Kontrollutvalet

   
Collapse 
1997
 
Collapse 
30-Jan-1997
  
Collapse 
Ko-10/97 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Mar-1997
  
Collapse 
Ko-11/97 A OPPLÆRINGSKONTORET i HARAM - REVISJON AV REKNESKAPEN FRÅ REKNESKAPSÅRET 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-12/97 A MELDING OM GJENNOMSYN AV HELSE- OG SOSIALUTVALET OG SJUKEHUSTYRET SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-13/97 A RAPPORT - OVERFØRINGSFLYET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Apr-1997
  
Collapse 
Ko-15/97 A MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES REKNESKAP FOR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-16/97 A ÅRSMELDING 1996 FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-17/97 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-18/97 A STIFTELSEN MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGIVING, REKNESKAP 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Jun-1997
  
Collapse 
Ko-24/97 A RAPPORT - KARTLEGGING AV ERGOTRAPISEKSJONEN VED PSYKIATRISK STORAVDELING HJELSET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-25/97 A RAPPORT VEDKOMANDE TILDELTE EKSTRA STATLEGE MIDLAR TIL BRUK I SJUKEHUSDRIFTA 1992 - 1996 VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL (SOMATISK DEL)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-26/97 A RAPPORT - KARTLEGGING AV DEI VITSKAPLEGE FORSKINGSFONDA VED SJUKEHUSA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-27/97 A HARAM V.G. SKOLE - TILBYGG VERKSTADSFLØY BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-28/97 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE -REALISERING AV DAGAVDELING LUNDAVANG BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-29/97 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - TILBYGG OPERASJONSAVD./POLIKLIN. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-30/97 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - TILBYGG MR-TEKNOLOGI BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-31/97 A MOLDE V.G. SKOLE - VENTILASJON BYGG E BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-32/97 A GJERMUNDNES LANDBRUKSSKOLE 1938-BYGGET - VENTILASJONSANLEGG BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Aug-1997
  
Collapse 
Ko-33/97 A MELDING OM GJENNOMSYN AV HELSE- OG SOSIALUTVALET OG SJUKEHUSSTYRET SINE MØTEBØKER FOR 1. HALVÅR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-34/97 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-35/97 A OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I NORDMØRE OG ROMSDAL - REVISJON AV REKNESKAPEN FRÅ REKNESKAPSÅRET 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-36/97 A ØKONOMIPLAN FOR 1998-2001 MED BUDSJETT FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-37/97 A GARDSBRUKET PÅ GJERMUNDNES LANDBRUKSSKULE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-38/97 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR 6/97: KRITISKE MEDIEOPPSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Oct-1997
  
Collapse 
Ko-44/97 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-45/97 A RAPPORT VEDKOMANDE "KARTLEGGING AV GÅVEMIDLAR OG LEGAT (BRUK AV REGELVERK VED SJUKEHUSA OG HELSEINSTITUSJONANE)"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-46/97 A RAPPORT- VURDERING AV PLANEN FOR DEI SOMATISKE SJUKEHUSA I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-47/97 A SOLHAGEN BU- OG REHABILITERINGSSENTER - OMBYGGING BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-48/97 A KVILTORP VIDAREGÅANDE SKOLE - VENTILASJON ETAPPE 3 BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-49/97 A OMGJERING AV STILLING SOM HOVUDREVISOR TIL STILLING SOM SPESIALREVISOR I IT-REVISJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Nov-1997
  
Collapse 
Ko-46/97 A RAPPORT - VURDERING AV PLANEN FOR DEI SOMATISKE SJUKEHUSA I FYLKET (med vekt på dei delar som gjeld Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-50/97 A RAPPORT VEDKOMANDE KUNNSKAP OG HALDNINGAR TIL ETISKE RETNINGSLINJER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-51/97 A REVISJONSMELDING 1996 - OPPFØLGING OG STATUS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-52/97 A OPPLÆRINGSPLAN FOR FYLKESREVISJONEN I MØRE OG ROMSDAL 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-53/97 A PROSJEKT 97 - VERKNADER FOR FYLKESREVISJONEN OG KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-54/97 A OPPTENING AV BONUSPOENG - BRACARD M.V.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-55/97 A ROMSDAL VIDAREGÅENDE SKOLE - BRANNALARMANLEGG. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-56/97 A KRISTIANSUND VIDERGÅENDE SKOLE - FASADEOPPRUSTING OG SKIFTE AV VINDAUGE. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-57/97 A OFU-PROSJEKT, JULSUNDVN. 7 - GRUNNLAGSINVESTERINGAR, BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1998
 
Collapse 
29-Jan-1998
  
Collapse 
Ko-5/98 A RAPPORT (SØR-TRØNDELAG FYLKESREVISJON) -PRS - PERSONALRESSURSSTYRINGSSYSTEM I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-6/98 A BEHANDLING AV PROSJEKT 97 OG ØKONOMIPLAN 1998 - 2001 MED BUDSJETT FOR 1998 - BREV FRÅ HARALD NYMOEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-7/98 A VEDKOMANDE FYLKESKOMMUNEN SITT EL-FOND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/98 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINSUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Mar-1998
  
Collapse 
Ko-10/98 A MANGLANDE INNDEKKING AV UNDERSKOT. KOMMUNELOVA SINE KRAV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/98 A ÅRSMELDING OM VERKSEMDA I 1997 FOR FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Apr-1998
  
Collapse 
Ko-14/98 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1997 OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/98 A ROMSDAL VIDAREGÅANDE SKOLE/AMO-SENTERET PÅ BERGMO - OPPRUSTING ETTER OVERTAKING FRÅ STATEN. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-16/98 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - TILBYGG/OMBYGGING SAGBAKKEN SKOLE. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-17/98 A HJELPEMIDDELSENTRALEN I MØRE OG ROMSDAL - TILBYGG/OMBYGGING. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-18/98 A MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES REKNESKAP FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-19/98 A OPPGJERSORDNINGA TIL BÅTAMBULANSETENESTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-20/98 A STIFTELSEN MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGIVING, REKNESKAP 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-21/98 A OPPFØLGING AV RAPPORT 7/97 - PLAN FOR SOMATISKE SJUKEHUS (MED VEKT PÅ DEI DELAR SOM GJELD SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Jun-1998
  
Collapse 
Ko-22/98 A GODTGJERSLER TIL VIKARLEGAR - TENESTEREISER/PRIVATREISER STIPEND - GRUNNUTDANNING/VIDAREUTDANNING I SKATTEMESSIG FORSTAND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-23/98 A MELDING OM GJENNOMSYN AV HELSE- OG SOSIALUTVALET OG SJUKEHUSSTYRET SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-24/98 A ENDRING AV UTFYLLANDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-25/98 A EVALUERING AV FYLKESREVISJONENS DELTAKING I UTARBEIDING AV EI ØKONOMIHANDBOK FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-26/98 A RAPPORT VEDKOMANDE "STYRKING AV INNKJØPSTENESTA - MOGLEGE INNSPARINGAR?"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-27/98 A STATUS FOR DATAUTSTYRET I FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-28/98 A HANDSAMING AV ÅR-2000-PROBLEMET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Aug-1998
  
Collapse 
Ko-31/98 A ØKONOMIPLAN FOR 1999-2002 MED BUDSJETT FOR 1999 FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-32/98 A MELDING OM GJENNOMSYN AV HELSE- OG SOSIALUTVALET OG SJUKEHUSSTYRET SINE MØTEBØKER FOR 1. HALVÅR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-33/98 A KONTROLLUTVALETS PLASS VED LØNSFORHANDLINGAR FOR REVISORANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-34/98 A TALET PÅ MEDLEMER I KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
01-Oct-1998
  
Collapse 
Ko-39/98 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-40/98 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-41/98 A NY REVISORLOV - OPPHEVING AV AKSJELOVA § 7-2, TREDJE LEDD - VERKNADER FOR KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL REVISJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-42/98 A BUDSJETTENDRINGAR 1998 - FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-43/98 A MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-44/98 A OFU-PROSJEKT, JULSUNDVN. 7 - SAMARBEIDSPROSJEKT. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Dec-1998
  
Collapse 
Ko-45/98 A SENTRALSJUKEHUSET - OMBYGGING AV LOKALA FOR BARNEHABILITERING BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-46/98 A KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE - OPPRUSTING AV AMO-SENTERET BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-47/98 A REDUKSJON AV STILLINGSRAMME - FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-48/98 A OPPLÆRINGSPLAN FOR FYLKESREVISJONEN I MØRE OG ROMSDAL 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-49/98 A RAPPORT VEDKOMANDE "GJESTEPASIENTORDNINGA. EI KARTLEGGING AV BRUKEN AV ORKDAL SANITETSFORENINGS SJUKEHUS "
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-50/98 A REVISJONSMELDING 1997 - OPPFØLGING OG STATUS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-51/98 A NKRF’S UTGREIING "FRAMTIDIG ORGANISERING AV KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL REVISJON" - FRÅSEGN - VIDARE ARBEID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1999
 
Collapse 
28-Jan-1999
  
Collapse 
Ko-3/99 A ORIENTERING OM REVISJONSORDNINGAR ETTER NY REVISORLOV OG ENDRING AV AKSJELOVA, NY LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP OG LOVREGLAR OM KOMMUNALE FORETAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-4/99 A UTVIKLING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FYLKESREVISJONANE I NORD-TRØNDELAG, SØR-TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-5/99 A ENDRING AV FYLKESREVISJONENS ARBEIDSMÅTE - FØLGJER FOR ORGANISERING OG LØSSSTRUKTUR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Mar-1999
  
Collapse 
Ko-6/99 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-7/99 A RAPPORT VEDKOMANDE "SAMANSLÅING AV VIDAREGÅANDE SKOLAR - INNSPARINGAR I ADMINISTRASJONSRESSURSAR"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/99 A RAPPORT VEDKOMANDE "FYLKESKOMMUNALE TILSKOT TIL VAKSENOPPLÆRING UTANOM SKOLEVERKET OG KULTURFORMÅL"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Apr-1999
  
Collapse 
Ko-12/99 A STIFTELSEN MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGIVING, REKNESKAP 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-13/99 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-14/99 A MØRE OG ROMSDALS FYLKESKOMMUNES REKNESKAP FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/99 A ÅRSMELDING 1998 FRÅ KONTROLLUTVALET MED VEDLEGG AV FYLKESREVISJONENS ÅRSMELDING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-16/99 A FYLKESSKATTESJEFEN - ERFARINGSANALYSE FRÅ KONTROLL AV LØNNS- OG TREKKOPPGÅVER HOS ARBEIDSGJEVARAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Jun-1999
  
Collapse 
Ko-19/99 A HANDLINGSPLAN FOR KONTROLLUTVALET - EVALUERING AV LØPANDE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-20/99 A RAPPORT VEDKOMANDE "TANNHELSETENESTA - AUKA EFFEKTIVITET VED BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI?".
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-21/99 A MELDING OM GJENNOMSYN AV HELSE- OG SOSIALUTVALET OG SJUKEHUSSTYRET SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-22/99 A ORGANISERING AV REKNESKAPSREVISJONEN FRÅ ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-23/99 A ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 1999 KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Sep-1999
  
Collapse 
Ko-26/99 A ØKONOMIPLAN FOR 2000-2003 MED BUDSJETT FOR 2000 FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-27/99 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-28/99 A MELDING OM GJENNOMSYN AV HELSE- OG SOSIALUTVALET OG SJUKEHUSSTYRET SINE MØTEBØKER FOR 1. HALVÅR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-29/99 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-30/99 A RAPPORT VEDKOMANDE " RØROS-PROSJEKTET - KVA OPPLEVDE BRUKARANE"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-31/99 A RAPPORT VEDKOMANDE "OPPFØLGING - ETISKE RETNINGSLINJER"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Oct-1999
  
Collapse 
Ko-35/99 A MELDING OM VERKSEMDA I KONTROLLUTVALET 1995 - 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-36/99 A SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FYLKESREVISJONANE I HELSEREGION 4
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-37/99 A RAPPORT - GJESTEPASIENTORDNINGA, EI OPPFØLGING AV BRUKEN AV ORKDAL SANITETSFORENINGS SJUKEHUS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-38/99 A ØRAN PRODUKTER A/S - KONKURS - OPPFØLGING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Dec-1999
  
Collapse 
Ko-39/99 A Økonomirapport 2. tertial 1999 Kontrollutvalet og fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-41/99 A Rapport vedkomande "Brukarundersøking vedkomande foreldre sine erfaringar ved born sine opphald i sjukehus"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-42/99 A Opplæringsplan for fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2000
 
Collapse 
03-Feb-2000
  
Collapse 
Ko-1/00 A Melding om gjennomsyn av helse- og sosialutvalet og sjukehusstyret sine møtebøker for 2. halvår 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-2/00 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalet si møtebok for 2. halvår 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-3/00 A Prosjekt løn overordna legar ved sjukehusa i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Mar-2000
  
Collapse 
Ko-10/00 A Møre og Romsdal fylkeskommunes rekneskap for 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-11/00 A Forvaltningsrevisjonsprosjekt 6/99 - rapport: "Økonomistyring i Møre og Romsdal fylkeskommune 1999"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-12/00 A Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2/00 - rapport: "Ressursutnytting av personalbustadene ved sjukehusa i Møre og Romsdal"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/00 A Gjennomsyn av fylkesutvalet si møtebok og klagenemnda si møtebok for 2. halvår 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/00 A Årsmelding 1999 frå kontrollutvalet med vedlegg av fylkesrevisjonens årsmelding
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
04-May-2000
  
Collapse 
Ko-17/00 A Omstilling 2000 - Tiltak ved dei sentrale kontrollorgana for å redusere budsjettramma
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-18/00 A Rapport - Spørjeundersøking til leiarane om fylkesrevisjonens rolle og funksjon i Møre og Romsdal fylkeskommune
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Jun-2000
  
Collapse 
Ko-21/00 A Økonomirapport 1 tertial 2000 kontrollutvalet og fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-22/00 A Revisjon av AS Regionteateret i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-23/00 A Heimearbeid ved fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-24/00 A Plan for verksemda i kontrollutvalet - 2000 - 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Oct-2000
  
Collapse 
Ko-26/00 A Økonomiplan for 2001-2004 med budsjett for 2001 for kontrollutvalet og fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-27/00 A Gjennomsyn av fylkesutvalet si møtebok og klagenemnda si møtebok for 1. halvår 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-28/00 A Økonomirapport 2. tertial 2000 kontrollutvalet og fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-29/00 A Melding om gjennomsyn av helse- og sosialutvalet og sjukehusstyret sine møtebøker for 1. halvår 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-30/00 A Forvaltningsrevisjonsprosjekt 3/00 - rapport: "Fylkesveginvesteringar - strekningsvise tiltak. Mål og framdrift"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-31/00 A Forvaltningsrevisjonsprosjekt 14/00 - rapport: "Annonsering i Møre og Romsdal fylkeskommune"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-32/00 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalet si møtebok for 1. halvår 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-33/00 A Kontrollutvalets rolle i høve til det regionale helse- og sosialutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-35/00 A Orientering om kontrollbesøk ved skolar, mindre helseinstitusjonar og tannklinikkar i 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Nov-2000
  
Collapse 
Ko-36/00 A OPPLÆRINGSPLAN FOR FYLKESREVISJONEN I MØRE OG ROMSDAL 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-37/00 A UTVIDING AV STILLING – FØRSTEREVISOR FOR FORVALTNINGSREVISJONSSEKSJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-38/00 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 7/00 - RAPPORT: "KJØP AV TRYKKERI- OG GRAFISKE TENESTER I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-39/00 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 5/00 - RAPPORT: "EI OPPFØLGING AV VEDTEKNE EFFEKTIVISERINGSTILTAK VED FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-40/00 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 6/00 - RAPPORT : "EIT GODT UTSKRIVINGSFORLØP FRÅ SJUKEHUS TIL HEIMEKOMMUNE"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2001
 
Collapse 
07-Feb-2001
  
Collapse 
Ko-1/01 A Melding om gjennomsyn av helse- og sosialutvalet og sjukehusstyret sine møtebøker for 2. halvår 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-2/01 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalet si møtebok for 2. halvår 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-3/01 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2/01 - RAPPORT: "FYLKESKOMMUNALE EIGEDOMAR - HEIMELSDOKUMENT OG DRIFTSAVTALAR"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-4/01 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 1/2001 - RAPPORT : «OPPFØLGING AV VENTETIDSGARANTIEN FOR PSYKIATRISKE PASIENTAR»
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Mar-2001
  
Collapse 
Ko-10/01 A MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES REKNESKAP FOR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-12/01 A AURE OPPTRENINGSSENTER - VARMTVANNSBASSENG. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-5/01 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 4/2001 - RAPPORT : ”LEGANE SI ARBEIDSTID OG ARBEIDSTILHØVE »
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ko-5/01 A Ko-05/01 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 4/2001 - RAPPORT : ”LEGANE SI ARBEIDSTID OG ARBEIDSTILHØVE »
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-6/01 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK og klagenemnda si møtebok for 2. halvår 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-7/01 A ÅRSMELDING 2000 FRÅ KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/01 A ÅRSMELDING 2000 FRÅ FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/01 A ÅRSPLAN 2001 FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Jun-2001
  
Collapse 
Ko-13/01 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 3/01 - RAPPORT: "FYLKESKOMMUNENS KUNST"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-14/01 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 5/2001 - RAPPORT OM VAL AV INNBETALINGSORDNING FOR POLIKLINISKE EIGENDELAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/01 A FORVALTNINGSREVISJON - PRIORITERINGAR I 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-16/01 A FRAMTIDIG DIMENSJONERING AV FYLKESREVISJONEN - FØREBELS ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-17/01 A ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2001 KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
29-Aug-2001
  
Collapse 
Ko-18/01 A ØKONOMIPLAN FOR 2002 - 2005 MED BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-19/01 A TILDELING AV DRIFTA AV PARKERINGSANLEGGET VED SENTRALSJUKEHUSET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-20/01 A RAUMA OPPLÆRINGSKONTOR - KLAGE PÅ SAKSBEHANDLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-22/01 A REVISJONSMERKNAD 1/01 - TAKSTANE FOR BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Oct-2001
  
Collapse 
Ko-19/01 A Tillegg til sak 19/01 TILDELING AV DRIFTA AV PARKERINGSANLEGGET VED SENTRALSJUKEHUSET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-23/01 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK og klagenemnda si møtebok for 1. halvår 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-24/01 A NESJESTRANDA VIDAREGÅANDE SKOLE - TILBYGG. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-25/01 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - OMBYGGING AV A-PAVILJONGEN VED PSYKIATRISK STORAVDELING. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-26/01 A ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2001. KJØP AV IT-UTSTYR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-27/01 A SAL AV TUSSA-AKSJAR - ORIENTERINGSSAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-28/01 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT nr. 6/01 - "Innføring av desentralisert registrering av rekneskapsdata ved dei vidaregåande skolane i fylket"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-29/01 A MELDING OM GJENNOMSYN AV HELSE- OG SOSIALUTVALET SI MØTEBOK FOR 1. TERTIAL 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-30/01 A MELDING OM GJENNOMSYN AV SJUKEHUSSTYRET SI MØTEBOK 1. HALVÅR 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-31/01 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI møtebok for 1. halvår 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Nov-2001
  
Collapse 
Ko-32/01 A NEDBEMANNING AV FYLKESREVISJONEN. KORRIGERT ØKONOMIPLAN 2002 – 2005 MED BUDSJETT FOR 2002 for kontrollutvalet og fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2003
 
Collapse 
13-Feb-2003
  
Collapse 
Ko-1/03 A HØYRING- FORSLAG TIL ENDRING AV KOMMUNELOVA - KOMMUNAL REVISJON m.m.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-2/03 A VARSLA KONTROLL- OG KARTLEGGINGSBESØK PÅ VIDAREGÅANDE SKOLAR 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-3/03 A OPPFØLGING AV TIDLEGARE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-4/03 A SENTRALE KONTROLLORGAN - BUDSJETT FOR 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
26-Mar-2003
  
Collapse 
Ko-10/03 A RAPPORT OM SAMARBEIDET MELLOM FYLKESREVISJONANE I NORD-tRØNDELAG, sØR-tRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-11/03 A ÅRSPLAN 2003 FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-12/03 A OPPLÆRINGSPLAN FOR FYLKESREVISJONEN 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-13/03 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 2.HALVÅR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-14/03 A OFFENTLEG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKT (OFU) I SAMARBEID MELLOM GLAMOX AS OG FYLKESKOMMUNEN – AVSLUTNING AV PROSJEKTREKNESKAPEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/03 A GRUNNLAGSINVESTERINGAR I SAMBAND MED OFU-PROSJEKT – AVSLUTNING AV BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-5/03 A KOMMUNENES SENTRALFORBUND – FRAMLEGG OM OMORGANISERING AV KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL REVISJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-6/03 A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-7/03 A ÅRSMELDING 2002 FRÅ KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/03 A ÅRSMELDING 2002 FRÅ FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/03 A MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES REKNESKAP FOR 2002. REKNESKAPEN FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN 2002.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Jun-2003
  
Collapse 
Ko-17/03 A ØKONOMIRAPPORT PR 30. APRIL 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-18/03 A FORVALTNINGSREVISJON – PRIORITERINGAR 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-19/03 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 1/2003 OM KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-20/03 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 2/03 - "FLEKSIBEL SKOLEDAG - FRI SKOLESKYSS - UNGDOMSKORT M/RABATT"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-21/03 A INTERREGIONALT SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FYLKESREVISJONAR OG LANDSTINGSREVISJONAR I NOREG OG SVERIGE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-22/03 A FRAMTIDIG REVISJONSORDNING I FYLKESKOMMUNEN – OPPLEGG FOR ARBEIDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Sep-2003
  
Collapse 
Ko-24/03 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3/03 - "INNKJØPSAVTALAR I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-25/03 A ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-26/03 A ØKONOMIPLAN FOR 2004 - 2007 MED BUDSJETT FOR 2004 FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Oct-2003
  
Collapse 
Ko-27/03 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 1.HALVÅR 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-28/03 A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 1. HALVÅR 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-29/03 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 4/03 – FYLKESKOMMUNEN SOM ATTRAKTIV ARBEIDSGIVAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-30/03 A ØKONOMIRAPPORT PR 31. AUGUST 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-31/03 A NYTT OPPDRAG – NORSK KULTURSKOLERÅD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-32/03 A REVISJONSORDNINGA I EINSKAPSFYLKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Nov-2003
  
Collapse 
Ko-35/03 A KRISTIANSUND VIDAREGÅANDE SKOLE - OPPRUSTING AV ADMINISTRASJONSBYGGA, BYGG 2, 3 OG 7. BYGGEREKNESKAP. REVISJONSMELDING.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ko-35/03 A KRISTIANSUND VIDAREGÅANDE SKOLE – OPPRUSTING AV ADMINISTRASJONSBYGGA, BYGG 2, 3 OG 7. BYGGEREKNESKAP. REVISJONSMELDING.
   
Innstilling
Collapse 
2004
 
Collapse 
19-Feb-2004
  
Collapse 
Ko-1/04 A KONTROLLUTVALETS OG FYLKESREVISJONENS BUDSJETT FOR 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-2/04 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 2.HALVÅR 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-3/04 A OPPFØLGING AV TIDLEGARE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-4/04 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 1/2004 - TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-5/04 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 2/2004 – UTFORDRINGAR FOR EINSKAPSFYLKET I ROLLA SOM REGIONAL UTVIKLINGSAKTØR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
01-Apr-2004
  
Collapse 
Ko-10/04 A ETABLERING AV SEKRETERIAT FOR KONTROLLUTVALET OG FRAMTIDIG REVISJONSORDNING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-11/04 A ÅRSMELDING 2003 FRÅ FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-13/04 A VARSLA KONTROLL- OG KARTLEGGINGSFORSØK VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I 2003.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-14/04 A RAPPORT OM SAMARBEIDET MELLOM FYLKESREVISJONANE I MØRE OG ROMSDAL. SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG FOR 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/04 A FORSKRIFT OM REVISJON OG OM KONTROLLUTVAL I KOMMUNAR OG FYLKESKOMMUNAR - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-16/04 A OU-PROSJEKTET VED FYLKESREVISJONEN, KONTROLLUTVALETS ROLLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-17/04 A OPPLÆRINGSPLAN FOR FYLKESREVISJONEN 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-18/04 A MERKNAD FRA JACOB STRAND OG ROLF BERGMANN TIL SAKSBEHANDLINGA VEDK. MEIRVERDIAVGIFT PÅ PERSONTRANSPORT OG UTREKNING AV MOMSEFFEKT FOR RUTESELSKAPA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-6/04 A MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES REKNESKAP FOR 2003. REKNESKAPEN FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN 2003. REVISJONSMELDING.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-7/04 A ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKOLE - TILBYGG BYGGJEREKNESKAP - REVISJONSMELDING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/04 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/04 A ÅRSMELDING 2003 KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Jun-2004
  
Collapse 
Ko-21/04 A REGLEMENT FOR ORGANISASJON OG SAKSBEHANDLING I KONTROLLUTVLAET OG FYLKESREVISJONEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-22/04 A Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2004 - Møre og Romsdal fylkes internasjonale engasjement
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-23/04 A FORVALTNINGSREVISJON - PRIORITERINGAR 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-24/04 A AVTALE MELLOM RIKSREVISJONEN OG FYLKESREVISJONEN OM REVISJONSAMARBEID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-25/04 A Økonomirapport pr 30. april 2004 - sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
29-Sep-2004
  
Collapse 
Ko-26/04 A REGLEMENT FOR ORGANISASJON OG SAKSBEHANDLINGI KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN - EVT. TILPASSINGAR TIL ENDELEGE FORSKRIFTER M.M.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-27/04 A RAPPORT OM STATUS FOR REVISJONSARBEIDET I 2004.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-28/04 A ØKONOMIRAPPORT PR 31. AUGUST 2004 FOR SENTRALE KONTROLLORGAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-29/04 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 4/2004 - TRYGG SKOLEVEG - EINRETT FOR ALLE ?
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-30/04 A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 1 . HALVÅR 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-31/04 A GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-32/04 A ØKONOMIPLAN 2005 - 2008 MED BUDSJETT 2005 FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
04-Nov-2004
  
Collapse 
Ko-33/04 A DELTAKING I GRENSEREGIONALT SAMARBEID - VIDARE ENGASJEMENT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-34/04 A NYTT OPPDRAG - NORDRE BJØRNSUND BEDEHUSKAPELL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-35/04 A MØTEPLAN 2005 FOR KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Dec-2004
  
Collapse 
Ko-36/04 A Melding om oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonsprosjekt og om forsøket med einskapsfylke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-37/04 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 5/04 - Miljøvenleg energiutvikling i Møre og Romsdal - gjennomføring av planar og målsettingar.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-38/04 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 6/04 – Ressurs til driftspersonale ved dei vidaregåande skolane.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-39/04 A Kontrollutvalet – plan for verksemda i perioden 2004 – 2007.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
Collapse 
2005
 
Collapse 
10-Feb-2005
  
Collapse 
Ko-1/05 A BUDSJETT 2005 FOR KONTROLLUTVALET, KONTROLLSEKRETARIATET OG FYLKESREVISJONEN, RAMMER M.M.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-2/05 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2005 – PRIORITERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-3/05 A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-4/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 1/2005: TILTAK MOT MOBBING M.M. VED VIDAREGÅANDE SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-5/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 2/2005: INFORMASJONSTRYGGLEIK I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-6/05 A VARSLA KONTROLL- OG KARTLEGGINGSBESØK PÅ VIDAREGÅANDE SKOLER I 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-7/05 A FØRING AV INNTEKTER FRÅ SAL AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/05 A MOMSKOMPENSASJONSORDNINGA - EI ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Mar-2005
  
Collapse 
Ko-10/05 A GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 2004.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-11/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 3/2005: SKOLEUTVALA VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-12/05 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2005 – BESTILLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-13/05 A ÅRSMELDING 2004 FOR KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-14/05 A ÅRSMELDING 2004 FOR FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/05 A MØRE OG ROMSDAL FYLKES REKNESKAP FOR 2004. REKNESKAPEN FOR KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN. REVISJONSMELDING.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-16/05 A AVTALE OM SEKRETARIATSBISTAND TIL 10 KOMMUNALE KONTROLLUTVAL PÅ NORDMØRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-17/05 A VURDERING AV UAVHENGIGHEIT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/05 A SLUTTRAPPORT – INTERREGIONALT SAMARBEIDSPROSJEKT INNAN KOMMUNAL REVISJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Apr-2005
  
Collapse 
Ko-18/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 4/2005: TILTAK FOR STYRKA SAMARBEID MELLOM TANNHELSETENESTA OG KOMMUNEHELSETENESTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-19/05 A RAPPORT OVER UTFØRT REVISJONSARBEID I 2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-20/05 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2005 – BESTILLING (2)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
26-May-2005
  
Collapse 
Ko-21/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 5/2005: KOMMUNALE NÆRINGSFOND, FORVALTNING OG RESULTAT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-22/05 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 6/2005: Møre og Romsdal fylke sitt engasjement innan reiseliv
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-23/05 A Økonomirapport sentrale kontrollorgan - 1. tertial 2005
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-24/05 A Forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2005 - bestilling (3)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Oct-2005
  
Collapse 
Ko-25/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 7/2005: VALD OG TRAKASERING AV UNDERVISNINGSPERSONALET VED VIDAREGÅANDE SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-26/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 8/2005: ELEVTALSAUKE OG EFFEKTIVISERINGSKRAV - UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-27/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 9/2005: SAMANSLÅING OG NEDLEGGING AV VIDAREGÅANDE SKOLAR - EVALUERING AV OM FØRESETNADER OG VERKNADER ER OPPNÅDD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-28/05 A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 1. HALVÅR 2005
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-29/05 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 2005
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-30/05 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2005 – BESTILLING (4)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-31/05 A ØKONOMIRAPPORT PR 31. AUGUST 2005 FOR SENTRALE KONTROLLORGAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-32/05 A ØKONOMIPLAN 2006 – 2009 MED BUDSJETT 2006 FOR SENTRALE KONTROLLORGAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
01-Dec-2005
  
Collapse 
Ko-34/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 10/2005: TRIVSELSFYLKET MØRE OG ROMSDAL – ”TRUA PÅ DET GODE LIV”, KVA ER GJORT?
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-35/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 11/2005: FORSØK MED EINSKAPSFYLKE – EVLUERING HAUSTEN 2005.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-36/05 A VAL AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
Collapse 
2006
 
Collapse 
02-Feb-2006
  
Collapse 
Ko-1/06 B Varsla kontroll- og kartleggingsbesøk på vidare-gåande skolar i 2005
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-1/06 B Varsla kontroll- og kartleggingsbesøk på vidaregåande skolar i 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-2/06 B Eksterne oppdrag for fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-3/06 A Budsjett 2006 for kontrollutvalet, kontroll-sekretariatet og fylkesrevisjonen, rammer m.m.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-4/06 A Gjennomsyn av utdanningsutvalet si møtebok for 2. halvår 2005
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-5/06 A Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 2. halvår 2005
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-6/06 A Rapport om oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-7/06 A Val av prosjekt innan forvaltningsrevisjon 2006 - ny behandling
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/06 A Grenseregional samling for kontrollutval/fortroende-valde revisorar - val av stad
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Mar-2006
  
Collapse 
Ko-10/06 A Forvaltningsrevisjonsrapport 1/2006: Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-11/06 A Årsmelding 2005 for kontrollutvalet, kontrollutvals-sekretariatet og fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-12/06 A Fråsegn om Møre og Romsdal fylkes rekneskap for 2005 med revisjonsmelding. Tilråding om rekneskapen for Sentrale kontrollorgan med revisjonsmelding.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-13/06 A Vurdering av konsolideringsprosessen vedr. musea i Møre og Romsdal og fylkets saksbehandling vedr. Landbruksmuseet.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-14/06 A Forvaltningsrevisjon 2006 – prioritering, bestilling.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/06 A Vurdering av uavhengigheit
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-16/06 A Medlemskap i "Forum for kontroll og tilsyn" (FKT)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-17/06 A Avtale om sekretariatshjelp til kontrollutval i kommunar på Nordmøre
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/06 A Kontrollutvalet - val av prosjekt innan forvaltningsrevisjon 2006 - ny behandling
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
04-May-2006
  
Collapse 
Ko-18/06 B Tilsetting i stilling som fagleg leiar - forvaltningsrevisjon
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-19/06 B Rapport over utført revisjonsarbeid - 2005
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-20/06 A Forvaltningsrevisjon 2006 - framdrift
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-21/06 A Forvaltningsrevisjon 2006 - bestilling (2)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-22/06 A Oppmoding om tilsyn - Olav Nygård m. fl.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-23/06 A Avtale om utgiving av fylkesmagasinet "Spor" - vurdering i høve til anskaffelsesforskrifta
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
01-Jun-2006
  
Collapse 
Ko-24/06 A Surnadal vgs. - prosjekt K302 - opprusting - byggjerekneskap
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-25/06 A Selskapskontroll - kontrollutvalets ansvar, retningslinjer og fullmakter
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-26/06 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 2/2006: Barn, ungdom, eldre og funksjonshemma sitt transportbehov - korleis blir særskilte behov ivareteke?
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-27/06 A Sentrale kontrollorgan - økonomirapport pr 30.04.06
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-28/06 A Forvaltningsrevisjon 2006 - bestilling (3)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
29-Jun-2006
  
Collapse 
Ko-29/06 A Revisjonsnotat - avtale om utgiving av fylkesmagasinet "Spor"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Aug-2006
  
Collapse 
Ko-30/06 A Vurdering av saksbehandlinga knytta til forlenging av avtale med MRF om hurtigbåttrafikk
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Oct-2006
  
Collapse 
Ko-31/06 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 3/2006: Lov om offentlege anskaffelsar og anskaffelsesforskrifta - regelverk og praksis i Møre og Romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-32/06 A Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 1. halvår 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-33/06 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalet si møtebok for 1. halvår 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-34/06 A Økonomirapport pr 31. august 2006 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-35/06 A Selskapskontroll - bestilling 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-36/06 A Økonomiplan 2007 - 2010 med budsjett 2007 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Nov-2006
  
Collapse 
Ko-39/06 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 4/2006: Spesialundervisning og tilrettelagt opplæring (for særskiltsøkjarar) i høve til kravet om tilpassa opplæring.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-40/06 A Kontrollutvalet - val av forvaltningsrevisjonar i 2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-41/06 A Byggerekneskap - Kunstmuseet KUBE, revisjonsmelding
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-42/06 A Møteplan m.m. 2007 for kontrollutvalet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2007
 
Collapse 
01-Feb-2007
  
Collapse 
Ko-1/07 A Budsjett 2007 for kontrollutvalet, kontrollutvalssekretariatet og fylkesrevisjonen, rammer m.m.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-2/07 A Forvaltningsrevisjon 2007, prioritering, framdrift m.m.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-3/07 A Forvaltningsrevisjon 2007 - bestilling av prosjektet ”Likestilling og mangfald – kva er stoda?”
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-4/07 A Forvaltningsrevisjon 2007 - bestilling av prosjektet "Seniorpolitikk - verknader og realitetar"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-5/07 A Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 2. halvår 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-6/07 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1/2007: Samordning av verkemidla i det regionale partnarskapet, - kva er gjort, kva er oppnådd?
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Mar-2007
  
Collapse 
Ko-10/07 A Fråsegn om Møre og Romsdal fylkes årsrekneskap for 2006 med revisjonsmelding. Tilråding om rekneskapen 2006 for Sentrale kontrollorgan med revisjonsmelding.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-11/07 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalet si møtebok for 2. halvår 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-12/07 A Vurdering av uavhengigheit
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-13/07 B Rapport om varsla kontroll- og kartleggingsbesøk ved vidaregåande skolar og tannklinikkar i 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-7/07 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 2/2007: Spesialundervisning og tilrettelagt opplæring (for særskiltsøkjarar) i høve til kravet om tilpassa opplæring
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/07 A Rapport om oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/07 A Årsmelding 2006 for kontrollutvalet, kontrollutvalssekretariatet og fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
31-May-2007
  
Collapse 
Ko-14/07 B Rapport om utført revisjonsarbeid i 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/07 A Økonomirapport pr. 30.04.07 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-16/07 A Fagerlia vidaregåande skole - byggjerekneskap, prosjekt K401 - revisjonsmelding
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-17/07 A Romsdal vidaregåande skole - tilbygg, prosjekt K305, byggjerekneskap. Revisjonsmelding
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-18/07 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 3/2007: Likestilling og mangfald - kva er stoda?
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-19/07 A Kontrollutvalet - rapport om utført selskapskontroll i 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-20/07 A Lov om (forbod mot) offentleg støtte til næringsverksemd, etterleving, notifisering m.m. - gjennomgang av fylkets rutiner
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-21/07 A Norsk kommunesektor og EU/EØS - rapport etter deltaking i KS' studieprogram om "EU/EØS og kommunesektoren"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-22/07 A Forvaltningsrevisjon 2007 - bestilling av prosjektet "Oppfølgingstenesta og PPT m. fl. - forventningar og resultat"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-23/07 A Forvaltningsrevisjon 2007 - bestilling av prosjektet "Kompetanse- og omstillingsbehov hos undervisnings-personalet"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Oct-2007
  
Collapse 
Ko-24/07 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 4/2007: Seniorpolitikk - verknader og realitetar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-25/07 A Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 1. halvår 2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-26/07 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalet si møtebok for 1. halvår 2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-27/07 A Forvaltningsrevisjon 2007 - bestilling av tilleggsprosjekt
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-28/07 A Risikoanalyse av Fjord1 Nordvestlandske AS - bestilling
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-29/07 A Selskapskontroll 2007 - bestilling
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-30/07 A Økonomirapport pr 31.08.07 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-31/07 B Rapport om utført revisjonsarbeid pr 15. sept. 2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Nov-2007
  
Collapse 
Ko-32/07 A Møteplan 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
29-Nov-2007
  
Collapse 
Ko-33/07 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 5/2007: Oppfølgingstenesta og PPT m. fl. - forventningar og resultat
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-34/07 A Kontrollutvalet - val av prosjekt innan forvaltningsrevisjon i 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-35/07 A Kontrollutvalet - rapport om utført selskapskontroll i 2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-36/07 A Molde vidaregåande skole - K304 tilbygg, byggjerekneskap
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-37/07 A Plan for verksemda i kontrollutvalet 2008 – 2011 – førebels drøfting
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-38/07 A Økonomirapport pr 31. okt. 2007 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-39/07 A Fjord1 Nordvestlandske AS - risikoanalyse, godkjenning av prosjektskisse. Korrigering av bestilling.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2008
 
Collapse 
07-Feb-2008
  
Collapse 
Ko-1/08 A Utkast til plan for verksemda i kontrollutvalet 2008 - 2011
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ko-2/08 A Økonomiplan 2008 - 2011 med budsjett for 2008 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-3/08 A Forvaltningsrevisjon 2008, prioritering. Bestilling av prosjekt.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-4/08 B Rapport om varsla kontroll- og kartleggingsbesøk ved vidaregåande skolar og tannklinikkar i 2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
26-Mar-2008
  
Collapse 
Ko-5/08 A Risikoanalyse - Fjord1 Nordvestlandske AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-6/08 A Årsrekneskap 2007 for Møre og Romsdal fylke. Kontrollutvalets fråsegn. Revisjonsmelding. Tilråding om årsrekneskapen 2007 for Sentrale kontrollorgan. Revisjonsmelding
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-7/08 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalets møtebok for 2. halvår 2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/08 A Vurdering av uavhengigheit
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/08 B Rapport om gjennomgang av innkjøpsområdet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
27-Mar-2008
  
Collapse 
Ko-10/08 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1/2008: Kompetanse- og omstillingsbehov hos undervisningspersonalet.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-11/08 A Rapport om oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-12/08 A Årsmelding 2007 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-13/08 A Plan for verksemda i kontrollutvalet 2008 - 2011
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-14/08 A Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker 2. halvår 2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/08 A Rapport frå selskapskontroll i Svorka Energi AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
28-May-2008
  
Collapse 
Ko-16/08 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 2/2008: Oppfølging og evaluering av ulike økonomiske overføringar og tilskotsordningar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-17/08 A Økonomirapport pr 25. april 2008 - Sentrale kontrollorgan. Budsjettet 2008.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-18/08 A Forvaltningsrevisjon 2008 - bestilling
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-19/08 A Selskapskontroll - bestilling 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-20/08 B Rapport om utført revisjonsarbeid 2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Sep-2008
  
Collapse 
Ko-23/08 A Økonomiplan 2009 - 2012 med budsjett for 2009 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-24/08 A Kontrollutvalet – førebels skisse til val av prosjekt innan forvaltningsrevisjon i 2009
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-25/08 A Gjennomgang av rutiner for notifikasjon m.m. av støtte frå fylket til næringsverksemd - bestilling
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-26/08 B Rapport om revisjonsarbeidet pr 15.08.08
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
01-Oct-2008
  
Collapse 
Ko-27/08 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalets møtebøker 1. halvår 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-28/08 A Melding om gjennomsyn av klagenemnda og fylkesutvalets møtebøker 1. halvår 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-29/08 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 3/2008: Innføring av moms på transporttenester - verknader for trafikantane
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-30/08 A Val av prosjekt innan forvaltningsrevisjon i 2009
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-31/08 A Økonomirapport pr 31. aug. 2008 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-32/08 B Rapport om innkjøpsområdet - tilbakemelding om tiltak
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
27-Nov-2008
  
Collapse 
Ko-33/08 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 4/2008: Helsetenesta i dei vidaregåande skolane - behov og tilbod.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-34/08 A Kontrollutvalet - rapport til fylkestinget om utført selskapskontroll i 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-35/08 A Forvaltningsrevisjon 2009 – prioritering av prosjekt m.m.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-36/08 A Økonomirapport pr 31. okt. 2008 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
Collapse 
2009
 
Collapse 
28-Jan-2009
  
Collapse 
Ko-1/09 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalets møtebok for 2. halvår 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-2/09 A Møterett for medlemer i kontrollutvalet i gruppemøte og i fylkestinget, ved behandling av saker frå kontrollutvalet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-3/09 A Budsjett 2009 - Sentrale kontrollorgan, disponering av budsjettramme m.m.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-4/09 A Rapport om rutinar for notifikasjon m.m. av støtte frå fylket til næringsverksemd
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-5/09 A Forvaltningsrevisjon 2009 - bestilling av prosjektet "Samhandlingsarenaen - forenkling, samordning, brukarorientering - i kva grad har ein lukkast?"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-6/09 A Forvaltningsrevisjon 2009 - bestilling av prosjektet "Bygg og brukarar - tilgjenge og tilpassing".
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-7/09 B Rapport frå varsla kontroll- og kartleggingsbesøk ved vidaregåande skolar i 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Mar-2009
  
Collapse 
Ko-10/09 A Årsmelding 2008 for kontrollutvalet og kontrollutvals-sekretariatet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-11/09 A Årsmelding 2008 for fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-12/09 A Årsrekneskap 2008 for Møre og Romsdal fylke. Kontrollutvalets fråsegn. Revisjonsmelding. Tilråding om årsrekneskapen 2008 for Sentrale kontrollorgan. Revisjonsmelding.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-13/09 A Rapport om utført kvalitetskontroll - fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-14/09 A Vurdering av uavhengigheit
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/09 B Fylkesrevisjonen - bemanning rekneskapsrevisjon
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-16/09 B Varsla kontroll- og kartleggingsbesøk ved tannklinikkar i 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-8/09 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1/2009: Kommunar med omstillingsutfordringar - kva gjer fylket?
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/09 A Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 2. halvår 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Jun-2009
  
Collapse 
Ko-17/09 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 2/2009: "Samhandlings-arenaen - forventningar og resultat"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-18/09 A Melding om status i oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-19/09 A Aukra Sikkerhetssenter AS - mogleg selskapskontroll
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-20/09 A Val av forvaltningsrevisjonar 2010, overordna analyse
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-21/09 A Forvaltningsrevisjon 2009 - bestilling av prosjektet "Vidaregåande opplæring i bedrift".
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-22/09 A Forvaltningsrevisjon 2009 - bestilling av prosjektet "Språkopplæring til språklege minoritetar i vidaregåande opplæring."
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-23/09 A Selskapskontroll - bestilling 2009
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-24/09 A Økonomirapport pr. 30. april 2009 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-25/09 B Rapport om utført revisjonsarbeid i 2008
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Sep-2009
  
Collapse 
Ko-26/09 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 3/2009: "Bygg og brukarar - tilgjenge og tilpassing"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-27/09 A Val av prosjekt innan forvaltningsrevisjon i 2010
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-28/09 A Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 1. halvår 2009
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-29/09 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalets møtebok for 1. halvår 2009
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-30/09 A Aukra Sikkerhetssenter AS - oppfølging av fylkestingets/ kontrollutvalets vedtak
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-31/09 A Melding om status for avslutning av byggjerekneskapar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-32/09 A Økonomirapport pr 31. august 2009 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-33/09 A Økonomiplan 2010 - 2013 med budsjett for 2010 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-34/09 B Rapport om utført revisjonsarbeid pr 17. september 2009
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Nov-2009
  
Collapse 
Ko-36/09 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 4/2009: Vidaregåande opplæring i bedrift
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-37/09 A Kontrollutvalet - rapport om utført selskapskontroll i 2009
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-38/09 A K606 Molde vgs - opprusting fløy D - Byggjerekneskap. Revisjonsmelding
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-39/09 A K301 Borgund vgs - byggjetrinn 1 og 2 - Byggjerekneskap. Revisjonsmelding.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-40/09 A K602 Atlanten vgs - trinn 1 - 4 - Byggjerekneskap. Revisjonsmelding
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-41/09 A K501 Ålesund vgs - Volsdalsberga, opprusting av nordfløy og undervisningsfløy - Byggjerekneskap. Revisjonsmelding.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-42/09 A Forvaltningsrevisjon 2010 - prioritering av valde prosjekt
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-43/09 A Økonomirapport pr. 31. oktober 2009 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
Collapse 
2010
 
Collapse 
27-Jan-2010
  
Collapse 
Ko-1/10 A Kontrolldirektørtittelen - endring
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-2/10 A Budsjett 2010 - Sentrale kontrollorgan, disponering av budsjettramme m.m.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-3/10 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalets møtebok for 2. halvår 2009.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-4/10 A Forvaltningsrevisjon 2010 - bestilling av prosjektet "Undervisnings- og tannhelsetilbodet til marginale grupper".
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-5/10 A Forvaltningsrevisjon 2010 - bestilling av prosjektet "Status og utfordringar i trafikktryggleiksarbeidet i Møre og Romsdal"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
17-Mar-2010
  
Collapse 
Ko-10/10 A Årsrekneskap 2009 for Møre og Romsdal fylke. Kontrollutvalets fråsegn. Revisjonsmelding. Tilråding om årsrekneskapen 2009 for Sentrale kontrollorgan. Revisjonsmelding.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-11/10 A Styrkt eigenkontroll. Vurdering av kontrollutvalets rolle. Mandat
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-12/10 A Vurdering av uavhengigheit
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-13/10 A Forvaltningsrevisjon 2010 - endring i gjennomføringstakta
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-14/10 A Aukra Sikkerhetssenter AS - rapport frå styret
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-15/10 B Rapport frå kartleggingsbesøk ved vidaregåande skolar og tannklinikkar i 2009
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-6/10 A Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1/2010: Språkopplæring til språklege minoritetar i vidaregåande opplæring.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-7/10 A Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 2. halvår 2009
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-8/10 A Årsmelding 2009 for kontrollutvalet og kontrollutvals-sekretariatet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-9/10 A Årsmelding 2009 for fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
03-Jun-2010
  
Collapse 
Ko-16/10 A Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2010: Tannhelsetilbodet til marginale grupper
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-17/10 A Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-18/10 A K603 Volda vgs., trinn 1 - 3, byggjerekneskap, revisors fråsegn
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-19/10 A Forvaltningsrevisjon 2010 - bestilling av prosjektet "Konsolidering av musea - kva er oppnådd?"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-20/10 A Selskapskontroll - bestilling 2010
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-21/10 A Økonomirapport pr 30. april 2010 - Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-22/10 B Rapport om utført revisjonsarbeid i 2009 (pr. 20. mai 2010).
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
31-Aug-2010
  
Collapse 
Ko-23/10 A Styrkt eigenkontroll - kontrollutvalets ansvarsområde
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ko-24/10 A Val av forvaltningsrevisjonar 2011, overordna analyse
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ko-25/10 A Fylkesvegrekneskapen - revisjonsordning i 2010
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
29-Sep-2010
  
Collapse 
Ko-26/10 A Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2010: Undervisningstilbodet til marginale grupper
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-27/10 A Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 1. halvår 2010
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-28/10 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalet si møtebok for 1. halvår 2010
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-29/10 A Styrkt eigenkontroll - oppsummering av fase 1 og rådgjerder
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-30/10 A Forvaltningsrevisjon 2010 - bestilling av prosjektet "Etablerarordningar og nyskaping - forventningar og resultat"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-31/10 A Økonomirapport pr 31. august 2010 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-32/10 A Økonomiplan for 2011 - 2014 med budsjett for 2011 - Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-33/10 B Rapport om utført revisjonsarbeid pr 15. september 2010
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
27-Oct-2010
  
Collapse 
Ko-/10 A Møteinnkalling 27.10.2010
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
24-Nov-2010
  
Collapse 
Ko-34/10 A Kristiansund vgs - byggjerekneskap, K306 felleskostnader, K801 bygg 1 og 2, K902 bygg 7
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-35/10 A Rapport frå kontrollutvalet om utført selskapskontroll i 2010
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-36/10 A Forvaltningsrevisjonsrapport 4/2010: Konsolidering av musea - kva er oppnådd?
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-37/10 A Val av prosjekt innan forvaltningsrevisjon i 2011
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-38/10 A Oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar, avkvittering av rapport nr 3/2005
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
Ko-39/10 A Økonomirapport pr 31. oktober 2010 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
Collapse 
2011
 
Collapse 
26-Jan-2011
  
Collapse 
Ko-0/11 A Møteinnkalling og møtebok for kKontrollutvalget - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ko-0/11 A Møteprotokoll - Kontrollutvalet 1/2011
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
  
Collapse 
Ko-1/11 A Rekneskapsrevisjon av fylkesvegar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-2/11 A Melding om gjennomsyn av utdanningsutvalets møtebok for 2. halvår 2010
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-3/11 A Budsjett 2011 for Sentrale kontrollorgan, disponering av ramma m.m.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-4/11 A Utkast til "Reglement for organisasjon og saksbehandling for kontrollutvalet, kontrollutvalet sitt sekretariat og fylkesrevisjonen" - førebels drøfting.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-5/11 A Styrkt eigenkontroll - arbeids- og aktivitetsformer i kontrollutvalet (fase 3).
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-6/11 A Forvaltningsrevisjon 2011 - prioritering av valde prosjekt
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-/11 A Referatsak 1/11
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
23-Mar-2011
  
Collapse 
Ko-0/11 A Møteinnkalling og møtebok for kKontrollutvalget - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ko-0/11 A Møteprotokoll - Kontrollutvalet 2/2011
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
  
Collapse 
Ko-10/11 A Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 2. halvår 2010
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-11/11 A Årsmelding 2010 for Sentrale kontrollorgan
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-12/11 A Endring av reglementet for organisasjon og saksbehandling for kontrollutvalet, kontrollutvalet sitt sekretariat og fylkesrevisjonen
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-13/11 A Årsrekneskap 2010 for Møre og Romsdal fylkeskommune. Kontrollutvalets fråsegn. Revisjonsmelding. Tilråding om årsrekneskapen 2010 for Sentrale kontrollorgan. Revisjonsmelding.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-14/11 A Vurdering av uavhengigheit
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-15/11 A Rapport om brot på innkjøpsregelverket
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
Ko-9/11 A K905 Romsdal vgs, K906 Ørsta vgs, K907 Gjermundnes vgs, K908 Ørskog vgs - byggjerekneskapar
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Apr-2011
  
Collapse 
Ko-0/11 A Møteinnkalling og møtebok for kontrollutvalet - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
25-May-2011
  
Collapse 
Ko-0/11 A Møteinnkalling og møtebok for kontrollutvalet - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
28-Sep-2011
  
Collapse 
Ko-0/11 A Møteinnkalling og møteprotokoll kontrollutvalet - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
09-Nov-2011
  
Collapse 
Ko-0/11 A Møteinnkalling og møteprotokoll kontrollutvalet - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
29-Nov-2011
  
Collapse 
Ko-0/11 A Møteinnkalling og møteprotokoll Kontrollutvalet 29. nov. 2011 - fullversjon (off.)
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
Collapse 
2012
 
Collapse 
15-Feb-2012
  
Collapse 
Ko-0/12 A Møteinnkalling, og møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 15. februar 2012
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
21-Mar-2012
  
Collapse 
Ko-0/12 A MØTEINNKALLING OG MØTEPROTOKOLL - KONTROLLUTVALET 21.03.12 - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
23-May-2012
  
Collapse 
Ko-0/12 A Møteinnkalling og møteprotokoll, kontrollutvalet 23.05.12 - fullversjon (høgreklikk og "opne i ny fane"
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
20-Jun-2012
  
Collapse 
Ko-0/12 A Møteinnkalling og møteprotokoll for kontrollutvalet, 20. juni 2012 - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
04-Sep-2012
  
Collapse 
Ko-0/12 A Møteinnkalling og møteprotokoll frå kontrollutvalet, 4. sept. 2012, off. versjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
03-Oct-2012
  
Collapse 
Ko-0/12 A Møteinnkalling og møteprotokoll kontrollutvalet 3. oktober 2012 kl. 10.30, møterom 100 i fylkeshuset, Molde
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
28-Nov-2012
  
Collapse 
Ko-0/12 A Møte 28. november 2012
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
Collapse 
2013
 
Collapse 
16-Jan-2013
  
Collapse 
Ko-0/13 A Møteinnkalling og møteprotokoll - Kontrollutvalet
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
13-Feb-2013
  
Collapse 
Ko-0/13 A Møteinnkalling og møteprotokoll, kontrollutvalets møte 13.02.13 - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Protokoll
 
Collapse 
10-Apr-2013
  
Collapse 
Ko-0/13 A Møteinnkalling og møteprotokoll - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling