONFERANSE "KULTUR OG HELSE" 18. - 19.04.96. DELTAKELSE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Mar-1996
  
Collapse 
Ku-29/96 A FORDELING AV TILSKOT TIL KULTURVERNTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/96 A ÅRSRAPPORT 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-31/96 A GJENNOMFØRING AV REVIDERT MUSEUMSPLAN. LANDBRUKSMUSEET PÅ GJERMUNDNES
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-32/96 A SØKNADER OM GODKJENNING SOM TILSKOTSBERETTIGA KULTURORGANISASJON/KULTURINSTITUSJON 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-33/96 A KULTURKONFERANSEN FOR MØRE OG ROMSDAL HAUSTEN 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/96 A SYNFARINGAR I JUNIMØTET 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/96 A GODKJENNING AV FYLKESDELPLAN KULTURPOLITISK STRATEGIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL "TD FOR KULTUR"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/96 A VIDAREFØRING AV FYLKESGALLERIET FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/96 A REGLEMENT FOR VAKSENOPPLÆRINGSUTVAL OG VAL AV MEDLEMER FRÅ KULTURUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
08-May-1996
  
Collapse 
Ku-40/96 A STATSTILSKOT TIL UNGDOMSLOKALER M.M. 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-41/96 A NORSK FORFATTERSENTRUM MIDT-NORGE. INTENSJONSAVTALE OM REGIONALE DRIFTSTILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-42/96 A GODKJENNING SOM TILSKOTSBERETTIGA KULTURORGANISASJON/INSTITUSJON 1996
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ku-43/96 A TILSKOT TIL KULTURFØREMÅL 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-44/96 A DISPONERING AV RESTMIDLAR PÅ BUDSJETTPOST 5700 0000 1559 3627 - KULTURPROSJEKT 1996 - OG ENDRING AV VEDTAK I KU-SAK 8/96 A
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-45/96 A VAL AV STYREMEDLEMER TIL STIFTINGA YTSTE-SKOTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-46/96 A PROSJEKTMIDLAR TIL MUSEA 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-47/96 A FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 1995 FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-48/96 A STATSTILSKOT TIL BIBLIOTEKLOKALER 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
19-Jun-1996
  
Collapse 
Ku-51/96 A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/96 A FYLKESDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 1996-99 - HØYRING PÅ DEI STØRRE IDRETTSANLEGGA - FØREBELS VEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/96 A TILKSOTSORDNING FOR NASJONALANLEGG - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-54/96 A PLAN FOR FORMIDLING AV KUNST OG KULTUR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-55/96 A STATSTILSKOT TIL LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGG 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-56/96 A SPELEMIDLANE 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-57/96 A OM REELL MYNDE I DELEGASJON FRÅ STATEN KNYTT TIL SPELEMIDLANE OG STATSTILSKOT TIL LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-58/96 A STØRRE ÅRSLEGE KULTURTILTAK I MØRE OG ROMSDAL - VURDERING AV FASTE, ØYREMERKA TILSKOT FRÅ FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-59/96 A ROMSDALSMUSEET - SØKNAD OM TILSKOT - NY HANDSAMING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-60/96 A KONFERANSAR HAUSTEN 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-61/96 A VAL AV FYLKESKOMMUNAL VARAREPRESENTRANT TIL STYRET VED HERØY KYSTMUSEUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-62/96 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE PLAN FOR FOREBYGGJANDE OG HELSEFREMMANDE ARBEID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Sep-1996
  
Collapse 
Ku-65/96 A ÅLESUND STRYKEKVARTETT. FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-66/96 A GODKJENNING FRÅ MILJØVERNDEP. AV FYLKESPLAN "REVIDERT MUSEUMSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-67/96 A STIFTELSEN ÅLESUND AKVARIUM. SØKNAD OM INVESTERINGS- OG DRIFTSMIDLAR TIL ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-68/96 A HØYRING: UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM PLANLEGGING OG GODKJENNING AV VEGAR FOR LANDBRUKSFØREMÅL.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-69/96 A SAMRÅDSMØTET 1996 - DELTAKING FRÅ FYLKESKULTURUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-70/96 A PLANLEGGING AV JUGENDSENTERET I ÅLESUND - VAL AV REPRESENTANT TIL DET VIDARE ARBEIDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Oct-1996
  
Collapse 
Ku-73/96 A UNG KULTUR SOMMARSKOLANE. EVALUERING OG EVT. VIDAREFØRING AV DET TREÅRIGE FORSØKSPROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-74/96 A HØYRING - NOU 1996: 7 "MUSEUM - MANGFALD, MINNE, MØTESTAD"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-75/96 A FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL INVESTERING I FYLKESIDRETTSANLEGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-76/96 A MØTEPLAN FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-77/96 A GODKJENNING AV REVIDERTE VEDTEKTER FOR ROMSDALSMUSEET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-78/96 A GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR ISHAVSMUSEET AARVAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Nov-1996
  
Collapse 
Ku-81/96 A Den Norske Matfestivalen. Søknad om fast årleg tilskot.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-83/96 A Ungdommens kulturmønstring. Lokal arrangør av fylkesmønstringa 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-84/96 A KUNSTFORMIDLINGSPROSJEKT I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-85/96 A Utsmykkingsordningar i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-86/96 A PRIORITERING AV INVESTERINGAR I MUSEUMSBYGG I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-87/96 A ØRSTA BYGDEMUSEUMSLAG. SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-88/96 A GAMLE KVERNES BYGDEMUSEUM. SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-89/96 A MOLDE INTERNASJONALE JASS FESTIVAL. SØKNAD OM GODKJENNING SOM KNUTEPUNKTINSTITUSJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-90/96 A FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKVERKSEMDA I MØRE OG ROMSDAL - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1997
 
Collapse 
06-Jan-1997
  
Collapse 
Ku-3/97 A ØKONOMIPLAN 1997-2000. ÅRSBUDSJETT 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/97 A MØTE MED STATSRÅD TURID BIRKELAND I ÅLESUND 12.01.97
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/97 A MØTEPLAN FOR 1997. NY HANDSAMING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/97 A INVITASJON TIL STATENS IDRETTSKONFERANSE 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/97 A KULTURKONFERANSEN FOR MØRE OG ROMSDAL HAUSTEN 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Feb-1997
  
Collapse 
Ku-10/97 A FJELLBAKKEN A/L I STRANDA KOMMUNE SOM FYLKESANLEGG - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ FYLKESTINGET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/97 A FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL DRIFT AV FYLKESIDRETTSANLEGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/97 A MELDING OM FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL STØRRE IDRETTSARRANGEMENT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/97 A MELDING OM YMSE IDRETTSTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-14/97 A MELDING OM PROSJEKTET "KULTUR OG PSYKISK HELSE" FOR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-15/97 A MELDING OM TILSKOT TIL KONSERTARRANGØR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-16/97 A SØKNAD OM TILSKOT TIL DOKUMENTARFILMEN "SVART SOL". SØKJAR MONA BENTZEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-17/97 A KUNST OG KULTURFORMIDLING I MØRE OG ROMSDAL. BRUK AV UNG KULTUR-MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/97 A GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ÅLESUND AKVARIUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/97 A NEDSETTING AV UTVAL FOR REVIDERING AV FARTYVERNPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/97 A ORGANISASJONSGJENNOMGANG - MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Mar-1997
  
Collapse 
Ku-23/97 A GODKJENNING AV VEDTEKTER OG SAMARBEIDSAVTALE FOR "STIFTELSEN FOLKEMUSIKKARKIVET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-24/97 A NYE VEDTEKTER FOR FYLKESGALLERIET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-25/97 A ÅRSRAPPORT 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/97 A NORSK KYSTKULTURSENTER, KRISTIANSUND - VIDAREFØRING AV "VÅGEN-PROSJEKTET" SOM STIFTELSE - FYLKESKOMMUNAL DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/97 A FORDELING AV TILSKOT TIL KUILTURVERNTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/97 A VEDTAK OM MELLOMBELS FREDING ETTER KULTURMINNELOVA §§ 15 OG 22.4 AV BYGSLA DEL AV GNR. 40, BNR. 3, SEVRINPLASSEN, VEIBERG I NORDDAL KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-29/97 A FYLKESDELPLAN FOR KYSTSTAMVEG NORDFJORDEID - VOLDA OG KORTBANEFLYPLASSMØNSTER i NORDFJORD OG PÅ SUNNMØRE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
21-May-1997
  
Collapse 
Ku-32/97 A STYRKING AV FYLKESKOMMUNEN SI ROLLE I FRAMTIDIG NORSK KULTURPOLITIKK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-33/97 A STATSTILSKOT TIL LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGG 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/97 A SPELEMIDLANE 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/97 A STATSTILSKOT TIL BIBLIOTEKLOKALER 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/97 A GODKJENNING SOM TILSKOTSBERETTIGA KULTURORGANISASJON / INSTITUSJON 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/97 A TILSKOT TIL KULTURFORMÅL 1997 - HOVEDFORDELING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/97 A ORIENTERING OM FORVALTNINGSANSVAR FOR STATLEG TILSKOTSORDNING I FYLKESKOMMUNANE TILSKOT TIL LOKALE INNVANDRARORGANISASJONAR OG INNVANDRARSTYRTE AKTIVITETAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-39/97 A BUDSJETTPOSTEN PROSJEKTMIDLAR TIL MUSEA FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-40/97 A UNG KULTUR MIDLANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-41/97 A STATLEG INVESTERINGSTILSKOT TIL NETTVERKSTILGANG FOR FOLKEBIBLIOTEKA 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Jun-1997
  
Collapse 
Ku-44/97 A FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL NVESTERING I FYLKESIDRETTSANLEGG 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-45/97 A INVESTERINGSTILSKOT TIL MUSEUMSBYGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-46/97 A OPPNEMNING AV RESSURSGRUPPE FOR NESSET PRESTEGARD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Sep-1997
  
Collapse 
Ku-49/97 A MILJØvernDEPARTEMENTET SI GODKJENNING AV: FYLKESDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 1996 - 99
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-50/97 A BIBLIOTEKTENESTE I HELSEINSTITUSJONAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-51/97 A ÅLESUND STRYKEKVARTETT FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/97 A TILSKOT TIL KULTURFoRMÅL 1997 - "KLAGESAKER" VEDK. GODKJENNING OG TIL-SKOTSFORDELING. NYE SØKNADER OG EVNT. RESTFORDELING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/97 A NORSK FJORDSENTER, GEIRANGER - INVITASJON TIL INNSKUDD AV AKSJEKAPITAL OG VIDERE SAMARBEID OM REALISERING AV PROSJEKTET.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-54/97 A KONFERANSAR HAUSTEN 1997 - DELTAKING FRÅ FYLKESKULTURUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-55/97 A STATLEG TILSKOT TIL LOKALE INNVANDRARORGANISASJONAR OG INNVANDRAR-STYRTE AKTIVITETAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-56/97 A KLAGE I SAMBAND MED STATLEGE INVESTERINGSTOLSKOT FOR FOLKEBIBLIOTEK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-57/97 A MØTEPLAN FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-58/97 A AMBULERING AV MØTESTAD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Oct-1997
  
Collapse 
Ku-61/97 A INFORMASJON OM STØRRE INVESTERINGSPROSJEKT 1997/1998 BRAATTHALLEN, SUNNMØRSHALLEN, SUNNMØRE MUSEUM, AKVARIEPARKEN OG IVAR AASEN-SENTERET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-62/97 A SPELEMIDLAR - TILDELING AV RENTEMIDLAR OG INNTREKTE SPELEMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-63/97 A KONFERANSEINNBYDINGAR - VURDERING AV DELTAKING FRÅ FYLKESKULTURUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-64/97 A SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTET "ETABLERING AV INTERNASJONALT SENTER I MOLDE" - BRUK AV STATLEG TILSKOT TIL INNVANDRARSTYRTE AKTIVITETAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-65/97 A MØTEPLAN FOR 1998 - ENDRING AV DATOAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-66/97 A FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETT FOR 1998 - FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Nov-1997
  
Collapse 
Ku-69/97 A PROSJEKT 97
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-70/97 A BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-71/97 A ARRANGØR AV FYLKESMØNSTRINGA UKM 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-72/97 A REGULERINGSPLAN FOR ÅLESUND SENTRUM. HØYRING FOR ANDRE GONG. FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, KULTURUTVALET.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-73/97 A MOTSEGN (INNSIGELSE) TIL REGULERINGSPLAN KLOKKERSUND, ÅLESUND KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-74/97 A SIGNALPROSJEKT KUNSTFORMIDLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-75/97 A KUNSTFORMIDLING - EVALUERING OG VIDAREFØRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-77/97 A STYREREPRESENTANT I DEI NYNORKSE FESTSPELA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1998
 
Collapse 
17-Feb-1998
  
Collapse 
Ku-10/98 A INVESTERINGSTILSKOT TIL MUSEUMSBYGG
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ku-11/98 A MILJØVERNDEPARTEMENTET SI GODKJENNING AV FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKVERKSEMDA I MØRE OG ROMSDAL, 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/98 A MOTSEGN (INNSIGELSE) TIL REGULERINGSPLAN KLOKKERSUND, ÅLESUND KOMMUNE - NY BEHANDLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/98 A UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING - FYLKESMØNSTRINGA 1998, DELTAKING
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ku-14/98 A VIKINGAR VEST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-15/98 A FYLKESKULTURKONFERANSEN 1998 - DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-16/98 A KURS / KONFERANSAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-17/98 A TEATERHJULET GÅR! IDESKISSE FRÅ "TEATRET VÅRT" OM TEATER-DRIFT I ÅLESUND OG BETRE UTNYTTING AV RESSURSANE I MOLDE OG RESTEN AV FYLKET. 1998 - 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/98 A INVESTERINGSTILSKOT TIL MUSEUMSBYGG
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-3/98 A ÅRSRAPPORT 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/98 A FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL DRIFT AV FYLKESIDRETTSANLEGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/98 A RÅDGJEVANDE UTVAL FOR FORMIDLING AV BILETKUNST OG KUNSTHANDVERK I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/98 A KULTURFORMIDLINGSPROSJEKTET - KULTURNISTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/98 A ATLANTERHAVSPARKEN - SØKNAD OM STATLEGE INVESTERINGSMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/98 A kULTURKONFERANSEN FOR MØRE OG ROMSDAL HAUSTEN 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/98 A SØKNADER OM TILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Mar-1998
  
Collapse 
Ku-20/98 A ARBEIDSGJEVARANSVAR FOR MUSEA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-21/98 A INVESTERINGSTILSKOT TIL MUSEUMSBYGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/98 A FORDELING AV TILSKOT TIL KULTURVERNTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-23/98 A HØyRINGSNOTAT OM FELLES NYTT RUNDSKRIV FRÅ KYRKJE-, UTDANNINGS- OG FORSKINGSDEPARTEMENTET OG MILJØVERN-DEPARTEMENTET OM FORVALTING AV KYRKJE, KYRKJEGARD OG KYRKJA SINE OMGJEVNADER SOM KULTURMINNE OG KULTURMILJØ
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-24/98 A FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNEVERNET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-25/98 A PROSJEKTMIDLAR TIL MUSEA I MØRE OG ROMSDAL 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/98 A KULTURTORGET - POLITISK DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
13-May-1998
  
Collapse 
Ku-29/98 A NORSK FORFATTARSENTRUM MIDT-NORGE. AVTALE OM REGIONALE DRIFTSTILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/98 A GODKJENNING SOM TILSKOTSBERETTIGA KULTURORGANISASJON/INSTITUSJON 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-31/98 A TILSKOT TIL KULTURFORMÅL 1998 - HOVUDFORDELING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-32/98 A SPELEMIDLANE 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-33/98 A STATSTILSKOT TIL BIBLIOTEK-LOKALER 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/98 A REGIONALE KULTURBYGG - STATUS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/98 A STATSTILSKOT TIL LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGG 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/98 A ENDRING/REVIDERING AV FYLKESTINGSMÅL FOR KULTUROMRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/98 A ÅRSKONFERANSE; NORSK KULTURFORUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/98 A STATLEG TILSKOT TIL LOKALE INNVANDRARORGANISASJONAR OG INNVANDRARSTYRTE AKTIVITETAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-39/98 A KOMPETANSEKRAV FOR BIBLIOTEKSJEFAR - ENDRING I FORSKRIFT TIL LOV OM FOLKEBIBLIOTEK. HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-40/98 A FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNEVERNET, STYRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-41/98 A PROSJEKT: IDRETT OG FRILUFTSLIV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-42/98 A INVITASJON FRÅ NORSK KULTURRÅD TIL NORDISK KONFERANSE "KULTUR GIR HELSE" 4. - 6. JUNI I FØRDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-43/98 A FLYTTING AV KULTURUTVALSMØTET I JUNI
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Jun-1998
  
Collapse 
Ku-46/98 A KYSTKULTURKONFERANSE I SAVOS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-47/98 A NAVE-PROSJEKTET, NORDSJØLØYPA OG DET NORDANTLANTISKE SAMARBEIDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-48/98 A NORDSUNDBRUA (STATENS VEGVESEN) - KRISTIANSUND KOMMUNE. FORSLAG OM FREDING - HØYRING JFR. LOV OM KULTURMINNER § 22.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-49/98 A UTKAST TIL FYLKESDELPLAN FOR FØREBYGGJANDE OG HELSEFReMJANDE ARBEID - "PÅ HELSA LAUS" - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-50/98 A FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STRØMSHOLMEN PÅ VEVANG I EIDE KOMMUNE. FRÅSEGN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-51/98 A UTBETALING AV STATSTILSKOT 1998 TIL STORDAL GRENDAHUS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/98 A MØRE OG ROMSDAL FYLKE SIN TUSENÅRSSTAD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/98 A LANDBRUKSMUSEET PÅ GJERMUNDNES
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Sep-1998
  
Collapse 
Ku-56/98 A SPELEMIDLANE 1998 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD FRÅ SOLEVÅG IL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-57/98 A SPELEMIDLANE 1998 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD FRÅ FISKARSTRAND IL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-58/98 A INVESTERINGSTILSKOT TIL FYLKESIDRETTSANLEGG 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-59/98 A PROSJEKTET: IDRETT OG FRILUFTSLIV. BUDSJETTENDRING OG FULLMAKTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-60/98 A OPPRETTING AV STIFTING FOR SEVRINBRAUTA PÅ VEIBERG I EIDSDAL, NORDDAL KOMMUNE. REPRESENTANT TIL STYRET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-61/98 A kONFERANSAR - DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-62/98 A NY VURDERING AV PRIORITERINGSLISTA, INVESTERINGSTILSKOT TIL MUSEUMSBYGG - LANDBRUKSMUSEET PÅ GJERMUNDNES
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-63/98 A INVESTERINGSTILSKOT TIL MUSEUMSBYGG - ISHAVSMUSEET AARVAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-64/98 A TEATRET VÅRT - HALVÅRSREKNESKAP - 1. HALVÅR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Oct-1998
  
Collapse 
Ku-67/98 A MØTEPLAN FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-68/98 A SØKNADER OM TILSKOT TIL SKJØTSEL/TILRETTELEGGING AV AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE; FORNMINNEOMRÅDET RASTARKALV, FREI KOMMUNE GRAVFELTET PÅ HORGHEIM, RAUMA KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-69/98 A SØKNAD OM GODKJENNING SOM TILSKOTSBERETTIGA KULTURORGANISASJON/INSTITUSJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-70/98 A FORSLAG TIL EINSKILDE ENDRINGAR I LOV AV 9. JUNI 1978 NR 50 OM KULTURMINNE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-71/98 A KONFERANSAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Nov-1998
  
Collapse 
Ku-74/98 A ARRANGØR AV FYLKESMØNSTRINGA UKM 2000, 2001 OG 2002.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-75/98 A SØKNAD OM GODKJENNING SOM TILSKOTSBERETTIGA KULTURORGANISASJON/INSTITUSJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-76/98 A Landbruksmuseet på Gjermundnes og Gjermundnes landbruksskule førebuing av ide-dugnad, val av representantar frå kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-79/98 A SØKNAD FRÅ INTERNASJONALT SENTER I MOLDE - STATLEG TILSKOT TIL INNVANDRARSTYRTE AKTIVITETAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-80/98 A TILDELING AV INNTREKTE SPELEMIDLAR I 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1999
 
Collapse 
10-Feb-1999
  
Collapse 
Ku-3/99 A ÅRSRAPPORT 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/99 A BUDSJETT 99. DISPONERING AV UTVIDA RAMME TIL KULTURFORMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/99 A BUDSJETT 1999. DISPONERING AV AUKA STATLEG RAMME TIL MUSEUMSFORMÅL I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/99 A FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL DRIFT AV FYLKESIDRETTSANLEGG 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/99 A SØKNAD OM TILSKOT TIL KULTURFORMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/99 A UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING - FYLKESMØNSTRINGA 1999 OG KULTURTORGET 1999 - DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/99 A ALTERNATIV KULTURHUSMODELL I MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Mar-1999
  
Collapse 
Ku-24/00 A OFFENTLEGHEIT I FORENINGAR, INSTITUSJONAR OG STIFTELSER
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
10-Mar-1999
  
Collapse 
Ku-12/99 A KULTURFORMIDLINGSPROSJEKTET - KULTURNISTA - VIDAREFØRING 1999 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/99 A FORDELING AV TILSKOT TIL KULTURVERNTILTAK 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-14/99 A FARTØYVERNPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - HØYRINGSUTKAST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-15/99 A VARSEL OM OPPSTART AV FYLKESPLANLEGGING - FYLKESDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 1999 - 2002 DEL: STORE IDRETTSANLEGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-16/99 A SØKNADER OM TILSKOT TIL KULTURFORMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-17/99 A KONFERANSAR - DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/99 A PROSJEKT "KULTURBUSSING"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
11-May-1999
  
Collapse 
Ku-21/99 A LIKESTILLINGSPLANEN - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/99 A FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNEVERNET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-23/99 A SØKNADER OM GODKJENNING SOM TILSKOTSBERETTIGA KULTURORG./INSTITUSJON OG VURDERING AV TIDLEGARE GODKJENNING (FRAMLEGG OM TILBAKETREKKING) SOM TILSKOTSBERETTIGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-24/99 A TILSKOT TIL KULTURFORMÅL 1999 - HOVUDFORDELING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-25/99 A STATSTILSKOT TIL BIBLIOTEKLOKALER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/99 A STATSTILSKOT TIL LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGG 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/99 A STATSTILSKOT TIL LOKALE INNVANDRARORG. OG FRIVILLEG VERKSEMD SOM BIDREG TIL FLEIRKULTURELT MANGFALD, DIALOG OG SAMHANDLING I LOKALSAMFUNNET STATSBUDSJETTET 1999 KAP. 521 POST 73
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/99 A FYLKESDELPLANSTATUS - GRUNNLAG FOR TILDELING AV SPELEMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-29/99 A SPELEMIDLANE 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/99 A UNDERSØKINGSPLIKT OG KOSTNADSDEKNING VED GRANSKING AV AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE, §§ 9 OG 10 I KULTURMINNELOVA. FORSLAG TIL ENDRA PRAKSIS/TILTAK - SØKNAD OM PRØVEPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-31/99 A STYRKA REGIONAL FORANKRING AV SKOLEKONSERTORDNINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-32/99 A FARTØYVERN, SAVOS-PROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-33/99 A SØKNAD OM STATSTILSKOT FRÅ KOMMUNAL- OG REGIONALDEP. KAP 551 POST 58 "REGIONALE SAMORDNINGSTILTAK" TIL KULTURFORMIDLINGSPROSJEKTET "KULTURNISTA"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/99 A KONFERANSAR - DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Jun-1999
  
Collapse 
Ku-37/99 A FARTØYVERNPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/99 A FREDING AV FYRSTASJONAR I MØRE OG ROMSDAL -HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-39/99 A REKNESKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-40/99 A KULTURNISTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Sep-1999
  
Collapse 
Ku-43/99 A HELSE OG SOSIALPLANEN - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-44/99 A PLANRAPPORTERING - KULTUROMRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-45/99 A AURE KOMMUNE - ENDRING AV REG.PLAN FOR TJELDBERGODDEN. PLASSERING AV OLJETREMINAL M.V. FRÅSEGN ETTER §| 27 -1 I PLAN OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-46/99 A FRÅSEGN TIL REG.PLAN FOR VÅGEN, KRISTIANSUND, MED MOTSEGN (INNSIGELSE)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-47/99 A GODKJENNING AV REVIDERTE VEDTEKTER FOR ISHAVSMUSEET AARVAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-48/99 A GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR GAMLE KVERNES BYGDEMUSEUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-49/99 A DISPONERING AV BUDSJETTRAMME TIL TUSENÅRSMARKERINGA (TUSENÅRSPROSJEKTER)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Oct-1999
  
Collapse 
Ku-52/99 A REKNESKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/99 A FYLKESKULTURKONFERANSEN 1999, POLITISK DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-54/99 A SKODJE KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FOR RIKSVEG 661 DIGERNES - straumen - STETTE. FRÅSEGN MED MOTSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Nov-1999
  
Collapse 
Ku-57/99 A VAL AV FYLKESKOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL STYRER, RÅD OG UTVAL PÅ KULTUROMRÅDET 1999 - 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-58/99 A "KULTURPLAN 2000" - VAL AV MEDLEMAR TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-59/99 A "KULTURPLAN 2000 - STATUS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-60/99 A AS REGIONTEATRET I MØRE OG ROMSDAL - ØKONOMISK SITUASJON OG NY AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-61/99 A BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-62/99 A MØTEPLAN FOR KULTURUTVALET ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-63/99 A OPPNEMNING AV MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES LIKESTILLINGSUTVAL FOR PERIODEN 1999 - 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-64/99 A FYLKESKULTURPRISEN 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2000
 
Collapse 
12-Jan-2000
  
Collapse 
Ku-3/00 A FORVALTNINGSPLAN FOR AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE I MØRE OG ROMSDAL. OPPSTART AV FØRSTE TRINN AV SKJØTSELSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/00 A FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL DRIFT AV FYLKESIDRETTSANLEGG 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/00 A FORDELING AV INNDREGNE SPELEMIDLAR M.M.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/00 A BRAATTHALLEN A/S, VAL AV STYREREPRESENTANT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Feb-2000
  
Collapse 
Ku-10/00 A NESSET PRESTEGARD. RESSURSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/00 A KULTURNISTA - VIDAREFØRING 2000 - 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/00 A STATSTILSKOT TIL BIBLIOTEKLOKALE 1999 - EKSTRATILDELING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/00 A BUDSJETT 2000. NY HANDSAMING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-14/00 A UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING - DELTAKING I FYLKESMØNSTRINGA 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/00 A MEDLEM TIL VAKSENOPPLÆRINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Mar-2000
  
Collapse 
Ku-17/00 A ST.MELD. NR. 22 (1999-2000)KJELDER TIL KUNNSKAP OG OPPLEVING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/00 A ST.MELD. NR. 14 IDRETTSLIVET I ENDRING (1999-2000)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/00 A FORSLAG FRÅ ARBEIDSGRUPPE TIL FAGLEG ORGANISERING AV NORSK KUNSTUTDANNING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/00 A FORDELING AV TILSKOT TIL KULTURVERNTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-21/00 A JUGENDSTILSENTERET I ÅLESUND. ETABLERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/00 A LEDSAGERBEVIS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-23/00 A FYLKESKULTURKONFERANSEN 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-24/00 A OFFENTLEGHEIT I FORENINGAR, INSTITUSJONAR OG STIFTELSER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
16-May-2000
  
Collapse 
Ku-27/00 A SPELEMIDLANE 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/00 A STATSTILSKOT TIL INNVANDRARORGANISASJONAR OG ANNA FRIVILLIG VERKSEMD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-29/00 A STATSTILSKOT TIL BIBLIOTEKLOKALE 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/00 A KULTURPLAN 2000 HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
29-May-2000
  
Collapse 
Ku-33/00 A SØKNADER OM GODKJENNING SOM TILKSOTSBERETTIGA KULTURORGANISASJON/INSTITUSJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/00 A TILSKOT TIL KULTURFORMÅL 2000 - HOVUDFORDELING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/00 A OMSTILLING 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/00 A STATSTILSKOT TIL LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGG 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/00 A BUDSJETT 2000. DISPONERING AV AUKA STATLEG RAMME TIL MUSEUMSFORÅL I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/00 A REKNESKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Sep-2000
  
Collapse 
Ku-41/00 A MILJØVERNDEPARTEMENTETS KULTURMINNEKONFERANSE FOR FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-42/00 A FYLKESKONFERANSEN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-43/00 A KULTURINSTITUSJONAR OG FORHOLDET TIL OFFENTLIGHETSLOVEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-44/00 A FORDELING AV RENTEMIDLAR OG INNDREGNE MIDLAR TIL IDRETTSANLEGG ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-45/00 A FORDELING AV TILSKOT TIL KULTURVERNTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-46/00 A TILSKOT TIL KULTURFORMÅL - DRØFTING AV TILSKOTSORDNINGANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Oct-2000
  
Collapse 
Ku-49/00 A TILSKOT TIL KONSERVERINGSTILTAK, REGIONMUSEA - BUDSJETT 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-50/00 A TILSKOT TIL KULTURVERNTILTAK. OMDISPONERING AV UBRUKTE MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-51/00 A SØKNADER OM TILSKOT TIL KULTURFORMÅL - DISPONERING AV RESTMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/00 A NY AVTALE MED RIKSKONSERTANE OM REGIONALT ANSVAR FOR SKOLEKONSERTAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/00 A ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-54/00 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT I RÅDET FOR STIFTELSEN FALSTADSENTERET
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ku-55/00 A KONFERANSE OM SENTERSTRUKTUR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-/00 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT I RÅDET FOR STIFTELSEN FALSTADSENTERET
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Nov-2000
  
Collapse 
Ku-58/00 A TILSKOT TIL KULTURVERNTILTAK. OMDISPONERING AV UBRUKTE MIDLAR. (2. GONG I ÅR 2000)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-59/00 A MØTEPLAN FOR KULTURUTVALET 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-60/00 A BUDSJETT 2001 OG ØKONOMIPLAN 2001 - 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-61/00 A STATLEGE TILSKOT TIL KULTURVERNTILTAK - FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETT 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-63/00 A ULSTEIN SENTRUM, FORRETNINGSGÅRDEN, GNR 8,BNR 59,60,219, ULSTEIN KOMMUNE. MINDRE VESENTLEG REGULERINGSENDRING. FRAMLEGG MED FORSLAG TIL VEDTAK OM MOTSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2001
 
Collapse 
13-Feb-2001
  
Collapse 
Ku-3/01 A FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL DRIFT AV FYLKESIDRETTSANLEGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/01 A MOLDE INTERNASJONAL JAZZFESTIVAL. ETABLERING SOM KNUTEPUNKTINSTITUSJON OG VAL AV MEDLEM TIL STYRET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/01 A MAGASINSITUASJONEN FOR FYLKESFOTARKIVET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/01 A "BRUK FRIHETEN". KS-RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE FOR KULTUR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/01 A KONFERANSAR/ARRANGEMENT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Mar-2001
  
Collapse 
Ku-10/01 A OPERAEN I KRISTIANSUND. NY ORGANISERING OG AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/01 A BUDSJETT 2001. DISPONERING AV MIDLAR TIL MUSEUMSFØREMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/01 A ÅRSRAPPORT 2000. KULTUR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/01 A MØTE OM MUSEUMSORGANISERING OG MUSEUMSDRIFT (UTVIKLINGSBEHOV) I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-May-2001
  
Collapse 
Ku-16/01 A FORDELING AV TILSKOT TIL KULTURVERNTILTAK. STATSBUDSJETTET 2001, KAPITTEL 1429 POST 60 REGIONALE KULTURMINNETILTAK.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-17/01 A STATSTILSKOT TIL FREDA BYGG OG ANLEGG 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/01 A SØKNADER OM GODKJENNING SOM TILSKOTSBERETTIGA KULTURORGANISASJON / INSTITUSJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/01 A TILSKOT TIL KULTURFORMÅL 2001 - HOVUDFORDELING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/01 A STATSTILSKOT TIL FRIVILJUG VERKSEMD SOM MEDVERKAR TIL FLEIRKULTURELT MANGFALD, DIALOG OG SAMHANDLING I LOKALSAMFUNN. STATSBUDSJETTET ÅR 2001 KAP. 521, POST 73.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-21/01 A TUSENÅRSPROSJEKTET BASE-CAMP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/01 A LANDSKONFERANSE 19. - 20.06.01 I ÅLESUND OM TUSENÅRSSTADER I FYLKA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Jun-2001
  
Collapse 
Ku-25/01 A SPELEMIDLANE 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/01 A STATSTILSKOT TIL LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGTG 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/01 A ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/01 A KULTURNISTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-29/01 A FYLKESKULTURKONFERANSEN FOR MØRE OG ROMSDAL 2001 - DELTAKING FRÅ FYLKESKULTURUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/01 A STATSTISLKOT TIL FREDA BYGG OG ANLEGG 2001. TILLEGG
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-30/01 A STORTINGSMELDING 22(1999-2000) SØKNAD OM TILSKOT TIL MAGASIN I MØRE OG ROMSDAL FRÅ STATSBUDSJETTET 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-31/01 A STATSTISLKOT TIL FREDA BYGG OG ANLEGG 2001. TILLEGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Sep-2001
  
Collapse 
Ku-34/01 A FARTØYVERNPLAN FOR SAVOS-FYLKA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/01 A SPELEMIDLANE 2001 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD FRÅ A/L SKARBAKKENE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/01 A SPELEMIDLANE 2001 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD FRÅ MÅNDALEN IDRETTSLAG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/01 A FORDELING AV RENTEMIDLAR OG INNDREGNE MIDLAR TIL IDRETTSANLEGG ÅR 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/01 A RETNINGSLINER FOR ARBEID MED PRIVATARKIV. HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-39/01 A KONFERANSAR HAUSTEN 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-40/01 A SIKRINGSTILTAKI - NORDMØRE MUSEUM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-41/01 A JUSTERINGT AV MØREMUSIKARSATSAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-42/01 A FORDELING AV RENTEMIDLAR TIL KULTURBYGG ÅR 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-43/01 A SØKNADER OM TILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-44/01 A KULTURSAMARBEID VESTLANDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-/01 A SPELEMIDLANE 2001 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD FRÅ MÅNDALEN IDRETTSLAG
   
Innstilling
 
Collapse 
29-Sep-2001
  
Collapse 
Ku-47/01 A ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-48/01 A MOTSEGN MOT DELAR AV REGULERINGSPLAN FOR SJURSVIKA, KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Nov-2001
  
Collapse 
Ku-51/01 A GODKJENNING AV FYLKESDELPLAN FOR KULTUR - KULTURPLAN 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/01 A AUKA SATSING PÅ KULTURMINNEFORVALTNING I KOMMUNESEKTOREN. HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/01 A NASJONAL UTGREIING OM ORKESTERFELTET. HØYRINg
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-54/01 A OMDISPONERING AV MIDLAR FRÅ AUKA STATLEG RAMME TIL MUSEUMSFØREMÅL I MØRE OG ROMSDAL. TILSKOT TIL ETABLERING AV SMIE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-55/01 A JUGENDSTILSENTERET I ÅLESUND. SØKNAD OM UTVIDA INVESTERINGSTILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-56/01 A BUDSJETT 2002 OG ØKONOMIPLAN 2002 - 2005
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-57/01 A MØTEPLAN FOR KULTURUTVALET ÅR 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-58/01 B
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ku-58/01 B FYLKESKULTURPRISEN 2001
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ku-59/01 A TILSKOT TIL REGIONALE KULTURMINNETILTAK FJERNA I FORSLAG TIL STATSBUDSJETT - FRÅSEGN.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-60/01 A DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2002
 
Collapse 
12-Feb-2002
  
Collapse 
Ku-10/02 A TILSKOT TIL SMEDLÆRLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/02 A DELVIS DISPONERING AV TILSKOTSRAMME FOR 2002 TIL FRIVILLIG VERKSEMD / FRIVILLIGE ORGANISASJONAR / PROSJEKTTILTAK M.M.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-3/02 A ÅRSRAPPORT 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/02 A Fylkeskommunalt tilskot til Drift av fylkesidrettsanlegg 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/02 A Søknad om status som fylkesidrettsanlegg
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/02 A KULTURFORSKNING. FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/02 A ST.MELD. 22 (1999 – 2000) OG MUSEUMSORGANISERING I MØRE OG ROMSDAL. DOKUMENT TIL HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/02 A VIDARE ARBEID MED ST.MELD.22 (1999-2000) OG PLANLEGGING AV KUNSTMUSEUM FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/02 A SØKNAD OM TILSKOT TIL EIT KARTLEGGINGSPROSJEKT FOR PRIVATARKIV I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Mar-2002
  
Collapse 
Ku-14/02 A "EIT NYTT LØFT. FYLKESBIBLIOTEKET – revitalisert IKKJE UTRANGERT." HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-15/02 A KULTURNISTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-16/02 A NAVE NORTRAIL - NORDSJØLØYPA. FYLKESKOMMUNAL DELTAKING I INTERNASJONALT PROSJEKT UNDER EU SITT INTERREG IIIB PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-17/02 A BUDSJETT 2002 FOR KULTURAVDELINGA - OVERSIKT OVER BUDSJETTRAMMER PÅ utvals- og TENESTEOMRÅDER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/02 A RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL FRIVILLIG VERKSEMD / FRIVILLIGE ORGANISASJONAR FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/02 A FORDELING AV ymse TILSKOT 2002 - JUSTERING AV DRIFTSTILSKOT PÅ ØYREMERKA POST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
15-May-2002
  
Collapse 
Ku-22/02 A STORTINGSMELDING 22(1999-2000) OG NYE GREP INNAN ABM-OMRÅDET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-23/02 A SPelemidlane 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-24/02 A Statstilskot til lokale og regionale kulturbygg 2001.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-25/02 A FYLKESKOMMUNANE SI FRAMTIDIGE ROLLE I FORVALTNING AV SPELEMIDLANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/02 A ARBEID VIDARE FOR Å SIKRE FYSISK AKTIVITET FOR ALLE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/02 A NASJONAL KONFERANSE OM NATUR- OG KULTURLANDSKAPET SINE SAMFUNNSVERDIAR - NORGES NATUR OG KULTURLANDSKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Jun-2002
  
Collapse 
Ku-30/02 A NOU 2002 FORTID FORMER FRAMTID. HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-31/02 A STATstilskot til freda bygg og anlegg 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-32/02 A søknad om fylkeskommunal garanti for lån til rehabilitering av A/L skarbakkene
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-33/02 A ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/02 A DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - UTTALE TIL NASJONAL UTVIKLINGSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Sep-2002
  
Collapse 
Ku-37/02 A Spelemidlane 2002 - klage på vedtak om avslag på søknad frå kristiansund tennisklubb.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/02 A Spelemidlane 2002 - klage på vedtak om avslag på søknad frå vestnes kommune – øverås grusbane.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-39/02 A Spelemidlane 2002 - klage på vedtak om avslag på søknad frå L/L slettegjerdet garderobebygg
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-40/02 A Konferansar hausten 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-41/02 A NOU 2002:8 ETTER ALLE KUNSTENS REGLER - EN UTREDNING OM SCENEKUNST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-42/02 A nASJONAL PLAN FOR PRODUKSJON OG FORMIDLING AV OPERA OG BALLETT HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-43/02 A "Kulturregion Vestlandet"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Oct-2002
  
Collapse 
Ku-47/02 A ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-48/02 A MØTEPLAN 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Nov-2002
  
Collapse 
Ku-51/02 A LOV OM FOLKEBIBLIOTEK. HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/02 A KULTURTILSKOT - RAPPORTERING OG EVALUERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/02 A ETABLERING AV MUSEUMSREGIONANE SUNNMØRE, ROMSDAL OG NORDMØRE. INTENSJONSAVTALAR OG VEDTEKTER .
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/02 A KULTURTILSKOT - RAPPORTERING OG EVALUERING
   
Innstilling
  
Collapse 
Ku-54/02 A OPPNEMNING AV STYRE FOR DEI TRE KONSOLIDERTE MUSEUMSEININGANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-55/02 A BUDSJETT 2003 OG ØKONOMIPLAN 2003 - 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-56/02 A KULTURBÅTEN - EIT FLYTANDE KULTURHUS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2003
 
Collapse 
04-Feb-2003
  
Collapse 
Ku-3/03 A BUDSJETT 2003 - JUSTERING AV BUDSJETTRAMMENE FOR MUSEA OG ANDRE DRIFTSTILSKOT PÅ ØYREMERKA POST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/03 A Fylkeskommunalt tilskot til Drift av fylkesidrettsanlegg 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Mar-2003
  
Collapse 
Ku-10/03 A FYLKESKULTURKONFERANSEN 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/03 A KULTURUTVALET TIL SUNNDAL KULTURFESTIVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/03 A Sundbergutvalget sin rapport om framtidig bruk av spelemidlar til idrettsformål
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/03 A ÅRSRAPPORT KULTUR 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-14/03 A MOTSEGN MOT REGULERINGSPLAN FOR POLITIMESTER BENDIXSENS GATE 15 (ESSO-TOMTA) på Kirklandet i Kristiansund
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/03 A KULTUR- OG NETTVERKSUTVIKLING I VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/03 A VEDTEKTER FOR FORVALTNING OG BRUK AV MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SITT KULTURFOND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/03 A KULTURPOLITISK STRATEGIARBEID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
14-May-2003
  
Collapse 
Ku-17/03 A SPELEMIDLANE 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/03 A ENDRING AV RETNINGSLINER FOR FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/03 A Kunstmuseum for Møre og Romsdal. Førebels proGRAM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/03 A FYLKESKOMMUNEn som koordinator i det førebyggande helsearbeidet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-21/03 A Orientering om Prosjekta: "Jakta på det regionale menneske" og "Kultur og næring" - Møreforsking
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/03 A Galerie Tafjord AS (s.u.s.), TAFJORD I NORDDAL KOMMUNE – SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM TILSKOT/AKSJEKAPITAL.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-23/03 A STATSTILSKOT TIL FREDA BYGG OG ANLEGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-24/03 A STIFTINGA BJØRNSONFESTIVALEN – SØKNAD OM FORNYING AV STIFTINGSKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Jun-2003
  
Collapse 
Ku-27/03 A spelemidlar til lokale og regionale kulturbygg
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/03 A ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-29/03 A FYRSTASJONAR - BEVARING, BRUK OG VidareUTVIKLING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/03 A SKISSE TIL PROGRAM FOR KULTURSATSING I REGI AV VESTLANDSRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Sep-2003
  
Collapse 
Ku-33/03 A utviding av aksjekapitalen for braatthallen as
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/03 A SPELEMIDLANE 2003 – KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM MIDLAR TIL REHABILITERING AV HEIDBANA M/LYSANLEGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/03 A Spelemidlane 2003 - klage på vedtak om avslag på søknad om midlar til rehabilitering dusjar, og garderobar i herøyhallen.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/03 A SPELEMIDLANE 2003 - klage på vedtak om avslag på søknad om midlar til rehabilitering av grusbana på langereiten stadion
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/03 A Spelemidlane 2003 - klage på storleiken på tilsegn om spelemidlar til skarbakken AL - lagerbygg.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/03 A Spelemidlane 2003 - klage på vedtak om avslag på søknad om midlar til klubbhus i furulia for isfjorden il.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-39/03 A kulturbyggmidlane 2003 - klage på avslag på søknad om midlar til torjulvågen skole og grendahus.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-40/03 A kulturbyggmidlane 2003 - klage på avslag på søknad om midlar til rehabilitering av amfi herøy kulturhus.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-41/03 A MØRE OG ROMSDAL KUNSTMUSEUM BYGGJEPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-42/03 A SØKNAD OM PROSJEKTMIDLAR TIL DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MØRE OG ROMSDAL : ”DET MANGFALDEGE SPRÅKET”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Oct-2003
  
Collapse 
Ku-45/03 A omfordeling av spelemidlar frå tursti larsnesskogen til ballbinge larsnes skule.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-46/03 A ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-47/03 A KOMPETANSESENTER NORDVEST VOLDA søknad om tilskot til fase 3
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-48/03 A Deltaking fylkeskulturkonferansen for møre og romsdal 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Nov-2003
  
Collapse 
Ku-51/03 A Møteplan 2004 og skisse for opplæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/03 A Budsjett 2004 og økonomiplan 2004 - 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/03 A VESTFORM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-54/03 A Møre og Romsdal Kunstmuseum - forprosjekt
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-55/03 A OPPNEMNING av MEDLEMER TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES LIKESTILLINGSUTVAL 2003-200
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2004
 
Collapse 
23-Jan-2004
  
Collapse 
Ku-4/04 A JUSTERING AV BUDSJETTRAMMENE FOR TILSKOT OG fastsetting av tilskot frÅ FAST/ØYREMERKA BUDSJETTPOST
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/04 A Kulturfond for Møre og Romsdal. Disponering av avkasting for 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/04 A Driftsmidlar til fylkesidrettsanlegg 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/04 A St.meld.48(2002-2003) Kulturpolitikk fram mot år 2014. Fråsegn frå Vestlandsrådet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/04 A St.meld.48(2002-2003) Kulturpolitikk fram mot år 2014. Fråsegn frå Møre og Romsdal fylke.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/04 A Konferansar 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Mar-2004
  
Collapse 
Ku-12/04 A ÅRSRAPPORT 2003 - KULTUR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/04 A PRIORITERING SPELEMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-14/04 A MOTSEGN TIL ALTERNATIVT PLANFRAMLEGG OSNESSANDEN-OSHAUGEN, ULSTEIN KOMMUNE.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-15/04 A STORTINGSMELDING 22(1999-2000) ”KJELDER TIL KUNNSKAP OG OPPLEVING”. RAPPORTERING FRÅ KONSOLIDERINGSARBEIDET FOR MUSEA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-16/04 A DEI REGIONALE FORVALTNINGSOPPGÅVENE I KULTURMINNEVERNET. DELEGERING AV MYNDE I AREAL- OG UTBYGGINGSSAKER.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-17/04 A NÆRINGSRETTA KULTURTILTAK ELLER KULTURBASERT NÆRINGSUTVIKLING - PRINSIPP FOR DISPONERING AV AUKA RAMME
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/04 A SUPPLERINGSVAL NORDMØRE MUSEUM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-May-2004
  
Collapse 
Ku-21/04 A SPELEMIDLANE 2004 TIL IDRETTSFORMÅL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/04 A STATSTILSKOT TIL FREDA BYGG OG ANLEGG 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-23/04 A LANDBRUKSMUSEET PÅ GJERMUNDNES. FRAMTIDIG ORGANISERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-24/04 A OMDANNING AV STIFTELSEN JUGENDSTILSENTERET TIL STIFTELSEN ARteS MARIS - VEDTEKTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-25/04 A MØRE OG ROMSDAL KUNSTMUSEUM. FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/04 A MELLEMVÆRFTET I KRISTIANSUND. FRAMTIDA SOM FARTØYVERNSENTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/04 A NORGE 2005. HUNDREÅRSMARKERINGAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/04 A KULTURUTVALSMØTE OG VIKTIGE MØTEPLASSAR FOR KULTURUTVALET.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Jun-2004
  
Collapse 
Ku-31/04 A PLAN FOR KULTURSEKKEN I MØRE OG ROMSDAL 2004 - 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-32/04 A SAMARBEID OM VERKSTAD FOR KULTURPRODUKSJON I VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-33/04 A STATSTILSKOT TIL LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/04 A OPPNEMNING AV STYREMEDLEM FOR BJØRNSONFESTIVALEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/04 A ATLANTEN KUNSTISBANE A/S. INNBYDING TIL AKSJETEIKNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/04 A TERTIALRAPPORT KULTUR - 1. TERTIAL 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/04 A KULTURPLANLEGGING FOR MØRE OG ROMSDAL 2005 - 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/04 A MOTSEGN TIL FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR GEILENESET, ULSTEINVIK I ULSTEIN KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Sep-2004
  
Collapse 
Ku-41/04 A MØRE OG ROMSDAL KUNSTMUSEUM. FRAMDRIFT OG BEMANNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-42/04 A NÆRINGSRETTA KULTURTILTAK OG BRUK AV RAMME LØYVD I FYLKESTINGET I DESEMBER 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-43/04 A OMDANNING AV STIFTELSEN JUGENDSTILSENTERET TIL STIFTELSEN ARTES MARIS. ETABLERING AV STYRENDE ORGAN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-44/04 A FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKKEN FOR MØRE OG ROMSDAL 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-45/04 A SPELEMIDLANE 2004 – KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM MIDLAR TIL BALLBINGE VED GJERDSVIKA SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-46/04 A ØKONOMIRAPPORT 1. HALVÅR 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Oct-2004
  
Collapse 
Ku-49/04 A TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2004 - KULTUR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-50/04 A HUNDREÅRSJUBILEET NORGE 2005 - TILSKOT TIL UTVIKLINGSTILTAK PÅ KULTUROMRÅDET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-51/04 A STORTINGSMELDING OM KULTUR OG NÆRING - INNSPEL TIL ARBEIDET FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/04 A MØREMUSIKARANE. NYE SATSAR FOR UTFØRTE TENESTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/04 A MØTEPLAN 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Nov-2004
  
Collapse 
Ku-56/04 A FYSISK AKTIVITET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-57/04 A Desentralisert ordning for tilskot til kulturhus - retningslinjer
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-58/04 A PRIVATARKIVPROSJEKTET 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-59/04 A BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-60/04 A Internasjonalt arbeid i Møre og Romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-62/04 A UTVIKLINGSKONTRAKT MED ORKIDÈ (KOMMUNANE PÅ NORDMØRE) – DELFINANSIERING FRÅ KULTURFONDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2005
 
Collapse 
02-Feb-2005
  
Collapse 
Ku-3/05 A Budsjett 2005 - Budsjettrammene for tilskot og fastsetting av tilskot frå fast/øyremerka post INNLEIING I sak T 74/04 ”Økonomiplan for Møre og Romsdal 2005 – 2008 med budsjett for 2005” blei rammene for kulturavdelinga sitt budsjett vedteke. Samla ramme for ymse frie (udisponerte) tilskotsmidlar (både til drift og prosjekt) er for 2005 på om lag kr 1.900.000 (ramme 57/tenesteområde 7901). Dette er den frie ramma som kulturutvalet fastsetter bruken av og som det f.o.m. 2002 er delegert til administrasjonen å fordele. Vi har imidlertid praksis for at kulturutvalet gjer vedtak om overføringar (tilskot) frå det vi kallar fast/øyremerka post på tilskotsbudsjettet. Budsjettramma nemnt ovanfor inneheld ikkje tilskotsbeløp knytt opp til avtalar eller kor det tidlegare er fasett løyving over fast/øyremerka post. VURDERING OG KOMMENTARAR Rammesituasjonen for 2005-budsjettet Budsjettet for 2005 fekk i den ordinære handsaminga hausten 2004 betydelege kutt i rammene. I tillegg har vi ein uavklara situasjon knytt til rekneskapen for 2004. Kulturavdelinga vil få eit meirforbruk som vi må etablere ein beredskap på å handtere. Konkrete tal kan ikkje leggjast fram enno sidan rekneskapen ikkje er avslutta. Eit av tiltaka vil vere å ta atterhald på ein del disposisjonar som gjeld tilskotsporteføljen. Kulturdirektøren vil komme attende med ny sak når rammesituasjonen er meir eksakt avklara. Den saka vil kome i kulturutvalet sitt møte i mai eller juni. Musea I samband med konsolideringsarbeidet (ABM-prosessen) og etableringa av dei nye museumsregionane er tilpassinga av budsjettrammene som blei gjort i 2003 vidareført, samstundes som det er teke høgde for den endringa som Kultur- og kyrkjedepartementet (KKD) har gjort f.o.m. 2004, nemleg at statstilskotet vert fordelt/sendt direkte til dei nye museumsregionane. Dette gjeld også Ålesund Akvarium (Atlanterhavsparken). Norsk Møbelfaglig Senter i Sykkylven er frå 2005 konsolidert med Sunnmøre Museum. Men Ålesund Akvarium, som ikkje er med i dei konsoliderte regionmusea, får sitt tilskot frå staten fordelt av ABM-utvikling (KKD sitt direktorat for arkiv, bibliotek og museum). Kulturdirektøren viser til prosessen og dokumenta knytt til museumsreforma, samt statsbudsjettet for 2005, og vil i tråd med dette gjere framlegg om at musea sine driftstilskot vert fordelt som 3 store rammebeløp frå fylket. Dvs. ei driftsramme for kvar av regionane Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. I tillegg vert det fordelt fylkestilskot direkte til Ålesund Akvarium (Atlanterhavsparken). I 2004 vart det gjort ein feil ved at tilskotet til Folkemusikkarkivet blei lagt inn i ramma for Sunnmøre Museum. Denne feilen er no retta opp og fylkestilskotet er spesifisert som eiga ramme inntil vidare. Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal (i Volda) har ikkje fått avklart sin situasjon i høve konsolideringsprosessen enno. Det blir teke initiativ til å avklare dette så snart arbeidssituasjonen i høve andre prioriterte oppgåver gjer det mogleg. ./. Kulturdirektøren viser til vedlegg som gir skjematisk oversikt over framlegget til førebelse budsjettrammer og museumstilskot frå fylket for 2005. Tilskota for 2004 går også fram av oversikta. Oversikta viser dessutan dei statlege rammene for driftstilskot til musea i Møre og Romsdal i 2005. Unntaket er Ålesund Akvarium kor vi ikkje har motteke noko stadfesting av tilskotsbeløpet. Fylket si driftsramme til Møre og Romsdal Kunstmuseum er kr 1.250.000 i 2005. I tillegg har kulturutvalet løyvd ei ekstra driftsramme for oppstartsåret på kr 800.000 som er dekt over kulturfondet. Ymse tilskot på fast/øyremerka post ./. Det vises til vedlegg som gir oversikt over tilskotsmottakarar på fast/øyremerka post. Vedlagt følgjer også eit notat som gir oversikt over organisasjonar og institusjonar som har kome med søknad eller innspel knytt til fordeling av tilskot for 2005. Dette notatet er det same som blei lagt fram for kulturutvalet knytt til budsjetthandsaminga i møtet den 22. nov. 2004. Kulturdirektøren vurderer det som naudsynt å ikkje gjere noko disposisjonar i høve auka løyvingar og/eller nye løyvingar for tilskotsmottakarar på fast/øyremerka post. Dette grunna den uavklara budsjettsituasjonen for 2005. Det at ein tilskotsmottakar står på fast/øyremerka post betyr m.a. at eit slikt driftstilskot ikkje er til vurdering når ”ymsefordelinga” skal gjerast etter fristen 1. mars. Det fører også til at tilskotsnivået blir noko meir forutsigbart for tilskotsmottakaren. Vidare så reduserer det papirmengda og arbeidsinnsats m.o.t. skriving og handsaming av søknadar. Tilskotsmottakarane på fast/øyremerka post treng nemleg ikkje søke årleg, med unntak når dei eventuelt ønskjer å få ny vurdering av tilskotsnivået sitt. Slik vurdering kan sjølvsagt fremjast av kulturdirektøren eller kulturutvalet uavhengig av om det kjem søknad/innspel eller ikkje. Framlegget frå kulturdirektøren er altså at alle tilskot på ordninga fast/øyremerka post blir førebels fastlagt til å vere lik tilskotsnivået for 2004. Jf vedlagte oversiktsskjema (4 stk) som viser kven dette gjeld og kva for tilskotsnivå. Dette gjeld ikkje dei verksemdene som får sitt tilskot fastlagt etter avtale mellom stat, fylke og kommune. Det er, m.a. i samråd med fylkesrevisjonen, utarbeidd generelle krav til rapportering og rett til innsyn i bruken av tilskotsmidlar frå fylket til frivillige organisasjonar, institusjonar m.fl. Dette vil sjølvsagt gjelde også for dei som får tilskot frå fast/øyremerka post. Kulturdirektøren ber, ut frå erfaringar den seinare tid, kulturutvalet presisere nokre av føresetnadane for utbetaling av tilskot. Dette gjeld opplysning om org.nr. og kravet om å synleggjere i ymse dokument at fylket yter tilskot. Kulturdirektøren rår fylkeskulturutvalet til å gjere slikt v e d t a k : 1. Fylkeskulturutvalet sluttar seg til kulturdirektøren sitt framlegg til fordeling av driftstilskot frå Møre og Romsdal fylke til musea i 2005. Dette gir følgjande driftstilskot: · Nordmøre Museum kr 2.175.000. · Romsdalsmuseet kr 1.770.000. · Sunnmøre Museum kr 3.984.000. · Ålesund Akvarium kr 985.000. · Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal kr 90.000. · Møre og Romsdal Kunstmuseum kr 1.250.000. · Til disposisjon (reserveramme) kr 641.000. 2. Fylkeskulturutvalet sluttar seg til kulturdirektøren sitt framlegg om driftstilskot for 2005 til ymse institusjonar/organisasjonar/verksemder på fast/øyremerka tilskotspost slik det går fram av dei vedlagte oversiktene (jf vedlegg 1-4) og utgreiinga i saksframlegget. Fylket sitt tilskot til idretten i Møre og Romsdal (Møre og Romsdal Idrettskrets) blir vidareført med ein samla sum. Det vert stilt krav om at minimum 50 % av tilskotet skal gå til Møre og Romsdal idrettskrins, og det skal være eit klart fokus på integrering og anlegg (jf sak Ku – 56/04). 3. Løyvingane i pkt 1 vert dekt over ramme 54 (teneste 7600). Løyvingane i pkt 2 vert dekt over ramme 55 (teneste 7712), ramme 56 (teneste 7752, 7753 og 7754) og ramme 57 (teneste 4601 og 7901). 4. Dei generelle krava til rapportering og retten til innsyn i bruken av tilskotsmidlane vert som før lagt til grunn for alle tilskotsmottakarane. Jf retningsliner og føresetnader for tilskot frå Møre og Romsdal fylke. Fylkeskulturutvalet presiserar at institusjonar og organisasjonar m.v. må gi opplysning om org.nr. for å få tilskot utbetalt. Det er også ein føresetnad at tilskotsmottakarane gjer synleg i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande at verksemda har motteke tilskot frå Møre og Romsdal fylke. 5. Kulturdirektøren legg fram ny sak i 1. halvår 2005 om tilskotsrammene når budsjettsituasjonen for 2005 er nærare avklart. Dette skal seinast skje på junimøtet til fylkeskulturutvalet.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/05 A Driftsmidlar til fylkesidrettsanlegg 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/05 A Vurdering/evaluering av retningsliner og arbeidsrutiner for tilskotsforvalting i kulturavdelinga
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/05 A Driftstilskot 2005 til M/S Hindholmen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Mar-2005
  
Collapse 
Ku-10/05 A Kulturfondet for Møre og Romsdal - Disponering av avkastning
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/05 A Kulturbasert næringsutvikling / Næringsretta kulturtiltak – Rapportering for 2004 Kulturdirektøren viser til fylkestinget si handsaming av budsjettet for 2004 / økonomiplan for 2004 – 2007 der det blei vedteke å auke ramma til kultur med 1 mill. kr. Rammeauken skulle gå til satsing på ”næringsretta kulturtiltak” eller ”kulturbasert næringsutvikling” slik formuleringane var i framlegga til fylkestinget. Kulturutvalet følgde opp denne løyvinga både i sak Ku – 17/04 og sak Ku – 42/04. Det vises til desse sakene og vedtaka kulturutvalet har gjort. Eg finn det ikkje naudsynt å ha desse saksdokumenta som trykte vedlegg til denne saka. Sidan denne satsinga og konkrete løyvinga kom gjennom eit politisk initiativ, og som rammeauke med øyremerking til ei ny innretning på vår tilskotsportefølje, finn kulturdirektøren det formålstenleg å legge fram orienteringssak om bruken av midlane i 2004. Rapporteringa bør også sjåast i samanheng med det forhold at denne satsinga er følgt opp av fylkestinget med ei løyving på kr 500.000 i kulturbudsjettet for 2005. Det vert vist til sak Ku – 12/05 A kor disponering av løyvinga for 2005 er lagt fram. Rammeauken på 1 mill. kr i 2004 er disponert slik: · Kr 200.000 til prosjektet ”På tur med Geitbåten” på Nordmøre (+ kr 50.000 i finansieringssamarbeid med regional- og næringsavdelinga i fylket). · Kr 200.000 til reiselivsprosjekt / produktutvikling ved Atlanterhavsparken i Ålesund (+ kr 200.000 i finansieringssamarbeid med regional- og næringsavdelinga i fylket). · Kr 200.000 til EU – prosjektet ”Nave Nortrail” / Nordsjøløypa (her kjem midlar frå EU / Interreg – programma i tillegg, samt i noko beskjeden grad midlar frå lokale partar i prosjektet). · Kr 300.000 til brygge- og bygningsprosjektet ”Tollboden” i Kristiansund (her er det finansieringssamarbeid med Norsk Kulturråd, kr 1 mill., og Kristiansund kommune kr 300.000). · Kr 50.000 til prosjektet ”Den store hesteferda” på Sunnmøre og i Romsdal – ”Intersogelagssamarbeid” m.a. med NRK-program (+ kr 50.000 i finansieringssamarbeid frå regional- og næringsavdelinga og kr 25.000 frå landbruksavdelinga). · Kr 25.000 til filmprosjekt om Kvalstasjonen på Nyhamna / Aukra (i samarbeid med Aukra kommune og private interesser). · Kr 25.000 til konferanse- / kursprogrammet ”Kultur – Natur – Reiseliv” (fagleg og økonomisk samarbeid med regional- og næringsavdelinga og Innovasjon Norge i Møre og Romsdal). For tre av prosjekta ligg det føre skriftleg rapport om erfaringar og resultat. Dette gjeld prosjektet ”På tur med Geitbåten”, prosjektet ved Atlanterhavsparken i Ålesund og prosjektet ”Den Store Hesteferda 2004”. ./. Dei to førstnemnde prosjektrapportane følgjer som trykte vedlegg. Rapporten om ”Den Store Hesteferda 2004” er så omfattande at den ikkje egner seg for opptrykk til denne saka. Det må dessutan tilføyast at det i dette prosjektet også ligg føre ein anna viktig ”rapport” i form av NRK-filmen ”Vegen mot Romsdals marked”, som blei vist på NRK i jula 2004. For dei andre prosjekta er ikkje framdrifta og / eller omfanget av ein slik karakter at det er naturleg å legge fram noko skriftleg materiale no. Kulturdirektøren finn det ikkje naudsynt å gi noko utdjupande kommentarar til dei to rapportane, men vil nemne at det også er halde evalueringsmøte i regi av Nordmøre Næringsråd om prosjektet ”På tur med Geitbåten”. I dette prosjektet må det uttrykkast som uheldig at ein forventa viktig part som Destinasjon Kristiansund og Nordmøre ikkje gjekk inn som faktisk medspelar i gjennomføringa. Generelt om alle prosjekta er det grunn til å streke under at nok ein gong kan vi synleggjere gode og viktige samarbeidsprosjekt gjennom spleiselagsmodellen. Dvs. at til dels mange partar, i form av fagleg og / eller økonomisk innsats, går saman om satsingar med betydelege ringverknader som vedkjem dokumentasjon, formidling, opplevingar og ikkje minst alminneleg verdiskaping i aktuelle lokalmiljø. Kulturdirektøren rår fylkeskulturutvalet til å gjere slikt v e d t a k : Fylkeskulturutvalet tek kulturdirektøren si utgreiing til vitande.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/05 A Kulturbasert næringsutvikling / Næringsretta kulturtiltak – Disponering av løyving for 2005 Bakgrunn I samband med fylkestinget si handsaming av budsjettet for 2005 / økonomiplan for 2005 – 2008 blei det vedteke å auke ramma til kultur med 0,5 mill. kr. Rammeauken skal gå til satsing innan næringsretta kulturtiltak eller kulturbasert næringsutvikling. Dette er vidareføring av ei løyving på 1 mill. kr. i 2004 øyremerka tilsvarande innsatsområde. Eg viser m.a. til sak Ku – 17/04 A og sak Ku – 42/04 A kor kulturutvalet handsama tilsvarande saksområde i 2004. Tidlegare vedtak i kulturutvalet gir mynde til administrasjonen om å kunne fordele denne budsjettramma administrativt, i tråd med praksis på fleire andre område som gjeld tilskot frå kulturbudsjettet. Likevel finn kulturdirektøren det naturleg å legge sak om disponering av denne budsjettramma fram for kulturutvalet til vedtak. Dette med bakgrunn i bl.a. den historikk etableringa av denne øyremerka budsjettramma har og det forhold at nokre aktuelle tiltak / prosjekt er relativt omfattande i tid og økonomisk ressursbehov. Gjennom vurdering av aktuelle einskildsaker og konkrete prioriteringar kan kulturutvalet få gitt noko meir signal om korleis ein ønskjer bruken av denne budsjettramma. Slike signal er ønskjeleg sett frå administrasjonen si side. Aktuelle løyvingar Kulturdirektøren vurderer følgjande tiltak / prosjekt som aktuelle for midlar frå denne budsjettramma i 2005: NAVE NORTRAIL / NORDSJØLØYPA: EU – prosjektet ”Nave Nortrail” held fram også i 2005 i tråd med føresetnadane då vi gjekk inn i prosjektet i 2003. Ein av føresetnadane var eigne budsjettmidlar på om lag kr 180.000 årleg (i 2003 kr.). Møre og Romsdal fylke skal dessutan i juni 2005 vere vertskap for eit av dei halvårlege internasjonale møta i prosjektet. Aktiviteten i form av konkrete tiltak og løypetrasear no er i ferd med å komme på plass. På dette grunnlag vert det gjort framlegg om å løyve kr 200.000. UTVIKLINGSKONTRAKT MED ORKIDÈ (KOMMUNANE PÅ NORDMØRE): I sak Ku – 62/04 A handsama kulturutvalet denne saka. Det blei då gjort vedtak om å utsetje den. Eg viser til saksdokumenta og protokollen for møtet den 22. nov. 2004. Sidan førre handsaminga i kulturutvalet er drøftingane om denne utviklingskontrakten vidareført mellom Orkidè og fylket, dvs. regional- og næringsavdelinga og landbruksavdelinga. Kulturdirektøren har fått informasjon om at det no ligg til rette for underteikning av kontrakten. Dette vil truleg skje uavhengig av om kulturutvalet løyver midlar til prosjektet, men då utan at kulturviklinga i prosjektet får same prioritet som planlagt. Partane vonar sjølvsagt at kulturavdelinga også vert ein reell aktør i prosjektet. Kulturdirektøren har hatt møte med Nordmøre Næringsråd og blitt orientert om noko meir utdjuping og konkretisering av kulturdelen i ./. konseptet. Noko av dette materialet følgjer som trykt vedlegg til saka. Nordmøre Næringsråd dokumenterer m.a. ønskje om / behovet for å satse på kulturbasert næringsutvikling gjennom at det er tilsett eigen prosjektleiar på dette satsingsområdet. Konseptet er ein ny måte å samarbeide på som eg meiner det er rett at også kulturavdelinga tek del i og gir sitt bidrag til å prøve ut. ” Kulturavdelinga sitt bidrag kan i tillegg til ei økonomisk løyving og kunne vere kompetansebasert rådgjeving i kulturspørsmål.” Men hovudansvaret for fylket si deltaking og oppfølging vil ligge hjå regional- og næringsavdelinga. Kulturdirektøren finn det naturleg at det no er den øyremerka budsjettramma til kulturbasert næringsutvikling som vert brukt til dette tiltaket, og ikkje kulturfondet slik framlegget var i sak Ku – 62/04 A. Om vi løyver midlar i 2005 er det ikkje knytt noko forpliktande automatikk i at det må følgjast opp med løyving dei neste åra i kontraktperioden. Dette er det utviklinga av prosjektet som dannar grunnlag for og eventuelle nye løyvingar må det takast stilling til i høve det einskilde budsjettår. Eg gjer framlegg om å løyve kr 200.000 til formålet i 2005. ETABLERING AV KUNSTNARSTIPEND: I 2004 var etablering av kunstnarstipend eit sentralt tema då vurderinga av tilsvarande budsjettramme var til handsaming. Det vart då konkludert med at det ikkje var fornuftig å etablere ei slik ordning før rammesituasjonen var meir sikker. Kulturdirektøren har framleis den same oppfatninga sjølv om tiltaket er godt og sterkt ønskjeleg både i dei forskjellige kunstnarmiljøa og som generelt stimulerings / utviklingstiltak på kulturområdet. Kulturdirektøren vil derfor tilrå at når EU-prosjektet ”Nordsjøløypa” er avslutta og den aktuelle øyremerka budsjettramma eventuelt blir vidareført som rammeauke, så bør etablering av kunstnarstipend prioriterast. DEN NORSKE MATFESTIVALEN I ÅLESUND: ./. Eg viser til vedlagte søknad frå Den Norske Matfestivalen AS og til vedtak i kulturutvalet i sak Ku – 03/05 A: ”Kulturutvalet viser til viktigheten av å presentere primærnæringene i Møre og Romsdal, både næringsmessig og kulturelt under Matfestivalen i Ålesund. Kulturutvalet stiller seg positivt til et fast øremerket tilskudd til Matfestivalen i Ålesund fra kultur og ber om ei rask behandling både i kulturavdelinga og regional- og næringsavdelinga.” Eg viser også til at administrasjonen orienterte om denne søknaden i samband med budsjetthandsaminga for 2005 i kulturutvalet sitt møte den 22. nov. 2004. Der har dessverre ikkje vore mogleg å sluttføre arbeidet med denne søknaden i høve til samordningsbehovet med regional- og næringsavdelinga, eventuelt landbruksavdelinga. Kulturdirektøren vil syte for at dette får ei avklaring fram til kulturutvalet sitt møte i mai. Uavhengig av denne samordninga finn eg det rett å fremje ei førebels positiv innstilling til å løyve eit tilskot frå kulturbudsjettet i 2005. Søknaden frå Matfestivalen, i tillegg til tidlegare informasjon om og kjennskap til festivalen, dokumenterar eit programinnhald med særs stort mangfald som også inneheld kultur og kulturrelaterte aktivitetar og opplevingar. Når vi no har til disposisjon midlar øyremerka kulturrelatert næringsverksemd gjer eg framlegg om å løyve kr 50.000 for 2005, utan å gjere binding på dette opp mot eventuelle løyvingar frå andre avdelingar i fylket. RESTMIDLAR Eit restbeløp på kr 50.000 gjer eg framlegg om skal stillast til rådvelde for kulturdirektøren til fordeling på mindre omfattande tiltak relatert til formålet kulturbasert næringsutvikling. Kulturdirektøren rår fylkeskulturutvalet til å gjere slikt v e d t a k: Fylkeskulturutvalet løyver følgjande tilskot til kulturbasert næringsutvikling i 2005: 1. Kr 200.000 til EU – prosjektet Nordsjøløypa. 2. Kr 200.000 til kulturdelen av utviklingskontrakt mellom Orkidè (kommunane på Nordmøre) og Møre og Romsdal fylke. 3. Kr 50.000 til Den Norske Matfestivalen AS i Ålesund. Kulturdirektøren disponerar restmidlane på kr 50.000 som skissert i saksutgreiinga.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/05 A Kulturutvalsmøta for mai og juni 2005, val av møtestad, og viktige møteplassar (konferansar) for kulturutvalet Bakgrunn Fylkeskulturutvalet skal etter vedteken møteplan ha to dagars møte den 11. og 12. mai d.å. Kulturdirektøren inviterar kulturutvalet til gjere vedtak om møtestad. Det vert også invitert til å gjere vedtak om kor møtet den 22. juni d.å. skal haldast. Dessutan vert det gjort framlegg om at kulturutvalet skal vere til stades på to konferansar som vert vurdert som viktige møteplassar for kulturutvalet sine medlemmer saman med kulturnettverket i fylket. Kulturutvalsmøte · I samband med kulturutvalet sitt to dagars møte i mai er det tradisjon for å besøke ein eller fleire kommunar. Det ligg ikkje føre nokon invitasjon frå kommunar eller andre aktuelle partar i nettverket. Kulturdirektøren vil difor gjere framlegg om å vitje ein eller to kommunar kor det har vore eller er fokus på viktige tema/innsatsområde som er viktige for lokalsamfunnsutvikling, identitetsbygging og liknande tilhøve. Samstundes vert det rådd til å ta omsyn til stader som ikkje har vore besøkt, eller har vore sjeldan besøkt av eit samla utval. Det siste elementet som kulturdirektøren meiner bør vektleggast i valet av møtestad er der kor det kan bli lagt fram erfaringar frå prosjektarbeid m.m. knytt til tiltak og verkemiddel som heng saman med satsingsområde i fylkesplan og/eller kulturplan. Med desse faktorane som grunnlag vert det gjort framlegg om å legge møtet i mai 2005 til Halsa og Tingvoll kommunar. Særleg vil det for Tingvoll sitt vedkomande vere fleire av dei nemnde faktorane som er til stades. Men også Halsa har interessante innsatsområde som er egna for informasjon til kulturutvalet. Det vert då sikta til kulturvern og museal verksemd, samt kultur- og reiselivsaspektet. · Når det gjeld møtet i juni d.å. så vil kulturdirektøren rå til at møtet vert lagt til Ålesund. Dette grunnar seg i tanken om at det kan vere formålstenleg å gi kulturutvalet innsyn i/oppdatering omkring situasjonen til Kunstmuseet for Møre og Romsdal like for den planlagde opninga. Det kan også vere aktuelt å legge inn andre element av kulturfagleg informasjon og/eller synfaring. Kulturdirektøren vil her nemne IKA Møre og Romsdal (Interkommunalt arkiv) og satsinga knytt til Kulturnett Møre og Romsdal, privatarkivprosjektet m.m. Fylkesbiblioteket og Sunnmøre Museum kan vere andre aktuelle utgangspunkt for aktuell informasjon. Konferansar · Fylkeskulturavdelinga har i samarbeid med kommunane i Møre og Romsdal ved KS (Kommunenes Sentralforbund), NOKU (Norsk Kulturforum), frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar etablert ein tradisjon om å arrangere årleg fylkeskulturkonferanse. Dette for m.a. å følgje opp viktige utviklingsoppgåver på kulturområdet i fylket og for å styrke kulturnettverket. Fokus har vore å aktivt bruke nettverket optimalt til å løyse dei mange kulturoppgåvene. For 2005 gjer kulturdirektøren framlegg om å kople fylkeskulturkonferansen til Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og det faktum at for inneverande vårsesjon vert det lagt fram ei stortingsmelding om forholdet kyrkje – kultur. Ei slik kopling vil vere eit godt utgangspunkt for å samle mange representative aktørar for kyrkje- og kulturområdet i fylket til å drøfte stortingsmeldinga og konsekvensane/aktuelle utfordringar for Møre og Romsdal. Det er gjennomført innleiande møter med t.d. festivalleiinga i Kristiansund og Biskopen i Møre. Desse partane stiller seg særs positive til eit samarbeide om temaet og koplinga mellom festivalen i Kristiansund og fylkeskulturkonferansen. Dei aktuelle dagane å gjennomføre konferansen på er 22. og 23. sept. 2005. Kulturdirektøren inviterar kulturutvalet til å ta vurderinga til etterretning og rår samstundes kulturutvalet til å vere budd på brei representasjon under konferansen. · 22. og 23. april d.å. vert Demokratikonferansen 2005 arrangert i Molde. Det er ei rekkje sentrale frivillige organisasjonar på fylkesnivå som arrangerar konferansen med fylkeskulturavdelinga som medspelar. Det vert vist til konferansebrosjyre med program som blei delt ut til kulturutvalet sine medlemmar på førre møte i utvalet. Konferansen er ein del av dei frivillige organisasjonane si markering av 100-års jubileet - Norge 2005. Det kan nemnast at Fylkesordføraren vil vere til stades og halde eit kort innlegg på konferansens første dag. Det same gjeld for nestleiaren i kulturutvalet (leiaren er forhindra pga. reisefråvær). Kulturdirektøren ber kulturutvalet ta avgjersle om korleis ein ønskjer å vere representert på denne konferansen. Kulturdirektøren rår fylkeskulturutvalet til å gjere slikt v e d t a k: 1. Fylkeskulturutvalet ønskjer å legge sitt møte den 11. og 12. mai 2005 til kommunane Tingvoll og Halsa. Kulturdirektøren bes legge til rette for program i samarbeid med dei to kommunane og i tråd med signala gitt i saksutgreiinga. 2. Fylkeskulturutvalet ønskjer å legge sitt møte den 22. juni 2005 til Ålesund. Kulturdirektøren bes legge til rett for program i tråd med signala gitt i saksutgreiinga. 3. Fylkeskulturutvalet deltek med følgjande representantar på Demokratikonferansen den 22. og 23. april 2005 i Molde: · ……………………………………………………………………………………. · ……………………………………………………………………………………. · ……………………………………………………………………………………. · ……………………………………………………………………………………. 4. Fylkeskulturutvalet tek til etterretning informasjonen om Fylkeskulturkonferansen for Møre og Romsdal 2005. Utvalet tek sikte på brei representasjon på konferansen og kjem tilbake til utpeiking av representantar når program ligg føre, seinast i junimøtet til utvalet.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/05 A Årsrapport 2004 - Kulturtenester
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-May-2005
  
Collapse 
Ku-17/05 A Spelemidlane 2005 til idrettsformål
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/05 A Kulturfondet for Møre og Romsdal – disponering av avkasting
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-May-2005
  
Collapse 
Ku-18/05 A Klage etter kommunelova § 59 vedkomande kulturutvalet sitt vedtak om ikkje å ta opp sak på møte den 2. februar 2005 vedkomande Landbruksmuseet.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/05 A STATSTILSKOT TIL FREDA BYGG OG ANLEGG 2005.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Jun-2005
  
Collapse 
Ku-23/05 A Desentralisert ordning for tilskot til kulturhus
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-24/05 A Økonomirapport 1. tertial 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-25/05 A Kulturfondet for Møre og Romsdal - disponering av avkasting til investeringar og utviklingstiltak
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/05 A Justering av avtale med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/05 A BUDSJETTJUSTERING 2005 OG FASTSETTING AV TILSKOTSRAMMER. OPPFØLGING AV SAK KU - 03/05 A.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/05 A Kulturutvalsmøta 2. halvår 2005 - Justering av møteplan
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-29/05 A Søknad frå Molde kommune om delfinansiering av Fribyforfattarordninga
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Sep-2005
  
Collapse 
Ku-32/05 A Kulturnett Møre og Romsdal - Løyving frå Kulturfondet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-33/05 A Økonomirapport 2. tertial 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/05 A Haram kommune - Søknad om tilskot til lokalt kulturhus frå Kulturfondet for Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/05 A Klage på avslag søknad om spelemidlar, anl.nr 1529000503 –Ballbinge Svorta skole.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/05 A Klage på avslag søknad om spelemidlar, anl.nr 1554005901 - Sandøy skule ballplass.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/05 A Orientering om St. meld. 22 (1999-2000) og konsolidering mellom Romsdalsmuseet og Landbruksmuseet for Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/05 A Møteplan for kulturutvalet 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Nov-2005
  
Collapse 
Ku-41/05 A Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga. Samarbeid mellom det offentlege og frivillige organisasjonar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-42/05 A Økonomiplan 2006 - 2009 / Budsjett 2006 - Tilleggsdokument for kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2006
 
Collapse 
01-Feb-2006
  
Collapse 
Ku-3/06 A Driftsmidlar til fylkesidrettsanlegg 2006 og midlar til aktivitetsskapande arbeid innan fysisk aktivitet.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/06 A Budsjett 2006 - Budsjettrammene for tilskot og fastsetting av tilskot frå fast / øyremerka post.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/06 A Deltaking på "det 70. norske bibliotekmøte" 22. - 25. mars 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Mar-2006
  
Collapse 
Ku-10/06 A Stiftelsen Artes Maris (Jugendstilsenteret og Møre og Romsdal Kunstmuseum). Endring av vedtekter
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/06 A Leigeavtale mellom stiftelsen Artes Maris (søkt endra til Kulturkvartalet) og Møre og Romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/06 A Kulturfondet 2006 - disponering av avkastning pr. febr. 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/06 A Bjørnsonfestivalen. Invitasjon til å gå inn med ny stiftingskapital
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-14/06 A Nordic Light AS (s.u.s.), Kristiansund - søknad til Møre og Romsdal fylke om aksjekapital
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/06 A Årsrapport for kulturavdelinga 2005 - hovudrapport til kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/06 A Prosjektet - frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga. Samarbeid mellom det offentlege og frivillige organisasjonar - organisering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-May-2006
  
Collapse 
Ku-18/06 A Museumsvesenet i Møre og Romsdal. Status i arbeidet med museumsreformen og viktige utfordringar i næraste framtid.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/06 A Statstilskot til freda bygg og anlegg, kystkultur og "World Heritage List", 2006.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/06 A Gurisenteret på Edøy, Smøla - Søknad om investeringstilskot
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-21/06 A Molde domkyrkje gbnr. 24/975, forslag om freding - høring jfr. kulturminneloven
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/06 A Motsegn til reguleringsplan for Politimester Bendixens gate 15 i Kristiansund. Oversending av saka til Miljøverndepartementet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Jun-2006
  
Collapse 
Ku-26/06 A Spelemidlar 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/06 A Desentralisert ordning for tilskot til lokale kulturbygg 2006.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/06 A KULTURFONDET 2006 - Disponering av avkastning pr. juni 06
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-29/06 A Budsjett for Kultur/Næring - Disponering av løyving for 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/06 A Økonomirapport 1. tertial 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-31/06 A Reguleringsplan for Glomstua/Kongebjørka, Molde kommune. Framlegg om motsegn.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-32/06 A Reguleringsplan for Molde sentrum. Framlegg om motsegn - ny handsaming
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Sep-2006
  
Collapse 
Ku-35/06 A Kulturfondet 2006 - Disponering av avkastning pr september 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/06 A Etablering av Møre og Romsdal Kulturinvest. Drøfting av prinsipp.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/06 A Politisk arbeid med spelemidlane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/06 A Spelemidlar 2006 Klage over avslag på spelemidlane Vartdal skytebane elektroniske skiver Anl nr 1520008301
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-39/06 A Spelemidlane 2006 - klage på vedtak om avslag på søknad om midlar til løpebane Straumsnes Stadion
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-40/06 A Desentralisert ordning 2006 - Klage på vedtak om avslag på søknad om midlar til Fagerheim
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Oct-2006
  
Collapse 
Ku-46/06 A Uttale frå Møre og Romsdal fylke - Høring om dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre private tiltak
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-47/06 A Senter for kulturproduksjon og kulturformidling i Volda, søknad om støtte frå staten for 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-48/06 A Desentralisert ordning 2006 - Klage på avslag om midlar til Kilsfjord Grendahus
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-49/06 A Økonomirapport 2. tertial 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-50/06 A Kulturutvalet - deltaking på konferansen kultur, natur og reiseliv i Kristiansund 7. og 8. november 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Nov-2006
  
Collapse 
Ku-53/06 A Økonomiplan 2007 - 2010 / Budsjett 2007. Tilleggsdokument til kulturutvalet.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-55/06 A Deltaking på Mørekonferansen 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2007
 
Collapse 
19-Jan-2007
  
Collapse 
Ku-2/07 A Høyring – ”Utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet og drøfting av spørsmål om grunnlovsfesting av kulturhensyn”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-3/07 A Organisering av statlege virkemiddel på filmområdet. Høyring.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/07 A Høyring - Evaluering av den kulturelle skolesekken (kultursekken) - Felles fråsegn frå utsdanningsavdelinga og kulturavdelinga i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Feb-2007
  
Collapse 
Ku-10/07 A Strategiplan for stiftelsen Nordmøre Museum 2007-2015. Høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/07 A Høyring - Gang- og sykkelstrategi for Møre og Romsdal 2010 -2019
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/07 A Flytting av møtedato
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/07 A Prosessen omkring konsolidering av Landbruksmuseet på Gjermundnes. Oppfølging av oversendingsframlegg frå fylkestinget.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/07 A Budsjett 2007 - Tilskotsrammer og fastsetting av tilskot frå fast, øyremerka post til frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/07 A Kommunesatsing fram mot og i kulturminneåret 2009. Oppfølging av plan for kulturminnevern for Møre og Romsdal.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Mar-2007
  
Collapse 
Ku-14/07 A Spelemidlar 2007 - Generelle prioriteringar og klargjering av retningliner for sakshandsaming fram mot endeleg tildeling.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-15/07 A Budsjett 2007 for kulturavdelinga – Justering av rammeområda pr februar 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-16/07 A Kulturfondet 2007 – Disponering av avkastning pr februar 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-17/07 A Budsjett for kultur / næring - Disponering av løyving på kulturbudsjettet for 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/07 A Budsjett 2007 - Tilskot frå fast øyremerka post – Midtnorsk Jazzsenter
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/07 A Reguleringsplan for Fiskergata 12 (Gundersenbrygga, gbnr 2/44) og Fiskergata 7 og 8b (Furseth-eigedomen gbnr 2/97). Framlegg om motsegn.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/07 A Bibliotekreform 2014 - høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-21/07 A Årsrapport for kulturavdelinga 2006 - hovudrapport til kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/07 A Internasjonalt arbeid på kulturområdet - Handlingsplan for Internasjonalt arbeid i Møre og Romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-23/07 A Flytting av kulturutvalsmøte i mai
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
15-May-2007
  
Collapse 
Ku-25/07 A Spelemidlar 2007 - Fordeling
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/07 A Innspel til statleg prioritering av tilskot frå spelemidlane til regionale møteplassar og formidlingsarenaer for kultur
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/07 A Kunstmuseet KUBE - Sluttfinansiering av investeringskostnad dekt over Kulturfondet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/07 A Statstilskot til freda bygg og anlegg, kystkultur og "World heritage List", 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-29/07 A Utvikling av Festiviteten - Distriktsoperaens hus
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/07 A Teater- og jazzhus i Molde
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Jun-2007
  
Collapse 
Ku-35/07 A Desentralisert ordning for lokale kulturbygg 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/07 A Kulturfondet 2007 - Disponering av avkastning pr juni 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/07 A Reguleringsplan for Alnes, Giske kommune - fråsegn ved offentleg ettersyn - motsegn.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Sep-2007
  
Collapse 
Ku-40/07 A Kulturfondet 2007 - Disponering av avkastning pr. sept. 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-41/07 A Budsjett 2007 - Søknad frå Kulturkvartalet om tilleggsløyving
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-42/07 A Spelemidlar 2007 - klage på avslag Mauseidvåg stadion lagerbygg - anl nr 1531000212
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-43/07 A Spelemidlar 2007 - Klage på avslag Garderobebygg Sykkylven kommunale kunstgrasbane - anl nr 1528001505
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-44/07 A Søknad om statstilskot til Sjøholt hotell. Klage på vedtak.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-45/07 A Knutepunktoppdrag - notat til høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-46/07 A Bjørnsonåret 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-47/07 A Vestlandsrådet - Kultursamarbeid og tverrsektorielt samarbeid mellom kultur, næring og internasjonalt arbeid
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Oct-2007
  
Collapse 
Ku-51/07 A Evaluering av Møremusikarordninga
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/07 A Kulturfondet 2007 - Søknad frå Nynorsk kultursentrum om investeringstilskot til ny utescene i Ivar Aasen-tunet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-53/07 A Finansiering av tilskot til Sjøholt hotell
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-54/07 A Økonomirapport 2. tertial 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-55/07 A Deltaking konferansen "Kultur, natur og reiseliv i Møre og Romsdal 6. og 7. november 2007"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Nov-2007
  
Collapse 
Ku-46/07 A Utsatt sak - Bjørnsonåret 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-58/07 A Budsjett 2007 - Tilskotsrammer og fastsetjing av tilskot frå fast øyremerka post til frivillige organisasjonar - Tilleggssak
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-59/07 A Budsjett for kultur/næring - Disponering av løyving på kulturbudsjettet for 2007 - Restfordeling
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-60/07 A Utgreiing om ny nasjonal kulturbåt
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-61/07 A Kunstnarstipend for Møre og Romsdal - statuttar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-62/07 A Vestlandsrådet - Kultursamarbeid og tverrsektorielt samarbeid mellom kultur, næring og internasjonalt arbeid - Ny sak
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-63/07 B Fylkeskulturprisen 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2008
 
Collapse 
24-Jan-2008
  
Collapse 
Ku-3/08 A Budsjett 2008 - Driftstilskot til frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar - Fastsetting
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/08 A Prosjekt Mellemværftet i Kristiansund, trinn I - ferdigstilling. Søknad frå Nordmøre Museum om tilleggsløyving.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/08 A Reguleringsplan Hotel Opera på Kirketomta, Kristiansund kommune
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Mar-2008
  
Collapse 
Ku-10/08 A Spelemidlar 2008 - Generelle prioriteringar og klargjering av retningsliner for sakshandsaming fram mot endeleg tildeling.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/08 A Møremusikarordninga – evaluering og justering av samarbeidsstrukturar med kommunar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/08 A Staten og kulturøkonomi. Tilhøvet til distriktskommunar. Oppfølging av budsjettvedtak i Fylkestinget i desember 2007.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/08 A Haram kommune. Søknad om driftstilskot til Ingebrigt Davik-huset KF(Haram kulturhus)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/08 A Årsrapport for kulturavdelinga 2007 - hovudrapport til kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
26-Mar-2008
  
Collapse 
Ku-17/08 A Opprettelse av etatsmuseum for fyrhistorie, Dalsfjord fyrmuseum, Volda, konsolidering og drift.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/08 A Økonomiplan 2008-2011 med budsjett for 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/08 A Kunstverket i Volda - søknad til Norsk Kulturråd om utviklingsmidlar til senter for kulturproduksjon
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/08 A Kulturfondet 2008 - Fondsdisposisjonar pr. mars 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-May-2008
  
Collapse 
Ku-24/08 A Spelemidlar 2008 - Fordeling
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-25/08 A Statstilskot til freda bygg og anlegg, kystkultur og "World Heritage List" 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/08 A Innspel til statleg prioritering av tilskot frå spelemidlane til regionale møteplassar og formidlingsarenaer for kultur. Prioriteringar i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/08 A Kulturfondet 2008 - Fondsdisposisjonar pr mai 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-29/08 A Handlingsplan for internasjonalt arbeid – Rapportering for 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/08 A Budsjett 2008 - Driftstilskot til frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar - Fastsetting av endeleg ramme for tilskot frå fast øyremerka post
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-31/08 A Uttale frå kulturutvalet om verdsarv og Geiranger Fjordsenter
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Jun-2008
  
Collapse 
Ku-34/08 A Desentralisert ordning for lokale kulturbygg 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/08 A Rauma kulturhus KF - søknad om finansiering av renteutgifter
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/08 A Søknad frå Operaen i Kristiansund om konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/08 A Søknad frå Stiftinga Kulturkvartalet om innfriing/ettergjeving av restlån
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/08 A Museumsreforma og dei fylkesdekkjande funksjonane - Budsjett 2008 og tilskot til regionmusea
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-39/08 A Den Norske Matfestivalen 2008 - Søknad om tilskot frå Møre og Romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-40/08 A Søknad om auka tilskot for 2008 – Kirkens SOS Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-41/08 A Økonomirapport 1. tertial 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Sep-2008
  
Collapse 
Ku-44/08 A Spelemidlar 2008 - klage på avslag Turveg Sandvikdalen - Sørbrandal - anl nr 1511004101.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-45/08 A Spelemidlar 2008 - klage på avslag Silsethytta Kristiansund idrettsforening - anl nr 1557002801
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-46/08 A Klage på avslag Frå fjord til fjell, turveg - Norddal kommune - anl.nr 1524005501.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-47/08 A Rauma Kulturhus KF - Klage på vedtak i fylkeskulturutvalssak Ku-35/08 - renteutgifter pga forsinka tilskot frå staten
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-48/08 A Sunnmøre Museum og Atlanterhavsparken. Makebyte med staten vedkomande driftstilskot
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-49/08 A Søknad frå Romsdalsmuseet om finansiering av forprosjekt til nytt utstillings- og magasinbygg
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-50/08 A Søknad om tilskot til kjøp av museumseigedom i Borgundgavlen - Sunnmøre Museum
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-51/08 A Konsolidering mellom Landbruksmuseet for Møre og Romsdal og Stiftinga Sunnmøre Museum. Intensjonsavtale, grunnlagsdokument for strategiplan og driftstilskot frå Møre og Romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/08 A Møteplan for kulturutvalet 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Oct-2008
  
Collapse 
Ku-55/08 A Ålesund kommune Reguleringsplan for Stornespiren - Prestbrygga - Rutebilstasjonen - Rådhusplassen mm Offentleg ettersyn - motsegn
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-56/08 A Melodi Grand Prix 2009-søknad frå Melodi Grand Prix Sunnmøre A/S om økonomisk støtte til planlegging og gjennomføring av "Delfinaler" eller "Siste sjanser" i Melodi Grand Prix
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-57/08 A Økonomirapport 2. tertial 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-58/08 A Kulturfondet 2008 - Fondsdisposisjonar pr oktober 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-59/08 A 59/08 Deltaking på konferansen "Kultur, natur og reiseliv i Møre og Romsdal" - 28. og 29. oktober i Ålesund
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-59/08 A Deltaking på konferansen "Kultur, natur og reiseliv i Møre og Romsdal" - 28. og 29. oktober i Ålesund
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
17-Nov-2008
  
Collapse 
Ku-62/08 A Søknad om utvikling av eit verdsarvsenter for Vestnorsk fjordlandskap, nordre del – Geirangerfjordområdet.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-63/08 A Todalsparken AS - søknad om tilskot
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-64/08 A Økonomiplan 2009 - 2012 med budsjett for 2009.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-65/08 A Fysisk aktivitet i Møre og Romsdal 2009 - 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-66/08 B Fylkeskulturprisen 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Dec-2008
  
Collapse 
Ku-69/08 A Statsbudsjettet 2009 kap 1429 post 72.2, freda bygg og anlegg - bruk av tilsegnfullmakt for søknader - Førehandstilsegn om tilskot til Møre og Romsdal.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2009
 
Collapse 
04-Feb-2009
  
Collapse 
Ku-3/09 A Tildeling av kunstnarstipend
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/09 A Fornya filmpolitikk i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/09 A Intensjonsavtale mellom Atlanterhavsparken, Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/09 A Fylkesplan. Handlingsplan kultur 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/09 A Budsjett 2009 – Tilskot til frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar – Fastsetjing av rammer og driftstilskot til verksemder på fast, øyremerka post
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/09 A Eide kommune. Reguleringsendring Roparhaugen vest. Motsegn ved avgrensa høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/09 A Herøy kommune, Reguleringsplan for Sentrumsteigen, motsegn mot riving av eldre hus i Stassabakken
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Mar-2009
  
Collapse 
Ku-12/09 A Spelemidlar 2009 - Generelle prioriteringar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/09 A Regjeringa sin tiltakspakke - kr 250.000.000 til idrettsanlegg.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-14/09 A Fordeling av tilskot frå Riksantikvaren - Ordinært tilskot samt tiltakspakken (statsbudsjettet 1429.72.2 og 72.4. Fullmakt til fordeling av samla tilskotssum.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-15/09 A Teater- og jazzhus i Molde
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-16/09 A Møre og Romsdal fylke sitt kulturfond. Frie midlar til kulturutvikling
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-17/09 A Årsrapport for kulturavdelinga 2008 - hovudrapport til kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-May-2009
  
Collapse 
Ku-20/09 A Spelemidlar 2009 - Fordeling
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ku-21/09 A Prioritering av søknader om tilskot til regionale møteplassar og formidlingsarenaer for kultur i Møre og Romsdal 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/09 A Averøy kommune - Søknad om omdisponering av tilskot vedk. Gamle Kvernes Bygdemuseum / tiltak for å betre museets økonomiske situasjon
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-23/09 A Statstilskot til verdsarv/ "World Heritage List", Vestnorsk fjordlandskap – nordre del – Geirangerfjordområdet, 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Jun-2009
  
Collapse 
Ku-20/09 A Spelemidlar 2009 - Fordeling
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/09 A Økonomirapport 1. tertial 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/09 A Desentralisert ordning for lokale kulturbygg 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Sep-2009
  
Collapse 
Ku-30/09 A Spelemidlar 2009 - Anl.nr 1557008001. Klage på avslag - Nordlia skytebane.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-31/09 A Spelemidlar 2009 - Anl.nr 1505013504 - Nærmiljøanlegg Klage på avslag - Rensvik skole - klatrejungel
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-32/09 A Spelemidlar 2009 - Anl.nr 1532001006 - Nærmiljøanlegg. Klage på avslag - Godøy skule aktivitetsanlegg.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-33/09 A Spelemidlar 2009 - Anl.nr 1532002103 - Nærmiljøanlegg - Klage på avslag - Turveg langs fjellfoten på Godøya
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/09 A Spelemidlar 2009 - Anl.nr 1517000103. Klage på avslag - Hareid Stadion - Hareid kommune
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/09 A Klage på vedtak om avslag - Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - Grendahuset Vesttun
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-36/09 A Budsjett for kulturavdelinga 2009 - Budsjettjusteringar pr august 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-37/09 A Konsolidering mellom Lanbruksmuseet for Møre og Romsdal og Stiftinga Sunnmøre Museum. Konsolideringsavtale, strategiplan, samlingsplan og formidlingsplan.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-38/09 A Stiftinga Kulturkvartalet - søknad om utvida stiftingskapital
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-39/09 A Møteplan for kulturutvalet 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Oct-2009
  
Collapse 
Ku-42/09 A Surnadal kommune. Reguleringsplan for bustadfelt Skrivarstua - Kvanne - Kråkhaugen. Fråsegn ved offentleg ettersyn. Motsegn.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Nov-2009
  
Collapse 
Ku-45/09 A Høyring - evaluering av prøveordning med kulturkort for ungdom
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-46/09 A Leigeavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Stif­tinga Sunnmøre Museum. Leige av bygningar til Landbruks­museet for Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-47/09 A Fylkesomfattande fellestenester ved musea. Rapportering til kulturutvalet.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-48/09 A Skimuseet i Rindal. Søknad om investeringstilskot
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-49/09 A Økonomiplan 2010 - 2013 med budsjett for 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-50/09 B Fylkeskulturprisen 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2010
 
Collapse 
03-Feb-2010
  
Collapse 
Ku-3/10 A Sluttrapport Livskraftige kommunar - frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga 2006-2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/10 A Møre og Romsdal fylke Frivilligplan
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/10 A Grunnlag og prinsipp for tildeling av tilskot til frivillig verksemd/frivillige organisasjonar mm. Revidering av retningslinjer for delegert mynde
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/10 A Budsjett 2010 - Tilskot til frivillige organisasjonar og kultur­institusjonar - Fastsetjing av rammer og driftstilskot til verk­semder på fast, øyremerka post
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/10 A Fylkesomfattande fellestenester ved musea. Rapportering til kulturutvalet frå Romsdalsmuseet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/10 A Handlingsplan for likestilling i Møre og Romsdal - Høyrings­uttale frå kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/10 A Budsjett for kulturavdelinga 2010 - Budsjettjustering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Mar-2010
  
Collapse 
Ku-12/10 A Årsrapport for kulturavdelinga 2009 - hovudrapport til kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/10 A Rapportering handlingsplan kultur 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-14/10 A Handlingsprogram kultur - handlingsplan 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-15/10 A Undersøking om fysisk aktivitet i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-16/10 A Spelemidlar 2010 - Generelle prioriteringar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-17/10 A Klage på søknad - Grendahuset Vesttun P/L - svar frå Kultur- og kyrkjedepartementet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/10 A Skarbakkene AL - Søknad om frikjøp av areal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/10 A Budsjett for kulturavdelinga 2010 - korrigering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/10 A Tildeling av kunstnarstipend 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-21/10 A Statstilskot for 2010 frå post 1429.72.2 (freda bygg og anlegg), post 1429.72.4 (kystkultur) og post 1429.72.9 (verdsarvanlegg), Møre og Romsdal. Delegering av mynde til fordeling innanfor tilskotsramma.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-May-2010
  
Collapse 
Ku-24/10 A Statstilskot for 2010 frå post 1429.72.2 (freda bygg og anlegg), post 1429.72.4 (kystkultur) og post 1429.72.9 (verdsarvanlegg), Møre og Romsdal. Førehandstilsegn for 2011 frå post 1429.72.2 (freda bygg og anlegg) - Fordeling av tilskot.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-25/10 A Friluftsliv – tilskot til tiltak i friluftslivsområde
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/10 A Desentralisert ordning for lokale kulturbygg – revisjon av retningslinjer
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Jun-2010
  
Collapse 
Ku-29/10 A Spelemidlar 2010 - Fordeling
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
   
Protokoll
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/10 A Deltaking av medlemer frå kulturutvalet på møterunden om spelemidlar hausten 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-31/10 A Kultur - økonomirapportering - 1. tertial 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-32/10 A Folkebibliotekstatistikk 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-33/10 A Endringar i statuttane for kunstnarstipend Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-34/10 A Godkjenning av endring av vedtekter for Stiftinga Sunnmøre Museum
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-35/10 A Forslag om freding av Hjellens notbøteri, Ålesund kommune - Dalen gård, Kristiansund kommune - Skodjebruene, Skodje kommune - Severinbrauta, Norddal kommune. Offentleg høyring.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Sep-2010
  
Collapse 
Ku-38/10 A Sluttrapport Verdiskapingsprogrammet Atlanterhavsvegen Bud - Kristiansund
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-39/10 A Handlingsplan for ABM-samarbeid og nettbasert formidling i Møre og Romsdal 2010 - 2014
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-40/10 A Kompetanse og inkludering. Utviklingsprosjekt i frivillige organisasjonar i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-41/10 A Søknad om statleg støtte til pilotprosjektet Kultursekk i barnehage
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-42/10 A Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-43/10 A Auke i eigendel for kommunane for deltaking i abonnementsordninga Kulturnista
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-44/10 A Søknad om økonomisk medverking i Bjørnsonakademiet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-45/10 A Klagesak Spelemidlar 2010 - Anlnr 1566004605 - Nærmiljøanlegg - Søyabanen, kunstgras
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-46/10 A Møteplan for kulturutvalet 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Oct-2010
  
Collapse 
Ku-49/10 A Kultur - økonomirapportering - 2. tertial 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-50/10 A Nynorsk Kultursentrum - utescene Aasen-tunet – siste løyving frå Kulturfondet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-51/10 A Søknad om økonomisk medverking i Bjørnsonakademiet (utsett sak)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-52/10 A Spesialistutdanning av restaureringshandverkarar – næmingeordninga i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Nov-2010
  
Collapse 
Ku-55/10 A Friluftsliv - Tiltak i friluftsområde (Kap 1427 post 31) og Tilskot til friluftslivstiltak (Kap 1427 post 74)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-56/10 A Nye satsar for kjøp av Møremusikartenester
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-57/10 A Økonomiplan 2011 - 2014 med budsjett for 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-58/10 A Fylkeskulturprisen 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-59/10 A Tahitiprisen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2011
 
Collapse 
02-Feb-2011
  
Collapse 
Ku-0/11 A Møteinnkalling kulturutvalet - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-0/11 A TEST - Møteinnkalling kulturutvalet - fullversjon - innskanna
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
Ku-1/11 A Årsrapport for kulturavdelinga 2010 - hovudrapport til kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-2/11 A Rapportering handlingsplan kultur 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-3/11 A Handlingsplan kultur 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-4/11 A Retningslinjer for tildeling av Tahiti-prisen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-5/11 A Søknad om driftsmidlar til Atlanten Kunstisbane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-6/11 A Tildeling Kunstnarstipend 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-7/11 A Budsjett 2011 - driftstilskot til frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-8/11 A Fråsegn ny idrettsmelding
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-9/11 A Evaluering av knutepunkta Olavsfestdagane i Trondheim og Molde Internasjonale Jazz Festival - høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Mar-2011
  
Collapse 
Ku-0/11 A Møteinnkalling kulturutvalet - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-10/11 A Statstilskot for 2011 frå post 1429.72.2 (freda bygg og anlegg), post 1429.72.4 (kystkultur) og post 1429.72.9 (verdsarvanlegg), Møre og Romsdal. Delegering av mynde til fordeling innanfor tilskotsramma.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-11/11 A Spelemidlar 2011 - generelle prioriteringar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-12/11 A Driftstilskot friluftslivsorganisasjonane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-13/11 A Friluftsliv - Tiltak i friluftsområde (Kap 1427 post 31) og Tilskot til friluftslivstiltak (Kap 1427 post 74)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-14/11 A Oppnemning av styremedlemer til region-/ landsdelsinstitusjonar og knutepunktinstitusjonar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-15/11 A Ny styringsform ved Kunstnersenteret Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-16/11 A Høyring - kriterier for regionale filmsenter
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-May-2011
  
Collapse 
Ku-0/11 A Møteinnkalling kulturutvalet 4. mai 2011 - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-17/11 A Driftstilskot friluftslivsorganisasjonane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-18/11 A Tilskot til tiltak i friluftsområde (kap 1427 Post 31)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-19/11 A Prinsipp for delegering av mynde i Møre og Romsdal fylkeskommune
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-20/11 A Prinsipp for bruk av 551.60 midlar - regionale utviklingsmidlar - i 2011 til kulturnæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-21/11 A Tahiti-prisen - forslag til statuttar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-22/11 A Statstilskot for 2011 frå post 1429.72.2 (freda bygg og anlegg), post 1429.72.4 (kystkultur) og post 1429.72.9 (verdsarvanlegg), Møre og Romsdal. Førehandstilsegn for 2012 frå post 1429.72 (freda og verneverdige bygg og anlegg) - Fordeling av tilskot.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Jun-2011
  
Collapse 
Ku-0/11 A Møteinnkalling kulturutvalet - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-23/11 A Disponering av mindreforbruk 2010 - kulturavdelinga
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-24/11 A Kultur - økonomirapportering - 1. tertial 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-25/11 A Deltaking av medlemer frå kulturutvalet på møterunden om spelemidlar hausten 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-26/11 A Spelemidlar 2011 - fordeling
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Sep-2011
  
Collapse 
KF-34/11 A Fylkeskulturkonferanse 13. - 14. oktober 2011 - deltaking frå kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
KF-35/11 A Erfaringskonferanse folkehelse 9. - 10 november 2011 - deltaking frå kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-0/11 A Møteinnkalling kulturutvalet 07.09.2011 fullversjon.
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-27/11 A Kinastrategi - vurdering av internasjonalt engasjement i samarbeid med Vestlandsrådet - oversendingsframlegg i sak T-14/11
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-28/11 A Folkebiblioteka 2010 i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-29/11 A Søknad om medfinansiering av "Prosjekt kulturminnenæring" - vidareføring av verdiskapingspiloten Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund (ABK)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-30/11 A Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-31/11 A Ishavsmuseet Aarvak. Utmelding av Stiftinga Sunnmøre Museum
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-32/11 A Tahiti-prisen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ku-33/11 A Møteplan for 2012 for kulturutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Nov-2011
  
Collapse 
KF-0/11 A Møteinnkalling kultur-og folkehelseutvalet 02.11.2011 Fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
KF-36/11 A Kultur - økonomirapportering - 2. tertial
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
KF-37/11 A Opplevelseskortet - innføring av eit felles kort for Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
KF-38/11 A Val av politisk representasjon til styringsgruppa i Prosjekt Kulturminnenæring (ABK II)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
KF-39/11 A Utvikling av Ungdommens Kulturmønstring i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
KF-40/11 A Kunstnarstipend Møre og Romsdal 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Nov-2011
  
Collapse 
KF-0/11 A Møteinnkalling kulturutvalet 21.11.2011 fullversjon.
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
KF-41/11 A Vidareutvikling av filmpolitikken i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
KF-42/11 A Kultursekk i barnehage
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
KF-43/11 A Økonomiplan 2012 - 2015 med budsjett for 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
KF-44/11 A Fylkeskulturprisen 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2012
 
Collapse 
26-Jan-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
KF-0/12 A Møteinnkalling kultur- og folkehelseutvalet 26. januar 2012
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Mar-2012
  
Collapse 
KF-0/12 A Møte 7. mars
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Apr-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
KF-0/12 A Møte 25. april
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
KF-0/12 A Møteinnkalling 25. april 2012
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Jun-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
KF-0/12 A Møte 06.juni
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
 
Collapse 
12-Sep-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
01-Nov-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
12-Nov-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
Collapse 
2013
 
Collapse 
06-Feb-2013
  
Collapse 
KF-0/13 A Møteinnkalling kultur-og folkehelseutvalet 06.02.2013
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Mar-2013
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll