Eldrerådet

   
Collapse 
2003
 
Collapse 
19-Mar-2003
  
Collapse 
E-1/03 A ÅRSMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL ELDRERÅD FOR 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-2/03 A ELDRERÅDETS BUDSJETT FOR 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-3/03 A DELTAKING FRÅ ELDRERÅDET PÅ LANDSSKONFERANSE FOR FYLKESELDRERÅDAI OSLO 28.-29. APRIL 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-4/03 A ENDELEG SØKNAD MED FORSØK OM EINSKAPSFYLKE - ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-5/03 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA – FORBRUK 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-6/03 A DELTAKING I ÅRSMØTE NORSK PENSJONISTFORBUND MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-7/03 A REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMUNE 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
28-May-2003
  
Collapse 
E-10/03 A INVITASJON FRÅ NORD-TRØNDELAG FYLKESELDRERÅD TIL ELDRERÅDSKONFERANSE 4. OG 5. JUNI 2003 I STEINKJER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-11/03 A INVITASJON TIL KONFERANSEN ”TT-ORDNINGEN – STATLIGE RETNINGSLINJER ELLER KOMMUNALT MANGFOLD?” 16. OG 17. JUNI 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-12/03 A INVITASJON TIL ARBEIDSLIVSKONFERANSEN "SATS PÅ SENIORENE" 18. JUNI 2003 I MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-8/03 A ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-9/03 A FYLKESKOMMUNEN SOM KOORDINATOR I DET FØREBYGGJANDE HELSEARBEIDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
29-Sep-2003
  
Collapse 
E-13/03 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA FRAMLEGG TIL RETNINGSLINJER GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2004 - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-14/03 A MØTEPLAN FOR ELDRERÅDET 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-15/03 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006 – 2015 - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-16/03 A UTKAST TIL FYLKESTANNHELSEPLAN FOR PERIODEN 2004 - 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-17/03 A SPØRSMÅL OM Å FÅ TANNPLEIE INN I TRYGDEORDNINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Nov-2003
  
Collapse 
E-18/03 A VAL AV LEIAR OG NESTLEIAR AV ELDRERÅDET 2003 – 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-19/03 A FYLKESKOMMUNENS ØKONOMIPLAN FOR 2004 – 2007 MED BUDSJETT 2004 - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-20/03 A TANNHELSEPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FOR PERIODEN 2004 - 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-21/03 A OPPLÆRING FOR ELDRERÅDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-22/03 A OPPNEMNING AV MEDLEMER TIL BRUKARUTVALA I HELSE SUNNMØRE HF OG HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2004
 
Collapse 
18-Mar-2004
  
Collapse 
E-1/04 A ÅRSMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL ELDRERÅD FOR 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-2/04 A ELDRERÅDET SITT BUDSJETT FOR 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-3/04 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 1/2004 - TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-4/04 A DELTAKING I ÅRSMØTE I NORSK PENSJONISTFORBUND I MØRE OG ROMSDALl
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-5/04 A OPPNEMNING AV KANDIDAT TIL BRUKARUTVALET FOR HELSE NORDFØRE OG ROMSDAL HF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-6/04 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA. HØYRING - MOGLEG ENDRING AV RETNINGSLINJER.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-7/04 A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSMELDING 2003 FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-8/04 A SAK U-47/04 A "FRAMOVER" - FYLKESPLAN 2005-2010 - INNSPEL OM UTFORDRINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
27-May-2004
  
Collapse 
E-10/04 A INVITASJON FRÅ KRISTIANSUND ELDRERÅD TIL KONFERANSE 24. MAI 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-11/04 A ØKONOMIPLAN 2005 - 2008 - STRATEGI OG RAMMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-12/04 A FYLKESDELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR - FRAMLEGG TIL ENDELEG VEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-13/04 A "FRAMOVER" - FYLKESPLAN 2005 - 2010 - UTFORDRINGSDOKUMENT TIL OFFENTLEG HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-14/04 A REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR OMBOD I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - FORSLAG TIL ENDRINGAR/PRESISERINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-9/04 A INVITASJON FRÅ ELDRERÅDET I SØR-TRØNDELAG TIL ELDRERÅDSKONFERANSE 12. OG 13. SEPTEMBER 2004 PÅ OPPDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Sep-2004
  
Collapse 
E-15/04 A MØTEPLAN FOR ELDRERÅDET FOR 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-16/04 A INVITASJON FRÅ ELDRERÅDET I SØR-TRØNDELAG TIL ELDRERÅDSKONFERANSE 12. OG 13. SEPTEMBER 2004 PÅ OPPDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-17/04 A DELTAKING FRÅ ELDRERÅDET PÅ LANDSKONFERANSE FOR FYLKESELDRERÅDA 28. OG 29. OKTOBER 2004 PÅ STJØRDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-18/04 A FYLKESDELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR - NY HANDSAMING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-19/04 A "FRAMOVER" - FYLKESPLAN 2005 - 2010 - ENDELEG VEDTAK - UTFORDRINGSDOKUMENT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-20/04 A "FRAMOVER" - FYLKESPLAN 2005 - 2010 - OPPSTART UTARBEIDING AV STRATEGIAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Nov-2004
  
Collapse 
E-21/04 A DELTAKING PÅ KONFERANSEN "KOLLEKTIVTRANSPORT FOR ALLE" 8. NOVEMBER 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-22/04 A ØKONOMIPLAN 2005 - 2008 MED BUDSJETT 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2005
 
Collapse 
07-Apr-2005
  
Collapse 
E-1/05 A MØRE OG ROMSDAL ELDRERÅD - ÅRSMELDING 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-2/05 A MØRE OG ROMSDAL ELDRERÅD - BUDSJETT FOR 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-3/05 A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2004 - KOMMUNAL SEKTOR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-4/05 A STRATEGIPLAN 2005 - 2010 FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-5/05 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006 -2015 - HANDLINGSPLANAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-6/05 A FELLESMØTE FOR FYLKESELDRERÅDA I MOLDE 11. MAI 2005 - PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-7/05 A ÅRLEGE ELDRERÅDSKONFERANSAR FOR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-8/05 A FYLKESÅRDMØTE I NORSK PENSJONISTFORBUND MØRE OG ROMSDAL - UTGIFTSDEKNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-9/05 A TILTAK FOR STYRKA SAMARBEID MELLOM TANNHELSETENESTA OG KOMMUNEHELSETRENESTA FOR Å SYTE FOR FOD TANNHELSE TIL PRIORITERTE KLIENTGRUPPER - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
26-May-2005
  
Collapse 
E-10/05 A INVITASJON FRÅ ELDRERÅDET I SØR-TRØNDELAG TIL ELDRERÅDSKONFERANSE I SELBU 22. OG 23. AUGUST 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-11/05 A DELTAKING PÅ DAGSKONFERANSE FOR ELDRERÅDA I ROMSDALSREGIONEN 20. MAI 2005 I MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-12/05 A DELTAKING PÅ LANDSKONFERANSE FOR FYLKESELDRERÅDA 27. - 29. SEPTEMBER 2005 I BERGEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-13/05 A STRATEGIPLAN 2005 - 2010 FOR MØRE OG ROMSDAL - ENDELEG HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-14/05 A STRATEGI FOR ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN 2006 - 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-15/05 A INNSPARING I SENTRALADMINISTRASJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Sep-2005
  
Collapse 
E-16/05 A MØTEPLAN FOR ELDRERÅDET FOR 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-17/05 A FORSLAG TIL KANDIDATAR TIL REGIONALT BRUKARUTVAL FOR HELSE MIDT-NORGE RHF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-18/05 A INVITASJON FRÅ NORSK PENSJONISTFORBUND TIL KONFERANSE FOR FYLKESKOMMUNALE ELDRERÅD 1. OG 2. NOVEMBER 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-19/05 A INVITASJON FRÅ SKADEFOREBYGGENDE FORUM TIL JUBILEUMSKONFERANSE 21. TIL 23. NOVEMBER 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Oct-2005
  
Collapse 
E-20/06 A NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
24-Nov-2005
  
Collapse 
E-21/05 A ØKONOMIPLAN 2006 - 2009 MED BUDSJETT FOR 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-22/05 A OPPNEMNING AV MEDLEMER TIL BRUKARUTVALA I HELSE SUNNMØRE HF OG HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-23/05 A NY LOV OM RÅD ELLER ANNA REPRESENTASJONSORDNING I KOMMUNAR OG FYLKESKOMMUNAR FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE MM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2006
 
Collapse 
23-Mar-2006
  
Collapse 
E-10/06 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA - BRUK AV TILSKOTSRAMME 2005 - ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-11/06 A UNIVERSIELL UTFORMING AV NYE BUSSAR PÅ TIMEKSPRESSEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-12/06 A KOLLEKTIVSTRATEGI FOR MØRE OG ROMSDAL 2007 - 2015
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-1/06 A ÅRSMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL ELDRERÅD FOR 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-2/06 A MØRE OG ROMSDAL ELDRERÅD - BUDSJETT FOR 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-3/06 A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSMELDING MØE OG ROMSDAL FYLKE 2005 - KOMMUNAL SEKTOR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-4/06 A FORVALTNINGSREFORM - OPPGÅVER OG PRINSIPP. Høyringsuttale på KS sine rapportar "Sterke regioner. Premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform" og "Kommunene og forvaltningsreformen".
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-5/06 A LOVFESTING AV SENIOR-/ELDRERSENTER I KOMMUNANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-6/06 A ELDRERÅDSKONFERANSE 2006 FOR ELDRERÅDA PÅ SUNNMØRE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-7/06 A DELTAKING PÅ LANDSKONFERANSE FOPR FYLKESELDRERÅDA 24. - 26. APRIL 2006 I BERGEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-8/06 A DELTAKING I ÅRSMØTE I NORSK PENSJONISTFORBUND I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-9/06 A TRANSPORTORDNINGAR FOR FUNKSJONSHENNA - HØYRINFSUTTALE FRAMTIDIG ORGANISERING - ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
24-May-2006
  
Collapse 
E-13/06 A INVITASJON FRÅ ELDRERÅDET I NORD-TRØNDELAG TIL ELDRERÅDSKONFERANSE 7. OG 8. JUNI 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-14/06 A HØYRING VEDKOMANDE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "BARN, UNGDOM, ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA SITT TRANSPORTBEHOV - KORLEIS BLIR SÆRSKILTE BEHOV IVARETEKE?"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-15/06 A HØYRINGSUTKAST TIL VIDAREUTDANNING/HØGSKOLEUTDANNING I TVERRFAGLEG MILJØARBEID OG MILJØARBEID INNAN RUS FOR HELSE- OG SOSIALPERSONELL MED VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Sep-2006
  
Collapse 
E-16/06 A MØTEPLAN FOR ELDRERÅDET FOR 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-17/06 A INVITASJON FRÅ ELDRERÅDET I SØR-TRØNDELAG TIL ELDRERÅDSKONFERANSE 5. OKTOBER 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-18/06 A HØYRING - LOKALDEMOKRATIKOMMISJONEN SI ANDRE UTGREIING - NOU 2006:7 DET LOKALE FOLKESTYRET I ENDRING. OM DELTAKING OG ENGASJEMENT I LOKALPOLITIKKEN.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-19/06 A EIGE PRISOMRÅDE FOR KRAFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Dec-2006
  
Collapse 
E-20/06 A ØKONOMIPLAN 2007 - 2010 MED BUDSJETT FOR 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-21/06 A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 - 2019. STAMNETTUTGREIINGANE. HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-22/06 A TRANSPORTPLAN VESTLANDET - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-23/06 A FYLKESDELPLAN FOR VINDKRAFT - EI VURDERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-24/06 A TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA. FORBRUK 2006. ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-25/06 A E 25-06 SAK TIL ELDRERÅDET: BRANNSIKRING I INSTITUSJONAR OG BUSTADER
   
Vedtak
  
Collapse 
E-25/06 A TIL ELDRERÅDET: BRANNSIKRING I INSTITUSJONAR OG BUSTADER
   
Saksutgreiing
Collapse 
2007
 
Collapse 
21-Feb-2007
  
Collapse 
E-1/07 A ÅRSMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL ELDRERÅD FOR 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-2/07 A MØRE OG ROMSDAL ELDRERÅD - BUDSJETT FOR 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-3/07 A GANG- OG SYKKELVEGSTRATEGI FOR MØRE OG ROMSDAL 2010 - 2019. HØYRING.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-4/07 A HELSE MIDT-NORGE RHF - STRATEGI FOR BRUKARMEDVERKNAD. HØYRINGSUTKAST.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-5/07 A DELTAKING PÅ LANDSKONFERANSE FOR FYLKESELDRERÅDET 21. - 23. MAI 2007 i KRISTIANSAND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-6/07 A INVITASJON TIL DEN 4. NORDISKE KONFERANSE I ELDREPEDAGOGIKK 22. 23. MARS 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-7/07 A DELTAKING PÅ ÅRSMØTE I NORSK PENSJONISTFORBUND MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Apr-2007
  
Collapse 
E-8/07 A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2006 - KOMMUNAL SEKTOR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-9/07 A LOVLEGHEIT AV KOMMUNALT VEDTAK VEDRØRANDE SØKNAD OM AVLASTING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Jun-2007
  
Collapse 
E-10/07 A HØYRINGSSVAR FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESTING OM FRAMTIDIG REGIONINNDELING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-11/07 A SØKNAD OM FORLENGING AV FORSØKET MED EINSKAPSFYLKE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-12/08 A GANG- OG SYKKELVEGSTRATEGI FOR MØRE OG ROMSDAL 2010 - 2019
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-13/07 A DELTAKING PÅ KONFERANSEN "OMSORG FOR FRAMTIDA" I MOLDE 5. - 6. JUNI 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Oct-2007
  
Collapse 
E-14/07 A MØTEPLAN FOR ELDRERÅDET FOR 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-15/07 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 4/2007: SENIORPOLITIKK - VERKNADER OG REALITETAR. HØYRING.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-16/07 A HØYRING - FORSDLAG TIL STERKARE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGA MED BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTANSE (BPA)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-17/07 A KANDIDATAR TIL BRUKARUTVALA I HELSE MIDT-NORGE RHF, HELSE SUNNMØRE HF OG HELSE NORMØRE OG ROMSDAL HF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Dec-2007
  
Collapse 
E-18/07 A FØREBELS ØKONOMIPLAN 2008 - 2011 MED BUDSJETT FOR 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-19/07 A ENDRINGAR I RÅD OG UTVAL OG VAL AV MEDLEMER TIL DESSE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-20/07 A REHABILITERING EI SAMFUNNSUTFORDRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2008
 
Collapse 
06-Mar-2008
  
Collapse 
E-1/08 A Val av leiar og nestleiar av eldrerådet for valperioden 2007 - 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-2/08 A Møre og Romsdal eldreråd - budsjett for 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-3/08 A Årsmelding for Møre og Romsdal eldreråd for 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-4/08 A Endring av reglement for eldrerådet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-5/08 A Opplæring for eldrerådet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-6/08 A Oppnemning av representant til referansegruppa for Omsorgsplan 2015
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-7/08 A Deltaking på landskonferanse for fylkeseldreråda 28. - 30. mai 2008 i Bodø
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Apr-2008
  
Collapse 
E-10/08 A Høyring - Forslag til Nasjonal transportplan 2010 - 2019
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-11/08 A Styrking av arbeidet til likestillingsutvalet, fylkesrådet for funksjonshemma og eldrerådet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-12/08 A Eldrerådskonferanse 2008 for eldreråda på Sunnmøre
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-13/08 A Transporttenesta for funksjonshemma - forbruk 2007 - orientering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-14/08 A Handlingsprogram for fylkeseldrerådet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-8/08 A Økonomiplan 2008 - 2011 med budsjett 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-9/08 A Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding Møre og Romsdal fylke 2007 - kommunal sektor
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Jun-2008
  
Collapse 
E-15/08 A Fylkeskonferanse 2009 om eldresak/eldreomsorg
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-16/08 A Invitasjon til konferansar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-17/08 A Lov om motorferdsel i utmark - framlegg om forbod mot bruk av snøscooter - uttale
   
Vedtak
  
Collapse 
E-/08 A Lov om motorferdsel i utmark - framlegg om forbod mot bruk av snøscooter - uttale
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
08-Oct-2008
  
Collapse 
E-17/08 A Møteplan for Møre og Romsdal Eldreråd
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-18/08 A Landskonferanse for eldreråd på Hamar 27.-29. mai 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-19/08 A Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2008 Innføring av moms på transport - verknader for trafikantane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-20/08 A Oppnemning av arbeidsutval for eldrerådet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-21/08 A Uttale vedrørande utviklinga i eldreomsorga
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-22/08 A Handlingsprogram for eldrerådet 2008 - 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Dec-2008
  
Collapse 
E-23/08 A Førebels økonomiplan 2009 - 2012 med budsjett 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-24/08 A To av dei faste møta i eldrerådet ut i kommunane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-25/08 A Heimeside til Møre og Romsdal sitt Eldreråd
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-26/08 A Innspel frå eldrerådet til fylkesplan 2009 - 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-27/08 A Endring av møtedato i 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-28/08 A Program for eldrerådet sitt møte 29. januar 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-29/08 A Fellesmøte mellom eldrerådet, likestillingsutvalet og rådet for likestilling av funksjonshemma
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2009
 
Collapse 
03-Feb-2009
  
Collapse 
E-3/09 A Årsmelding for Møre og Romsdal eldreråd 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-4/09 A Fylkeskonferansen for eldre 2009 - søknad om midlar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-5/09 A Fellesmøte for likestillingsutvalet, eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-6/09 A Fellesmøte med Sør- og Nord-Trøndelag
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-7/09 A Val av møtestad for eldrerådet sitt møte i september 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-8/09 A Fysisk aktivitet i Møre og Romsdal 2009 - 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-9/09 A Spørjeundersøking til eldreråda i kommunane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
24-Mar-2009
  
Collapse 
E-12/09 A Møre og Romsdal eldreråd - budsjett for 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-13/09 A Handlingsprogram for brukarmedvirkning i Helse Midt Norge 2009-2012 - Høring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-14/09 A Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding Møre og Romsdal fylke 2008 - kommunal sektor
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-15/09 A Uttale om brannvern for eldre
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-16/09 A Uttale om sjukeheimar kontra omsorgsbustader
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
26-May-2009
  
Collapse 
E-18/09 A God økonomi å satse meir på rehabiliteringsplassar i kommunane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-19/09 A Fellesmøte på Finnøy for eldreråda i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-20/09 A Uttale til "Administrativ rapport 1 2009 Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgs­tjenesten til eldre"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
24-Sep-2009
  
Collapse 
E-24/09 A Møteplan for eldrerådet 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-25/09 A Uttale frå eldrerådet vedk. høyringa frå forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bygg og brukarar - tilgjenge og tilpassing"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-26/09 A Kandidatar til brukarutvala ved Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Nov-2009
  
Collapse 
E-29/09 A Møtedato for fellesmøte for likestillingsutvalet, rådet for likestilling av funksjonshemma og eldrerådet i 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-30/09 A Økonomiplan 2010 - 2013 med budsjett for 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-31/09 A Evaluering av konferansen En god "høst" Alder ingen hindring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-32/09 A Revidering av handlingsplan 2009 - 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-33/09 A Oppfølging av undersøkinga vedrørande dei kommunale eldreråda sine arbeidsvilkår
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-34/09 A Høyring - utkast til frivilligplan på fylkesnivå
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2010
 
Collapse 
21-Jan-2010
  
Collapse 
E-3/10 A Representasjon av eldre i kommunestyre/fylkesting i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-4/10 A Årsmelding for Eldrerådet 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-5/10 A Sakliste for fellesmøte den 10. februar 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-6/10 A Transporttenesta for funksjonshemma
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-7/10 A Møtestader for eldrerådet i 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Apr-2010
  
Collapse 
E-10/10 A Møre og Romsdal eldreråd - budsjett 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-11/10 A Fylkeskonferansen for eldre 2010 - søknad om midlar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-12/10 A Representasjon av eldre i kommunestyre/fylkesting i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-13/10 A Temadag på fylkestinget
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-14/10 A Pasientreiser
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-15/10 A Høringsdokument. Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt–Norge
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-16/10 A Høyringsdokument. Strategi 2015 for Helse Sunnmøre HF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-17/10 A Landskonferanse for fylkeseldreråd på Hurdalsjøen 2. - 4. juni 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-18/10 A Samhandlingsreforma
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
27-May-2010
  
Collapse 
E-21/10 A Temadag på fylkestinget
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-22/10 A Representasjon av eldre i kommunestyre/fylkesting i Møre og Romsdal - vidare strategi
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-23/10 A Straumprisar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-24/10 A TT-ordninga - prioritering av aldersgrupper
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-25/10 A Uttale vedrørande skatteskjerping for pensjonistar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Sep-2010
  
Collapse 
E-28/10 A Møteplan for eldrerådet 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-29/10 A Høyringsfråsegn: NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Nov-2010
  
Collapse 
E-32/10 A Søknad om utviding av økonomisk ramme for eldrerådet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-33/10 A Økonomiplan 2011 - 2014 med budsjett for 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-34/10 A Endring av dato for fellesmøte i 2011 for likestillingsutvalet, rådet for likestilling av funksjonshemma, eldrerådet og folkehelseutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-35/10 A Høyring om ny kommunal helse- og omsorgslov
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-36/10 A Handlingsplan 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-37/10 A Uttale om stor mangel på sjukeheimsplassar i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-38/10 A Pressemelding om ekstra milliard frå Regjeringa
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2011
 
Collapse 
23-Mar-2011
  
Collapse 
E-0/11 A Møteinnkalling eldrerådet - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
E-1/11 A Årsmelding for eldrerådet 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-2/11 A Møre og Romsdal eldreråd - budsjett 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-3/11 A Brukarutval for Helse Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-4/11 A "Eldremilliarden"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-5/11 A Evaluering av fellesmøte for eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemma, folkehelseutvalet og likestillingsutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-6/11 A Uttale om øyremerking av midlar til drift av institusjonar innan eldreomsorga
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-7/11 A Uttale om påviste lovbrot i helsetenester for eldre
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
18-May-2011
  
Collapse 
E-0/11 A Møteinnkalling eldrerådet - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
E-10/11 A Temadag på fylkestinget
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-8/11 A Brukarutval for Helse Møre og Romsdal HF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-9/11 A Landssamlinga for eldreråd på Røros 25. - 27.05.2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Sep-2011
  
Collapse 
E-0/11 A Møteinnkalling eldrerådet - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
E-13/11 A Kandidatar til regionalt brukarutval 2012 - 2013
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-14/11 A Betaling for heimehjelp i ulike kommunar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-15/11 A Møteplan for 2012 for eldrerådet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-16/11 A Uttale om helseførebyggjande arbeid i kommunane med fokus på eldre
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Nov-2011
  
Collapse 
E-0/11 A Møteinnkalling eldrerådet 14. november 2011 - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
  
Collapse 
E-17/11 A Val av leiar og nestleiar for eldrerådet for valperioden 2011 - 2015
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-18/11 A Oppnemning av arbeidsutval for eldrerådet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-19/11 A Økonomiplan 2012 - 2015 med budsjett for 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-20/11 A To av dei faste møta i eldrerådet ut i kommunane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-21/11 A Eldrekonferanse i samarbeid med Pensjonistforbundet og Nasjonalforeningen for folkehelsen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
E-22/11 A Høyring om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Gang- og sykkelvegar for alle"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2012
 
Collapse 
21-Mar-2012
  
Collapse 
E-0/12 A Møte 21. mars
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
 
Collapse 
16-May-2012
  
Collapse 
E-0/12 A Møte 16.mai.
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Sep-2012
  
Collapse 
E-0/12 A Møteinnkalling E 25.09.2012 - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Nov-2012
  
Collapse 
E-0/12 A Møteinnkalling 21.11.2012 - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak
Collapse 
2013
 
Collapse 
27-Feb-2013
  
Collapse 
E-0/13 A Møte Eldrerådet 27.02.2013
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
   
Vedtak